План Маркетингова товарна політика: поняття, зміст, основні терміни. Поняття товару з точки зору маркетингової товарної політики та товарознавства.


НазваПлан Маркетингова товарна політика: поняття, зміст, основні терміни. Поняття товару з точки зору маркетингової товарної політики та товарознавства.
Дата конвертації12.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииПлан 1. Маркетингова товарна політика: поняття, зміст, основні терміни. 2. Поняття товару з точки зору маркетингової товарної політики та товарознавства. 3. Споживні властивості товарів та їх вплив на формування маркетингової товарноїх політики. 4. Характеристика споживних властивостей непродовольчих товарів. 5. Характеристика споживних властивостей харчових продуктів. 6. Якість: поняття, показники якості, методи визначення.Список рекомендованої літератури:

 • 1. Жук Ю.Т., Жук В.А., Кисляк Н.К., Орлова Н.Я. Теоретичні основи товарознавства. – К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2000. – 336 с.

 • 2. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика. - Суми: Універсальна книга, 2005. - 240 с.

 • 3. Орлова Н.Я. Теоретичні основи товарознавства. Продовольчі товари: Опорний конспект лекцій. – К.: КНТЕУ, 2008. – 125 с.

 • 4. ДСТУ 3993 – 2000. Товарознавство. Терміни та визначення. – К.: Держспоживстандарт, 2000.

 • 5. ДСТУ ІSО 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення і словникМаркетингова товарна політика - це комплекс заходів зі створення товарів (послуг) і управління ними для задоволення потреб споживачів і отримання підприємством прибутку.

 • Структура маркетингової товарної політикиЗ погляду товарознавства товар – будь-яка річ, що на момент надходження в обіг, повинна бути виокремлена з-поміж інших за визначальними ознаками для конкретного договору купівлі-продажу.

 • З погляду маркетингу товар — це сукупність матеріальних та нематеріальних характеристик і властивостей, які пропонуються споживачу для задоволення його потреб, розв’язання його проблем.Рівні товарів

 • Товар за задумом – це та основна ідея товару, той зиск, який отримує споживач у результаті купівлі та споживання товару. На цьому рівні продається не товар, а лише вигоди від нього. У такому вигляді товар можна продати лише за відсутності конкурентів і гострої потреби в його купівлі (наприклад, купівля послуги перукаря).

 • Товар у реальному виконанні – реально створений товар з характерною для нього сукупністю властивостей, функцій, упаковки, марки, дизайну, ціни. Продається товар, що має реальну речову форму, тобто розфасований, упакований, має марку, конкретні властивості та якість. Так, пральний порошок продається у певних упаковках з маркуванням.

 • Товар з підкріпленням – це ті додаткові послуги й зиски, які отримує споживач у процесі купівлі й споживання саме цього товару. Застосовується на ринку в моменти жорсткої конкуренції для того, щоб якнайбільше подовжити життєвий цикл товару та виграти час, аби переорієнтувати фірму на випуск нової продукції (наприклад, меблі з доставкою додому; гарантія — 1 рік).Товар як продукт праці, призначений для продажу, має властивості

 • Споживну вартістьІєрархія потреб споживачів щодо мети їх задоволення

 • забезпечення нормального стану організму людини

 • оптимізація відносин організму з фізичним середовищем

 • урівноваження відносин індивіда з соціальним середовищем

 • відтворення індивідів

 • відтворення цілісності соціальних груп і суспільства

 • інтелектуальний розвиток

 • творче вдосконаленняІєрархія потреб споживачів за обєктом спрямованості

 • Продукти харчування

 • Приладдя для приготування та приймання їжі

 • Індивідуальні засоби захисту від несприятливих чинників навколишнього середовища

 • Засоби підтримання здоров'я і особистої гігієни

 • Засоби спілкування в соціальному середовищі

 • Житло та його обладнання

 • Побутові знаряддя праці

 • Засоби пересування

 • Засоби навчання, розвитку, вдосконалення особистостіІнші критерії класифікації потреб споживачів

 • Нагальність (інтенсивність)

 • життєво важливі, необхідні, звичайні, другорядні;

 • Рівень задоволення

 • незадоволені, мінімально задоволені, абсолютні, інші

 • Референтність (рівень престижність)

 • Спосіб задоволення

 • індивідуальний, груповий

 • Характер вияву

 • безпосередні, опосередковані, елементарні, комплексні

 • Інші ознаки

 • постійні, тимчасові, періодичні, плинні, традиційніВзаємовплив категорій споживач - товарФУНКЦІЇ товару -

 • це зовнішній вияв властивостей товару у відповідних умовах

 • Зовнішні функції – виявляються при взаємодії зі споживачем та середовищем

 • Внутрішні функції – виявляються у взаємодії і взаємозв'язках всередині товаруКласифікації функцій

 • Головні і другорядні

 • Корисні, безкорисні (зайві), другорядні

 • При оцінюванні товару - Необхідні, дійсні (наявні), потенційніЕкономічна вартість товару

 • Витрати виробничі – на створення носія функції

 • Витрати сфери обігу і сфери споживання – на використання носія функціїФункції товарів конкретних груп формуються з урахуванням призначення товаруФункції

 • Забезпечення життєдіяльності людини

 • Біогенні потреби – утилітарні функції

 • в системах “людина-товар”, “людина-товар-фізичне середовище”

 • Соціогенні потреби – соціальні функції

 • в системі “людина-товар-соціальне середовище”Споживання – це використання матеріальних і духовних благ для задоволення потреб з метою підтримання, відновлення, відтворення, продукування, розвитку і вдосконалення життєвих сил людиниТипи споживання

 • Утилітарний тип – предмети споживання сприймаються як засоби підтримання і збереження життя

 • Пасивний тип – звертається увага на соціальні властивості товару

 • Престижний тип – пошук соціальних можливостей відчувати себе соціально значущим

 • Перетворювальний тип – орієнтування на престижність товарів, підкреслює власну індивідуальність

 • Творчий тип – реалізується самовираження, творчий потенціал тощоПоділ ринку на чіткі групи споживачів, яким можуть знадобитися окремі товари називається сегментацією ринкуСпоживні властивості товару – група властивостей товару, які виявляються в процесі споживання та пов'язані з можливістю задоволення товаром деяких суспільних чи особистих потреб відповідно до його призначення ДСТУ 2429 -94Номенклатура споживних властивостей непродовольчих товарів

 • Призначення – функціональне, соціальне

 • Надійність – довговічність, безвідмовність, ремонтоздатність, збереженість

 • Ергономічність – гігієнічність, антропометричність, психологічність, психофізіологічність

 • Естетичність – інформаційна виразність, раціональність форм, цілісність композиції, досконалість виробничого виконання

 • Екологічність

 • Безпека – хімічна, механічна, радіаційна, магнітна, пожежнаПоказники функціональних властивостей

 • Досконалість виконання основної функції -

 • корисний ефект споживання товару

 • якісні та кількісні

 • Універсальність

 • Виконання допоміжних функцій

 • поведінка виробу при транспортуванні, зберіганні, обслуговуванніНадійність товару – споживна властивість товару зберігати в часі, в установлених межах значення показників функціональних властивостей відповідно до заданих режимів і умов використання, технічного обслуговування, ремонту, зберігання, транспортуванняНадійність характеризується комплексними показниками:

 • Безвідмовність безперервність збереження працездатності протягом деякого часу або напрацювання

 • Характеризується

 • термінами, протягом якого товар експлуатується без збою і відмови

 • кількістю дефектів, що виникли за обумовлений періодНадійність характеризується комплексними показниками:

 • Довговічність – споживна властивість товару виконувати потрібні функції до преходу в граничний стан при встановленій системі технічного обслуговування та ремонту

 • Показники –

 • термін служби

 • ресурс

 • Фізичне зношування

 • Моральне зношуванняНадійність характеризується комплексними показниками:

 • Ремонтопридатність

 • здатність товарів відновлювати свої властивості шляхом огляду і ремонту та технічного обслуговуванняНадійність характеризується комплексними показниками:

 • Збереженість – властивість товарів зберігати певний час кількісні і якісні показники, що забезпечують їх використання за призначенням після транспортування та зберігання

 • Обумовлюють –

 • хімічний склад, структура, будова, властивості речовин і матеріалів, наявність захисних покриттів, пакування, тари, умови і термін зберіганняЕргономічні властивості товару – характеризують зручність і комфорт споживання чи експлуатації товару на всіх етапах функціонального процесу в системі “людина – товар – середовище”

 • Гігієнічні властивості - умови, що впливають на організм і працездатність людини в процесі експлуатації товару

 • Антропометричні властивості – відповідність товару формі, масі тіла людини

 • Психологічні властивості – відповідність товару сприйняттю, мисленню та навичкам людини

 • Психо-фізіологічні властивості – аспекти комфортуЕстетичність – виявляє у чуттєво-сприйнятливих формах спільну цінність та соціально-культурну значущість товару, задовольняє естетичні потреби людини

 • Інформаційна виразність – художньо-образна виразність, оригінальність форми, відповідність стилю та моді

 • Раціональність форми – поєднання зовнішнього вигляду з функціональними та ергономічними

 • Відповідність форми ергономічним вимогам – здатність створювати максимальні вигоди в користуванні виробомЕстетичність

 • Цілісність композиції – гармонійна єдність частин і цілого

 • гармонічність обємопросторової структури

 • архітектонічність

 • пластичність

 • колорит

 • художньо-графічна виразністьЕстетичність

 • Досконалість виробничого виконання та товарного вигляду –

 • чистоту виконання контурів, з'єднань елементів

 • ретельність нанесення декоративних і захисних покриттів

 • рекламна виразність

 • пакування

 • виразність товарних та інших знаків

 • декорЕкологічні властивості – характеризують рівень шкідливості, який здійснює товар на оточуюче середовище при експлуатації та споживанні

 • Виділення шкідливих речовин

 • Міцність фарбування

 • Шумове забруднення

 • Можливість безпечної утилізації відходів

 • РадіоактивністьВластивості безпеки споживання – характеризують ступінь захисту людини від впливу небезпечних та шкідливих чинників, які виникають при споживанні та експлуатації товарів

 • Хімічні

 • Електричні

 • Радіаційні

 • Механічні

 • Термічні

 • Санітарно-гігієнічні

 • ПожежніСпоживні властивості харчових продуктів

 • Харчова цінність

 • Енергетична цінність

 • Біологічна цінністьСпоживні властивості харчових продуктів

 • Фізіологічна цінність

 • Засвоюваність

 • ДоброякісністьСпоживні властивості харчових продуктів

 • Безпечність

 • Органолептична цінністьКласифікація продовольчих товарів за спільністю походження

 • Плодоовочеві

 • Зерноборошняні

 • Молочні

 • М'ясні

 • Рибні

 • Жирові

 • Кондитерські

 • ЯєчніКласифікація непродовольчих товарів за призначенням

 • Одяг і взуття

 • Житло

 • Домашнє господарство

 • Сад і город

 • Благоустрій житла

 • Культурне й активне дозвілля

 • Навчання

 • Інформація

 • ТворчістьАсортимент товарів – сукупність товарів різних груп, видів, різновидів, об'єднаних за певною ознакою

 • Товарна номенклатура – сукупність асортиментних груп товарів, які пропонуються конкретним підприємством

 • Широта товарної номенклатури – загальна чисельність товарних груп, що входять до товарної номенклатури

 • Глибина – варіанти пропозицій окремого товару в межах окремої групи

 • насиченість — загальна кількість позицій, з яких складається асортимент

 • новизна – частка новинок у асортименті

 • Гармонічнійсть – ступінь спорідненості товарів різних асортиментних груп з огляду на їх кінцеве використання • Якість товару qualitas (лат.) – властивість

 • Сукупність властивостей продукції, що зумовлюють її придатність задовольняти певні потреби відповідно до її призначення

 • ГОСТ 15467-79

 • Сукупність характеристик продукції (процесу, послуги) щодо її здатності задовольняти встановлені та передбачені потреби

 • ДСТУ 2925-94

 • Ступінь, до якого сукупність відмітних властивостей задовольняє сформульовані потреби або очікування, загальнозрозумілі або обовязкові

 • ДСТУ ISO 9000-2001Якість харчових продуктів (Закон “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини”)

 • сукупність властивостей харчового продукту, що

 • визначає його здатність забезпечувати потреби

 • організму людини в енергії, поживних та

 • смакоароматичних речовинах , стабільність

 • складу і споживчих властивостей протягом

 • терміну придатності • Показники якості товару –

 • кількісна характеристика властивостей товару

 • Параметр товару

 • Одиничний показник

 • Комплексний показникМетодологічне підґрунтя оцінки якості - кваліметрія

 • Принципи

 • Врахування специфіки товару при визначенні умов і мети його оцінки

 • Якість розглядається як ієрархічна сукупність властивостей

 • Врахування важливості кожного з показників якості у загальній структурі властивостей

 • Диференційний та комплексний методиПравила дослідження товарів

 • Оцінювання отриманих результатів

 • Врахування вимог споживача

 • Залучення новітніх досягнень науки

 • Урахування економічної доцільності

 • Дослідження протягом всього циклу товаропросуванняКомплексний

 • Комплексний

 • показник якості

 • якість досліджуваного товару

 • якість еталонаКомплексний показник якості

 • Кі= К1а1 + К2а2+ ... + Кnаn,

 • де Кn – одиничний показник якості,

 • аn – коефіцієнт вагомостіІнтегральний показник якості

 • Сумарний корисний ефект від споживання товару

 • Сумарні витрати на виготовлення та споживання товаруМетоди дослідження якості товарів

 • З використанням об'єктивних способів вимірювання

 • З використанням евристичних способів оцінкиРівень якості продукції – це відносна характеристика якості товару, яка грунтується на порівнянні оцінюваних показників якості з базовими значеннями відповідних показників

 • Методи оцінки рівня якості:

 • диференційний – базується на співставленні значень одиничних показників якості зразка, що оцінюється, з базовим;

 • комплексний – базується на співставленні узагальнених показників якості зразка, що оцінюється, з базовим:

 • з використанням головного споживного показника якості;

 • з використанням зважених одиничних показників якості, тобто показників з урахуванням їх вагомості;

 • з використанням інтегрального показника якості.Фактори, що впливають на якість товарів

 • 1. Фактори, що безпосередньо впливають на якість:

 • якість вихідної сировини,

 • конструкція виробу,

 • якість технологічних процесів,

 • рівень НТД;

 • 2. Фактори, що стимулюють якість:

 • моральне і матеріальне заохочення робітників,

 • система ціноутворення,

 • санкції за випуск недоброякісної продукції;

 • 3. Фактори, що сприяють збереженню якості:

 • пакування,

 • маркування,

 • умови транспортування,

 • умови зберігання,

 • умови реалізаціїї і експлуатації.Схожі:

План Маркетингова товарна політика: поняття, зміст, основні терміни. Поняття товару з точки зору маркетингової товарної політики та товарознавства. iconПлан Поняття про фармакогнозію. Історична довідка Основні поняття і терміни фармакогнозії
Фармакогнозія. Основні поняття та завдання фармакогнозії. Способи заготівлі, сушіння та зберігання лрс
План Маркетингова товарна політика: поняття, зміст, основні терміни. Поняття товару з точки зору маркетингової товарної політики та товарознавства. iconМаркетингова товарна політика Класифікація фармацевтичних товарів і асортиментна політика
Товар це все, що призначене для задоволення певної потреби і пропоноване на ринку для продажу
План Маркетингова товарна політика: поняття, зміст, основні терміни. Поняття товару з точки зору маркетингової товарної політики та товарознавства. iconЛекція на тему: основи фармацевтичного маркетингу. Маркетингова товарна та цінова політики фармацевтичних підприємств. Сутiсть та основні елементи маркетингу
Маркетинг i ринок характеризуються такими вихідними поняттями як нужда, потреба, попит, товар, обмін, угода
План Маркетингова товарна політика: поняття, зміст, основні терміни. Поняття товару з точки зору маркетингової товарної політики та товарознавства. iconІсторія та напрямки розвитку товарознавства Підготував: студент 33гр
План презентації: Час та передумови появи товарознавства як науки; Видатні діячи та їх праці; Ціль товарознавства; Висновки; Використана...
План Маркетингова товарна політика: поняття, зміст, основні терміни. Поняття товару з точки зору маркетингової товарної політики та товарознавства. iconЛекція №1 Основи рекреаційної географії. Основні поняття і терміни План Рекреація як соціально-економічне явище
Рекреаційна географія (об’єкт, предмет, завдання, методи досліджень та зв’язки з іншими навчальними дисциплінами)
План Маркетингова товарна політика: поняття, зміст, основні терміни. Поняття товару з точки зору маркетингової товарної політики та товарознавства. iconПоложення про право власності. Види цивільно-правових договорів. Спадкове право. Основні терміни І поняття цивільне право
Поняття і загальна характеристика цивільної правоздатності і цивільної дієздатності
План Маркетингова товарна політика: поняття, зміст, основні терміни. Поняття товару з точки зору маркетингової товарної політики та товарознавства. iconПоложення про право власності. Види цивільно-правових договорів. Спадкове право. Основні терміни І поняття цивільне право
Поняття і загальна характеристика цивільної правоздатності і цивільної дієздатності
План Маркетингова товарна політика: поняття, зміст, основні терміни. Поняття товару з точки зору маркетингової товарної політики та товарознавства. iconІнформація як ресурс. Терміни І визначення. Інформація як ресурс. Терміни І визначення. Поняття інформаційної технології (ІТ). Етапи розвитку іт. Складові іт
Поняття "Інформація" походить від латинського слова «informatio», що означає виклад
План Маркетингова товарна політика: поняття, зміст, основні терміни. Поняття товару з точки зору маркетингової товарної політики та товарознавства. iconОсновні поняття і терміни парфумерно-косметичних засобів. Токсико-гігієнічні і мікробіологічні показники якості космецевтиків

План Маркетингова товарна політика: поняття, зміст, основні терміни. Поняття товару з точки зору маркетингової товарної політики та товарознавства. iconПлан лекції медична статистика як наука (визначення поняття, основні розділи та їх зміст)
Екстенсивні показники показують питому вагу частини явища по відношенню до явища в цілому

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка