Курсова робота на тему: «педагогічні основи організації роботи гуртків теехнічної творчості у старшій школі»


НазваКурсова робота на тему: «педагогічні основи організації роботи гуртків теехнічної творчості у старшій школі»
Дата конвертації12.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Курсова робота на тему:

 • «ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКІВ ТЕЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ У СТАРШІЙ ШКОЛІ»


Метою дослідження розробити методику використання засобів ІКТ на заняттях гуртка технічної творчості в процесі вивчення предмету «Технології».

 • Метою дослідження розробити методику використання засобів ІКТ на заняттях гуртка технічної творчості в процесі вивчення предмету «Технології».

 • Об'єктом дослідження є проведення занять гуртка технічної творчості в процесі вивчення предмету «Технології».

 • Предмет дослідження – методика організації проведення занять гуртка технічної творчостіі засобами інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).Гіпотеза дослідження полягає в тому, що застосування засобів ІКТ під час проведення занять гуртка технічної творчості в процесі вивчення предмету «Технології» забезпечить процес розвитку творчих здібностей та вмінь застосовувати теоретичні знання з предмету «Технології» у практичній діяльності.

 • Гіпотеза дослідження полягає в тому, що застосування засобів ІКТ під час проведення занять гуртка технічної творчості в процесі вивчення предмету «Технології» забезпечить процес розвитку творчих здібностей та вмінь застосовувати теоретичні знання з предмету «Технології» у практичній діяльності.Завдання дослідження:

 • Провести аналіз літератури та педагогічного досвіду щодо формування умінь технічної творчості в процесі вивчення предмету «Технології».

 • Розглянути проблему застосування засобів ІКТ у психолого-педагогічній та методичній літературі в процесі формування вмінь технічної творчості на заняттях гуртка.

 • Проаналізувати засоби ІКТ, зокрема програми для моделювання меблів, щодо використання в роботі гуртка технічної творчості в процесі вивчення предмету «Технології».

 • Розробити методику використання моделюючих програм на заняттях гуртка технічної творчості в процесі вивчення предмету «Технології».Методи дослiдження для розв’язання визначених завдань, досягнення мети, перевiрки гiпотези дослiдження використовувався комплекс методiв дослiдження, зокрема такі:

 • Методи дослiдження для розв’язання визначених завдань, досягнення мети, перевiрки гiпотези дослiдження використовувався комплекс методiв дослiдження, зокрема такі:

 • теоретичнi методи:  вивчевня лiтературних джерел з вiдповiдних галузей знань, методичних матерiалiв, аналiз, синтез, абстрагування, систематизацiя теоретичних даних, порiвняльний аналiз;

 • емпiричнi методи: узагальнення педагогічного досвіду, тестування, спостереження, експертна оцiнка, інтерв’ювання, опитування.РОЗДІЛ 1. Технічна творчість на уроках технології як перспективна форма трудової підготовки учнівМетодика роботи педагога з формування творчих умінь в учнів:

 • Формування в учнів з самого початку інтересу вивчення предмету «Технології» до творчої діяльності.

 • Виховання в учнів і постійна підтримка в них віри у власні творчі сили.

 • Спонукання учнів до самостійного одержання необхідної навчальної інформації, тобто нових знань.

 • Розвиток індивідуальної творчої активності учнів шляхом включення кожного з них в удосконалення нескладних технологічних операцій з метою створення можливості відчути радість творчості.

 • Під час демонстрації нових прийомів та операцій учитель має пропонувати учням завдання з їх удосконалення, тим самим сприяти постійній націленості на творче осмислення дійсності.

 • Впровадження в процес підготовки «ситуацій ускладнення», які передбачають розв’зання виробничої ситуації в ускладнених умовах, наприклад, при відсутності того чи іншого інструмента або обладнання.Використання ІКТ у процесі вивчення предмету «Технології» сприяє :

 • посилення мотивації до проектно-технологічної діяльності (завдяки імітації складних об’єктів та моделювання процесів і явищ, що засвоюються в процесі проектуванні);

 • відносну простоту забезпечення доступу до різноманітних інформаційних Internetresources, створення і використання інформаційних баз даних, необхідних у проектно-технологічній діяльності;

 • можливість поетапного просування учнів до визначеної мети проектування сходинками різного ступеня складності, забезпечення оптимальних умов індивідуалізації і диференціації проектно-технологічної діяльності, які відповідають рівневі підготовленості учнів;

 • здійснення самоконтролю і самокорегування , релаксацію як окремих етапів проектування, так і всього результату – реалізованого проекту.РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГУРТКОВІЙ РОБОТІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГІЇ»Використання комп’ютерних програм

 • «Базис-Конструктор-мебельщик»

 • Комплекс Ю-Мебель

 • bCAD-мебельщик

 • Програма «АСТРА-Д»

 • Google SketchUpПрограма PRO100 Ми розробили на заняттях гуртка технічної творчості макет письмового столу в програмі Pro100.

 • Програма PRO100 Ми розробили на заняттях гуртка технічної творчості макет письмового столу в програмі Pro100.

ВИСНОВКИ

 • ІКТ надають потужні й універсальні засоби одержання, опрацювання, зберігання, передавання, подання різноманітної інформації, наперед розроблені засоби виконання рутинних, технічних, нетворчих операцій, пов’язаних із дослідженням різних процесів і явищ або їх моделей, розкривають широкі можливості щодо істотного зменшення навчального навантаження навчально-пізнавальній діяльності.Комп’ютерні програми є найбільш ефективних засобами у гуртковій роботі з технічної творчості учнів в процесі вивчення предмету «Технології». Комбіноване поєднання комп’ютерної графіки, анімації, живого відеозображення, звуку, інших медійних компонентів – усе це надає абсолютно унікальну можливість зробити предмет, що вивчається, максимально наочним, а тому зрозумілим та доступним.

 • Комп’ютерні програми є найбільш ефективних засобами у гуртковій роботі з технічної творчості учнів в процесі вивчення предмету «Технології». Комбіноване поєднання комп’ютерної графіки, анімації, живого відеозображення, звуку, інших медійних компонентів – усе це надає абсолютно унікальну можливість зробити предмет, що вивчається, максимально наочним, а тому зрозумілим та доступним.Використання у гуртковій роботі в процесі вивчення предмету «Технології» таких програм надає навчальному матеріалу специфічну новизну, дозволяє викликати в учнів нові образи, деталізувати нечітко сформовані уявлення, поглибити здобуті знання, що забезпечує формування технічної творчості учнів.

 • Використання у гуртковій роботі в процесі вивчення предмету «Технології» таких програм надає навчальному матеріалу специфічну новизну, дозволяє викликати в учнів нові образи, деталізувати нечітко сформовані уявлення, поглибити здобуті знання, що забезпечує формування технічної творчості учнів.Отже, використання засобів ІКТ, зокрема спеціальних програм, у гуртковій роботі з технічної творчості в процесі вивчення предмету «Технології» мають значні можливості в формуванні та розвитку творчих здібностей учнів. Вони сприяють як їх обізнаності, так і розвитку основних компонентів притаманних творчій людині (технічне мислення, бачення проблеми, просторова уява та ін).

 • Отже, використання засобів ІКТ, зокрема спеціальних програм, у гуртковій роботі з технічної творчості в процесі вивчення предмету «Технології» мають значні можливості в формуванні та розвитку творчих здібностей учнів. Вони сприяють як їх обізнаності, так і розвитку основних компонентів притаманних творчій людині (технічне мислення, бачення проблеми, просторова уява та ін).Дякую за увагу!Схожі:

Курсова робота на тему: «педагогічні основи організації роботи гуртків теехнічної творчості у старшій школі» iconКурсова робота на тему: «організація самостійної роботи учнів під час вивчення інформатики в старшій школі»
Предмет дослідження – дидактичні основи й методика застосування енмк на уроках інформатики. Мета роботи – теоретично обґрунтувати...
Курсова робота на тему: «педагогічні основи організації роботи гуртків теехнічної творчості у старшій школі» iconКурсова робота на тему
«педагогічні основи використання комп’ютерної техніки учнями 10-11 класів у гуртковій роботі»
Курсова робота на тему: «педагогічні основи організації роботи гуртків теехнічної творчості у старшій школі» iconДипломна робота на тему: «педагогічні умови використання засобів мультимедіа на уроках трудового навчання в старшій школі» Мета дослідження
«педагогічні умови використання засобів мультимедіа на уроках трудового навчання в старшій школі»
Курсова робота на тему: «педагогічні основи організації роботи гуртків теехнічної творчості у старшій школі» iconДипломна робота на тему: «технологія розробки та методика застосування мультимедійних дидактичних засобів під час викладання трудового навчання у старшій школі»
«технологія розробки та методика застосування мультимедійних дидактичних засобів під час викладання трудового навчання у старшій...
Курсова робота на тему: «педагогічні основи організації роботи гуртків теехнічної творчості у старшій школі» iconКонцепція профільного навчання в старшій школі Концепція профільного навчання в старшій школі Вступ Сутність, мета і принципи організації профільного навчання

Курсова робота на тему: «педагогічні основи організації роботи гуртків теехнічної творчості у старшій школі» iconКурсова робота на тему: “експертиза та особливості митного оформлення чавунного посуду” Виконав: Якименко Д. О
Курсова робота на тему: "експертиза та особливості митного оформлення чавунного посуду"
Курсова робота на тему: «педагогічні основи організації роботи гуртків теехнічної творчості у старшій школі» iconЛекція 7 курсова, дипломна, магістерська роботи як форми наукової роботи курсова робота
Тематика курсових робіт має відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов'язуватися з практичними потребами конкретного...
Курсова робота на тему: «педагогічні основи організації роботи гуртків теехнічної творчості у старшій школі» iconКурсова робота з курсу “Промисловий маркетинг” на тему: “Розробка гіпотези маркетингової стратегії для зат “умз”(«мтс»)

Курсова робота на тему: «педагогічні основи організації роботи гуртків теехнічної творчості у старшій школі» iconЛ. Д. Покроєва, канд пед наук, доцент
Організація підготовки педагогічних працівників до роботи у профільній старшій школі
Курсова робота на тему: «педагогічні основи організації роботи гуртків теехнічної творчості у старшій школі» iconКурсова робота на тему
«методика навчання учнів старших класів оздобленню виробів у процесі профільного навчання за спеціалізацією «деревообробка»

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка