За даними офіційної реєстрації нових випадків віл у 2007 р. (за виключенням дітей, що народжені віл+ жінками)


НазваЗа даними офіційної реєстрації нових випадків віл у 2007 р. (за виключенням дітей, що народжені віл+ жінками)
Дата конвертації12.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации

За даними офіційної реєстрації нових випадків ВІЛ у 2007 р. (за виключенням дітей, що народжені ВІЛ+ жінками)На 1 січня 2008 року офіційно зареєстровані як ВІЛ-інфіковані були: 493 підлітки віком від 15 до 17 років та 16513 молодих людей віком від 18 до 24 років.План презентації

 • Хто такі підлітки груп ризику?

 • Чому підлітки груп ризику?

 • Хто надає ВІЛ-послуги підлітками груп ризику?

 • Бар’єри доступу ПГР до ВІЛ-послуг

 • Моніторинг ПГР як інтегрований компонент національної системи МіО

 • Проблемні аспекти та РекомендаціїПроект ЮНІСЕФ «Профілактика ВІЛ-інфекції серед підлітків груп найвищого ризику»

 • Отримання даних – розвиток регіональної доказової бази і розуміння феномену підлітків груп ризику

 • Розвиток послуг

 • Посилення політики захисного середовища та розвиток нормативно-законодавчої бази (Огляд законодавства – на СД)

 • Розвиток економічно-доцільних та гендерно-збалансованих Національної стратегії профілактики ВІЛ та Плану Дій щодо підлітків груп найвищого ризику

 • Розвиток потенціалу партнерів у проведенні досліджень щодо підлітків груп найвищого ризику та ведення програм

 • Обмін досвідом серед країн

 • Забезпечення повної участі підлітків груп найвищого ризикуВизначення “діти та молодь груп ризику”Визначення вікових інтервалів “підлітки”

 • Діти – це вікова група від 0 до виповнення 18 років.

 • Від 18 років – дорослі.

 • Діти підліткового віку (наказ МОЗ №465 від 12.12.2002 “Про вдосконалення організації медичної допомоги дітям підліткового віку”): 15-17 років.

 • Невідповідність понять «підліток», «підлітковий», що застосовуються в окремих нормативно-правових актах, поняттям «дитина», «малолітній», «неповнолітній», які закріплені у кодексах та законах України.

 • На законодавчому рівні правовий статус „підліток” не визначений.ВООЗ: 10-19 років (adolescents)

 • Вікова група «підлітки віком від 10 до 19 років» не має законного статусу в Україні. Крім того, вікові групи не стандартизовані в загальногалузевому масштабі, що ускладнює порівняння та тріангуляцію даних. У кожній галузі дані розбиваються по різних вікових групах, що значною мірою залежить від вікових меж, встановлених законодавством для вступу на роботу та звільнення з роботи.

 • Якісні дані про юнаків та дівчат особливо вразливих груп і груп найвищого ризику відсутні, що залишає багато прогалин у розумінні їхніх соціальних і сексуальних зв’язків, їхньої різноманітності, зусиль, спрямованих на охорону здоров'я та поведінкових детермінантів.

 • Програмних даних про вищезгадані категорії підлітків майже не існує, як і інтервенційних (операційних) досліджень.Національний звіт щодо розширення універсального доступу до профілактики ВІЛ/СНІДу, лікування, догляду та підтримки в Україні (2006 р.):

 • Національний звіт щодо розширення універсального доступу до профілактики ВІЛ/СНІДу, лікування, догляду та підтримки в Україні (2006 р.):

 • - цільовий показник охоплення профілактичними послугами дітей та підлітків груп ризику у віці від 10 до 18 років – 60% до кінця 2010 року.

 • UNGASS (Спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН)/ Національні індикатори та цілі (15-49):

   • Охоплення Програмою профілактики підлітків груп ризику: До кінця 2010 р.:
    • 60% для СІН та ЖКС; 45% для ЧСЧ;
    • 50% для тих, хто знаходиться в місцях позбавлення волі
   • Забезпечення більш безпечної поведінки підлітків груп ризику: До кінця 2010 р.:
    • 90% для ЖКС; 85% для ЧСЧ; 60% для СІН


Чому підлітки груп ризику?

 • За результатами моніторингу поведінки (2007 р.) серед груп ризику питома вага підлітків до 19 років включно склала:

 • ЖКС – 18%, ЧСЧ – 12%, та СІН – 6%

 • Вік залучення до ризикованої поведінки знижується.

 • Підлітки груп ризику мають більш високий ризик ВІЛ-інфікування, ніж старші за віком представники груп, через часті та незахищені сексуальні практики та практики вживання наркотиків ін’єкційним шляхом.

 • Особливо уразливі підлітки, які живуть або працюють на вулиці, оскільки в їх середовищі поширені ризиковані щодо ВІЛ-інфікування практики та відбувається «накладання» ризикованих практик.Хто надає ВІЛ-послуги підлітками ГР?

 • ГО не націлені на роботу з віковою групою до 18 років.

 • Відсутня стратегія інформування населення та окремих груп (в тому числі дітей та молоді) щодо ВІЛ-інфікування та ВІЛ-послуг.

 • Стратегії інформування та надання послуг - «пасивні».

 • Відсутність адекватних систем переадресації (“ведення клієнта”)

 • Відсутність комплексних доступних (низькопорогових) послуг (що зменшить потребу у переадресації)

 • Медичні послуги не є дружніми до ПГР (навіть Кліники дружні до молоді на практиці не є дружніми до ПГР), хоча вони є ключовими «точками входу» для профілактики ВІЛ серед ПГР

 • ГО та ЦСССДМ не мають достатньої мережі польових працівників, не мають потенціалу працювати з “неорганізованою” частиною підлітків (поза межами навчальних закладів).

 • Слабкість системи притулків, кримінальної міліції.

 • Відсутність уваги до підлітків соціального оточення ПГР (друзі, сексуальні партнери тощо) з метою профілактики «ініціації», попередження «входу до ГР».Бар’єри доступу ПГР до ВІЛ-послуг

 • Обмежене розуміння особливих потреб ПГР у послугах і зусиллях, спрямованих на охорону здоров'я, серед тих, хто приймає рішення, та надавачів послуг.

 • Прогалини у послугах, недостатні технічні, фінансові, кадрові можливості для задоволення цих численних і складних потреб.

 • Низький рівень зусиль, спрямованих на охорону здоров'я, серед юнаків та дівчат ПГР, що пов’язано з недовірою або попереднім негативним досвідом (вимаганням документів, неофіційних платежів, дискримінація, затримання міліцією, повідомлення батьків тощо).

 • Низьке охоплення послугами, особливо поза межами великих міст.

 • Відсутність належної мережі послуг і системи довідок про послуги, зокрема підходу “ведення клієнта”, через що вищезгадані юнаки та дівчата ризикують «загубитися у системі».

 • Політика й низький рівень обізнаності спеціалістів створюють перешкоди для доступу до послуг і заважають розвитку послуг.

 • Неузгодженість питання стосовно дітей ГР у віці 10-13 років (хто і як має займатися профілактикою?)

 • Немає узгодженої оцінки чисельності дітей та молоді груп ризику, що утруднює стратегічне планування та розрахунки потрібних ресурсів.Моніторинг ПГР як інтегрований компонент національної системи МіО

 • ПГР – не окрема спеціальна група, а підгрупи серед ГР (СІН; ЖКС; ЧСЧ; а також підгрупи з перехрещенням ризикованої поведінки; особи без постійного місця проживання, в т.ч. діти вулиці; сироти; бездоглядні тощо);

 • Тому – інтеграція моніторингу ПГР до національної, відомчих та регіональних систем МіО;

 • По-перше, дезагрегація вже узгоджених показників;

 • Але є потреба у додаткових показниках, наприклад:

  • залучення до ризикованих практик у віці до 15 років, до 18 років, які доцільно включити до відомчих показників, можливо регіональних (в окремих регіонах),
  • показники охоплення профілактикою,
  • рівень поширення ВІЛ-інфікування тощо.


Моніторинг ПГР як інтегрований компонент національної системи МіО

 • Отже, в межах моніторингу поведінки груп ризику передбачити можливість самостійного аналізу результатів для підліткової групи.

 • З цією метою вже включено до методичних рекомендацій з моніторингу поведінки груп ризику норму стосовно забезпечення представництва у вибірковій сукупності вікової групи молодше 19 років (як мінімум з 15 до 19 років) та рекомендації вторинного аналізу даних серед підлітків високого ризику інфікування ВІЛ.

 • Затвердити індикатори, що характеризуватимуть групу дітей та молоді високого ризику.

 • Інтегрувати індикатори до складу національних та регіональних показників моніторингу та оцінки ефективності заходів, що забезпечують контроль за епідемією ВІЛ-інфікування.Проблемні аспекти та рекомендації

 • КООРДИНАЦІЯ ДІЙ

 • Вдосконалити механізм міжгалузевої та міжсекторальної співпраці

 • - Ініциатива Альянсу за підтримки Мінсім’ямолодьспорту та ЮНІСЕФ - створена робоча групу з профілактики ВІЛ, лікування, догляду та підтримки дітей груп ризику, при якій започатковано підгрупу з питань координації досліджень.

 • - Реанімація Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства (утворена постановою КМУ від 23.08.2000р. № 1200)

 • Підгрупа з питань профілактики ВІЛ, лікування догляду та підтримки серед ПГР було створена при Міжвідомчій координаційній комісії з питань охорони дитинства при КМУ (травень 2008 р.).

 • Така підгрупа може діяти як координаційний механізм для зацікавлених сторін для розвитку взаємодії, моніторингу, посилення спільних дій тощо, але досі не затверджено її склад, не проведено жодного засідання.Рекомендації

 • Розрахувати та узгодити оцінки обсягів сукупностей підлітків-СІН, підлітків-ЖКС, підлітків-ЧСЧ та підлітків-ув’язнених, а також хлопців і дівчат підліткового віку, які живуть і працюють на вулиці, на національному рівні та у найбільш уражених (пріоритетних) областях.

 • Ці оцінки слугуватимуть знаменниками в обчисленні сфери охоплення програмою та для прогнозування вірогідного перебігу епідемії ВІЛ у цих групах населення. Крім того, ці оцінки потрібні для визначення потреб у ресурсах і розбудові спроможності, а також як основа для стратегічного планування та розроблення програм.

 • Необхідні подальші дослідження ПГР

 • На їх базі запропонувати кроки з адвокації необхідності розвитку профілактичних програм та доступу до послуг для підлітків груп високого ризику.

 • Розгляд Міністерством питання щодо етичних принципів опитування підлітків груп ризику.

 • Відмовитися від групи «діти та молодь з ГВР», але в кожній ГВР спеціальна увага на групу 10-19 (10-14, 15-19) років та передбачити дезагрегацію результатів по цих вікових групах.Рекомендації

  • стандартизація збирання та аналізу даних і зворотного зв’язку від надавачів послуг, які працюють із юнаками та дівчатами особливо вразливих груп і груп найвищого ризику, та узгодження мінімального набору даних, які треба збирати (вік, стать, різноманітність, новий/повторний клієнт, діагноз, надані послуги/товари, направлення на інші послуги);
  • забезпечення того, щоб біологічні та поведінкові наглядові дослідження щодо ВІЛ-інфекції в Україні включали достатньо великі вибірки для підлітків (10-19 років) та молоді (10-24 роки), дозволяючи проведення статистичного аналізу цих вікових груп;
  • систематичної деталізації зібраних даних щодо ВІЛ/СНІДу, ІПСШ, гепатиту та туберкульозу на національному та субнаціональному рівнях за статтю, віковою групою (рекомендуються наступні групи: 10-14, 15-17, 18-19, 20-24 роки), різноманітністю, шляхом передачі та географічному розташуванню;
Схожі:

За даними офіційної реєстрації нових випадків віл у 2007 р. (за виключенням дітей, що народжені віл+ жінками) iconНуль нових випадків віл-інфекції. Нуль нових випадків віл-інфекції

За даними офіційної реєстрації нових випадків віл у 2007 р. (за виключенням дітей, що народжені віл+ жінками) iconДсу соцзахворювань спільно з юнейдс
Віл; профілактика віл-інфекції серед груп найвищого ризику; попередження передачі віл від матері до дитини; тестування на віл
За даними офіційної реєстрації нових випадків віл у 2007 р. (за виключенням дітей, що народжені віл+ жінками) iconХарактеристика епідемії віл-інфекції/сніду в Україні Тривалість – 1987–2006
Питома вага віл-інфікованих жінок І народжених ними дітей серед офіційно зареєстрованих віл-позитивних громадян України за 1996 2006...
За даними офіційної реєстрації нових випадків віл у 2007 р. (за виключенням дітей, що народжені віл+ жінками) icon“Рівень знань щодо віл/снід, поведінка та ставлення до людей, що живуть з віл/снідом”, 2007 рік Державний інститут розвитку сім’ї та молоді Луценко Євгенія
Рівень знань щодо віл/снід, поведінка та ставлення до людей, що живуть з віл/снідом, 2007 рік
За даними офіційної реєстрації нових випадків віл у 2007 р. (за виключенням дітей, що народжені віл+ жінками) iconВіл (hiv) – віл (hiv)
Віл-інфекція це довготривале інфекційне захворювання, яке розвивається в результаті інфікування вірусом імунодефіциту людини (віл)...
За даними офіційної реєстрації нових випадків віл у 2007 р. (за виключенням дітей, що народжені віл+ жінками) iconВіл: віл
Функціонують 54 лабораторії з діагностики віл, що діють у складі станцій переливання крові
За даними офіційної реєстрації нових випадків віл у 2007 р. (за виключенням дітей, що народжені віл+ жінками) iconСучасні тенденції розвитку епідемії віл-інфекції/сніду в Україні Сучасні тенденції розвитку епідемії віл-інфекції/сніду в Україні
Кумулятивна кількість виявлених випадків віл серед дорослих та підлітків по регіонах, 2005-2011
За даними офіційної реєстрації нових випадків віл у 2007 р. (за виключенням дітей, що народжені віл+ жінками) iconМоральні цінності у боротьбі з віл/снідом
На долю нашого покоління випало серйозне випробування – створити сім´ю І виховати здорових дітей в умовах епідемії віл/сніду
За даними офіційної реєстрації нових випадків віл у 2007 р. (за виключенням дітей, що народжені віл+ жінками) iconВіл-інфекція. Снід класифікації
Віл збудник "синдрому набутого імунодефіциту" (сніду). Вірніше, снід розвивається в термінальній стадії віл-інфекції
За даними офіційної реєстрації нових випадків віл у 2007 р. (за виключенням дітей, що народжені віл+ жінками) iconЗакон України від 12. 12. 1991 №1972-хii «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (віл), та правовий І соціальний захист людей, які живуть з віл» (Закон про снід)
Політична декларація з віл/снід : Інтенсифікуємо зусилля з викорінення віл/снід (2011)

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка