C# – повністю об’єктно-орієнтована мова. C# – повністю об’єктно-орієнтована мова


НазваC# – повністю об’єктно-орієнтована мова. C# – повністю об’єктно-орієнтована мова
Дата конвертації13.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииC# – повністю об’єктно-орієнтована мова.

 • C# – повністю об’єктно-орієнтована мова.

 • Всі змінні – об’єкти.

 • Немає множинного спадкування класів.

 • Доступ до екземплярів Reference Type здійснюється виключно через указники на них.

 • Відсутній аналог delete.

 • Методи класу можуть бути перевантажені, розрізнення – за сигнатурою.

 • Можна визначати операції, в т.ч. індексатори.

 • Властивості.

 • За замовченням параметри методів передаються за значенням, це можна змінювати.На вершині ієрархії – клас Object.

 • На вершині ієрархії – клас Object.

 • Поліморфізм: за замовченням методи невіртуальні; це можна змінювати.

 • Вводяться інтерфейси як абстракція, що тільки декларує поведінку, але не визначає її.

 • Неявно типовані змінні.

 • Generics.

 • Ініціалізатори класів.

 • Розвинені засоби RTTI та інтроспекції.

 • Часткові класи.

 • Анонімні класи та анонімні методи.

 • Делегати.

 • Події.Розширюючі методи.

 • Розширюючі методи.

 • Риси, характерні для функціонального програмування (ламбда-вирази і т.п).

 • LINQ.Поняття класу та об’єкту в C# в цілому співпадає з загальноприйнятим.

 • Поняття класу та об’єкту в C# в цілому співпадає з загальноприйнятим.

 • Опис класу:

 • class KlName {

 • члени класу

 • }Загальна риса: доступ до змінних цих типів здійснюється через вказівники на них.

 • Загальна риса: доступ до змінних цих типів здійснюється через вказівники на них.

 • Але: змінні вказівникових типів ведуть себе подібно до вказівників.

 • Такими типами є, наприклад: екземпляри класів, в т.ч. рядки; масиви.

 • null - спеціальне значення для пустого вказівника.За допомогою оператора new:

 • За допомогою оператора new:

 • KlName ekz=new KlName(параметри);

 • І за синтаксисом, і за семантикою це виклик конструктора - спеціального методу, який описує, які дії повинні виконуватися при ініціалізації об’єкта.

 • Синтаксично - метод, ім’я якого співпадає з іменем класу. Нічого не повертає (навіть void).

 • Конструктори можуть бути перевантажені.

 • Якщо конструкторів немає - надається конструктор за замовченням.

 • Але, якщо є хоча б один конструктор - конструктор за замовченням не надається.Нехай є клас Kl і оголошення

 • Нехай є клас Kl і оголошення

 • Kl ekz;

 • Чи означає це оголошення створення екземпляру класу і виділення пам’яті під нього?

 • Ні, створюється лише вказівник відповідного типу.

 • Сам екземпляр створюється шляхом виклику конструктора класу:

 • Kl ekz = new Kl(…);

 • Аналогічно - операції.public – загальнодоступні;

 • public – загальнодоступні;

 • protected – доступні для підкласів;

 • internal – доступні для класів в межах тієї ж збірки;

 • internal protected – доступні для підкласів, а також для будь-яких класів у межах збірки;

 • private - тільки для класу, в якому вони визначені (для членів класу – за замовченням).Чи може конструктор класу бути приватним?

 • Чи може конструктор класу бути приватним?

Концепція властивостей є однією з найбільш характерних рис C#.

 • Концепція властивостей є однією з найбільш характерних рис C#.

 • Властивість – це конструкція, яка передбачає методи get та/або set для отримання або встановлення відповідного значення.У класі:

 • У класі:

 • int QP;

 • public int Q

 • {

 • get { return QP; }

 • set { QP = value; }

 • }

 • У клієнті, який використовує клас:

 • sp.Q = 2;Ззовні звернення до властивості виглядає як звернення до поля.

 • Ззовні звернення до властивості виглядає як звернення до поля.

 • У найбільш типовому випадку властивість пов’язана з окремим полем, але це не обов’язково. У цьому випадку може бути так, що деяка властивість L встановлюється в одне значення, а при зчитуванні отримуємо інше значення.

 • Якщо потрібно тільки для читання або для запису – тільки get або, відповідно, set.public int L

 • public int L

 • {

 • get { return QP + LP; }

 • set { LP = value; }

 • }В С# 2.0 з’явилася можливість розділити права доступу для селекторів (get) і модифікаторів (set).

 • В С# 2.0 з’явилася можливість розділити права доступу для селекторів (get) і модифікаторів (set).

 • Приклад:

 • public int L

 • {

 • get { return QP + LP; }

 • private set { LP = value; }

 • }public int R { get; set; }

 • public int R { get; set; }Kl s1 = new Kl { R = 30 };

 • Kl s1 = new Kl { R = 30 };

 • Семантично це еквівалентно виклику конструктора класу без параметрів і встановленню значень полів або властивостей.class K1 : K2 {

 • class K1 : K2 {

 • . . .

 • }

 • К1-підклас; К2-суперклас.

 • Так само, як і Java, C# не підтримує множинного спадкування.

 • На вершині ієрархії – клас System.Object.Модифікатор sealed.

 • Модифікатор sealed.

 • Для класів цей модифікатор означає, що від цього класу не можна утворювати похідні класи. Таким є, наприклад, клас string.

 • Для методів цей модифікатор означає, що цей метод не можна перевизначати в підкласах.this - вказівник на даний екземпляр.

 • this - вказівник на даний екземпляр.

 • Передається методам екземпляра (нестатичним методам) як неявний параметр.

 • Одне з типових використань - в конструкторах.

 • base – посилання на суперклас (нестатичне).Того ж класу:

 • Того ж класу:

 • public Kl(…):this(…) {

 • }

 • Суперкласу:

 • public Kl(…):base(…) {

 • }Супроводжуються модифікатором static.

 • Супроводжуються модифікатором static.

 • Поля і методи класу, а не екземпляру.

 • Для статичних полів - одна копія для всіх екземплярів; для нестатичних - кожний екземпляр має свою копію. Одне з типових використань - підрахунок кількості екземплярів класу.

 • Виклик - через ім’я класу.

 • З статичними полями і методами можна працювати, коли ще немає жодного екземпляра.Статичні методи не можуть викликати нестатичні методи, а також звертатися до нестатичних полів.

 • Статичні методи не можуть викликати нестатичні методи, а також звертатися до нестатичних полів.

 • Типовий механізм ініціалізації статичних полів – статичний конструктор, тобто конструктор з модифікатором static.

 • Статичним може бути і весь клас – якщо в ньому є лише статичні члени. Неможливо створити екземпляр такого класу; звернення до методів можуть бути тільки статичними.static class Stalker

 • static class Stalker

 • {

 • static readonly public int Pole;

 • static Stalker() //статичний конструктор

 • {

 • Pole = 10;

 • }

 • static public void Metod()

 • {

 • Console.WriteLine(Pole);

 • }

 • }Перед виконанням конструктора підкласу автоматично викликається конструктор суперкласу.

 • Перед виконанням конструктора підкласу автоматично викликається конструктор суперкласу.Об’єктна змінна суперкласу може посилатися на екземпляр підкласу, або посиланню на суперклас може бути надано значення посилання на підклас (розширююче перетворення).

 • Об’єктна змінна суперкласу може посилатися на екземпляр підкласу, або посиланню на суперклас може бути надано значення посилання на підклас (розширююче перетворення).

 • Розширююче перетворення здійснюється автоматично; знижуюче слід робити явно.

 • “Безпечне” приведення – as.

 • Перевірка типу – is.Класичний приклад: оголошуємо клас Base з методом Metod та його підклас Sub, в якому теж є метод Metod. Створюємо екземпляр класу Sub і викликаємо метод Metod. Метод якого саме класу буде викликаний?

 • Класичний приклад: оголошуємо клас Base з методом Metod та його підклас Sub, в якому теж є метод Metod. Створюємо екземпляр класу Sub і викликаємо метод Metod. Метод якого саме класу буде викликаний?За замовченням методи C# не є віртуальними, але їх можна зробити віртуальними за допомогою модифікатора virtual.

 • За замовченням методи C# не є віртуальними, але їх можна зробити віртуальними за допомогою модифікатора virtual.

 • Статичні, а також приватні методи не можуть бути віртуальними.

 • Важливі модифікатори: override – заміщення; new – затінення.class Bas

 • class Bas

 • {

 • public virtual void Metod()

 • {

 • Console.WriteLine("Base class");

 • }

 • }

 • class Der : Bas

 • {

 • public void Metod() // new чи override ?

 • {

 • Console.WriteLine("Derived class");

 • }

 • }Bas b = new Der(); //якщо var – може бути //інакше

 • Bas b = new Der(); //якщо var – може бути //інакше

 • b.Metod();static void Main(string[] args) {

 • static void Main(string[] args) {

 • D d = new D(); C c = d; B b = c; A a = b;

 • d.M(); c.M(); b.M(); a.M(); Console.ReadLine(); }

 • }

 • class A {

 • public virtual void M() { Console.Write("A"); }

 • }

 • class B:A {

 • public override void M() { Console.Write("B");}

 • }

 • class C : B {

 • new public virtual void M() { Console.Write(“С");}

 • }

 • class D : C {

 • public override void M() {Console.Write("D"); }

 • }Абстрактний метод - метод без реалізації; він супроводжується модифікатором abstract.

 • Абстрактний метод - метод без реалізації; він супроводжується модифікатором abstract.

 • Передбачається, що такі методи повинні перевизначатися в підкласах. Тому абстрактні методи автоматично є віртуальними.

 • Абстрактні методи не мають тіла:

 • public abstract int fun();

 • Якщо клас містить хоча б один абстрактний метод, він сам повинен бути оголошений як абстрактний.

 • Для абстрактного класу не можна створювати екземпляри.Логічний розвиток ідеї абстрактних класів.

 • Логічний розвиток ідеї абстрактних класів.

 • Всі методи інтерфейсу є абстрактними і неявно є public (хоча явно вказувати ці модифікатори не дозволяється).

 • Інтерфейси не можуть містити полів (на відміну від Java).

 • Але інтерфейси можуть містити властивості.

 • В C# прийнято починати назви інтерфейсів з літери I, закінчуються вони часто на able.Можна сказати, що інтерфейс - це набір вимог, які висуваються до класу, що його реалізує.

 • Можна сказати, що інтерфейс - це набір вимог, які висуваються до класу, що його реалізує.

 • Якщо клас реалізує інтерфейс, то він повинен визначити всі методи, які описані в інтерфейсі.

 • Синтаксис: class Kl : I {…

 • Клас може реалізувати декілька інтерфейсів; у цьому випадку вони перелічуються через кому.

 • Якщо, крім цього, клас Kl спадкує від іншого класу B та реалізує кілька інтерфейсів – class Kl: B,I1,I2,…

 • Між інтерфейсами може бути відношення спадкування, причому таке спадкування може бути множинним.interface I

 • interface I

 • {

 • int Pole { get; set; }

 • void Metod();

 • }

 • class Kl : I

 • {

 • public int Pole { get; set; }

 • public void Metod() {

 • Console.WriteLine("Interface implemented with field "+Pole);

 • }

 • }Закриття методу інтерфейсу в класі; тоді для звернення до такого методу треба використовувати вказівник інтерфейсу.

 • Закриття методу інтерфейсу в класі; тоді для звернення до такого методу треба використовувати вказівник інтерфейсу.

 • Випадок, коли реалізується кілька інтерфейсів, і відповідний метод для кожного інтерфейсу потрібно визначити по-своєму.interface I1

 • interface I1

 • {

 • void Metod();

 • }

 • interface I2

 • {

 • void Metod();

 • }class Kl : I1,I2

 • class Kl : I1,I2

 • {

 • void I1.Metod()

 • {

 • Console.WriteLine("First Interface");

 • }

 • void I2.Metod()

 • {

 • Console.WriteLine("Second Interface");

 • }

 • }I1 ekz1 = new Kl();

 • I1 ekz1 = new Kl();

 • I2 ekz2 = (I2) ekz1; //один об’єкт – різні типи!

 • ekz1.Metod();

 • ekz2.Metod();class Kl

 • class Kl

 • {

 • public int Pole;

 • public Kl(int Pole)

 • {

 • this.Pole = Pole;

 • }

 • public static Kl operator +(Kl a, Kl b)

 • {

 • return new Kl(a.Pole + b.Pole);

 • }

 • }class Program

 • class Program

 • {

 • static void Main(string[] args)

 • {

 • Kl a = new Kl(10) + new Kl(15);

 • Console.WriteLine(a.Pole);

 • Console.ReadLine();

 • }

 • }Всі оператори мають бути описані як public і static.

 • Всі оператори мають бути описані як public і static.

 • Не можна перевантажувати ряд операторів, зокрема =.

 • Якщо перевантажується +, то += перевантажується автоматично.

 • Можуть перевантажуватися true та false (буде робитися приклад на цю тему).

 • Для операторів приведення типів може бути заданий явний або неявний режим виклику (див. наступний слайд).Використовуються у визначеннях операторів приведення типів для задання того, чи буде перетворення здійснюватися неявно, чи приведення типів слід робити явним чином.

 • Використовуються у визначеннях операторів приведення типів для задання того, чи буде перетворення здійснюватися неявно, чи приведення типів слід робити явним чином.class Person

 • class Person

 • {

 • public String Name { get; set; }

 • public String Citizen { get; set; }

 • public static implicit operator String (Person p)

 • {return String.Format("Name: {0} ; Citizen: {1}",p.Name,p.Citizen);

 • }

 • }Person p1 = new Person { Name = "Bob Robber", Citizen = "UK" };

 • Person p1 = new Person { Name = "Bob Robber", Citizen = "UK" };

 • String s = p1;

 • Console.WriteLine(s);class Person

 • class Person

 • {

 • public String Name { get; set; }

 • public String Citizen { get; set; }

 • public static explicit operator String (Person p)

 • {return String.Format("Name: {0} ; Citizen: {1}",p.Name,p.Citizen);

 • }

 • }Person p1 = new Person { Name = "Bob Robber", Citizen = "UK" };

 • Person p1 = new Person { Name = "Bob Robber", Citizen = "UK" };

 • String s = (String)p1;

 • Console.WriteLine(s);Відповідають параметризованим властивостям специфікації CLR.

 • Відповідають параметризованим властивостям специфікації CLR.

 • В C# - щось подібне до встановлення операції звернення за індексом.

 • Приклад – клас, який реалізує “безпечний” масив, тобто при зверненні до елементу масиву в межах допустимого діапазону повертається відповідне значення, в іншому випадку – 0. При цьому бажано, щоб звернення відбувалося так, як звичайне звернення до масиву, а нумерація починалася з 1.class Kl

 • class Kl

 • {

 • public int[] M = new int[10]; // базовий масив

 • public int this[int index]

 • {

 • get

 • {

 • if ((index <= 10) && (index > 0)) return M[index - 1];

 • else return 0;

 • }

 • set

 • {

 • if ((index<=10)&&(index>0)) M[index-1] = value;

 • }

 • }

 • }“Неявний” масив, тобто звернення як до масиву, але значення обчислюється динамічно.

 • “Неявний” масив, тобто звернення як до масиву, але значення обчислюється динамічно.

 • Якщо потрібно в класі реалізувати щось на зразок асоціативного масиву.Структури – типи даних, які багато в чому подібні до класів (з певними обмеженнями), але структури – це ValueType!

 • Структури – типи даних, які багато в чому подібні до класів (з певними обмеженнями), але структури – це ValueType!struct Person

 • struct Person

 • {

 • public string Name;

 • public int Age;

 • public Person(String Name, int Age) {

 • this.Name = Name;

 • this.Age = Age;

 • }

 • public override string ToString() {

 • return Name + " - " + Age;

 • }

 • }// Різні способи ініціалізації

 • // Різні способи ініціалізації

 • Person t1; // new не обов’язкове

 • t1.Age = 10;

 • t1.Name = "Ivanov";

 • Person t2 = new Person(); // але можливе

 • t2.Name = "Petrov";

 • t2.Age = 105;

 • Person t3 = new Person { Name = "Sidorov", Age = 37 };

 • Person t4 = t1; //копіювання, характерне для Value Type

 • t4.Age = 99;

 • Person t5 = new Person("Hun Vei Bin", 18);Структури не підтримують спадкування, але можуть реалізовувати інтерфейси.

 • Структури не підтримують спадкування, але можуть реалізовувати інтерфейси.

 • Можуть бути конструктори, але не можна задати конструктор за замовченням.

 • В структурах не можна ініціалізувати поля за замовченням.Питання ефективності: доступ здійснюється напряму, а не через вказівники.

 • Питання ефективності: доступ здійснюється напряму, а не через вказівники.В C# немає аналога delete.

 • В C# немає аналога delete.

 • Збирання “сміття” (об’єктів, на які не залишилося доступних посилань), здійснюється збирачем сміття автоматично.

 • Можна описати деструктор, який буде викликаний збирачем сміття перед знищенням об’єкта. Деструктор автоматично компілюється в метод Finalize, який гарантовано викликає аналогічний метод для батьківського класу.

 • Форсоване збирання сміття – GC.Collect().class Kl {

 • class Kl {

 • static int i = 1;

 • public int Number = 0;

 • public Kl() {

 • this.Number = i++;

 • Console.WriteLine("Створено об'єкт з номером {0}", this.Number);

 • ~Kl()

 • {

 • Console.WriteLine("Знищено об'єкт з номером {0}", this.Number);

 • }

 • }Для збирача сміття важливим є термін “покоління”.

 • Для збирача сміття важливим є термін “покоління”.

 • Нульове, перше, друге.

 • Об’єкти, які залишилися після збирання сміття, переходять до наступного покоління.

 • Збір сміття починається з нульового покоління.Інтерфейс IDisposable та метод Dispose.

 • Інтерфейс IDisposable та метод Dispose.

 • Більш явне керування процесом звільнення непотрібних ресурсів.

 • Рекомендується комбінувати з деструкторами.class MyClass : IDisposable

 • class MyClass : IDisposable

 • {

 • public void Dispose()

 • {

 • Console.WriteLine("The end of honorless existence");

 • }

 • }try

 • try

 • {

 • MyClass inst = new MyClass();

 • }

 • finally

 • {

 • if (inst != null)

 • {

 • inst.Dispose();

 • }

 • }

 • }using (MyClass inst = new MyClass())

 • using (MyClass inst = new MyClass())

 • {

 • }Схожі:

C# – повністю об’єктно-орієнтована мова. C# – повністю об’єктно-орієнтована мова iconJava – повністю об’єктно-орієнтована мова. Java – повністю об’єктно-орієнтована мова

C# – повністю об’єктно-орієнтована мова. C# – повністю об’єктно-орієнтована мова iconУніфікована мова моделювання uml. Загальна характеристика 2007 Зміст
На сьогодні вона підтримується багатьма об'єктно-орієнтованими інструментальними системами
C# – повністю об’єктно-орієнтована мова. C# – повністю об’єктно-орієнтована мова iconУніфікована мова моделювання uml. Загальна характеристика 2007 Зміст
На сьогодні вона підтримується багатьма об'єктно-орієнтованими інструментальними системами
C# – повністю об’єктно-орієнтована мова. C# – повністю об’єктно-орієнтована мова iconУніфікована мова моделювання uml. Загальна характеристика 2003-2010 Зміст
На сьогодні вона підтримується багатьма об'єктно-орієнтованими інструментальними системами
C# – повністю об’єктно-орієнтована мова. C# – повністю об’єктно-орієнтована мова iconУніфікована мова моделювання uml. Загальна характеристика 2003-2010 Зміст
На сьогодні вона підтримується багатьма об'єктно-орієнтованими інструментальними системами
C# – повністю об’єктно-орієнтована мова. C# – повністю об’єктно-орієнтована мова icon21 лютого – день рідної мови
«Мова народу найбільший національний скарб\ О. Гончар «Мова наша, мова мова кольорова в ній гроза травнева, й тиша вечорова»
C# – повністю об’єктно-орієнтована мова. C# – повністю об’єктно-орієнтована мова iconУкраїнська мова: історія І сучасність план Українська мова серед інших мов світу
...
C# – повністю об’єктно-орієнтована мова. C# – повністю об’єктно-орієнтована мова icon“Мови і літератури“ (українська мова (мова і читання), російська мова (мова і читання))
Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється в рамках курсу та інтегрується частково у змісті всіх...
C# – повністю об’єктно-орієнтована мова. C# – повністю об’єктно-орієнтована мова iconМинуще все, лиш слово не мине мова народу – найбільший національний скарб О. Гончар
«Мова народу найбільший національний скарб\ О. Гончар «Мова наша, мова мова кольорова в ній гроза травнева, й тиша вечорова»
C# – повністю об’єктно-орієнтована мова. C# – повністю об’єктно-орієнтована мова iconМова це душа народу
Досвід людства упродовж тисячоліть переконливо доводить, що мова об’єднує народи в нації й змінює державу. Занепадає мова – зникає...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка