Різні умови освітнього середовища, Різні умови освітнього середовища


НазваРізні умови освітнього середовища, Різні умови освітнього середовища
Дата конвертації12.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииРізні умови освітнього середовища,

 • Різні умови освітнього середовища,

 • в якому зростають діти

 • ?

 • Фактори, що їх зумовлюють :

  • Пріоритети сімейного виховання, рівень освіти батьків
  • Матеріальні статки сім’ї, її соціальний статус
  • Місце проживання родини - освітні установи населеного пункту
  • Тощо


Зниження рівня

 • Зниження рівня

 • позитивної навчальної мотивації учнів

 • ?

 • Причини :

  • Інформаційна перенасиченість середовища, в якому зростають діти
  • Частота коригування програм навчальних предметів не відповідає швидкості зміни змісту інформаційних потоків
  • Особливості самого учня, …


Поляризація результатів освітньої діяльності школи

 • Поляризація результатів освітньої діяльності школи

 • ?

 • Причини незнання:

  • Недостатній рівень сформованості навчальної мотивації
  • Особливості самого учня
  • Методичні промахи вчителя
  • Невміння налагодити правильні взаємини з учнями, особисті якості вчителя
  • Нерівність можливостей доступу до інформації та навичок роботи з нею, використання різних інформаційних джерел – цифровий бар’єр
Сучасна школа – школа життєвої компетентності

 • Сучасна школа – школа життєвої компетентності

 • Дитина – суб’єкт власного життя і успіху

 • Основними критеріями якості шкільної освіти є освітня мобільність учасників навчально-виховного процесу, їх готовність самореалізуватися в житті

 • Основу освітнього середовища школи складає розумне, творче поєднання освітніх традицій та інновацій, широке впровадження ІКТ.У школі ХХ століття

 • У школі ХХ століття

 • Система: “Учитель – учні – учень – учитель, учні”

 • Джерело інформації: учитель, книга, загальний розвиток - радіо, телебачення

 • Роль учителя: ведуча (управлінська)

 • Алгоритм дій: учитель пояснив – учень почув, запам’ятав – відтворив.

 • Очікуваний результат: знання заради знань • Сучасний урок –

 • навчання не словом, а справоюОптимальні умови особистісного розвитку школяра забезпечує технологія діяльнісного навчання, яка є методологічною основою науково-педагогічного проекту “Росток”

 • Оптимальні умови особистісного розвитку школяра забезпечує технологія діяльнісного навчання, яка є методологічною основою науково-педагогічного проекту “Росток”

 • і забезпечує фундамент для роботи

 • в освітньому середовищі

 • “1 учень – 1 комп’ютер” • Ведучим в реалізації проектів є

 • не зміна змісту освіти,

 • а зміна технології навчання, яка зумовлює:

  • суб’єкт-суб’єктну взаємодію на уроці,
  • формує нове педагогічне мислення,
  • забезпечує компетентнісне зростання особистості школяра.


Загальна характеристика уроку:

 • Загальна характеристика уроку:

 • мобільний;

 • динамічний;

 • інтерактивнийінструмента опанування змісту освіти

 • інструмента опанування змісту освіти

 • інструмента особистісного розвитку школяра.Хто виконує зміни? – вчитель (1 рік роботи);

 • Хто виконує зміни? – вчитель (1 рік роботи);

 • - учні (2 рік роботи)

 • Що забезпечує зміни? Досягнуті результати?

 • програмно-методичне забезпечення (3 рік роботи);

 • - моніторинг (4 рік роботи)

 • Який результат досягнуто?

 • – перспективи подальшої роботи (5 рік роботи)Система педрад протягом року відповідно до визначених модулів

 • Система педрад протягом року відповідно до визначених модулів

 • Система роботи з підготовки до засідань педагогічної ради:

  • Самоосвіта
  • Внутрішньошкільний контроль
  • Робота предметних кафедр, творчих та експертних груп
  • Система психолого-педагогічних семінарів (від теоретичних до практичних)
  • Тощо
 • Конференції, виставки, професійні конкурси

йти в ногу з часом;

 • йти в ногу з часом;

 • навчатися упродовж усього життя;

 • включатися в інноваційні проекти, враховуючи при цьому наявність базової основи для їх впровадження;

 • бути небайдужим до усього, що відбувається навколо, тощо.

Учні-ростківці швидше своїх однолітків засвоюють програмовий матеріал з різних предметів

 • Учні-ростківці швидше своїх однолітків засвоюють програмовий матеріал з різних предметів

 • Спокійніше і впевненіше відповідають, виконують самостійні роботи, мають дослідницькі навички

 • Уміють запропонувати свій спосіб діяльності, аргументувати свої думки

 • Уміють відстоювати свою точку зору

 • Краще володіють навичками самоконтролю й самооцінкиРобота в середовищі “1 учень – 1 комп’ютер” докорінно змінює організацію процесу навчання та формує в учнів:

 • Робота в середовищі “1 учень – 1 комп’ютер” докорінно змінює організацію процесу навчання та формує в учнів:

 • потребу в активній позиції в процесі уроку,

 • уміння самоорганізуватися,

 • поставити перед собою завдання,

 • самостійно визначити спосіб його виконання,

 • практично реалізувати, оцінити, проаналізувати успіхи і невдачі, причини їх появи;

 • Забезпечує умови диференціації та індивідуалізації навчання.Використання нетбуків у навчально-виховному процесі дозволяє:

 • Використання нетбуків у навчально-виховному процесі дозволяє:

 • раціонально організувати пізнавальну діяльність дитини,

 • індивідуалізувати її залежно від навчальних можливостей, особистісних якостей, пізнавального інтересу.

 • Зворотній зв’язок з допомогою програми E-Learning Class сприяє:

 • індивідуалізації навчання,

 • розвитку самостійності учнів,

 • створенню атмосфери емоційної піднесеності,

 • психологічної комфортності.

 • Можливість передачі файлів з учительського комп’ютера на дитячі нетбуки і навпаки дозволяє:

 • підняти ефективність процесу диференціації й індивідуалізації навчання,

 • підвищити оперативність взаємодії вчителя й учня.Використання текстового редактора та його можливостей: виділити потрібну частину тексту, вставити букву, переставити частини тексту тощо

 • Використання текстового редактора та його можливостей: виділити потрібну частину тексту, вставити букву, переставити частини тексту тощо

 • Робота з електронним конструктором слів, речень, текстів

 • Використання електронних програмних педагогічних засобівВикористання можливостей форматування і редагування текстів

 • Використання можливостей форматування і редагування текстів

 • Виділення різними видами шрифтів частин тексту відповідно до завдання

 • Вирізання, копіювання, вставка частин текстів

 • Відпрацювання техніки читання засобами вправ з ефектами анімації

 • Читання з поміткою незрозумілих слів

 • Використання електронних текстів в мережі інтернет

Робота в інтерактивному режимі з геометричними фігурами

 • Робота в інтерактивному режимі з геометричними фігурами

 • Інтерактивні форми вправ на обчислення

 • Моделювання задач (використання конструктора схем до задач)

 • Тестові завдання

 • Використання ППЗ

 • ТощоДемонстрація презентацій, створення власних у ході виконання проектних робіт

 • Демонстрація презентацій, створення власних у ході виконання проектних робіт

 • Самостійний пошук і відбір інформації в мережі Інтернет

 • Систематизація і схематизація інформації з допомогою нетбука

 • Використання ППЗ

 • Віртуальні досліди

 • Тестові завданняВикористання графічних редакторів

 • Використання графічних редакторів

 • Використання технолоогічних карток на сайтах ІнтернетРозвиток емоційного ставлення до світу

 • Розвиток емоційного ставлення до світу

 • Зростання інтелектуального й психологічного розвитку

 • Формування активності, самостійності й комунікабельності

 • Зниження тривожності й захворюваностіПерехід від оцінювання традиційною шкільною оцінкою до:

 • Перехід від оцінювання традиційною шкільною оцінкою до:

  • технології змістової оцінки;
  • самооцінки навчальних досягнень;
  • демонстрації їх соціуму
 • Зміна шкали оцінювання:

  • від “знає – не знає” до “використовує – не використовує”;
  • від формальних показників помилок до визначення динаміки досягнень


Системна зміна інструментарію контролю й оцінювання якості освітніх досягнень учнів:

 • Системна зміна інструментарію контролю й оцінювання якості освітніх досягнень учнів:

  • використання узагальнених контрольно-вимірювальних матеріалів,
  • використання різних форм тестування,
  • впровадження в контрольно-оцінювальну діяльність ІКТ технологій
  • використання рейтингової та накопичувальної (портфоліо) систем оцінювання


Складність полягає не у сприйнятті нових ідей, а у відмові від старих стереотипів. Джон М. Кейнс

 • Складність полягає не у сприйнятті нових ідей, а у відмові від старих стереотипів. Джон М. КейнсІнноваційні проекти, які здійснюються в нашому навчальному закладі, об’єднані єдиною метою: задовольнити „сподівання учня” на отримання таких компетентностей, які дозволять йому створити для себе „комфортний простір існування” і самореалізуватися у житті.

 • Інноваційні проекти, які здійснюються в нашому навчальному закладі, об’єднані єдиною метою: задовольнити „сподівання учня” на отримання таких компетентностей, які дозволять йому створити для себе „комфортний простір існування” і самореалізуватися у житті.

Схожі:

Різні умови освітнього середовища, Різні умови освітнього середовища iconПедагогічні умови використання інформаційного освітнього середовища у фаховій підготовці учнів процесійно-технічних навчальних закладів Об'єкт дослідження
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити умови використання інформаційного освітнього середовища...
Різні умови освітнього середовища, Різні умови освітнього середовища iconЗавдання вікі-ресурсу та інституційного репозитарію у формуванні науково-освітнього середовища внз якісна вища освіта вимагає якнайповнішого інформаційного забезпечення наукового та навчального процесів
Завдання вікі-ресурсу та інституційного репозитарію у формуванні науково-освітнього середовища внз
Різні умови освітнього середовища, Різні умови освітнього середовища iconСтворення освітнього середовища для підготовки педагогів засобами інформаційних технологій

Різні умови освітнього середовища, Різні умови освітнього середовища iconВ кожному з об’єктів освітнього середовища встановлюється програмне забезпечення, відповідне типу навчального закладу

Різні умови освітнього середовища, Різні умови освітнього середовища iconВивчення організації освітнього середовища для обдарованих учнів та розробки корекційних заходів у підходах до такої категорії учнів.
...
Різні умови освітнього середовища, Різні умови освітнього середовища iconПотреба у кваліфікованих кадрах, які володіють навичками людини ХХІ століття критичне й винахідливе мислення
Використання інтерактивного освітнього середовища навчального закладу для підготовки педагогів
Різні умови освітнього середовища, Різні умови освітнього середовища iconАльберт Камю Етапи роботи над проблемною темою
Формування успішного освітнього середовища сільської школи шляхом впровадження інноваційних технологій через технологію критичного...
Різні умови освітнього середовища, Різні умови освітнього середовища iconВінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Кафедра інноваційних та інформаційних технологій і освіті
Використання інтерактивного освітнього середовища навчального закладу для підготовки педагогів
Різні умови освітнього середовища, Різні умови освітнього середовища iconІнноваційні підходи до організації методичної роботи колегіуму в умовах формування адаптивного освітнього простору
...
Різні умови освітнього середовища, Різні умови освітнього середовища iconВикористання ікт в управлінській діяльності керівника дошкільного закладу
Актуальність проблеми інформатизації управління навчальним закладом полягає в створенні, впровадженні та розвитку комп'ютерно орієнтованого...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка