Інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства; основним принципам, на яких ґрунтуються бухгалтерський облік та фінансова звітність


НазваІнформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства; основним принципам, на яких ґрунтуються бухгалтерський облік та фінансова звітність
Дата конвертації11.03.2013
Розмір445 b.
ТипІнформації

 • В Україні застосовуються МСФЗ, офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України.

 • Суб’єктами господарювання має застосовуватися один пакет стандартів для складання фінансової звітності – МСФЗ або П(С)БО. • Для складання фінансової звітності застосовуються МСФЗ, якщо вони не суперечать Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а саме:

 • меті ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності - надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства;

 • основним принципам, на яких ґрунтуються бухгалтерський облік та фінансова звітність.

 • Аналогічні механізми захисту економічних інтересів передбачені у законодавстві ЄС, Російської Федерації та інших країн. • Незалежно від застосовуваного пакету стандартів суб’єкти господарювання зобов’язані виконувати норми Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Порядку подання фінансової звітності, а також нормативно-правових актів щодо документального забезпечення записів у бухгалтерському обліку, проведення інвентаризації тощо. • Міністерство фінансів вважає неприйнятним тлумачення або роз’яснення МСФЗ в нормативно-правових актах, зокрема методичних рекомендаціях, проте залишає за собою право висловити фахову думку. • Підприємства, які складають фінансову звітність за МСФЗ, роблять позначку у відповідній формі фінансової звітності, що не потребує додаткового інформування органів державної статистики.

 • Підприємства, які складають консолідовану фінансову звітність за МСФЗ, надсилають листом відповідну інформацію органам державної статистики у передбачені для подання такої звітності строки.

 • Згідно з договорами Фонд Ради МСБО надає матеріали, які можуть бути оприлюднені.

 • Проте значна частина матеріалів, приклади, основа для прийняття висновків тощо є інтелектуальною власністю Ради МСБО і може бути надана для оприлюднення за додаткову плату. • Розуміючи складність процесу застосування МСФЗ та необхідність спільних зусиль всіх учасників цього процесу Міністерство фінансів і Національний банк другий рік поспіль ініціюють об'єднання професійної спільноти навколо вирішення цього завдання, що формалізується відповідними Меморандумами.Міністерство фінансів України

 • Міністерство фінансів України

 • Національний банк України

 • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 • Державна податкова служба України

 • Державна служба статистики України

 • Проект розвитку фінансового сектору (FINREP)

 • Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України

 • Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів

 • Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

 • Спілка податкових консультантів України

 • Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів

 • Спілка аудиторів України

 • Всеукраїнський бухгалтерський клуб • Координувати діяльність у сфері застосування МСФЗ в Україні для формування єдиних підходів до застосування МСФЗ, їх перекладу, інформаційного супроводження, розв’язання проблемних питань та налагодження ефективних взаємовідносин у цій сфері, поклавши на Міністерство фінансів функції основного координатора.

 • Брати активну участь в обговоренні проектів МСФЗ, оприлюднених на веб-сайті Міністерства фінансів, для формування позиції професійної спільноти, що доводитиметься Міністерством фінансів до відома Ради МСБО. • Міністерством фінансів спільно з Проектом розвитку фінансового сектору (FINREP) створено спеціалізований інформаційний ресурс щодо застосування МСФЗ. Його презентація відбулася наприкінці лютого цього року.

 • Адреса сайту: msfz.minfin.gov.ua

 • Мета сайту – вільний і безоплатний доступ суб’єктів господарювання, бухгалтерів-практиків та студентів до найкращої практики застосування МСФЗ. • Перехід до застосування МСФЗ відбувається за мінімальних трансакційних витрат.

 • Це стосується як суб’єктів господарювання, яким не нав’язуються ні обов’язкове навчання, ні сертифікація спеціалістів та яким безоплатно надаються навчальні матеріали (значна частина яких вже знаходиться у вільному доступі та постійно оновлюється), так і держави, що не витратила додаткових бюджетних коштів на забезпечення процесу переходу. • Ураховуючи стислі терміни запровадження МСФЗ, 2012 рік по суті є перехідним періодом. Тому слід враховувати особливості такого періоду при оцінці ситуації щодо запровадження МСФЗ.Прикладом консенсусного вирішення спільними зусиллями регуляторів, аудиторів, користувачів фінансової звітності та професіоналів практиків є внесення ясності у порядок першого застосування МСФЗ.

 • Прикладом консенсусного вирішення спільними зусиллями регуляторів, аудиторів, користувачів фінансової звітності та професіоналів практиків є внесення ясності у порядок першого застосування МСФЗ.

 • Спільним листом від 07.12.2011 № 12-208/1757-14830 / 31-08410-06-5/30523 / 04/4-07/702 до суб’єктів господарювання, які складають фінансову звітність за МСФЗ, було доведену думку регуляторів, сформовану спільно з аудиторами і практиками.

 • 1. Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за 2011 рік складаються підприємствами (крім банків) згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, а банками – відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.2. Особливості складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ у перші звітні періоди визначає МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».

 • 2. Особливості складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ у перші звітні періоди визначає МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».

 • 3. Підприємство може обрати датою переходу на МСФЗ 01.01.2011 або 01.01.2012 (крім банків). Для банків дата переходу на МСФЗ – 01.01.2011.

 • 4. У разі якщо дата переходу на МСФЗ 01.01.2011: перша фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, за 2012 рік має містити інформацію в балансі станом на 01.01.2011, 31.12.2011, 31.12.2012 та звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2011 і 2012 роки, відповідні примітки, в тому числі порівняльну інформацію.5. У разі якщо дата переходу на МСФЗ 01.01.2012:

 • 5. У разі якщо дата переходу на МСФЗ 01.01.2012:

 • 5.1. Складається баланс станом на 01.01.2012 за вимогами МСФЗ;

 • 5.2. Перша фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, за 2013 рік має містити інформацію в балансі станом на 01.01.2012, 31.12.2012, 31.12.2013, та звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2012 і 2013 роки, відповідні примітки, в тому числі порівняльну інформацію. • Квартальна звітність

 • Форми фінансової звітності • Складання проміжної фінансової звітності передбачено МСФЗ

 • Закон вимагає подання квартальної фінансової звітності

 • Відповідно суб'єкти господарювання, які застосовують МСФЗ, зобов'язані подавати квартальну фінансову звітність

 • Законом встановлено мінімальний обсяг квартальної звітності, який може вимагатися державними користувачами фінансової звітності • Виходячи з потреб органів державної статистики та умов перехідного періоду наказом Міністерства фінансів затверджені стандартні форми фінансової звітності.

 • До кінця року, тобто до складання першої річної фінансової звітності, яка повністю відповідає МСФЗ, для суб'єктів господарювання, які обрали датою переходу 01.01.2011 року, питання форми подання фінансової звітності буде вирішено з урахуванням альтернативних підходів. • Удосконалення стандартних форм фінансової звітності з метою врахування обов'язкових вимог МСФЗ

 • Затвердження номенклатури статей фінансової звітності з наданням права суб'єктам господарювання самостійно обирати форму фінансової звітності

 • Запровадження подання фінансової звітності в електронному вигляді

 • При удосконалених стандартних формах фінансової звітності інформація щодо подання в іншій формі на вимогу інвестора розкривається в примітках до фінансової звітності • Завершується процес узагальнення пропозицій всіх заінтересованих учасників процесу до плану заходів застосування МСФЗ на 2012 рік

 • Одним з пріоритетних заходів є обговорення і схвалення національного глосарія термінів МСФЗ

 • Запрошуємо всіх приєднатися до цієї роботи • Незаінтересованість менеджменту і власників

 • Непрозорість бізнесу

 • Недостатня пропозиція на ринку висококваліфікованих спеціалістів-практиків бухгалтерів

 • Слабкі конкурентні позиції вітчизняного сегменту аудиторських фірм

 • Низький рівень базової професійної освітиСхожі:

Інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства; основним принципам, на яких ґрунтуються бухгалтерський облік та фінансова звітність iconІнформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства; основним принципам на яких ґрунтуються бухгалтерський облік та фінансова звітність
В україні застосовуються мсфз офіційно оприлюдненні на офіційному сайті Міністерства фінансів України
Інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства; основним принципам, на яких ґрунтуються бухгалтерський облік та фінансова звітність iconЗвіт про фінансові результати (форма 2). Звіт про рух грошових коштів (форма 3). Звіт про власний капітал (форма 4). Декларація про прибуток підприємства. Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Фінансовим результатом господарської діяльності будь-якої аптеки є її прибутковість. Прибутковість підприємства оцінюється наявністю...
Інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства; основним принципам, на яких ґрунтуються бухгалтерський облік та фінансова звітність iconЗакон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Ст. 1) Базові звітні (податкові) періоди (49. 18)
Податкова звітність документи, які відповідно до Кодексу подаються платниками податків до органів дпс І на підставі яких здійснюються...
Інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства; основним принципам, на яких ґрунтуються бухгалтерський облік та фінансова звітність iconІнформації із бухгалтерського обліку й оподаткування. Про сайт за 16 років існування газету «Все про бухгалтерський облік»
Сайт Всеукраїнської професійної бухгалтерської газети "Все про бухгалтерський облік"
Інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства; основним принципам, на яких ґрунтуються бухгалтерський облік та фінансова звітність iconІнформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством. Цей облік формує інформацію у вартісному, натуральному та трудовому вигляді. Фінансовий, він же бухгалтерський облік
Система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством....
Інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства; основним принципам, на яких ґрунтуються бухгалтерський облік та фінансова звітність iconЗвіт про доходи і збитки, рух грошових коштів, баланс підприємства, розрахунок межі беззбитковості, програма інвестування, страхування, аналіз ризиків. Організаційні документи утворення кооперативу
Загальні відомості про кооператив: адреси і реквізити кооперативу, концепція (призначення) кооперативу, цілі і завдання, анотація...
Інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства; основним принципам, на яких ґрунтуються бухгалтерський облік та фінансова звітність iconЗвіт про фінансові результати є складовою фінансової звітності та становить головне джерело інформації про результати господарсько-фінансової діяльності підприємства за звітній період

Інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства; основним принципам, на яких ґрунтуються бухгалтерський облік та фінансова звітність iconІнформації про фінансовий стан, результат діяльності та рух коштів підприємства. Відповідальність за своєчасність і якість складання звіту несуть зав аптекою і бухгалтер. Метою
Відповідальність за своєчасність і якість складання звіту несуть зав аптекою і бухгалтер
Інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства; основним принципам, на яких ґрунтуються бухгалтерський облік та фінансова звітність iconІнформації про фінансовий стан, результат діяльності та рух коштів підприємства. Відповідальність за своєчасність і якість складання звіту несуть зав аптекою і бухгалтер. Метою
Відповідальність за своєчасність і якість складання звіту несуть зав аптекою і бухгалтер
Інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства; основним принципам, на яких ґрунтуються бухгалтерський облік та фінансова звітність iconЗа умовами залучення коштів розрізняють внутрішній та зовнішній борг. За умовами залучення коштів розрізняють внутрішній та зовнішній борг
Кабінету Міністрів України, через Міністерство фінансів України грошових коштів, іншого майна та майнових прав, яке передбачає прийняття...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка