Реалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти реалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти


НазваРеалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти реалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти
Дата конвертації12.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииреалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти

 • реалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти

 • підвищення якості дошкільної освіти через модернізацію її змісту, створення належних умов перебування дітей у закладі та удосконалення професійної компетентності педагогів ДНЗ

 • забезпечення реалізацію завдань Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” в навчально-виховний процес ДНЗ .

 • Забезпечення реалізації принципу наступності між дошкільною та початковою освітою, удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників ДНЗ і ЗНЗ, які здійснюють підготовку 5-річних дітей до школи

 • Оптимізація роботи з батьками дітей дошкільного віку

Проблеми організації освітнього процесу в ДНЗ в умовах реалізації завдань Базової програми “Я у Світі”.

 • Проблеми організації освітнього процесу в ДНЗ в умовах реалізації завдань Базової програми “Я у Світі”.

 • Позитивні зміни та проблеми організації освітнього процесу за Базовою програмою “Я у Світі” .

 • Ефективність методичних заходів щодо впровадження Базової програми.

 • Ефективність роботи міських МО у 2011-2012 н.р.

 • Рівень володіння нормативними документами у галузі дошкільної освіти.

 • Питання, з яких необхідна методична допомога.Індивідуалізація освітнього процесу;

 • Індивідуалізація освітнього процесу;

 • Реалізація особистісно орієнтованого підходу;

 • Самостійність педагога у плануванні

 • та виборі форм роботи.

Закон України "Про дошкільну освіту" (п.1 ст.4)

 • Закон України "Про дошкільну освіту" (п.1 ст.4)

 • Закон України „Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу”Листи МОН України

 • Листи МОН України

 • від 07.05.2007р. № 1/9-263 "Про організацію обліку дітей дошкільного віку“

 • від 04.10.2007 р. № 1/9-583 “Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади”

 • від 17.08.2005 р. № 1/9-431 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"

 • від 18.08.2010 р. № 1/9-570 “Про організацію роботи з дітьми дошкільного віку у 2010-2011 н.р.”

 • Від 27.09.2010 р. № 1/9-666 “Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку”сформувати базис особистісної культури дитини через відкриття їй світу в його цілісності та різноманітності як сукупність чотирьох сфер життєдіяльності –

 • сформувати базис особистісної культури дитини через відкриття їй світу в його цілісності та різноманітності як сукупність чотирьох сфер життєдіяльності –

 • “ Природи ”, “ Культури ”, “ Людей ”, “Я”.

 • Базовий компонент

 • дошкільної освіти в Україніне стільки озброїти дитину системою галузевих знань, скільки наукою життя. Суспільству необхідні життєздатні, самостійні, практично умілі, творчі люди з розвиненим почуттям відповідальності, гідності, совісті, тому пріоритетним є ціннісний, морально-соціальний розвиток особистості з перших років її життя.

 • не стільки озброїти дитину системою галузевих знань, скільки наукою життя. Суспільству необхідні життєздатні, самостійні, практично умілі, творчі люди з розвиненим почуттям відповідальності, гідності, совісті, тому пріоритетним є ціннісний, морально-соціальний розвиток особистості з перших років її життя.

 • Базовий компонент

 • дошкільної освіти в УкраїніБазовий компонент дошкільної освіти в Україні

 • Базовий компонент дошкільної освіти в Україні

 • Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі ”

 • Додаткові програми (лист МОН України від 27.05.2010 р. № 1/9-369 “ Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів ”)

 • Різні види діяльності за основними лініями розвитку (фізична, мовленнєва, соціально-моральна, художньо-естетична, пізнавальна, емоційно-ціннісна, креативна)Програма розвитку дітей 5-річного віку “Впевнений старт”

 • Програма розвитку дітей 5-річного віку “Впевнений старт”

 • Схвалено на І Всеукраїнському з’їзді працівників дошкільної освіти

 • Надано гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України” (наказ МОНУ від 23.11.2010 № 1111)Лист МОН України від 10.06.2009 р. № 1/9-393 “Організація освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах у 2009-2010 н.р.”

 • Лист МОН України від 10.06.2009 р. № 1/9-393 “Організація освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах у 2009-2010 н.р.”

 • Лист МОН України від 03.07.2009 р. № 1/9-455 “Планування роботи в дошкільних навчальних закладах”

 • Лист МОН України від 18.08.2010 р. № 1/9-570 “Про організацію роботи з дітьми дошкільного віку у 2010-2011 н.р.”Методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу» (лист Міністерства освіти і науки України , від 16.08.2010 р. № 1/9-563);

 • Методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу» (лист Міністерства освіти і науки України , від 16.08.2010 р. № 1/9-563);

 • “Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади” (лист Міністерства освіти і науки України від 04.10.2007 р. № 1/9-583);

 • Перелік навчальних видань, рекомендованих для використання в роботі в дошкільних навчальних закладах (лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.2010р. №1/9-480).Особливе розуміння ролі дошкільного дитинства у становленні особистості.

 • Особливе розуміння ролі дошкільного дитинства у становленні особистості.

 • Рівень дошкільної психологічної зрілості.

 • Оптимальний рівень розвитку якісних новоутворень.

 • Формування мотивації до навчання через ігрову діяльність.запобігання дублювання шкільних уроків за формами проведення, змістом завдань, методами та прийомами навчання, способами організації дітей 5-річного віку

 • запобігання дублювання шкільних уроків за формами проведення, змістом завдань, методами та прийомами навчання, способами організації дітей 5-річного віку

 • Лист МОН України від 18.08.2010 № 1/9-570

 • “Про організацію роботи з дітьми дошкільного віку

 • у 2010-2011 н.р.”

цілеспрямований двобічний процес, у якому органічно поєднуються безпосередній та опосередкований педагогічний вплив педагога з активністю, самостійністю процесу пізнання дітьми навколишнього світу.

 • цілеспрямований двобічний процес, у якому органічно поєднуються безпосередній та опосередкований педагогічний вплив педагога з активністю, самостійністю процесу пізнання дітьми навколишнього світу.

 • Керівництво з боку педагога:

 • визначення цілей;

 • прогнозування очікуваних результатів;

 • мотивація пізнання;

 • визначення змісту, який передбачається засвоїти;

 • створення розвивального середовища;

 • надання їй емоційно-позитивного характеру.

за лініями розвитку :

 • за лініями розвитку :

 • фізична

 • мовленнєва

 • соціально-моральна

 • пізнавальна (логіко-математична і загальнопізнавальна)

 • емоційно-ціннісна

 • художньо-естетична

 • Креативна

 • з реалізацією завдань сфер життєдіяльності “ Природа ” ,“ Культура ”, “ Люди ”, “ Я Сам ”.Старший дошкільний вік:

 • Старший дошкільний вік:

 • Фізична л.р. -2 (+ щодня в інші режимні моменти)

 • Соціально-моральна л.р.

 • Мовленнєва л.р. – 2

 • Пізнавальна л.р. –1

 • Емоційно-ціннісна л.р.

 • Художньо-естетична л.р.- 4

 • Креативна л.р.

 • Всього – 9

 • З них групових – 8Фізичний розвиток

 • Фізичний розвиток

 • Інтегроване заняття з пріоритетом мовленнєвої та соціально-моральної лінії розвитку

 • Інтегроване заняття з пріоритетом пізнавальної (логіко-математичної, екологічної) та креативної лінії розвитку

 • Інтегроване заняття з пріоритетом художньо-естетичної та емоційно-ціннісної лінії розвиткуІнформованість про можливі шляхи залучення дітей до здобуття дошкільної освіти

 • Інформованість про можливі шляхи залучення дітей до здобуття дошкільної освіти

 • Поширення практики організації різних форм роботи з батьками

 • Активізація роз’яснювальної роботи щодо переваг та необхідності здобуття дошкільної освіти

 • Залучення представників органів охорони здоров’я, психологічної служби, ЗМІ

 • Лист МОН України від 18.08.2010 р. № 1/9-570 “Про організацію роботи з дітьми дошкільного віку у 2010-2011 н.р.”

 • Концепція Державної цільової програми розвитку

 • дошкільної освіти на період до 2017 рокуКолективні:

 • Колективні:

 • педагогічний університет (батьківська вітальня)

 • батьківські збори;

 • анкетування, тестування (як окремі форми та в рамках інших заходів);

 • тренінги, семінари;

 • свята та розваги;

 • виставки спільних робіт;

 • конференції;

 • зустрічі зі спеціалістами.Наочно-інформативні:

 • Наочно-інформативні:

 • рекламний проспект;

 • пам’ятка;

 • стенди, папки-пересувки;

 • випуск журналу, газети;

 • фотовиставки.Готовність дитини до школи

 • Готовність дитини до школи

 • Формування бажання іти до школи

 • Запобігання дитячих та батьківських страхів перед школою

 • Розвиток пізнавальної активності дошкільників

 • Наступність у формуванні навчальних умінь

 • Режим дня – запорука успішної адаптації

 • Оцінка досягнень дитини

 • Гра – розважання чи провідний вид діяльностіСхожі:

Реалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти реалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти iconПро результати комплексного вивчення стану роботи відділу освіти Близнюківської районної державної адміністрації з питань реалізації державної політики у сфері дошкільної,
Про результати комплексного вивчення стану роботи відділу освіти Близнюківської районної державної адміністрації з питань реалізації...
Реалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти реалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 22. 10. 10 №2140 «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії,
Говсієвич І. В, провідний спеціаліст відділу дошкільної, позашкільної та корекційної освіти Головного управління освіти і науки
Реалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти реалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти iconВід 16. 01. 2013 №25 від 16. 01. 2013 №25
«Про комплексне вивчення стану роботи відділу освіти Коломацької районної державної адміністрації з питань реалізації державної політики...
Реалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти реалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти iconРеалізація завдань державної політики в сфері освіти

Реалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти реалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти iconПро підсумки діяльності системи освіти району у 2010 – 2011 навчальному році щодо забезпечення умов якісної освіти для населення регіону та пріоритетні завдання щодо розвитку її доступності в новому 2011 – 2012 навчальному році
Про підсумки діяльності системи освіти району у 2010 2011 навчальному році щодо забезпечення умов якісної освіти для населення регіону...
Реалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти реалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти iconОсновні завдання Програми забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів
Днз, нвк, центри розвитку, короткотривалі групи, групи підготовки при загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, приватних...
Реалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти реалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти iconЗабезпечення єдиної технічної політики у сфері оцінки відповідності; забезпечення єдиної технічної політики у сфері оцінки відповідності
Союзу. Реалізація цього завдання є надзвичайно важливим для України, оскільки 16 травня 2008 року Україна стала членом Світової організації...
Реалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти реалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти iconРозпорядження Харківської обласної державної адміністрації «Про заходи щодо розвитку освіти в області та підвищення її якості, створення належних умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти на 2008-2011 роки»
«Про спільні заходи Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України щодо створення системи моніторингових...
Реалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти реалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти iconОснова політики єс щодо забезпечення дотримання пів основа політики єс щодо забезпечення дотримання пів
Лісабонська стратегія (2000 р.) до 2010 року стати найбільш конкурентоспроможною економікою знань
Реалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти реалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти iconПостанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 р. №1302 «Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка