Попит – потреба покупців у даному товарі, виражена в їх купівельній спроможності


НазваПопит – потреба покупців у даному товарі, виражена в їх купівельній спроможності
Дата конвертації12.03.2013
Розмір445 b.
ТипЗаконПопит – потреба покупців у даному товарі, виражена в їх купівельній спроможності.

 • Попит – потреба покупців у даному товарі, виражена в їх купівельній спроможності.

 • Конкретну кількість товару, яку покупці бажають і можуть придбати за кожного рівня ціни, називають обсягом (величиною)попиту.

 • Р

 • D

 • 30

 • 15

 • D

 • 0 20 42 QЗакон попиту твердить, що між ціною і обсягом попиту існує обернений зв’язок: обсяг попиту скорочується зі зростанням ціни і зростає зі зниженням ціни.

 • Закон попиту твердить, що між ціною і обсягом попиту існує обернений зв’язок: обсяг попиту скорочується зі зростанням ціни і зростає зі зниженням ціни.

при нижчій ціні людина може купити більше даного товару не зменшуючи при цьому закупки інших необхідних продуктів.

 • при нижчій ціні людина може купити більше даного товару не зменшуючи при цьому закупки інших необхідних продуктів.

 • Тобто наслідки від зниження ціни можна порівняти із наслідками від підвищення рівня доходів.виражається у тому, що із зниженням ціни у споживачів з’являється бажання придбати дешевші товари замість аналогічних дорожчих.

 • виражається у тому, що із зниженням ціни у споживачів з’являється бажання придбати дешевші товари замість аналогічних дорожчих.

 • Наприклад, при зниженні цін на яловичину багато споживачів захочуть замінити нею більш дорожчу свинину, покупка якої не виглядає тепер такою привабливою.Якщо товар займає значну частку у структурі споживання, то зростання цін на нього призводить до підвищення величини

 • Якщо товар займає значну частку у структурі споживання, то зростання цін на нього призводить до підвищення величини

 • попиту на нього.

 • Ця ситуація називається ефектом Гіффена,

 • а сам товар, товаром Гіффена.

 • Крива попиту в такому разі має

 • позитивний нахил.або “снобістський ефект”

 • або “снобістський ефект”

 • (за іменем американського вченого Торстейна Веблена).

 • Підвищення цін на товари, які є засобом вкладення грошей (золото, коштовності, антикваріат) призводить до підвищення величини попиту на них.

Нецінові детермінанти попиту спричиняють зміни у попиті, що графічно відповідає зміщенню всієї кривої попиту: праворуч-вгору, якщо попит зростає, і ліворуч-вниз, якщо попит скорочується

 • Нецінові детермінанти попиту спричиняють зміни у попиті, що графічно відповідає зміщенню всієї кривої попиту: праворуч-вгору, якщо попит зростає, і ліворуч-вниз, якщо попит скорочується

Смаки і уподобання споживачів

 • Смаки і уподобання споживачів

 • визначаються звичаями, рекламою, модою, освітою і здатні змінювати попит в обох напрямках за незмінної ціни та інших рівних умов.чинять неоднозначний вплив па попит.

 • чинять неоднозначний вплив па попит.

 • Відповідно до динаміки попиту в залежності від динаміки доходів розрізняють:

 • нормальні товари – це товари, попит на які зростає зі зростанням доходів споживачів, крива попиту зміщується праворуч.

 • нижчі товари – це товари, попит на які скорочується зі зростанням доходу, а крива попиту зміщується ліворуч.

 • До таких товарів можна віднести немодне вбрання, висококалорійні, з низьким вмістом вітамінів продукти, а також товари низької якості.

чинять взаємний вплив щодо попиту залежно від виду цих товарів. Розрізняють два види сполучених товарів:

 • чинять взаємний вплив щодо попиту залежно від виду цих товарів. Розрізняють два види сполучених товарів:

 • товари-субститути або взаємозамінні товари це пари товарів, для яких зростання ціни одного викликає зростання попиту на інший товар, і навпаки. Наприклад, м’ясо і риба: з підвищенням ціни м’яса попит на рибу зросте незалежно від її ціни, що графічно відповідатиме зміщенню кривої попиту на рибу праворуч;

 • товари-комплементи або взаємодоповнюючі товари – це пари товарів, для яких зростання ціни одного призводить до зменшення попиту на інший товар, і навпаки. Ці товари споживаються одночасно, наприклад, бензин і шини або інші запасні частини до автомобіля. З підвищенням ціни бензину попит на шини скоротиться, оскільки власники автомобілів будуть їздити менше.

 • Графічно скороченню попиту на шини внаслідок підвищення ціни бензину відповідає зміщення кривої попиту ліворуч.

Кількість споживачів на ринку

 • Кількість споживачів на ринку

 • зі збільшенням числа покупців попит зростає, крива попиту зміщується праворуч, зі зменшенням – ліворуч за інших рівних умов.

 • Очікування споживачів

 • Очікування зміни цін є фактором попиту, який набуває особливої актуальності в умовах інфляції. Очікування підвищення цін у майбутньому спричиняють зростання попиту у поточному періоді за інших рівних умов, крива попиту зміщується праворуч, і навпаки – за умови очікування майбутнього зниження цін.НЕЦІНОВІ ЧИННИКИ ПОПИТУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗМІНИ ПОПИТУ

 • НЕЦІНОВІ ЧИННИКИ ПОПИТУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗМІНИ ПОПИТУ

 • Функція попиту - це взаємозалежність між величиною попиту на товар і факторами, що його визначають. Дану функцію можна записати наступним чином.

 • Qd = f(Р; PS; PC; N; S; F; E; І;),

 • де Qd – величина попиту; P – ціна товару;

 • PS – ціни на товари замінники (субститути);

 • PC – ціни на товари доповнювачі (компліменти);

 • N – кількість споживачів;

 • S – сезонність;

 • F – смаки споживачів;

 • E – інфляційні очікування;

 • І – доходи споживачів.ПРОАНАЛІЗУЄМО ДІЮ КОЖНОГО ФАКТОРУ НА ЗМІНУ ПОПИТУ

 • ПРОАНАЛІЗУЄМО ДІЮ КОЖНОГО ФАКТОРУ НА ЗМІНУ ПОПИТУ

 • Ринок звичайних телефонів

 • Умова: ціни на радіотелефони знизились.

 • У даному випадку ціна товару замінника зменшилась отже і попит на основний товар зменшився).

 • Крива попиту зсувається ліворуч.

 • Фактор: ціни на товари замінники.РИНОК ПРОКАТУ ВІДЕОФІЛЬМІВ

 • РИНОК ПРОКАТУ ВІДЕОФІЛЬМІВ

 • Умова: ціни на відеоапаратуру знизились.

 • У даному випадку ціна товару доповнювача зменшилась отже і попит на основну послугу зріс.

 • Крива попиту зсувається праворуч.

 • Фактор: ціни на товари доповнювачі.

Крива

 • Крива

 • ціна -споживання” з'єднує різні точки рівноваги споживача, що утворюються при зміні цін.Для нормальних товарів

 • Для нормальних товарівСхожі:

Попит – потреба покупців у даному товарі, виражена в їх купівельній спроможності iconСпоживач Вчитель: Биков Дмитро Якимович Хто такий “Споживач”?
При виборі необхідного товару споживач швидше за все зупинить свій вибір на товарі, що відповідає купівельній спроможності даного...
Попит – потреба покупців у даному товарі, виражена в їх купівельній спроможності iconПопит. Від чого залежить попит? Крива попиту
Попит характеризується рядом властивостей і кількісних параметрів, з яких перш за все слід виділити
Попит – потреба покупців у даному товарі, виражена в їх купівельній спроможності iconЗміцнення спроможності асоціації міст україни (аму) зміцнення спроможності асоціації міст україни (аму)
Підвищення спроможності аму щодо вдосконалення якості послуг, які надаються її членам в усіх сферах економічного розвитку та гендерної...
Попит – потреба покупців у даному товарі, виражена в їх купівельній спроможності iconЛекція на тему: основи фармацевтичного маркетингу. Маркетингова товарна та цінова політики фармацевтичних підприємств. Сутiсть та основні елементи маркетингу
Маркетинг i ринок характеризуються такими вихідними поняттями як нужда, потреба, попит, товар, обмін, угода
Попит – потреба покупців у даному товарі, виражена в їх купівельній спроможності iconРинковий попит. Ринкова пропозиція. Нецінові чинники попиту та пропозиції. Вчитель географії сзш№99 м. Львова Савенець Н. М
Кількість споживачів (КС) (Попит на канцелярські товари перед новим навчальним роком)
Попит – потреба покупців у даному товарі, виражена в їх купівельній спроможності iconТипи діаграм Група “Теоретики”
Точкову діаграму зручно використовувати, коли необхідно простежити, як змінюється одна величина (в даному випадку сила струму I),...
Попит – потреба покупців у даному товарі, виражена в їх купівельній спроможності iconЦе мистецтво врівнуважувати попит і пропозицію Це мистецтво врівнуважувати попит і пропозицію
Він починається з дослідження цільового сегмента ринку, для якого збирається працювати виробник
Попит – потреба покупців у даному товарі, виражена в їх купівельній спроможності iconІнформації про попит на продукцію. Є значно простішим за виробниче, але потребує точної інформації про попит на продукцію
Знаряддя та праця використовуються з метою виробництва товарів та надання послуг
Попит – потреба покупців у даному товарі, виражена в їх купівельній спроможності iconПосилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні
Активна життєва громадянська позиція запорука довголіття та соціального визнання!
Попит – потреба покупців у даному товарі, виражена в їх купівельній спроможності iconЧорногорія – потреба в ммс чорногорія – потреба в ммс
Фінляндія напр., об'єднання задля спільного планування та економічного розвитку

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка