Властивості об’єктів сторінок Standard, Additional, Win32 середовища Delphi Вигляд палітри компонентів Standard


НазваВластивості об’єктів сторінок Standard, Additional, Win32 середовища Delphi Вигляд палітри компонентів Standard
Дата конвертації13.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Властивості об’єктів сторінок Standard, Additional, Win32 середовища Delphi


Вигляд палітри компонентів StandardОб'єкт Form

 • Форма (об'єкт типу TForm) – основа програми. Властивості форми визначають вигляд вікна програми.

 • Властивості:

  • Name
  • Caption
  • Top
  • Left
  • Width
  • Height
  • Color
  • Font
  • Canvas


Об'єкт Label

 • Компонент Label призначений для виводу тексту на поверхню форми. Властивості Label визначають вигляд і розташування тексту.

 • Властивості:

  • Name
  • Caption
  • Top
  • Left
  • Width
  • Height
  • Color
  • Font
  • AutoSize
  • WordWrap
  • Alignment
  • Visible


Об'єкт Edit

 • Компонент Edit – це поле вводу-редагування рядка символів.

 • Властивості:

  • Name
  • Text
  • Top
  • Left
  • Width
  • Height
  • Font
  • Visible
  • Enabled


Об'єкт Button

 • Компонент Button – це командна кнопка.

 • Властивості:

  • Name
  • Caption
  • Top
  • Left
  • Width
  • Height
  • Visible
  • Enabled


Об'єкт Memo

 • Компонент Memo – це елемент редагування тексту, який може містити декілька рядків.

 • Властивості:

  • Name
  • Text
  • Lines
  • Lines.Count
  • Top
  • Left
  • Width
  • Height
  • Font


Об'єкт RadioButton

 • Компонент RadioButton – це залежна кнопка, стан якої визначається станом інших кнопок групи.

 • Властивості:

  • Name
  • Caption
  • Checked
  • Top
  • Left
  • Width
  • Height
  • Font


Об'єкт CheckBox

 • Компонент CheckBox – це незалежна кнопка (перемикач).

 • Властивості:

  • Name
  • Caption
  • Checked
  • State
  • Top
  • Left
  • Width
  • Height
  • Font


Компонент MainMenu (головне меню)

 • Надає можливість створювати головне меню програми. Під час накладання MainMenu на форму виглядає як іконка. Іконки такого типу називають „невидимим компонентом”, оскільки їх не можна побачити під час виконання програми.Властивості MainMenu

 • Items – команди меню;

 • Tag – допоміжна змінна, що використовується в тексті програми.Кроки створення меню

 • Розташування MainMenu на формі;

 • Виклик Дизайнера меню через властивість Items Інспектора об’єктів;

 • Визначенея пунктів меню в Дизайнері меню.PopupMenu (контекстове меню)

 • Дозволяє створювати контекстове меню деякого компонента.

 • Для „прив’язування” контекстового меню до конкретного об’єкта необхідно його властивості PopupMenu надати значення імені (Name) конкретного контекстового меню.

 • Цей тип меню з’являється при клацанні правою кнопкою миші на об’єкті, до якого „прив’язано” дане меню.

 • Створюється PopupMenu аналогічно головному меню.Властивості контекстового меню:

 • Alignment – вирівнювання меню відносно точки клацання правою клавішою миші: paCenter – по центру; paLeft – зліва; paRight – справа.

 • AutoPopup – автоматичний виклик контекстового меню: True – викликається клацанням правою клавішею; False – викликається за допомогою методу Popup.Конкретна команда меню (головного чи контекстового) може мати такі властивості:

 • Break – розбиття меню у горизонтальному напряму: mbNone (без розбиття); mbBarBreak (розбиття з вертикальною рискою); mbBreak (розбиття без вертикальної риски).

 • ShortCut – комбінація „гарячих” клавіш для виклику команди меню: Ctrl+A; F8; Ctrl+F10; Ctrl+Del.ListBox (список)

 • Це список, у якому можна вибрати потрібний елемент.

 • Класичний приклад ListBox’а у середовищі Windows – вибір файла із списка файлів у пункті меню File | Open. Назви файлів або директорій і містяться у ListBox.Властивості ListBox

 • Items – елементи списка (масив рядків);

 • Count – кількість елементів спмска;

 • Sorted – ознака необхідності автоматичного сортування (True) списку після додавання елемента;

 • ItemIndex – номер вибраного елемента (елементи списку нумеруються з 0). Якщо у списку жоден елемент не обрано, то значенея властивості дорівнює мінус 1.ComboBox (поле зі списком)

 • Використовується для створення випадаючого списку.Властивості ComboBox

 • DropDownCount – кількість рядків у випадаючому списку, які видимі без використання смуг прокручування.

 • Якщо кількість елементів списку більша, ніж DropDownCount, то з’являється вертикальна смуга прокручування.Scrollbar (смуга прокручування)

 • З’являється автоматично на об’єктах редагування, об’єктах ListBox (при необхідності прокручування тексту для перегляду).GroupBox (група)

 • Використовується для візуальних цілей й для вказівки Windows на порядок переміщення по компонентах на формі (при натисканні клавіші TAB).RadioGroup (група залежних перемикачів)

 • Використовується аналогічно GroupBox для групування об’єктів RadioButton.Panel (панель)

 • Керуючий елемент, що використовується у декоративних цілях. На Panel розташовують інші об’єкти, які при переміщенні Panel будуть пересуватися разом з нею.

 • Panel використовується також для створення лінійки інструментів.Сторінка AdditionalBitBtn (кнопка з малюнком і визначеним типом дії)

 • Властивості:

 • Glyphмалюнок з файлу на кнопці (адреса файлу задається у діалоговому вікні. Стандартний набір файлів з малюнками для кнопок знаходиться у папці C:\ Program Files \ Borland \ Delphi x.0 \ Images \ Buttons.);

 • Kindтип стандартної дії. Є декілька типів кнопок BitBtn, при виборі яких кнопка набуває певного вигляду: bkClose (закриває вікно), bkOk (кнопка „Так” діалогового вікна), bkCansel (кнопка „Відмінити” діалогового вікна) тощо. Ці кнопки не програмують.

 • Для кнопок типу BitBtn можна задати такі ж самі властивості та події, як і для звичайної кнопки.SpeedButton (кнопка швидкого доступу)

 • Використовується для створення кнопки панелі інструментів. Зазвичай, на цій кнопці розташовують тільки картинки (glyph).Властивості SpeedButton

 • Margin – відстань у пікселях між малюнком і найближчим до нього краєм кнопки (-1 – малюнок з текстом центрується; 8 – вісім пік селів між краєм кнопки і малюнком);

 • Layout – взаємне розташування малюнка і тексту на кнопці (blGlyphLeft – малюнок біля лівої межі, текст справа; blGlyphRight – навпаки);

 • Spacing – відстань у пік селях між малюнком і текстом.Image (графічне зображення – картинка)

 • Компонент, призначений для вставляння картинок з файлів типу *.bmp, *.emf, *.ico, *.wmf у форму.Властивості Image

 • Picture – можливість вибрати у файловій системі деякий графічний файл у bmp-форматі і відобразити його на формі;

 • Stretch –ознака автоматичного масштабування – розтягування або стиснення – картинки у відповідності з реальним розміром компонента;

 • Center – вирівнювання малюнка до центру відносно поля, що його містить;

 • AutoSize – приведення розміру об’єкта до реальних розмірів зображення.

 • Бібліотека 16color, з якої можна брати картинки для об’єкта Image, знаходиться за замовчуванням у папці C:\ Program Files \ Borland \ Delphi x.0 \ Images \ Splash \ 16color.Сторінка SystemКомпоненти сторінки System

 • PaintBox – вікно для малювання. Створює прямокутну область, призначену для малювання графічних зображень.

 • MediaPlayer – мультимедійний програвач аудіо і відеоінформації. З допомогою цього компонента можна керувати різними мультимедійними пристроями.

 • OleContainer – OLE-контейнер. Слугує приймачем об’єктів, що пов’язуються або вбудовуються.Сторінка Win32Компоненти сторінки Win32

 • TabControl – набір закладок. Кожна закладка представляє собою прямокутне поле з написом і/або малюнком. Вибір тієї або іншої закладки розпізнається програмою й використовується для управління вмістом вікна компонента.

 • PageControl – набір панелей із закладками. Кожна панель може містити свій набір інтерфейсних елементів й обирається натисканням на пов’язану з нею закладку.

 • ImageList – набір рисунків. Представляє собою хранилище для декількох рисунків однакового розміру.Компоненти сторінки Win32

 • RichEdit – багаторядковий редактор форматування тексту.

 • TrackBar – регулятор. Використовується для управління значеннями джеяких величин у програмах. Наприклад, з його допомогою зручно змінювати гучність звучання в мультимедійних програмах.

 • ProgressBar – індикатор процесу. З його допомогою можна відображати перебіг виконання досить довготривалого за часом процесу, наприклад, процесу перенесення даних на дискету.Компоненти сторінки Win32

 • UpDown – цифровий регулятор. Дві кнопки цього компонента призначені для збільшення (верхня) або зменшення (нижня) пов’язаної з компонентом числової величини.

 • HotKey – керуюча клавіша. Компонент використовується для введення керуючих клавіш, таких як F1, Alt+A, Ctrl+Shift+1 тощо.

 • Animate – мультиплікатор. Призначений для відображення рухомих зображень 9відеокліпів), що послідовно змінюють один одного. Компонент не може супроводжувати відеокліп звуком.Компоненти сторінки Win32

 • DateTimePicker – селектор часу/дати. Цей компонент призначений для введення й відображення дати або часу.

 • TreeView – дерево вибору. Представляє собою сукупність пов’язаних у деревовидну структуру піктограм. Зазвичай використовується для перегляду структури каталогів (папок) й інших подібних елементів, пов’язаних ієрархічними відносинами.

 • ListView – панель піктограм. Організовує перегляд декількох піктограм й вибір необхідної. Цей компонент може розташовувати піктограми в горизонтальних або вертикальних рядках й показувати їх у великому або малому масштабі.Компоненти сторінки Win32

 • HeaderControl – керуючий заголовок. Представляє собою горизонтальну або вертикальну полосу, розділену на ряд суміжних секцій з написами. Розміри секцій можна змінювати мишею на етапі роботи програми. Зазвичай використовується для зміни розмірів стовбців або рядків у різних таблицях.

 • StatusBar – панель статусу. Призначена для розміщення різноманітної службової інформації у вікнах редагування.

 • ToolBar – інструментальна панель. Цей компонент слугує контейнером для командних кнопок BitBtn й може автоматично змінювати їх розміри і положення при видаленні кнопок або при додаванні нових.Схожі:

Властивості об’єктів сторінок Standard, Additional, Win32 середовища Delphi Вигляд палітри компонентів Standard iconСтандарт (від англ standard — норма, зразок) у широкому сенсі слова — зразок, еталон, модель, що приймаються за вихідні для порівняння з ними інших подібних об’єктів

Властивості об’єктів сторінок Standard, Additional, Win32 середовища Delphi Вигляд палітри компонентів Standard iconAmerica and Britain – two nations separated by a common cartridge* or how 62x51mm became the nato standard

Властивості об’єктів сторінок Standard, Additional, Win32 середовища Delphi Вигляд палітри компонентів Standard iconThe Crab Nebula The Crab Nebula : the standard candle of astronomy

Властивості об’єктів сторінок Standard, Additional, Win32 середовища Delphi Вигляд палітри компонентів Standard iconТехнологія візуального проектування програм (на прикладі використання Delphi-середовища)

Властивості об’єктів сторінок Standard, Additional, Win32 середовища Delphi Вигляд палітри компонентів Standard iconОсновні властивості наземно-повітряного середовища: Основні властивості наземно-повітряного середовища
Для всіх живих організмів необхідна енергія, джерелом якої є сонячна радіація. Спектр сонячного проміння включає в себе хвилі різної...
Властивості об’єктів сторінок Standard, Additional, Win32 середовища Delphi Вигляд палітри компонентів Standard iconПрезентація на тему; Методи ситуаційного аналізу swot, snw, pest підготував Шеруда А. В
Аналіз зовнішнього середовища є оцінкою стану і перспектив розвитку найважливіших, з погляду організації, суб'єктів і чинників навколишнього...
Властивості об’єктів сторінок Standard, Additional, Win32 середовища Delphi Вигляд палітри компонентів Standard iconТеперішній вигляд Пропозиція Теперішній вигляд Пропозиція
Університету «Україна» та визначено 79 видів вищих судинних рослин, серед яких декоративні властивості мають лише 30 видів, решта...
Властивості об’єктів сторінок Standard, Additional, Win32 середовища Delphi Вигляд палітри компонентів Standard iconRound Trip проектування з використанням Rose Delphi Link (rdl). (Приклад) 2006 Rose Delphi Link

Властивості об’єктів сторінок Standard, Additional, Win32 середовища Delphi Вигляд палітри компонентів Standard iconІнформації щодо об’єктів навколишнього середовища на відстані називається дистанційним зондуванням. Збирання, запис і аналіз інформації щодо об’єктів навколишнього середовища на відстані називається дистанційним зондуванням
Збирання, запис і аналіз інформації щодо об’єктів навколишнього середовища на відстані називається
Властивості об’єктів сторінок Standard, Additional, Win32 середовища Delphi Вигляд палітри компонентів Standard iconПроблема деградації природніх компонентів
Токсичні речовини накопичуються, що сприяє поступовим змінам хімічного складу ґрунту, порушенню єдності геохімічного середовища та...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка