Лекція №5 Основні поняття про інформаційні моделі. Основні етапи створення бази даних. Основні розділи лекції Поняття про інформаційні моделі


НазваЛекція №5 Основні поняття про інформаційні моделі. Основні етапи створення бази даних. Основні розділи лекції Поняття про інформаційні моделі
Дата конвертації12.03.2013
Розмір445 b.
ТипЛекція


Лекція №5

 • Основні поняття про інформаційні моделі.

 • Основні етапи створення бази даних.


Основні розділи лекції

 • Поняття про інформаційні моделі.

 • Етапи створення бази даних.1.Поняття про інформаційні моделі

 • Поняття про бази даних.

 • Інформаційна модель-основа БД.

 • Типи представлень ІМ

 • Структура інформаційної моделі

 • Ключові атрибути в ІМ

 • Взаємозв’язки об’єктів ІМ

 • Типи моделей даних1.1.Поняття про бази даних

 • Під базою даних мають на увазі деяку уніфіковану сукупність даних, що спільно використовуються персоналом/населенням групи, підприємства, регіону, країни, світу.

 • Створення баз даних переслідує такі дві основні мети:

 • понизити надлишовість даних;

 • підвищити їх надійністьПоняття про бази даних

 • Для роботи з БД використовуються системи управління базами даних (СУБД).

 • Життєвий цикл довільного програмного продукту, складається в загальному із таких стадій:

 • проектування;

 • реалізація;

 • експлуатація.

 • найзначнішим фактором в життєвому циклі додатку БД є стадія проектування1.2.Інформаційна модель-основа БД

 • Організація роботи з даними - це один з найголовніших етапів створення прикладної програми.

 • Інформаційні моделі (ІМ) - це засіб формування уявлення про дані, їх склад і використання в конкретних умовах.1.3.Типи представлень ІМ

 • концептуальне - охоплює всю задачу з точки зору адміністратора інформаційної системи (ІС) - людини, відповідальної в цілому за роботу БД.

 • зовнішнє - уявлення про задачу з т. з. споживача, (особи, яка розвязує вузьку задачу роботи системи на конкретному робочому місці); - кожна ІС буде мати кілька зовнішніх представлень ІМ.

 • внутрішнє- представлення про інформаційну задачу розробника (програміста) з врахуванням особливостей і можливостей конкретної СУБД і ПК, на яких буде реалізовуватися задача

1.4.Структура інформаційної моделі

 • Основу довільної ІМ складають об’єкти і взаємозв’язки між ними.

 • Об’єкт - довільний предмет реального світу (людина, подія, місце, документ, поняття), про який потрібно мати дані.

 • Атрибути об’єкту - відомості про об’єкт, які мають значення для даної ІМ.

 • Значення даних - це дійсні дані, що містяться в кожному атрибуті1.4.Структура інформаційної моделі1.5.Ключові атрибути в ІМ

 • Запис - сукупність пов’язаних за змістом значень даних. Доступ до необхідних значень даних забезпечується за ключовим атрибутом.

 • Ключовий атрибут - це атрибут, за значеннями якого можна однозначно визначити значення інших атрибутів цього ж об’єкту.

 • Ключових атрибутів може бути кілька, залежно від конкретних умов, але значення ключового атрибуту не може дорівнювати нулю.1.6.Взаємозв’язки об’єктів ІМ1.6.Взаємозв’язки об’єктів ІМ1.6.Взаємозв’язки об’єктів ІМ1.6.Взаємозв’язки об’єктів ІМ1.7.Типи моделей даних

 • Відмінності в способі представлення взаємозв”язків між об”єктами визначають тип моделі даних. Використовують такі моделі:

 • ієрархічна - організовує дані у вигляді деревовидної структури і є реалізацією логічних зв”язків за типом “ціле-частина” .

 • мережева - дозволяє довільному об”єкту бути пов”язаним з довільним іншим об”єктом. Має складну структуру.

 • реляційна - представляє об”єкти і взаємозв”язки між ними у вигляді таблиць. Це основна модель даних в сучасних СУБД.2.Етапи створення бази даних

 • Вимоги до бази даних.

 • Переваги реляційної технології БД.

 • Математична модель реляційної БД.

 • Основні етапи проектування БД.

 • Роль ключових полів в РБД.

 • Принципи нормалізації.

 • Операції над таблицями.2.1.Вимоги до бази даних

 • Задовольняє усі вимоги споживачів до вмісту БД.

 • Гарантує несуперечливість та цілісність даних.

 • Забезпечує природнє, легке для сприйняття структурування інформації.

 • Задовільняє вимоги споживачів до продуктивності бази даних.2.2.Переваги реляційної технології БД

 • простота за рахунок використання двовимірних таблиць;

 • гнучкість за рахунок використання відношень, які дозволяють отримувати проекції таблиць в різних площинах;

 • чіткий взаємозв”язок атрибутів з різних відношень і файлів;

 • незалежність даних від прикладної програми;

 • проста мова маніпулювання даними, що грунтується на реляційній алгебрі2.3.Математична модель реляційної БД2.4.Етапи проектування БД

 • Визначити інформаційні потреби БД.

 • Проаналізувати об”єкти реального світу, які потрібно промоделювати в БД. Сформувати з них сутності і характеристики цих сутностей.

 • Поставити у відповідність сутностям та характеристикам – таблиці і поля в форматі вибраної СУБД.

 • Визначити ключові атрибути.

 • Виробити правила встановлення і підтримки цілісності даних.

 • Встановити зв”язки між об”єктами, провести нормалізацію таблиць.

 • Спланувати питання надійності даних і збереження секретності інформації2.5.Роль ключових полів в РБД

 • Первинний ключ - атрибут (або їх набір), що може бути використаний для однозначної ідентифікації конкретного кортежу (рядка, запису).

 • Зовнішній ключ - механізм підтримки цілісності даних в СУБД - деякому атрибуту (або групі) одного відношення призначається посилання на первинний ключ іншого відношення - закріпляються зв”язки підлеглості між цими відношеннями.

 • Індексування - механізм СУБД для прискорення доступу за первинним ключем - це інвертований деревовидний список, що вказує на дійсне місцезнаходження запису для кожного первинного ключа.2.6.Принципи нормалізації.

 • Метою нормалізації відношень БД є усування надлишковості даних.

 • Кожна таблиця в РБД повинна задовільняти умову: на перетині кожного рядка і стовпчика завжди знаходиться єдине значення, і ніколи - множина значень.

 • Процес нормалізації полягає в зведенні таблиць до нормальних форм:

 • усунення груп, що повторюються (1НФ);

 • знищення частково залежних атрбутів (2НФ);

 • знищення транзитивно залежних атрибутів (3НФ).2.7.Операції над таблицями.

 • Вибірка - генерація запиту за алгоритмом: “Вибрати з <ім”я таблиці> ті записи, які задовольняють умову <умова>, і помістити їх в <результат>.

 • Проекція - генерація запиту за алгоритмом: “Вибрати всі значення <ім”я поля> з <ім”я таблиці> і помістити в <результат>”. Це “вертикальна” вибірка з таблиці.

 • Об”єднання - нова таблиця містить всі неповторювані записи кількох таблиць.

 • Переріз - нова таблиця містить лише спільні записи кількох таблиць.

 • Різниця - нова таблиця містить лише неповторювані записи першої таблиці.Висновки

 • У даній лекції висвітлено такі питання:

 • Поняття про інформаційні моделі.

 • Етапи створення бази даних.Джерела додаткової інформації

 • Електронний посібник на локальній веб-сторінці кафедри:

 • ауд. № 28: http://mainserver/

 • ауд. № 1, 5 : http://miserver/

 • Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. К.: «Морион».

 • Microsoft Office 2000. Шаг за шагом: Практ пособие. / Пер. с англ. – М.: Изд-во ЭКОМ.

 • Пасько В. Excel 2000 (руссифицированная версия):. – К.: Изд- группа BHV.

Схожі:

Лекція №5 Основні поняття про інформаційні моделі. Основні етапи створення бази даних. Основні розділи лекції Поняття про інформаційні моделі iconЛекція №4 Основні поняття про інформаційні моделі. Основні етапи створення бази даних. Основні розділи лекції Поняття про інформаційні моделі
Створення баз даних переслідує такі дві основні мети: понизити надлишовість даних
Лекція №5 Основні поняття про інформаційні моделі. Основні етапи створення бази даних. Основні розділи лекції Поняття про інформаційні моделі iconТелемедицина Основні розділи лекції Основні поняття телемедицини
Телемедицина (гр.«tele»- дистанція, лат.«mederi»- лікування) галузь медицини, що використовує телекомунікаційні й електронні інформаційні...
Лекція №5 Основні поняття про інформаційні моделі. Основні етапи створення бази даних. Основні розділи лекції Поняття про інформаційні моделі iconОсновні розділи лекції Поняття про глобальну інформаційну мережу Internet
Глобальна комп’ютерна мережа Інтернет. Інформаційні сервіси в Інтернет. Фармацевтичні ресурси в мережі Інтернет
Лекція №5 Основні поняття про інформаційні моделі. Основні етапи створення бази даних. Основні розділи лекції Поняття про інформаційні моделі iconПоняття бази даних Поняття бази даних
В ієрархічній моделі всі елементи розташовуються у послідовності від вищого до нижчого
Лекція №5 Основні поняття про інформаційні моделі. Основні етапи створення бази даних. Основні розділи лекції Поняття про інформаційні моделі iconІнформаційні моделі Поняття інформаційної моделі
Моделювати можна не тільки існуючі предмети, явища та процеси, але й абстракції, яких немає у реальності; об'єкти, що тільки плануються...
Лекція №5 Основні поняття про інформаційні моделі. Основні етапи створення бази даних. Основні розділи лекції Поняття про інформаційні моделі iconПлан Поняття про фармакогнозію. Історична довідка Основні поняття і терміни фармакогнозії
Фармакогнозія. Основні поняття та завдання фармакогнозії. Способи заготівлі, сушіння та зберігання лрс
Лекція №5 Основні поняття про інформаційні моделі. Основні етапи створення бази даних. Основні розділи лекції Поняття про інформаційні моделі iconБази даних. Система управління базами даних Microsoft Access Поняття бази даних
В ієрархічній моделі всі елементи розташовуються у послідовності від вищого до нижчого
Лекція №5 Основні поняття про інформаційні моделі. Основні етапи створення бази даних. Основні розділи лекції Поняття про інформаційні моделі iconОсновні розділи лекції Поняття про глобальну інформаційну мережу Internet
Вона об'єднала дослідників усієї країни з п’ятьма комп'ютерними центрами телефонними каналами зв'язку
Лекція №5 Основні поняття про інформаційні моделі. Основні етапи створення бази даних. Основні розділи лекції Поняття про інформаційні моделі iconОсновні розділи лекції Поняття про глобальну інформаційну мережу Internet
Вона об'єднала дослідників усієї країни з п’ятьма комп'ютерними центрами телефонними каналами зв'язку
Лекція №5 Основні поняття про інформаційні моделі. Основні етапи створення бази даних. Основні розділи лекції Поняття про інформаційні моделі iconЛекція №7
Аналіз табличних даних. Принципи побудови та сфери застосування баз даних. Планування та створення бази даних для збереження медико-біологічної...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка