Інформації свідчення старіння або фізичного пошкодження активу плани щодо припинення, реалізації чи реструктуризації господарської одиниці економічна ефективність активу погіршується, або очікується, що вона має погіршитись


НазваІнформації свідчення старіння або фізичного пошкодження активу плани щодо припинення, реалізації чи реструктуризації господарської одиниці економічна ефективність активу погіршується, або очікується, що вона має погіршитись
Дата конвертації13.03.2013
Розмір445 b.
ТипІнформації


МСБО 36

 • Зменшення корисності активів


Застосування

 • Застосовується до річних періодів, починаючи з або після 1 липня 1999

 • Перспективне застосуванняОсновні моменти

 • Стандарт слід застосовувати для обліку зменшення корисності всіх активів, за винятком

  • Запасів; активів, які виникають від будівельних контрактів; відстрочених податкових активів; фінансових активів та активів, які виникають від виплат працівникам
 • Зменшення корисності активу відбувається коли:

  • балансова вартість > суми очікуваного відшкодування
 • Підприємству слід оцінювати на кожну дату балансу, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитисьОсновні моменти

 • Сума відшкодування є більшою з :

  • чистої ціни реалізації
  • вартості використання
 • Слід застосовувати дисконтування

 • Збиток від зменшення корисності активу може бути сторнований

 • Вимоги до розкриття інформаціїОзнаки зменшення корисності активу

 • Зовнішні джерела інформації

  • значне зменшення ринкової вартості
  • технологічне, ринкове, економічне, правове довкілля
  • зміни ставки відсотка або ставки доходу від інвестицій
  • низький рівень ринкової капіталізації
 • Внутрішні джерела інформації

  • свідчення старіння або фізичного пошкодження активу
  • плани щодо припинення, реалізації чи реструктуризації господарської одиниці
  • економічна ефективність активу погіршується, або очікується, що вона має погіршитись
 • Частота перевірки зменшення корисності активу

  • коли з’являється ознака зменшення корисності
  • окремі правила для нематеріальних активів та гудвілу


Частота перевірки зменшення корисності активу

 • Гудвіл

  • коли з’являється ознака зменшення корисності
  • щороку, якщо строк амортизації більший, ніж 20 років
 • Нематеріальні активи

  • коли з’являється ознака зменшення корисності
  • щороку для будь-яких нематеріальних активів, що не є наявними для використання (витрати на розробки)
  • щороку для будь-яких нематеріальних активів, якщо строк їх амортизації більший, ніж 20 років


Сума очікуваного відшкодування є більшою з...

 • Вартості використання

  • теперішня вартість очікуваних грошових потоків від безперервного використання та остаточної реалізації
 • Чистої ціни продажу

  • сума, яку можна отримати від продажу активу за мінусом вартості реалізації


Чиста ціна продажу

 • Зобов'язуюча угода про продаж

 • Активний ринок

  • Поточна ціна покупця
 • За відсутності активного ринку

  • Найкраща наявна інформація
 • Витрати на вибуття, за виключенням:

  • витрат, пов'язаних із реорганізацією
  • витрат, вже визнаних як зобов'язання


Вартість використання

 • Притоки та відтоки грошових коштів

  • специфіка підприємства
 • Ставка дисконту

  • з точки зору ринку


Вартість використання – потоки грошових коштів

 • Короткострокові прогнози – 5 років

 • Перспективні оцінки:

  • основані на бюджетах/ прогнозах
  • застосовується постійний або зменшуваний темп зростання
  • темп зростання не повинен перевищувати середній довгостроковий темп зростання
 • Структура майбутніх грошових коштів

  • від безперервного використання активу, включаючи реалізацію
  • від активу у його поточному стані (без врахування капітальних витрат на ремонт та інших витрат, які ще не визнані в балансі)
  • не слід брати до уваги грошові потоки від фінансової діяльності та оподаткування


Вартість використання – дисконтування

 • Поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризиків, характерні для активу

 • Ставка дисконту має бути ставкою до оподаткування

 • За відсутності такої ставки слід застосовувати середньозважену вартість капіталу підприємства

 • Ставка дисконту не повинна відображати ризики, на які були скориговані оцінки майбутніх потоків грошових коштівВартість використання – розрахунокОдиниця, яка генерує грошові кошти (ОГГК)

 • Слід визначити суми очікуваного відшкодування для:

  • окремого активу, або якщо це неможливо,
  • ОГГК активу
 • Принцип ОГГК слід застосовувати, коли актив не генерує потоки грошових коштів, які є незалежними від інших активівТрансфертне ціноутворенняГудвіл та корпоративні активи

 • Включають зокрема

  • гудвіл
  • будівлі головного офісу
  • дослідний центр
 • Не генерують незалежних потоків грошових коштів

 • Слід використовувати перевірку “знизу вверх” або “зверху вниз”Гудвіл та корпоративні активиПеревірка знизу вверх

 • Слід визначити чи балансова вартість гудвілу може бути розподілена на обґрунтованій та послідовній основі на ОГГК

 • Слід порівняти суму очікуваного відшкодування ОГГК до балансової вартості (включаючи розподілений гудвіл) та визнати втрати від зменшення вартості активу, якщо вони мають місцеПеревірка зверху вниз

 • Застосовується лише, коли неможливо розподілити вартість гудвілу на ОГГК

 • Слід визначити найменші групи ОГГК, на яких може бути розподілений гудвіл

 • Слід визначити забезпечення зменшення вартості більшої ОГГКПорівняння яблук з яблуками – невірнеПорівняння яблук з яблуками – вірнеРозподіл збитку від зменшення корисності

 • Спершу на гудвіл, розподілений на ОГГК

 • Потім на інші активи на пропорційній основі

 • Але не слід робити вартість окремого активу нижчою від найвищого з:

  • суми очікуваного відшкодування
  • нуль
  • натомість розподілити на пропорційній основі на інші активи одиниці


Сторнування збитку від зменшення корисності

 • Підприємству слід оцінювати активи щороку незалежно від наявності будь-яких ознак того, що збитку вже не існує або він зменшився

 • Слід сторнувати, якщо змінилися попередні оцінки – не лише з причини збільшення теперішньої вартості потоків грошових коштів

 • Збільшена балансова вартість не повинна перевищувати балансову вартість активу, яка б мала місце за невизнання зменшення вартості активуСторнування збитку від зменшення корисності

 • Слід розподіляти сторнування ОГГК:

  • по-перше пропорційно до активів, за виключенням гудвілу
  • по-друге до гудвіла, розподіленого до ОГГК
  • тобто у зворотному порядку, який був застосований до розподілення збитку
 • Але збиток від зменшення корисності гудвіла не сторнується, якщо:

  • збиток не спричинений конкретною зовнішньою подією:
   • виняткового характеру,
   • повторення якої не очікується
  • не відбулися подальші зовнішні події, які б змінили вплив цієї події на протилежний


Визнання зменшення корисності активів

 • Переоцінений актив

  • тим же шляхом, що й переоцінка
 • В іншому разі – у звіті про прибутки та збиткиСхожі:

Інформації свідчення старіння або фізичного пошкодження активу плани щодо припинення, реалізації чи реструктуризації господарської одиниці економічна ефективність активу погіршується, або очікується, що вона має погіршитись iconРішення щодо їх припинення або які перебувають у процесі припинення. Члени го
Громадське об'єднання це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав...
Інформації свідчення старіння або фізичного пошкодження активу плани щодо припинення, реалізації чи реструктуризації господарської одиниці економічна ефективність активу погіршується, або очікується, що вона має погіршитись iconРішення щодо їх припинення або які перебувають у процесі припинення. Члени го
Громадське об'єднання це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав...
Інформації свідчення старіння або фізичного пошкодження активу плани щодо припинення, реалізації чи реструктуризації господарської одиниці економічна ефективність активу погіршується, або очікується, що вона має погіршитись iconСтрахування ризиків пов’язаних з діяльністю підприємств громадського харчування
Діяльність підприємства громадського харчування безпосередньо або побічно пов'язана з ризиками: втрати або пошкодження майна, що...
Інформації свідчення старіння або фізичного пошкодження активу плани щодо припинення, реалізації чи реструктуризації господарської одиниці економічна ефективність активу погіршується, або очікується, що вона має погіршитись iconЗагальношкільні збори батьківського активу Ірпінської зош І-ІІІ ступенів №13 11. 2011року Порядок денний
Звернення до Гостомельської селищної ради щодо формування бюджетних пропозицій на 2012 рік
Інформації свідчення старіння або фізичного пошкодження активу плани щодо припинення, реалізації чи реструктуризації господарської одиниці економічна ефективність активу погіршується, або очікується, що вона має погіршитись iconАбо ефективність витрат або ефективність витрат
Фармакоекономічний аналіз "вартість-ефективність" для визначення ефективності оцінює біологічний параметр, який
Інформації свідчення старіння або фізичного пошкодження активу плани щодо припинення, реалізації чи реструктуризації господарської одиниці економічна ефективність активу погіршується, або очікується, що вона має погіршитись iconТабір учнівського активу “Екстрім”
Гарний відпочинок та змістовне дозвілля ось що робить дітей здоровими та щасливими
Інформації свідчення старіння або фізичного пошкодження активу плани щодо припинення, реалізації чи реструктуризації господарської одиниці економічна ефективність активу погіршується, або очікується, що вона має погіршитись iconЗаконодавче та нормативне забезпечення Конституція України (стаття 53. Кожен має право на освіту) Конвенція ООН про права дитини (стаття 23)
Дитина і праця, ст. 26. Захист прав дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку, ст. 27 Заклади для дітей-інвалідів...
Інформації свідчення старіння або фізичного пошкодження активу плани щодо припинення, реалізації чи реструктуризації господарської одиниці економічна ефективність активу погіршується, або очікується, що вона має погіршитись iconЕкономічна Ефективність Українських Областей: Наскільки різні Павло Демчук
Ефективні (100%) або близькі до ефективних (95%): видобування ресурсів, виробництво енергії та місто Київ
Інформації свідчення старіння або фізичного пошкодження активу плани щодо припинення, реалізації чи реструктуризації господарської одиниці економічна ефективність активу погіршується, або очікується, що вона має погіршитись iconМсбо 16 (переглянутий у 1998 р.) Основні засоби
Об’єкт оз, який відповідає визнанню його як активу, повинен первинно оцінюватися за своєю собівартістю
Інформації свідчення старіння або фізичного пошкодження активу плани щодо припинення, реалізації чи реструктуризації господарської одиниці економічна ефективність активу погіршується, або очікується, що вона має погіршитись iconІнформації щодо зв'язаних сторін Визначення Сторони вважаються пов'язані, якщо: Одна сторона має можливість контролювати іншу або
Одна сторона має можливість здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка