Сучасний стан Інституту Сучасний стан Інституту


НазваСучасний стан Інституту Сучасний стан Інституту
Дата конвертації13.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииСучасний стан Інституту

 • Сучасний стан Інституту

 • Загальні засади розвитку Інституту

 • Фундаментальні дослідження

 • Прикладні дослідження і впровадження результатів

 • Організація наукових досліджень

 • Кадри

 • Міжнародне наукове співробітництво

 • Господарчі та інші питанняОсновні напрями наукової діяльності ІФ НАН УкраїниСтруктура інститутуНаукові підрозділи інститутуНауково-технічні, науково-організаційні та допоміжні підрозділиКількісний склад інститутуЗагальні засади розвитку Інституту

 • Інститут фізики повинен бути провідним центром фізичної науки в Україні і нічим не поступатися аналогічним європейським установам, таким як Інститут Йозефа Стефана ("Jožef Stefan“, Словенія) або Інститут фізики ПАН (Польща)

 • Розвиток Інституту на основі принципу “здорового консерватизму”: суттєві зміни, але адіабатичним шляхом

 • Пріоритет – цільові фундаментальні дослідженя. Приклад – програма створення квантового комп’ютера, яка привела до вибухового росту числа публікацій по самим фундаментальним питанням квантової механіки

 • Прикладні дослідження і їх практична реалізація повинні природним чином випливати із результатів фундаментальних дослідженьРозвиток фундаментальних досліджень

 • тематика

  • Cприяти модернізації тематики і доведення її до відповідності актуальним проблемам фізики перш за все шляхом підвищення вимогливості і критичності до звітів по темах і процедури затверджень нових тем
  • Основним ініціатором змін тематики досліджень відділу повинні бути провідні вчені цього відділу (приклади – відділ фізики кристалів під керівництвом Ю.О. Резнікова та відділ оптичної квантової електроніки під керівництвом М.С. Соскіна)
  • Відновлення практики наукових звітів відділів перед Вченою Радою інституту
  • Регулярне відвідування відділів дирекцією разом з зацікавленими керівниками інших відділів для ознайомлення з науковою діяльністю
 • фінансування фундаментальних досліджень

  • пошукові теми
  • міжнародні гранти
 • підтримка “академічної атмосфери”

  • інститутські наукові читання, семінари відділів


Прикладні дослідження і впровадження результатів

 • створення Відділу з питань трансферу технологій інноваційної діяльності та інтелектуальної власності

  • заробіток грошей власним розумом – роялті, інтелектуальна власність, патенти ...
 • ініціювати участь Інституту в формуванні та виконанні державних та міжвідомчих науково-технічних програм

 • активізація співпраці з СКТБ

  • спільні проекти Інституту та СКТБ, приклад - інноваційний проект 2008 р. “Розробка, виготовлення та підготовка до серійного виробництва пірометрів спектрального відношення в діапазоні температур від 200 до 2500С для металургійної промисловості”
 • реклама інноваційних пропозицій Інституту

  • спеціальний розділ на сайті Інституту


Організація наукових досліджень

 • фінанси

  • прозорість фінансових потоків
  • введення в дію програми автоматичного рознесення фактичних затрат по темах
 • матеріально-технічне забезпечення

  • сприяння діяльності існуючого центру колективного користування приладами і організації нових центрів
  • розвиток власної технологічної бази
  • підвищення ефективності використання приладів шляхом створення “музею приладів” (як це було в воєнні і повоєнні роки в Інституті), централізований ремонт приладів
  • створення технологічної групи для забезпечення поточних потреб (склодув, оптик, токарі, аргонне зварювання), упорядкування використання майстерень, верстатного парку
  • упорядкування розподілу матеріально-технічних ресурсів, одержаних через Державне управління матеріально-технічного забезпечення (ДУМТЗ). За рік одержується більше ніж на1 млн. гривень. Контроль відповідності заявок і одержаних ресурсів. Вся інформація повинна бути на інтернет сайті Інституту


Організація наукових досліджень

 • рідкий гелій

  • забезпечити річне споживання 2500-2700 літрів на найближчі 5 років
  • вирішити проблему кадрів для роботи на гелієвій установці. Проробити питання про центр колективного користування гелієм
 • інформаційне забезпечення

  • бібліотека: підтримувати максимально можливо підписку на книги; закінчення роботи по комп’ютерізації бібліотеки, електронний каталог, зібрання електронних книг шляхом внесків від співробітників
  • розширення відкритого онлайн доступу до електронних версій найбільш важливих журналів
  • відкритий доступ до бази даних ISI або SCOPUS не тільки для визначення індексу цитування або H-індексу, але перш за все для полегшення пошуку інформації по літературі.
 • трудова дисципліна та техніка безпеки

  • наведення порядку з урахуванням специфіки наукової роботи
  • техніка безпеки: посадові інструкції, атестація робочих місць, лабораторних приміщень, санітарні паспорти, медогляд і т.д.
  • пожежна безпека
  • робота з джерелами іонізуючого випромінювання


Кадри

 • Критерії оцінки ефективності наукової діяльності

  • підвищення ролі атестації наукових співробітників шляхом встановлення чітких формальних критеріїв ефективності роботи за звітний період
  • сприяти використанню разом з традиційними (кількість публікацій) нових параметрів для оцінювання ефективності наукової роботи (індекс цитування, Н-індекс, імпакт-фактор журналів і т.д.). Комплексний підхід без абсолютизації ролі жодного окремого фактору!
  • боротися з формальним підходом до обговорення статей, що направляються до друку, на семінарах


Кадри

 • молодь

  • низький рівень аспірантів, можливий шлях підсилення роботи і співробітництва з університетами шляхом створення науково-освітянських центрів на базі існуючих центрів колективного користування приладами
  • лекції для молодих вчених, посилення ролі Ради молодих вчених
  • створення спільної кафедри для підготовки магістрів з новітніх напрямів науки і техніки у Відділенні цільової магістерської підготовки Національного технічного університету України «КПІ» та Національної академії наук України.
  • гуртожиток для аспірантів та інших співробітників (будівництво на паях з сусідами за рахунок аренди ?)
  • поступовий перехід на систему, близьку до західних університетів, коли основну науку робить молодь, студенти і аспіранти. Необхідно підвищити кількість аспірантів до 15 замість 6. Не боятися того, що вони після закінчення аспірантури підуть в промисловість, бізнес , як “постдоки” за кордон


Кадри

 • співробітники середнього віку

  • програма доступного житла
  • забезпечення однакових умов всім співробітникам
 • ветерани

  • золотий фонд Інституту
  • продовжити існуючу практику залучення наукових пенсіонерів , їх досвіду та знань до наукової роботи у Інституті


Міжнародне наукове співробітництво

 • рамкова програма FP7 2007-2013

  • одним із важливих завдань Відділу з питань трансферу технологій інноваційної діяльності та інтелектуальної власності буде робота по сприянню включення інституту в цю програму
 • офіційний статус тривалих закордонних відряджень

 • запрошення закордонних вчених для спільних досліджень в Інституті

  • “гастхауз” (?)
  • фінансування (?)
 • фінансування участі співробітників Інституту в міжнародних конференціяхГосподарчі та інші питання

 • 80-річчя Інституту

  • виконати всі затверджені Вченою радою заходи
 • ремонтні роботи

  • фасад і тильна (!) сторона головного корпусу (2.3 млн. гривень)
  • покрівля другого та четвертого корпусів
  • душові
 • спортивний майданчик

 • оздоровлення, соцстрах, путівки, взаємодія з профкомом

 • колективний договір

 • продовження започаткованої спільно з профкомом практики запрошення музикантів, ансамблів, співаків для святкових концертівДЯКУЮ ЗА УВАГУ

 • ДЯКУЮ ЗА УВАГУСхожі:

Сучасний стан Інституту Сучасний стан Інституту iconСучасний стан сучасний стан
Привернути увагу до необхідності вироблення ефективної стратегії розвитку енергетики
Сучасний стан Інституту Сучасний стан Інституту iconОб’єкт: сучасний стан виробництва продукції дитячого харчування. Об’єкт: сучасний стан виробництва продукції дитячого харчування
Закони України «Про дитяче харчування», «Про охорону дитинства», «Про дошкільну освіту», «Про безпечність та якість харчових продуктів»,...
Сучасний стан Інституту Сучасний стан Інституту iconСучасний стан регламентації вимог щодо здійснення оцінки придатності методів випробування. Сучасний стан регламентації вимог щодо здійснення оцінки придатності методів випробування
Оцінювання вимог Європейського Союзу до здійснення валідації методів випробування харчових продуктів за показниками безпечності та...
Сучасний стан Інституту Сучасний стан Інституту iconПоложення про Інститут, Центр соціологічних досліджень Інституту, Центр євроатлантичної інтеграції, відділи та сектора Інституту
Стан виконання науково-дослідницьких робіт та прогнозно-аналітичних розробок Інститутом проблем державного управління та місцевого...
Сучасний стан Інституту Сучасний стан Інституту iconВчена рада Інституту Вчена рада Інституту
Вчена рада Інституту є його вищим дорадчим колегіальним органом. Дорадчо-колегіальна функція Вченої ради реалізується шляхом демократичного,...
Сучасний стан Інституту Сучасний стан Інституту iconОлег Петренко
Сучасний стан покриття вартості медичного обслуговування в Україні (за даними нроз*)
Сучасний стан Інституту Сучасний стан Інституту iconПравові засади функціонування оптового ринку електричної енергії в україні: сучасний стан та преспективи розвитку

Сучасний стан Інституту Сучасний стан Інституту iconАнтикорупційне законодавство: сучасний стан та перспективи розвитку
Конвенція ООН проти корупції (підписана 11. 12. 03 та ратифікована згідно із Законом України від 18. 10. 06 №251-V)
Сучасний стан Інституту Сучасний стан Інституту iconЛаричев О.І., Петровський А. В. Системи підтримки приняття рішень. Сучасний стан І перспектива їх розвитку. // Підсумки науки І техніки. Сер. Технічна кібернетика. Т. 21. М.: Вініті, 1987

Сучасний стан Інституту Сучасний стан Інституту iconЛекція №5
Сучасний стан і розвиток хімії кортикостероїдів як лікарських речовин. Гормони коркового шару надниркових залоз та їх деякі напівсинтетичні...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка