Практикум методистів з виховної роботи рмк/ммк


НазваПрактикум методистів з виховної роботи рмк/ммк
Дата конвертації12.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрактикум


Управління освіти і науки обласної державної адміністрації Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

 • Обласний семінар - практикум

 • методистів з виховної роботи РМК/ММК

 • з питань організації і проведення методичного форуму «Велике творче коло: науково-методичне забезпечення роботи педагогічних колективів з сім’єю щодо засвоєння учнями сімейно-родинних цінностей»

 • 15 листопада 2012 р.


Організатори семінару

 • Науково-методичний центр виховної роботи обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 • Кафедри обласного інституту післядипломної педагогічної освітиТема «Науково-методичне забезпечення роботи педагогічних колективів з сім’єю щодо засвоєння учнями сімейно-родинних цінностей»

 • Мета: Розвиток педагогічної майстерності методистів щодо методичного забезпечення системного підходу в реалізації задач сімейно-родинного виховання.

 • Основні завдання :

 • 1. Означення алгоритму вдосконалення педагогічної майстерності з питань діяльнісного та системного підходу в методичній роботі із врахуванням педагогічних знань, навичок і компетентностей та педагогічного досвіду.

 • 2. Інформаційно-методичний коментар методологічних концепцій, методичних схем педагогічного розв’язання проблем сімейно-родинного виховання.

 • 3. Презентація функціональних моделей впровадження елементів передового досвіду з питань педагогічного супроводу реалізації задач сімейного виховання в практику діяльності класних керівників.

 • 4. Розробка методичних рекомендацій з питань особистісно орієнтованого, громадянського, сімейно-родинного, морально-етичного виховання, здорового способу життя тощоПлан роботи

 • I. Інформаційно-цільовий аспект

 • 1. Методологічні основи педагогічного супроводу реалізації задач сімейного виховання

 • Іова В.Ю., завідувач науково-

 • методичного центру виховної

 • роботи ОІППО

 • 2. Нормативно-правові та концептуальні засади сімейного виховання

 • Красномовець Л.В., завідувач

 • сектора

 • науково-методичного центру

 • виховної роботи ОІППО

 • .II. Організаційно-змістовий аспект Дискурсивне коло питань:

 • Впровадження ідей демократичного громадянства у систему роботи з батьками – важливий напрям модернізації сучасної школи.

 • Іова В.Ю.

 • 2. Культурно – історичні засади розвитку гуманістичної системи сімейно-родинного виховання дітей та молоді. Народознавство як ефективний засіб ціннісних орієнтацій сучасної молоді.

 • Красномовець Л.В.

 • Етнопсихологічна зумовленість гуманізації відносин у навчальному закладі. Ефект

 • імпринтигу (перше враження дитини про світ).

 • Пастух Л.В.

 • 4. Типи зв’язків педагогічної співпраці сім’ї і школи: шляхи модернізації.

 • Українські молодіжні громади і сучасна масова культура: потенціальні можливості ціннісних орієнтацій дітей та молоді.

 • Клімкіна Н.Г.

 • 5. Організація сімейно-педагогічних студій: проблеми і перспективи.

 • Формування здорового способу життя дітей у сім’ї.

 • Валькова О.В.ОЦІНКА СТИЛЮ БАТЬКІВСТВА анкета

 • Оцініть кожне твердження за шкалою балів:

 • 1 = абсолютно не згоден, 2 = не згоден, 3 = не можу вирішити, 4 = згоден, 5 = повністю згоден

 • Як ВАС ВИХОВУВАЛИ БАТЬКИ

 • 1. Мої батьки вважали , щ о за дітьми треба д о гл я д а ти , а не слухати їх.

 • 2. Мої батьки заспокоювали м е н е , ко л и я був засмуч е н и й

 • 3. Мої батьки карали мене фізично за м о ї п р о в и н и.

 • 4. Мої батьки р ідк о в и п р а вл я л и м е н е , д аючи м е н і м о ж л и- в іс ть навчатися на помилках.

 • 5. М о ї б атьки р о б и л и все м о ж л и в е , аби я д о с я г успіху.

 • 6. Я м іг про все р о зп о в іс ти б а ть кам , не п о б ою ю ч и с ь

 • п о ка р а н н я.

 • 7. М о ї батьки навчили м е н е п о в аж а ти їх та інших лю д е й.

 • 8. Мої батьки не звергали увагу на мою неслухняність, якщо вона не переходила межі.Анкета (продовження)

 • 9. Мої батьки навчили мене правильно поводитися майже у всіх ситуаціях.

 • М о ї батьки просили п р о б а ч е н н я у д о р о сл и х, яких я скривдив.

 • Моя миттєва п о к ір н іс т ь була д уж е в ажливою для б атьків.

 • М ої батьки завжди виявляли лю б о в д о м е н е.

 • М ої батьки завжди п е р е в ір я л и, чи я зр о б и в важливі справи

 • насамперед.

 • 14. М ої батьки н іколи не ц ікавилися, з ким я товаришую.

 • Мої батьки дозволяли мені висловлювати емоції, навіть якщо я їх цим бентежив.

 • М ої б а т ь к и н авчили м е н е ц інув а ти самоконтроль.

 • Мої батьки сприймали мій гнів і дозволяли його висловлювати без страху.

 • М ої б атьки н авчили м е н е ц ін н о с тям та тр а д и ц іям н ашої

 • кул ьтури.

 • Мсї батьки з задоволенням надали мені можливість вибору кар'єри та стилю

 • життя.Учасники дискурсивного кола:

 • Викладачі та методисти обласного інституту післядипломної педагогічної освіти: Н.Г.Клімкіна, О.П.Ковальська, Л.М.Мельник, Л.В.Пастух, А.В.Галас, М.І.Каратаєва,

 • Методисти науково-методичного центру: В.Ю.Іова, А.Є.Махмутова, Л.В.Красномовець, О.О.Шнира, Г.Й.Поліщук.

 • Методисти з виховної роботи РМК/ММК.

 • Працівники обласних бібліотек: для юнацтва, дитячої імені Т.Г.Шевченка.Інформаційно-цільовий аспект

 • Методологічні основи педагогічного супроводу реалізації задач сімейного виховання

 • Іова В.Ю.Діяльнісний підхід:

 • Мета (підвищення педагогічної

 • майстерності педагогів)

 • Предмет (суб’єкт, сім’я, родина)

 • Технологія (система)

 • Зміст (сукупність функцій)

 • Результат (розвиток знань, умінь та навичок)Принципи співпраці

 • Науковість

 • Системність

 • 3. Інтегрованість

 • 4. ДиференціаціяКомпоненти виховного процесу

 • Цільовий

 • Змістовий (складає основу формування тих якостей особистості, які необхідні для встановлення взаємостосунків з членами сім’ї, людьми, державою, суспільством)

 • Операційний (мета взаємодії педагога з сім’єю досягається методами, засобами, формами впливу в межах діючого законодавства)Ознаки системи

 • Упорядкованість

 • Цілісність

 • Інтегративність

 • Ієрархічність (сім’я – школа - громадськість)Виховна робота як: сукупність інваріантних функцій

 • Вивчення індивідуальних особливостей

 • дитини та її сім’ї.

 • Організаційна функція: створення

 • виховуючого середовища в сім’ї в контексті

 • програми “Основні орієнтири

 • виховання” у відповідності до 5 видів

 • діяльності: інформаційно-пізнавальний (ефект

 • імпринтигу, ігровий, трудовий, дозвілевий

 • спортивно- оздоровчий,

 • Соціально-педагогічна ( блокування негативних

 • соціальних впливів, стимулювання позитивних)2. Нормативно-правові та концептуальні засади сімейного виховання

 • Квінтесенцією сімейного виховання є забезпечення

 • правового статусу дитини та її розвитку як особистості, що визначено в документах:

 • Конституція України (1996),

 • Сімейний кодекс України (2001 р.),

 • Закони України:

 • “Про освіту” (1996р.),

 • “Про загальну середню освіту” (1999 р.),

 • “Про попередження насильства в сім’ї” ( 2001 р.),

 • “Про охорону дитинства” (2001 р.),

 • “Про захист суспільної моралі”(2004)

 • Національна програма “Планування сім’ї”, затверджена Постановою Кабінету Міністрів від 13 вересня 1995 року.

 • На основі законів та нормативно-правових документів України розроблена Концепція державної сімейної політики від 17 вересня 1999 року N 1063-XIV .Нормативно-правові та концептуальні засади сімейного виховання

 • 6. «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»,

 • 7. Програма правової освіти населення на 2011-2015 рр., затверджена рішенням Хмельницької обласної ради від 2 березня 2011 року №29-3/2011.Стаття 51 Конституції України

 • Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття.

 • Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків.

 • Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою.Нормативно-правові та концептуальні засади сімейного виховання

 • СІМЕЙНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 10 січня 2001 року зі змінами і доповненнями, внесеними законами України (2002-2012роки).

 • Він передбачає обов’язки батьків щодо виховання та розвитку своїх дітей, права батьків щодо захисту дитини, основи здійснення батьківських прав та виконання обов’язків щодо дитини.Закон України «Про освіту» 23 березня 1996 року N 100/96-ВР

 • Розділ III. Стаття 50. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 • - вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти;

 • - керівні, педагогічні, наукові, науково-педагогічні працівники, спеціалісти;

 • - батьки або особи, які їх замінюють, батьки - вихователі дитячих будинків сімейного типу;

 • - представники підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.Закон України "Про загальну середню освіту" 13.05.1999 № 651-XIV.

 • Стаття 29. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють

 • 1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

 • вибирати навчальні заклади та форми навчання для неповнолітніх дітей;

 • приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності загальноосвітнього навчального закладу;

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів;

 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання дітей;

 • захищати законні інтереси дітей.Закон України "Про загальну середню освіту"

 • Стаття 29 (продовження)

 • 2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

 • постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до сім'ї, старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

 • виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до України.

 • 3. У разі, якщо батьки або особи, які їх замінюють, всупереч висновку відповідної психолого-медико-педагогічної консультації відмовляються направляти дитину до відповідної спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату), навчання дитини проводиться за індивідуальною формою.Закон України ”Про суспільну мораль”

 • Суспільна мораль - система етичних норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський обов'язок, совість, справедливість.Стаття 2. Загальні положення

 • Забороняються виробництво та розповсюдження продукції, яка:

 • пропагує війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну шляхом насильства конституційного ладу або територіальної цілісності України; пропагує фашизм та неофашизм;

 • принижує або ображає націю чи особистість за національною ознакою;

 • пропагує бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релігійних святинь;

 • принижує особистість, є проявом знущання з приводу фізичних вад (каліцтва), з душевнохворих, літніх людей; пропагує невігластво, неповагу до батьків;

 • пропагує наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління та інші шкідливі звички.З метою захисту морального та фізичного життя неповнолітніх забороняється:

 • З метою захисту морального та фізичного життя неповнолітніх забороняється:

 • втягнення неповнолітніх у діяльність з виробництва й обігу продукції сексуального чи еротичного характеру, порнографічних матеріалів, надання послуг, а також організації й проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру;

 • розповсюдження продукції сексуального чи еротичного характеру, порнографічних матеріалів, надання послуг і проведення видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру серед неповнолітніх;

 • використання образів неповнолітніх у будь-якій формі в продукції сексуального чи еротичного характеру і проведенні видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру;

 • виготовлення (виробництво), зберігання, реклама, розповсюдження, придбання продукції, що містить дитячу порнографію, ввезення, вивезення, транзит через територію України, поштова пересилка такої продукції; { Статтю 7 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 1819-VI ( 1819-17 ) від 20.01.2010 }

 • пропонування або надання доступу до продукції, що містить дитячу порнографію.Закон України “Про охорону дитинства”

 • передбачає: “Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку особистості дитини. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право і зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці”.Національна стратегія профілактики соціального сирітства на період до 2020 року.

 • З метою забезпечення реалізації кожною дитиною права на виховання в сім'ї, зростання в безпечному сімейному оточенні Указом Президента України затверджено Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року, жовтень 2012р.Національна стратегія профілактики соціального сирітства

 • Стратегія визначає мету, основні завдання, спрямовані на створення умов для забезпечення належного соціального захисту дітей та сімей, що мають дітей і опинилися в складних життєвих обставинах, утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства.Постанова Верховної Ради України від 20 грудня 2011 року N 4183-VI

 • СХВАЛИЛА РЕКОМЕНДАЦІЇ парламентських слухань на тему: "Інститут сім'ї в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення“Учасники парламентських слухань р е к о м е н д у ю т ь:

 • 1. Верховній Раді України:

 • прискорити розгляд та прийняття проектів законів України про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо визначення статусу одиноких батьків; про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо підвищення рівня мінімального шлюбного віку; про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо врегулювання питання відповідальності за вчинення насильства в сім'ї.2. Кабінету Міністрів України запропоновано:

 • 1) у сфері вдосконалення нормативно-правової бази:

 • розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів України:

 • про загальні засади державної сімейної політики;

 • про внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги" щодо запровадження замовлення соціальних послуг;

 • про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо повноважень органів місцевого самоврядування з розвитку системи соціальних послуг у громаді з підтримки вразливих сімей з дітьми, формування засад відповідального батьківства;Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України:

 • забезпечити розширення інфраструктури дошкільних навчальних закладів;

 • забезпечити в навчальних закладах впровадження програм підготовки молоді до подружнього життя та формування відповідального батьківства;

 • забезпечити роботу батьківського всеобучу в навчальних закладах;

 • розглянути можливість створення Інституту сім'ї на базі Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;

 • розглянути можливість включення до навчальних програм вищих навчальних закладів, що готують фахівців з відповідних спеціальностей, курсів з питань попередження насильства в сім'ї, допомоги його жертвам та проведення корекційної роботи з кривдниками;Проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2011-2021 роки

 • 3.4. Забезпечення національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді

 • Реалізація завдань передбачає взаємодію сім’ї, освітніх установ, органів управління освітою, дитячих і молодіжних громадських організацій у вихованні і соціалізації дітей і молоді;Проект Концепції галузевої програми сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» на 2013-2022 роки

 • Проект містить основні положення, які стосуються підготовки молоді до щасливого подружнього життя та формування відповідального батьківства.

 • У Концепції зазначені проблеми в роботі навчальних закладів з сім’ями та шляхи їх розв’язанняосновними принципами сімейного виховання

 • є:

 • 1. Гуманність і милосердя до дитини (діти мають зростати і виховуватися в атмосфері доброзичливості, любові та щастя; батьки мають розуміти і приймати свою дитину такою, якою вона є, сприяти розвитку кращих її рис; дотримання діалектичної єдності щирої поваги до особистості дитини та високої вимогливості до неї).

 • 2. Врахування вікових та індивідуальних особливостей дитини (виховні впливи і розподіл сімейних ролей мають вибудовуватися з огляду на вікові, статеві та індивідуальні особливості дитини).

 • 3. Залучення дітей до життєдіяльності сім’ї як рівноправних учасників (суб’єкт – суб’єктні батьківсько-дитячі відносини).

 • 4. Оптимістичність і демократичність батьківсько-дитячих взаємин.

 • 5. Послідовність та єдність батьківських вимог.Проблеми в сімейному вихованні

 • Невпевненість батьків,

 • неправильне виховання дітей.

 • Це негативно впливає на дитину, гальмує ефективність допомоги в її розвитку. Допомога в розвитку дитини означає створення таких умов, за яких її фізіологічні, емоційні та інтелектуальні потреби задовольнятимуться достатньою мірою і на необхідному якісному рівні. Результат такого виховання — здоров’я дитини, її щастя і благополуччя3. Шляхи і способи розв’язання проблеми

 • Певна робота проводиться:

 • • організації сімейного відпочинку шляхом проведення щорічних родинних фестивалів, конкурсів, змагань;

 • проведення наукових та соціологічних досліджень з питань сім’ї; забезпечення роботи сімейних клубів за місцем проживання;

 • видання методичних посібників, інформаційних матеріалів з питань планування сім'ї, прав і обов'язків подружжя, відповідальності батьків за виховання дітей.Освітні заходи у сфері сімейних взаємин – це одна з головних потреб суспільства і засіб відродження інституту сім'ї

 • Разом з тим, реалії сьогодення засвідчують про необхідність здійснення нагального комплексу взаємопов’язаних заходів, спрямованих на здійснення соціальної роботи з сім’єю, для цього мають здійснюватися освітні, інформаційні заходи, спрямовані на підвищення престижу сім’ї в Україні.

 • Виконання цих завдань має відбуватися в комплексі, бути складовою цілісної державної політики в галузі освіти, педагогічної науки, а також з плідною взаємодією з громадськими організаціями, діяльність яких спрямовано на поліпшення становища різних категорій сімей, надання їм соціальних послуг.Педагогізація батьківської громадськості - потреба часу

 • У навчально-виховному процесі необхідно враховувати, що вплив сім’ї на підростаючу особистість залежить від багатьох факторів, а саме: склад сім’ї (повна – неповна, наявність членів старшого покоління); побутові умови; морально-психологічний клімат; соціальна орієнтація; загальна культура; забезпечення єдності вимог до дитини усіх членів сім’ї; характер спілкування батьків із дитиною; єдність сімейних інтересів.

 • Цілеспрямована робота має проводитися у двох напрямках:

 • педагогічна просвіта батьків з використанням сучасних форм і методів роботи;

 • активне залучення батьків до виховної роботи з дітьми в рамках класу, школи.Головні принципи спільної роботи школи і родини

 • пріоритетності сімейного виховання,

 • демократизм,

 • гуманізації взаємин педагогів і батьків,

 • ретроспективність ( врахування національних звичаїв, традицій, етнопедагогіки)З метою підвищення статусу інституту сім’ї, престижу толерантних сімейних відносин необхідно

 • удосконалити систему виховної роботи з питань сімейного життя, родинного виховання у навчальних закладах різного рівня;

 • посилити пропагування сімейних цінностей;

 • • здійснювати культурно-просвітницькі заходи з метою відродження та збереження сімейних традицій і цінностей.З метою здійснення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, надання педагогічної допомоги необхідно:

 • здійснювати інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на формування навичок ефективного спілкування між статями, подолання ґендерних стереотипів щодо розподілу соціальних ролей у сім’ї.За напрямом попередження насильства в сім’ї необхідно:

 • створити систему раннього виявлення сімей, у яких вчиняється насильство або є загроза його вчинення, та забезпечити соціальний супровод таких сімей;

 • забезпечити підвищення рівня правової культури батьків та поінформованості щодо попередження насильства в сім’ї шляхом проведення інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної роботи.З метою наявного науково-методичного забезпечення виконання заходів програми необхідно:

 • проведення систематичних соціологічних досліджень з вивчення проблем різних категорій сімей;

 • підготовка, видання та поширення наукових і методичних матеріалів;

 • проведення наукових і науково-практичних конференції з питань сім’ї та реалізації державної політики у цій сфері.Концепцію на рівні МОНМС України координуватиме відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини

 • Відділ організації виховної роботи ІЗМН забезпечуватиме впровадження програм підготовки молоді до подружнього життя та формування відповідального батьківства і координуватиме діяльність методичних служб у галузі освіти на регіональному рівні у напрямі підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їхньої професійної компетенції; координує дії державних та громадських організацій, причетних до сімейної просвіти.

 • Лабораторія сімейного виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України забезпечуватиме розроблення програм підготовки молоді до подружнього життя та формування відповідального батьківства для нагального впровадження в шкільну та Вузівську програми освіти;

 • Регіональні центри на базі обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти (залученими у міські та районні методичні служби), які виконують інформаційно-аналітичну та практичну функції, розробляють, узагальнюють і впроваджують інноваційні технології, інтерактивні методики та сучасні форми організації сімейного виховання, адаптують вітчизняний та зарубіжний досвід до регіональних умов, здійснюють підготовку та перепідготовку працівників освітньої галузі шляхом проведення курсів, проблемних семінарів, спецкурсів, семінарів-тренінгів та інше;ІІ Всеукраїнський батьківський форум

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України спільно з Громадською організацією «Батьківський комітет» провели 24-25 лютого 2012 II Всеукраїнський батьківський Форум, на якому обговорено ряд важливих проблем сімейно-родинного виховання.Глосарій (тлумачний словник)

 • Сім’я – це історично конкретна система взаємовідносин між подружжям, між батьками та дітьми, мала соціальна група, члени якої пов’язані шлюбними або родинними відносинами, спільністю побуту і взаємною моральною відповідальністю, і соціальна необхідність у якій зумовлена потребою суспільства в фізичному та духовному відтворенні населення.Сімейне виховання (у широкому змісті слова)

 • – одна з найбільш давніх форм соціалізації і виховання дітей, яка органічно об’єднує об’єктивний вплив культури, традицій, звичаїв, поглядів народу, сімейно-побутових умов і взаємодію батьків з дітьми, у процесі якої відбувається повноцінний розвиток і становлення зростаючої особистості.Сімейне виховання (у вузькому змісті слова)

 • Під сімейним вихованням розуміється взаємодія батьків і дітей, яка ґрунтується на родинній інтимно-емоційній близькості, любові, турботі, повазі й захищеності дитини, сприяє створенню сприятливих умов для задоволення її потреб у повноцінному розвитку та саморозвиткуМета сімейного виховання

 • ЦЕ формування якостей і властивостей особистості, які допомагали б їй гідно долати труднощі й перепони, що трапляються на життєвому шляху (розвиток інтелекту і творчих здібностей, пізнавальних сил і початкового досвіду трудової діяльності, моральної та естетичної та емоційної культури, фізичного здоров’я).Завдання сімейного виховання

 • Основними завданнями сімейного виховання є виховання в дітей гуманності (поваги до людей, співчуття і чуйності, доброзичливого становлення до них, турботи про їхнє благополуччя) і духовності (прагнення до освоєння багатств вітчизняної і світової культури, формування загальнолюдських ідеалів добра, справедливості, чуйності, чесності і порядності, до свого способу життя на основі моральності, культури, краси); виховання дитини свідомим громадянином-патріотом своєї Батьківщини, чесним трудівником, гарним сім’янином; залучення дитини до здорового способу життя і формування в неї відповідних цінностей, умінь і навичок.Зміст виховання в українській сім’ї охоплює такі напрями:

 • інтелектуальне виховання (розвитку пізнавальних інтересів, здібностей, нахилів і талантів дітей; формуванні свідомого ставлення до знань і постійного їх оновлення, прагнення до освіти й творчого самовдосконалення);

 • фізичне виховання (залучення до здорового способу життя, організація розпорядку дня, мотивація до збереження і зміцнення здоров’я);

 • естетичне виховання (формування естетичних смаків і почуттів; негативне ставлення до потворного, вміння відрізняти красиве від огидного в мистецтві, побуті, поведінці; створення умов для оволодіння надбаннями національного мистецтва, музики, побуту, ремесел, виховання потреба в створенні навколо себе прекрасного, розвиток талантів і здібностей);

 • трудове виховання (ставлення до праці як до вищої цінності людини і суспільства, повага до людей праці, формування працьовитості, якостей господаря, бережливого ставлення до суспільної і приватної власності, природних багатств, готовність до творчої праці в умовах ринкових відносин);

 • моральне виховання (розвиток гуманістичних основ особистості: любов, повага, співпереживання, милосердя, доброта, совість, чесність, порядність, справедливість, гідність, обов’язок, шанування рідної мови, свобода, незалежність, єдність роду, народу, демократизм стосунків, самостійність та ініціативність);

 • громадянське виховання (виховання патріотичних якостей, оволодіння суспільними цінностями і способами міжособистісної взаємодії, усвідомлення взаємозв’язку між ідеалами свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю, виховання почуття особистої належності до рідної землі, держави, сім’ї, роду, способів життя, традицій і звичаїв, відповідальності за їх збереження, розвиток й примноження).Лабораторія сімейного виховання Інституту проблем виховання НАН України

 • працює над проблемами оптимізації формування і розвитку дітей шкільного віку в процесі взаємодії школи і сім’ї. Завдання цієї взаємодії співробітники вбачають у тому, щоб, з одного боку, забезпечити самореалізацію зростаючої особистості відповідно до її інтересів і суспільних вимог, сприяти набуттю дітьми та учнівською молоддю соціального досвіду, спонукати школярів до протидії аморальним правопорушенням, бездуховності, антигромадянській діяльності, надати їм підтримку в особистісному та професійному самовизначенні, а з іншого – підвищити педагогічну культуру батьків, посилити їхній виховний потенціал шляхом активізації співпраці з учителями, шкільними психологами і соціальними педагогами на засадах партнерської взаємодії. Вирішенню цих завдань прислуговується проведення семінарів для вчителів, виступи перед педагогічною та батьківською громадськістю, розроблення і поширення відповідного змістового і методичного забезпечення (навчально-методичні посібники, програми, методичні рекомендації, тематичні розробки батьківських зборів та інше).Найбільш суттєві напрацювання співробітників лабораторії

 • 2012р.

 • Хромова О. Л. Попередження проявів насильства в неблагополучних сім'ях учнів-підлітків : [метод. рекоменд.] / О. Л. Хромова // Класний керівник. – 2012. – № 9/10 (117/118) травень. – 45 с

 • Завдання даних рекомендацій – допомогти взаємодії класного керівника з батьками учнів-підлітків для попередження проявів насильства у неблагополучних сім'ях. Матеріал, може бути використаний педагогами у психолого-педагогічній просвітницькій роботі з батьками для організації та проведення батьківських зборів.Лабораторія національного виховання та дослідження проблем етнопедагогіки ХОІППО

 • З метою створення виховного творчого середовища у загальноосвітніх навчальних закладах лабораторія репрезентує Методичний конструктор виховних систем і запрошує до конструювання та моделювання ефективного розвивального простору для дітей .Методичний конструктор сімейно-родинного виховання

 • Особистісно орієнтована виховна система  

 • Поліцентрична система виховання 

 • Дитиноцентрична виховна система

 • Гуманістична виховна система Сухомлинського (батьківська педагогіка)

 • Предметно-центрична система

 • Система виховання в колективі Макаренка  

 • Вальдорфська система Р.Штайнера

 • Система вільного виховання М.Монтессорі

 • Система колективного творчого виховання І.Іванова  

 • Виховний ідеал національної системи виховання

 • Повчання дітям В.Мономаха 

 • Народні традиції та звичаїМетодичний конструктор виховних систем

 • Виховуємо Людину добротворчу, Сім’янина добротворця, Громадянина країни Добра, Совісті та Честі, Патріота України, Творця ДобраМодель системиСхожі:

Практикум методистів з виховної роботи рмк/ммк iconЗавдання виховної роботи : завдання виховної роботи
Всебічний та гармонійний розвиток особистості, яка здатна до саморозвитку, самовиховання і самореалізації, підвищення результативності...
Практикум методистів з виховної роботи рмк/ммк iconКлючові компетентності вчителя іноземних мов у контексті освіти для демократичного громадянства семінар методистів рмк львівської області

Практикум методистів з виховної роботи рмк/ммк iconПрактикум директорів шкіл з проблеми "Адаптивне управління навчальним закладом"
...
Практикум методистів з виховної роботи рмк/ммк iconМетодичні рекомендації щодо експертизи виховної роботи Методист методичного кабінету Соломон С. М
Експертиза планування виховної роботи на навчальний рік. (Педагогічне проектування виховного процесу)
Практикум методистів з виховної роботи рмк/ммк icon«Фактори, що формують фізичне і психічне здоров’я людини»
...
Практикум методистів з виховної роботи рмк/ммк iconСтруктура виховної роботи відділу освіти Кам’янської райдержадміністрації Методисти
Впровадження прогресивних педагогічних концепцій, інноваційних технологій, оптимальних форм і методів організації виховної роботи...
Практикум методистів з виховної роботи рмк/ммк iconЗавданнями виховної роботи школи Завданнями виховної роботи школи
Набуття учнями школи соціального досвіду, формування у вихованця позиції бути гідним прийняти естафету людської духовності
Практикум методистів з виховної роботи рмк/ммк iconСтан роботи та завдання психологічної служби відділу І знз міста щодо розвитку допрофільної та профільної освіти Погрецька Л. М., методист ммк

Практикум методистів з виховної роботи рмк/ммк iconВикористання інноваційних методів в процесі навчально – виховної роботи Використання інноваційних методів в процесі навчально – виховної роботи
Відпрацювання механізму по створенню сприятливих умов для навчання та виховання учнів життю
Практикум методистів з виховної роботи рмк/ммк iconВикористання інноваційних методів в процесі навчально – виховної роботи Використання інноваційних методів в процесі навчально – виховної роботи
Створення середовища для розвитку всебічно розвиненої, здорової дитини,формування свідомого ставлення до свого життя та здоров’я...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка