Автоматизована корекція оптичних систем. Автоматизована корекція оптичних систем


НазваАвтоматизована корекція оптичних систем. Автоматизована корекція оптичних систем
Дата конвертації12.03.2013
Розмір444 b.
ТипПрезентацииАвтоматизована корекція оптичних систем.

 • Автоматизована корекція оптичних систем.

 • Вибір функцій, що коригуються, і корекційних параметрів для оптичної системи.

 • Методи автоматизованої корекції (метод послідовної корекції аберацій, метод цілеспрямованої зміни параметрів вихідної оптичної систем, метод довільних випадкових змін параметрів вихідної оптичної системи).При використанні програм, розробнику слід:

 • При використанні програм, розробнику слід:

 • вибирати  вихідну (початкову) систему;

 • призначати функції, що коригуються, та встановити їх необхідні значення, а також допуски для них; 

 • визначати, які параметри будуть застосовуватися в якості корекційних, і задавати в разі необхідності обмеження на їх значення.

 • Повна корекція якої-небудь оптичної системи на ЕОМ є процес, що складається з ряду етапів, кожний з яких характеризується різним набором умов, що пред'являються до системи. Такими умовами є, зокрема, певні вимоги до аберації.Конструктивні параметри вихідної оптичної системи можуть бути:

 • Конструктивні параметри вихідної оптичної системи можуть бути:

 • взяті з каталогів, архівів, патентів;

 • отримані шляхом попереднього розрахунку оптичної системи в області аберацій третього порядку, зокрема, з використанням спеціалізованих програм автоматизованої корекції;

 • найдені методами синтезу оптичних систем з поверхонь або елементів з відомими властивостями;

 • утворені шляхом ускладнення якої-небудь відомої конструкції;

 • визначені шляхом поєднання перерахованих вище методів.При розрахунку треба встановити необхідну і достатню кількість функцій, що коригуються, тобто аберацій.

 • При розрахунку треба встановити необхідну і достатню кількість функцій, що коригуються, тобто аберацій.

 • Перший підхід базується на виборі кількості функцій, яку доцільно визначати поступово, почавши з мінімально необхідного. Уразі монотонних залежностей між абераціями і координатами точок перетину променів з площиною предмета y і площиною вхідної зіниці m і М найбільші аберації будуть відповідати граничним значенням апертури і поля. Тому на першій стадії розрахунку слід обмежитися корекцією аберацій для граничних значень цих величин. Потім потрібно встановити, чи не перевищують аберації для проміжних значень у, m і М допустимих значень. Якщо перевищують, то необхідно провести подальшу корекцію, відповідно збільшивши кількість аберацій, що коригуються.

 • Другий підхід рішення дозволяє вже на першій стадії розрахунку задати кількість аберацій, що коригуються, настільки великим, що поява значних аберацій для проміжних значень у, m і М стане малоймовірним. Однак у цьому випадку із-за великої кількості аберацій, що коригуються, зростають витрати машинного часу. Крім того, при такому підході неможливо встановити, які саме аберації не піддаються корекції.У сучасних програмах автоматизованої корекції оптична система може бути задана як через радіуси оптичних поверхонь ri, так і через кути першого параксіального променя з віссю i. Відповідно до цього корекційними параметрами можуть бути радіуси оптичних поверхонь ri (точніше зворотні величини – кривизна i = 1/ri) або кути i. Безпосереднє використання ri в якості корекційних параметрів нераціонально, так як при ri = ∞ похідні від функцій, що коригуються (аберацій і параксіальних характеристик системи) по ri обертаються в 0, в результаті чого даний радіус перестає змінюватися, отже бути корекційним параметром. Тому як корекційні параметри у програмах застосовуються, як правило, кривизна оптичних поверхонь i. Діапазон абсолютних значень  i обмежений і становить від 0 до декількох одиниць. Однак на практиці використання i в якості корекційних параметрів є переважним і дає кращі результати, ніж i.

 • У сучасних програмах автоматизованої корекції оптична система може бути задана як через радіуси оптичних поверхонь ri, так і через кути першого параксіального променя з віссю i. Відповідно до цього корекційними параметрами можуть бути радіуси оптичних поверхонь ri (точніше зворотні величини – кривизна i = 1/ri) або кути i. Безпосереднє використання ri в якості корекційних параметрів нераціонально, так як при ri = ∞ похідні від функцій, що коригуються (аберацій і параксіальних характеристик системи) по ri обертаються в 0, в результаті чого даний радіус перестає змінюватися, отже бути корекційним параметром. Тому як корекційні параметри у програмах застосовуються, як правило, кривизна оптичних поверхонь i. Діапазон абсолютних значень  i обмежений і становить від 0 до декількох одиниць. Однак на практиці використання i в якості корекційних параметрів є переважним і дає кращі результати, ніж i.

 • В якості корекційних параметрів можуть бути використані також товщини лінз, повітряні проміжки, показники заломлення для основної довжини хвилі, дисперсіїі коефіцієнти в рівняннях асферичних поверхонь.Сутність цього методу полягає в тому, що корекція необхідних аберацій здійснюється не одночасно, а поступово: спочатку коригуються аберації, що залежать від корекційних параметрів більш лінійно, ніж інші, і які потребують для корекції великих змін корекційних параметрів. Потім кількість функцій (аберацій), що коригуються, збільшується. У разі необхідності додаються все нові і нові аберації. Цей метод дозволяє також визначити, які з нових аберацій не піддаються корекції, і прийняти певні конструктивні заходи, наприклад, ввести додаткові корекційні елементи, що дозволяють виправити потрібні аберації. Якщо ж корекція всіх необхідних аберацій здійснюється одночасно, то встановити, які аберації перешкоджають подальшої корекції, найчастіше неможливо.

 • Сутність цього методу полягає в тому, що корекція необхідних аберацій здійснюється не одночасно, а поступово: спочатку коригуються аберації, що залежать від корекційних параметрів більш лінійно, ніж інші, і які потребують для корекції великих змін корекційних параметрів. Потім кількість функцій (аберацій), що коригуються, збільшується. У разі необхідності додаються все нові і нові аберації. Цей метод дозволяє також визначити, які з нових аберацій не піддаються корекції, і прийняти певні конструктивні заходи, наприклад, ввести додаткові корекційні елементи, що дозволяють виправити потрібні аберації. Якщо ж корекція всіх необхідних аберацій здійснюється одночасно, то встановити, які аберації перешкоджають подальшої корекції, найчастіше неможливо.У чому полягає автоматизована корекція оптичних систем?

 • У чому полягає автоматизована корекція оптичних систем?

 • Як здійснюється вибір вихідної оптичної системи?

 • Якою повинна бути кількість функцій, що коригуються, при розрахунку оптичної системи?

 • Які параметри можуть бути в якості корекційних і чому?

 • Назвіть методи автоматизованої корекції оптичних систем?Схожі:

Автоматизована корекція оптичних систем. Автоматизована корекція оптичних систем iconОснови розрахунку допуску в оптичних системах. Основи розрахунку допуску в оптичних системах
Визначення допустимих відхилень конструктивних параметрів оптичних систем є необхідним етапом проектування, без якого неможливі випуск...
Автоматизована корекція оптичних систем. Автоматизована корекція оптичних систем iconДеталі оптичних систем: Деталі оптичних систем
Відображення походить від дзеркального покриття, нанесеного на робочу поверхню, або від самої полірованої робочої поверхні деталі,...
Автоматизована корекція оптичних систем. Автоматизована корекція оптичних систем iconОсновні математичні моделі оптичних систем і операції над ними. Основні математичні моделі оптичних систем і операції над ними
В процесі проектування на цьому рівні визначаються значення зовнішніх характеристик усіх елементів, у тому числі і оптичної системи,...
Автоматизована корекція оптичних систем. Автоматизована корекція оптичних систем iconАвтоматизована інформаційна система електронної звітності “нкрз-звіт“
В національній комісії з питань регулювання зв’язку p 01 липня 2010 року впроваджена в промислову експлуатацію Автоматизована інформаційна...
Автоматизована корекція оптичних систем. Автоматизована корекція оптичних систем iconКріплення круглих оптичних деталей. Кріплення круглих оптичних деталей
Цей спосіб застосовують для кріплення деталей діаметром до 80 мм і склеєних лінзових блоків діаметром до 50 мм. При цьому оправа...
Автоматизована корекція оптичних систем. Автоматизована корекція оптичних систем iconОцінка якості оптичного зображення. Оцінка якості оптичного зображення
Для оптичних систем вхідний сигнал "предмет", а вихідний сигнал "зображення". Оптичні сигнали є двомірними, при цьому
Автоматизована корекція оптичних систем. Автоматизована корекція оптичних систем iconАвтоматизована інформаційна система подання звітності суб’єктами ринку телекомунікацій “нкрз-звіт“
Автоматизована інформаційна система подання звітності суб’єктами ринку телекомунікацій "нкрз-звіт"
Автоматизована корекція оптичних систем. Автоматизована корекція оптичних систем iconЗагальні відомості про методи комп'ютерного проектування (розрахунку) оптичних приладів. Загальні відомості про методи комп'ютерного проектування (розрахунку) оптичних приладів
Загальні відомості про методи комп'ютерного проектування (розрахунку) оптичних приладів
Автоматизована корекція оптичних систем. Автоматизована корекція оптичних систем iconЕлектричні властивості дисперсних систем. Стійкість і коагуляція дисперсних систем План Подвійний електричний шар. Будова колоїдної міцели
Електричні властивості дисперсних систем. Стійкість і коагуляція дисперсних систем
Автоматизована корекція оптичних систем. Автоматизована корекція оптичних систем iconЕлектричні властивості дисперсних систем. Стійкість і коагуляція дисперсних систем План Подвійний електричний шар. Будова колоїдної міцели
Електричні властивості дисперсних систем. Стійкість і коагуляція дисперсних систем

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка