Предмет, мета і завдання курсу. Предмет, мета і завдання курсу


НазваПредмет, мета і завдання курсу. Предмет, мета і завдання курсу
Дата конвертації12.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииПредмет, мета і завдання курсу.

 • Предмет, мета і завдання курсу.

 • Структура, зміст курсу та його місце в підготовці техніка-конструктора (електроніка).

 • Основні поняття та визначення.Метою дисципліни є ознайомлення студентів по використанню засобів обчислювальної техніки та оволодіння комп’ютерними методами розрахунку оптичних систем за допомогою відомих пакетів прикладних програм, що дозволяють автоматизувати процес проектування та розробки оптичних приладів.

 • Метою дисципліни є ознайомлення студентів по використанню засобів обчислювальної техніки та оволодіння комп’ютерними методами розрахунку оптичних систем за допомогою відомих пакетів прикладних програм, що дозволяють автоматизувати процес проектування та розробки оптичних приладів.

 • Дисципліна входить до циклу вільного вибору студентів та складає:

 • Загальний обсяг 162 години (4,5 кредити ECTS).

 • Викладається в 6-7 семестрі.

 • Учбовий план передбачає 36 годин лекцій, 26 (22) години практичних занять, 20 (24) години лабораторних занять. 

 • Вид контролю: семестровий залік.ЗНАТИ:

 • ЗНАТИ:

 • можливості сучасної обчислювальної техніки;

 • основні пакети прикладних програм для автоматизації розрахунків;

 • методи розрахунку в оптиці для отримання усіх конструктивних елементів, що дозволяє отримати оптичну систему, яка б відповідала вимогам;

 • принципи побудови спеціалізованих програм з використанням чисельних методів.

 • ВМІТИ:

 • дати математичне формулювання задачі дослідження;

 • вибрати математичну модель об'єкту та відтворити її на комп'ютері;

 • оцінити адекватність моделі реальному об'єкту.Основна література:

 • Основна література:

 • Вычислительная оптика: Справочник / М.М. Русинов, А.П. Грамматин, П.Д. Иванов и др. Под общ. Ред. М.М. Русинова. – Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1984. – 423 стр.

 • Родионов С. А. Автоматизация проектирования оптических систем: Учеб. пособие для приборостроительных вузов. – Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1982. – 270 стр.

 • Гліненко Л.К. Основи моделювання технічних систем / Л.К. Гліненко, О.Л. Сухоносов. – Навчальний посібник. – Львів. Видавництво «Бескид Біт». – 2003. – С. 176.

 • Методы расчета оптических систем. Изд. 2-е, доп. и перераб. Слюсарев Г.Г., изд-во «Машиностроение», 1969, 672 стр.

 • Бахвалов Н.С. Численные методы (анализ, алгебра, обыкновенные дифференциальные уравнения) - М.: Наука, 1975, 632 стр.Додаткова література:

 • Додаткова література:

 • Дьяконов В.П. Компьютерная математика. Теория и практика. - М.: Нолидж. 2001. - 1296 cтр.

 • Теория оптических систем: Учебник для студентов приборостроительных специальностей вузов / Н.П. Заказнов, С.И. Кирюшин, В.И. Кузичев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1992. - 448 стр.

 •  Методичні посібники та вказівки:

 • Методичні вказівки до лабораторного практикуму та практичних занять з дисципліни «Комп’ютерні методи розрахунків в оптиці» для студентів напряму підготовки ОТ / Упоряд. Т.І. Фролова (Електронний варіант та тверда копія). Конспект лекцій в електронному варіанті.

 • Програмне забезпечення ЕОМ з дисципліни:

 • Цикл лабораторних робіт та практичних занять виконується на ОЦ університету. Операційна система Windows XP/2000/Vista/Seven, наявність математичних пакетів Mathcad і Matlab.

Загальні відомості про методи комп'ютерного проектування (розрахунку) оптичних приладів.

 • Загальні відомості про методи комп'ютерного проектування (розрахунку) оптичних приладів.

 • Системи автоматизованого проектування (САПР).

 • Теорія побудови моделей. Математичні моделі і моделювання в оптиці.

 • Світлотехнічні розрахунки та проектування освітлювальних пристроїв.

 • Автоматизований розрахунок оптичних систем і методи її корекції.

 • Автоматична оптимізація оптичних систем.Оптичні прилади і системи в значній мірі визначають науково-технічний прогрес у всіх областях нашої діяльності.

 • Оптичні прилади і системи в значній мірі визначають науково-технічний прогрес у всіх областях нашої діяльності.Оптичні системи широко застосовуються в пристроях здобуття і переробки інформації, управління сучасною технікою і технологією. Завдання автоматизації, підвищення точності і швидкодії, а також розширення діапазону дії у багатьох випадках успішно вирішуються за допомогою оптичних систем.

 • Оптичні системи широко застосовуються в пристроях здобуття і переробки інформації, управління сучасною технікою і технологією. Завдання автоматизації, підвищення точності і швидкодії, а також розширення діапазону дії у багатьох випадках успішно вирішуються за допомогою оптичних систем.

 • Фахівці, які здатні творчо забезпечити виконання великого переліку напрямів вдосконалення оптичних приладів і систем, повинні володіти фундаментальними знаннями по дисциплінах, що визначають наукову основу спеціальності. До них в першу чергу відноситься і курс «Комп'ютерні методи розрахунків в оптиці».Оптичною системою називають сукупність оптичних деталей (лінз, дзеркал, призм, плоскопаралельних пластин, клинів і т. ін.), що забезпечує певне формування пучків світлових променів. Теорія оптичних систем пояснює їх дію, методи створення і оптимізації, використовуючи арсенал засобів сучасної оптичної техніки і технології, фізики, обчислювальної техніки і інших галузей науки і техніки.

 • Оптичною системою називають сукупність оптичних деталей (лінз, дзеркал, призм, плоскопаралельних пластин, клинів і т. ін.), що забезпечує певне формування пучків світлових променів. Теорія оптичних систем пояснює їх дію, методи створення і оптимізації, використовуючи арсенал засобів сучасної оптичної техніки і технології, фізики, обчислювальної техніки і інших галузей науки і техніки.

 • Широке вживання всіляких оптичних приладів і інших оптичних пристроїв супроводиться вдосконаленням основних характеристик, таких, як світлосила, лінійне або кутове поле і масштаб зображення, за умови здобуття хорошої якості зображення.

 • Для прогресу оптичного приладобудування вельми важливим з'явилося впровадження ЕОМ в практику розрахунку оптичних систем.мікроскопи (предмет знаходиться на кінцевій відстані, а зображення — в нескінченності);

 • мікроскопи (предмет знаходиться на кінцевій відстані, а зображення — в нескінченності);

 • телескопічні системи (предмет і його зображення знаходяться в нескінченності);

 • об'єктиви (предмет знаходиться в нескінченності, а його зображення — на кінцевій відстані);

 • проекційні системи (предмет і його зображення розташовані на кінцевій відстані від оптичної системи).ZEMAX

 • ZEMAX

 • SYNOPSYS 

 • Trace Pro

 • OSLO

 • CODE V

 • LensView

 • ASAP

 • ОПАЛ

 • іншіСхожі:

Предмет, мета і завдання курсу. Предмет, мета і завдання курсу iconКостантинов Н., Медынский Е., Шабаева М. История педагогики
Предмет і завдання курсу. Виховання в історії педагогічних джерел (Летурно, Шмідт, Монро, Каптєрєв, Соколов та ін.). Історія педагогіки...
Предмет, мета і завдання курсу. Предмет, мета і завдання курсу iconТема Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Тема Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Тема Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування

Предмет, мета і завдання курсу. Предмет, мета і завдання курсу icon1. Об'єкт, предмет, мета i завдання економетрії

Предмет, мета і завдання курсу. Предмет, мета і завдання курсу iconЛекція №1 Вводная Питання лекції: Предмет, ціль і задачі курсу. Загальні
Предмет дисципліни принципи побудови та функціонування локальних мереж при застосуванні різних технологій
Предмет, мета і завдання курсу. Предмет, мета і завдання курсу iconПредмет І завдання патологічної фізіології патологічна фізіологія — це наука, що вивчає життєдіяльність хворого організму
...
Предмет, мета і завдання курсу. Предмет, мета і завдання курсу iconКочові народи на території України в давнину Предмет, мета та завдання дисципліни «Історія України». Предмет вивчення дисципліни
Принцип історизму один з найважливіших в науковій методології. Він дає можливість визнати передумови та джерела зародження тих чи...
Предмет, мета і завдання курсу. Предмет, мета і завдання курсу iconПредмет та завдання біохімії Предмет та завдання біохімії
Біохімія це наука про хімію життя, про структуру хімічних речовин, які входять до складу живої матерії, їх перетворення, фізико-хімічні...
Предмет, мета і завдання курсу. Предмет, мета і завдання курсу iconПредмет та завдання біохімії Предмет та завдання біохімії
Біохімія це наука про хімію життя, про структуру хімічних речовин, які входять до складу живої матерії, їх перетворення, фізико-хімічні...
Предмет, мета і завдання курсу. Предмет, мета і завдання курсу iconФармакотерапія захворювань центральної та периферійної нервової ситеми вступ. Предмет І завдання фармакотерапії
Вступ. Предмет і завдання фармакотерапії Людина має вроджену тягу до ліків. Тяга до вживання ліків це те, що відрізняє людину від...
Предмет, мета і завдання курсу. Предмет, мета і завдання курсу iconМета, предмет та об’єкт дослідження Мета, предмет та об’єкт дослідження
Калуш якістю надання житлово-комунальних послуг з метою подолання корупційних явищ у цій сфері та покращення прозорості діяльності...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка