Закон України «Про освіту» Закон України "Про загальну середню освіту" Закон України «Про професійно-технічну освіту» Концепція профільного навчання у старшій школі Концепції державної системи професійної орієнтації населення


НазваЗакон України «Про освіту» Закон України "Про загальну середню освіту" Закон України «Про професійно-технічну освіту» Концепція профільного навчання у старшій школі Концепції державної системи професійної орієнтації населення
Дата конвертації13.03.2013
Розмір445 b.
ТипЗакон


Обгрунтування та визначення основних положень профорієнтаційної роботи із старшокласниками в умовах МНВК у процесі формування у них готовності до професійного самовизначення

 • Коваленко В.О.,

 • головний спеціаліст відділу нормативності та якості освіти Головного управління освіти і науки

 • Харківської облдержадміністрації


Перелік документів, що регулюють проведення профорієнтації у навчальному закладі

 • Закон України «Про освіту»

 • Закон України “Про загальну середню освіту”

 • Закон України «Про професійно-технічну освіту»

 • Концепція профільного навчання у старшій школі

 • Концепції державної системи професійної орієнтації населення

 • План заходів з реалізації Концепції державної системи перофесійної орієнтації населення на період до 2011 року

 • Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчаєтьсяПрограма спецкурсу "Побудова кар'єри"

 • Програма спецкурсу "Побудова кар'єри"

 • Програма спецкурсу "Людина і світ професій"

 • Посадова інструкція психолога

 • Посадова інструкція методиста з профорієнтаціїНакази Головного управління освіти і науки

 • “Про План заходів Головного управління освіти і науки на виконання галузевої Програми впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки в Харківській області”

 • «Про затвердження Плану заходів Головного управління освіти і науки на забезпечення реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення на період до 2011 року в Харківській області»Професійна орієнтація учнів: закордонний досвід

 • Франція

 • Профорієнтація характеризується жорстким законодавчим регулюванням.

 • Діє через процедуру проведення у кожному навчальному закладі співбесід педагогічних працівників з батьками та учнями.

 • Найважливіші особливісті системи профорієнтація:

 • - педагогічна спрямованність;

 • - інформаційна спрямованність.Велика Британія

 • Велика Британія

 • Допомогти учням не тільки вибрати професію, але й навчити їх оцінювати себе у контексті вимог ринку праці.

 • Особливість – проведення діалогових консультацій, використання психологічних тренінгів, набуття практичного досвіду через активні форми та методи навчання, імітаційні програми, трудову практику.

 • Створення міні-підприємств у навчальних закладах, в роботі яких учні беруть активну участь.Німеччина

   • Німеччина
 • Проведення анкетування, тестів, консультацій, спільні заходи з організаціями батьків.

 • Особливість – кожна дитина заповнює “Робочий зошит”, в якому міститься інформація про родину, власні інтереси, нахили, професійні наміри, попередній вибір професії.

 • «Робочий зошит» є основою для профорієнтації. У разі необхідності профконсультант залучає до співпраці психолога, медичного працівника тощо.США

 • США

 • Профорієнтація розвивається за теоріями:

 • - випадковості або випадкового вибору;

 • - концепція внутрішнього імпульсу;

 • - концепції вільного розвитку.

 • Національним багатством країни проголошуються висококваліфіковані кадри.

 • Профорієнтація повинна забезпечити вміння самостійно “вибудовувати” професійну кар’єру, приймати відповідальні рішення протягом усього трудового життя.Канада

 • Канада

 • Посилення взаємоз’язків із реально існуючими потребами в робітничих кадрах.

 • Структура професіональних програм у навчальних закладах змінюється з урахуванням рекомендацій регіональних комітетів з трудових ресурсів.

 • Самостійні заняття учнів у спеціалізованих центрах профорієнтації («центрах вибору»). Вони містять інформація близько 4 тис. професій за наступними критеріями:

 • а) трудові функції робітника даної професії;

 • б) необхідні власні якості та навчальний рівень;

 • в) шляхи професійного росту та навчання за спорідненими спеціальностями;

 • г) запит на робітників даної професії на місцевому та загальнонаціональному ринках праці.Японія

 • Японія

 • Завдання освіти – підготовка до кар’єри.

 • Протягом 3-х років учень має право на 48 професійних проб. Його професійний досвід фіксується в F-тесті.Професійна орієнтація в Україні

 • Одним з найважливіших напрямків модернізації освіти в Україні є перехід до профільного навчання.

 • Профільне навчання є видом диференційованого навчання, що передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів, створення умов для навчання старшокласників відповідно до їх професійного самовизначення – одного з найголовніших факторів розвитку особистості.Головною метою в здійсненні профільного навчання має бути забезпечення загальнодоступності отримання початкової професійної освіти в залежності від індивідуальних здібностей і потреб; забезпечення правильного проведення професійної орієнтації, встановлення наступності, ступеневості між загальною та професійною освітою.

 • Головною метою в здійсненні профільного навчання має бути забезпечення загальнодоступності отримання початкової професійної освіти в залежності від індивідуальних здібностей і потреб; забезпечення правильного проведення професійної орієнтації, встановлення наступності, ступеневості між загальною та професійною освітою.

 • У цих питаннях велику допомогу загальноосвітнім навчальним закладам надають міжшкільні навчально-виробничі комбінати (МНВК). Адже, за визначенням концепції профільного навчання в старшій школі МНВК – це навчальний заклад, який забезпечує потреби учнів загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній, допрофесійній та професійній підготовці.Система здійснення профорієнтаційної роботи на базі МНВК

 • Профінформування

 • Даний етап передбачає роботу з учнями 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, хоча теоретично він має починатися набагато раніше.

 • На цьому етапі проходить ознайомлення з банком даних про ринок найманої праці, тенденціями його розвитку, умовами та характером праці, оплатою праці. Використовуються професіограми та професіографічні картки, буклети та методичні посібники, що сприяють професійному самовизначенню.

 • Створюється комп’ютерний банк даних про масові професії.

 • Проводяться дні профорієнтації, програма яких включає відеолекторій про світ професій. Учні проходять первинну психодіагностику.Профконсультація

 • Профконсультація

 • Проводиться серед учнів 9-11 класів. Спрямована на уточнення соціально-професійного статусу особистості. Передбачає тісну взаємодію методиста з профорієнтації, психологів-профконсультантів, батьків, викладачів, класних керівників з учасниками навчального процесу.

 • Завдання: визначення учнем спільно з товаришами, психологами, батьками своїх інтелектуальних, психофізіологічних, моральних можливостей, необхідних для оволодіння конкретною обраною професією.

 • Досягається за допомогою анкетування, тестування, діагностичних заходів, активізуючих профорієнтаційних методик, таких як методика Кондратенка, Пряжнікова, Клімова, Голанда та інших.

 • Здійснення корекції, розвитку та покращення виявлених параметрів особистості в світлі вимог до майбутньої професії.Форми професійної консультації:

 • Форми професійної консультації:

 • довідкова (профінформація) - повідомлення інформації про наявний попит на робочу силу і можливості професійного навчання; умови прийому до професійних навчальних закладів; особливості окремих професій (зміст і умови праці, вимоги, що висуваються до працівника, галузі застосування професії, можливості подальшого підвищення кваліфікації і просування, умов оплати і т.д.);

 • найпростіша (наприклад, у школі - практичні поради вчителів, бесіди з батьками);

 • визначення професійної придатності на основі психологічного вивчення особистості. Ця форма професійної консультації найбільш відповідальна і повинна проводитися тільки фахівцями.

 • Професійна психологічна консультація зазвичай ґрунтується на таких принципах:

 • 1) добровільність участі клієнта в консультації;

 • 2) його активність в ухваленні рішення;

 • 3) конфіденційність діагностичної інформації;

 • 4) багатоваріантність вибору.Одним з обов’язкових елементів профконсультування в МНВК є складання кожному з учнів професіограми обраної професії, де подається її змістовний, але короткий (у вигляді формули) опис за декількома основними критеріями:

 • Одним з обов’язкових елементів профконсультування в МНВК є складання кожному з учнів професіограми обраної професії, де подається її змістовний, але короткий (у вигляді формули) опис за декількома основними критеріями:

 • - предмет праці; ціль праці;

 • - засоби праці;

 • - проблемність трудових ситуацій;

 • - колективність трудового процесу;

 • - самостійність трудових функцій;

 • - особливість трудових контактів;

 • - відповідальність; умови праці.Профвідбір

 • Профвідбір

 • Здійснюється серед учнів 11-х класів. Має на меті забезпечення безперервної освіти чи навіть працевлаштування.

 • При нагоді, після закінчення загальноосвітнього закладу, мають змогу попрактикуватись деякий час з отриманої завдяки профільному навчанню першої своєї професії.

 • Після такої практики учень буде вступити до ВНЗ усвідомлюючи обрання профілю навчання, а весь час навчання у ВНЗ буде зарахований до його загального трудового стажу.

 • До профвідбору необхідно залучати роботодавців, викладачів ПТНЗ та ВНЗ, факультети яких дають можливість перейти на наступний ступінь навчання за вибраним профілем. • Міжшкільні навчально-виробничі комбінати, як центри профорієнтації, можуть ефективно вирішувати подібні питання.ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС,

 • ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС,

 • ГРЯДЕТ ДОЛГОЖДАННЫЙ НОВЫЙ ГОД!

 • ХОТЬ НЕПЛОХ БЫЛ ПРЕДЫДУЩИЙ,

 • НО ПУСТЬ НОВЫЙ БУДЕТ ЛУЧШЕ;

 • ВСЕ ЖЕЛАНИЯ ИСПОЛНИТ,

 • ДОМ ВАШ РАДОСТЬЮ НАПОЛНИТ,

 • И ПУСТЬ СТАНЕТ ГОСТЬЕЙ ЧАСТОЙ

 • В ВАШЕЙ ЖИЗНИ ПТИЦА СЧАСТЬЯ!З НОВИМ РОКОМ!Схожі:

Закон України «Про освіту» Закон України \"Про загальну середню освіту\" Закон України «Про професійно-технічну освіту» Концепція профільного навчання у старшій школі Концепції державної системи професійної орієнтації населення iconЗакон України "Про освіту" Закон України "Про загальну середню освіту" Указ президента про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді Концепція профільного навчання в старшій школі
Запровадити на обласному рівні учнівські змагання за форматом всеукраїнських та міжнародних
Закон України «Про освіту» Закон України \"Про загальну середню освіту\" Закон України «Про професійно-технічну освіту» Концепція профільного навчання у старшій школі Концепції державної системи професійної орієнтації населення iconЗакон України "Про освіту" Закон України "Про загальну середню освіту" Концепція загальної середньої освіти Концепція профільного навчання в старшій школі
Типові навчальні плани для основної та старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів у структурі 12- річної школи
Закон України «Про освіту» Закон України \"Про загальну середню освіту\" Закон України «Про професійно-технічну освіту» Концепція профільного навчання у старшій школі Концепції державної системи професійної орієнтації населення iconЗакон України «Про освіту» Закон України «Про дошкільну освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Закон України "Про доступ до публічної інформації"
Типове положення про відділ освіти районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, затверджене постановою...
Закон України «Про освіту» Закон України \"Про загальну середню освіту\" Закон України «Про професійно-технічну освіту» Концепція профільного навчання у старшій школі Концепції державної системи професійної орієнтації населення iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Закон України «Про дошкільну освіту»; ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування»
Указ Президента України від 4 липня 2005 року №1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в...
Закон України «Про освіту» Закон України \"Про загальну середню освіту\" Закон України «Про професійно-технічну освіту» Концепція профільного навчання у старшій школі Концепції державної системи професійної орієнтації населення iconЗакон України "Про освіту" Закон України "Про загальну середню освіту" Закон України "Про вищу освіту" Концепція профільного навчання Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах
Про загальні підходи до складання робочих навчальних планів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, що здійснюють підготовку...
Закон України «Про освіту» Закон України \"Про загальну середню освіту\" Закон України «Про професійно-технічну освіту» Концепція профільного навчання у старшій школі Концепції державної системи професійної орієнтації населення iconЗакон України "Про освіту", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про дошкільну освіту"
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 №1392)
Закон України «Про освіту» Закон України \"Про загальну середню освіту\" Закон України «Про професійно-технічну освіту» Концепція профільного навчання у старшій школі Концепції державної системи професійної орієнтації населення iconЗакон України "Про освіту", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про дошкільну освіту"
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 №1392)
Закон України «Про освіту» Закон України \"Про загальну середню освіту\" Закон України «Про професійно-технічну освіту» Концепція профільного навчання у старшій школі Концепції державної системи професійної орієнтації населення iconЗакон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про позашкільну освіту»
Про підсумки вивчення стану роботи районних відділів освіти щодо організації контрольно-аналітичної діяльності
Закон України «Про освіту» Закон України \"Про загальну середню освіту\" Закон України «Про професійно-технічну освіту» Концепція профільного навчання у старшій школі Концепції державної системи професійної орієнтації населення iconЗакон України «Про освіту» Закон України «Про дошкільну освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Закон України «Про позашкільну освіту»
Чітко зазначений принцип послідовності присвоєння категорій 7) і винятки (перемоги на Всеукраїнському рівні, наукові ступені)
Закон України «Про освіту» Закон України \"Про загальну середню освіту\" Закон України «Про професійно-технічну освіту» Концепція профільного навчання у старшій школі Концепції державної системи професійної орієнтації населення iconЗакон України "Про освіту", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про дошкільну освіту"
Положення про освітній округ (постанова Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №777)

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка