Повідомлення про прийняття, котре включає: назву заявки, акронім та унікальний ідентифікатор пропозиції (номер заявки)


НазваПовідомлення про прийняття, котре включає: назву заявки, акронім та унікальний ідентифікатор пропозиції (номер заявки)
Дата конвертації14.03.2013
Розмір445 b.
ТипПовідомлення


Правила

 • Проведення процедур оцінювання

 • та

 • критерії відбору

 • пропозицій,

 • поданих на конкурси РП7
Правила відбору базуються на ряді загальноприйнятих принципів

 • (i) Досконалість

 • (ii) Прозорість

 • (iii) Справедливість і неупередженість

 • (v) Ефективність і швидкість

 • (vi) Міркування етики та безпекиОдержання заявки Комісією

 • Дата і час одержання ЄК останньої версії заявки записуються.

 • Координатору пропозиції буде відіслано електронною поштою повідомлення про прийняття, котре включає:

 • назву заявки, акронім та унікальний ідентифікатор пропозиції (номер заявки);

 • найменування програми і/або виду діяльності/сфери досліджень та ідентифікатор запрошення, на котрий заявка була надіслана;

 • дата і час одержанняПеревірка відповідності (попереднє оцінювання)

 • Наступні критерії відповідності застосовуються стосовно усіх заявок, внесеним на розгляд

 • • Одержання заявки Комісією до закінчення строків подачі

 • • Мінімальні умови

 • • Завершеність заявкиКритерії оцінювання

 • Кількість критеріїв оцінки в 7РП зменшено (в порівнянні з 6РП) до трьох:

 • Якість науково-технічної діяльності (Scientific & Technological Quality)

 • 2. Виконання проекту (Implementation) –критерій об,єднує критерії: «Quality of the Consortium»,

 • «Quality of Management» и «Mobilisation of Resources».

 • 3. Вплив проекту (Impact).Процедура оцінки (І)

 • На початковій стадії незалежні експерти (не менше 2 на заявку), вибрані ЄК, вивчають заявки і виставляють по кожному блоку критеріїв оцінки від 1 до 5.

 • В цій системі виставлена оцінка означає (щодо даного конкретного блоку критеріїв) таке:

 • 0 - (fail) - заявка має незадовільну якість за даним критерієм, або не може бути оцінена через нестачу або неповноту інформації.

 • 1 - (very poor) - дуже слабка якість, поверхневе викладення.

 • 2 - (poor) - слабка якість, серйозні недоліки за критерієм, який розглядається.

 • 3 - (fair) - задовільна якість. Проект загалом відповідає критерію, але мають місце суттєві недоліки, кот. вимагають коректування

 • 4 - (good) - добра якість, проект відповідає критерію, хоча можливі деякі вдосконалення.

 • 5 - (excellent) - відмінна якість, проект успішно відповідає всім відповідним аспектам критерію. Будь-які недоліки - незначні.Процедура оцінки (ІІ)

 • На другій стадії визначається оцінка-консенсус по кожному критерію, що представляє спільну думку експертів. (для цього експерти зустрічаються, обговорюють виставлені оцінки і готують коментарі).

 • Для досягнення успіху, заявка повинна подолати всі порогові значення; тобто - не менше «3» по кожному з трьох критеріїв, при цьому в сумі повинно бути не менше 10 балів з 15 можливих.

 • Оскільки в більшості випадків конкуренція досить жорстка, звичайно заявка має хороші шанси виграти, якщо її оцінка за кожним критерієм буде не нижче 4.

 • Це означає, що заявку слід готувати так, щоб вона отримала оцінки, близькі до відмінних!Граничні (порогові) бали

 • Граничні бали встановлені для деяких або всіх критеріїв, таким чином, щоб будь-який проект, що не подолав граничний бал, був відхилений.

 • Крім того, може також бути встановлений загальний граничний бал.

 • Якщо проект не набирає належне числа балів, оцінювання проекту може бути зупиненим.

 • Може бути вирішено розділити оцінювання на кілька етапів з можливістю того, щоб різні експерти оцінювали різні критерії.

 • Коли оцінювання проводиться в декілька послідовних етапів, тоді будь-який проект, що не набрав потрібне число балів, не переходить на наступний етап. Такі проекти можуть відразу вважатися відхиленими.Процедура оцінювання проекту (іі)

 • Індивідуальне оцінювання експертами

 • Результат групового розгляду

 • У результаті групового розгляду у звіті повинні бути зафіксовані такі основні моменти:

 • * Звіт про резюме з оцінки (ESR) для кожного проекту, котрий повинен включати коментарі та бали, з урахуванням проведених слухань. У звіті приводяться відомості з усіх етичних питань і проблем безпеки;

 • * Список проектів, що набрали достатню кількість балів разом з підсумковою оцінкою за кожним проектом, що набрав достатнє число балів, і рекомендації групи за чергою пріоритетів;

 • * Список оцінених проектів, що не добрали бали по одному або більше критеріїв;

 • * Список всіх проектів, визнаних невідповідними під час оцінювання;

 • * Резюме всіх рекомендацій групи.Завершення оцінювання

 • Зворотній зв’язок із заявником

 • Комісія надсилає координатору кожного оціненого проекту лист («перше інформаційне повідомлення») із зазначенням експертної оцінки разом із заключним оціночним звітом.

 • Завершення оціночних результатів

 • На цій стадії штат Комісії розглядає оцінки експертів і робить свою власну оцінку проектним пропозиціям, також розглядається загальний фінансовий внесок, з врахуванням рекомендацій експертів.

 • Класифікація проектних пропозицій за результатами розгляду Комісії

 • Пропозиції повинні вишиковуватися згідно результатів оцінок.

 • Відповідальний відділ складає заключний перелік проектних пропозицій для можливого фінансування тих проектів, які пройшли перший етап розгляду. Даний розклад враховує отримані бали і рекомендації експертів. Також враховується наявний бюджет, інструменти виконання проекту, напрямок розробки, який повинен відповідати курсу робочої програми.

 • Кількість проектних пропозицій у списку залежить від наявного бюджету. Проекти розташовуються в списку за пріоритетом.

 • Наступним кроком Комісії є складання заключного списку проектів та оголошення остаточного рішення.Завершення оцінювання 2.

 • Резервний список

 • Координатори резервних проектів отримують підтвердження про можливість отримати фінансування за умови достатнього бюджету.

 • Рішення про відмову

 • Комісія формально вирішує питання щодо відхилення проектів (до або під час стадії оцінювання), які не пройшли будь-який оціночний критерій або які розташовані нижче прохідної межі, не підтримані із-за недостатнього бюджету.

 • Після рішення про відмову Комісія інформує координаторів відхилених проектів через письмове повідомлення. Лист також містить пояснення з причин відмови.

 • Узгодження та Рішення

 • Узгодження пропозицій

 • Координатори проектів, які пройшли процедуру та отримали фінансування, запрошуються до переговорів.

 • Обговорення пропозицій з резервного переліку може бути розпочате, як тільки з’ясується, що існує достатній бюджет для фінансування одного або декількох з цих проектів.

 • Присудження гранту

 • В разі успішних переговорів (тобто після того, як було закінчено обговорення грантової угоди з претендентами та здійснені усі необхідні перевірки)Дякую за увагу!

 • Контактні дані:

 • Шахбазян Карина,

 • Центр інтелектуальної власності і передачі

 • технологій НАН України

 • Володимирська, 54, Київ 01601

 • Тел: (044)239-67-59

 • E-mail: karina@nas.gov.ua

 • Web-site: www.nas.gov.ua/cipttСхожі:

Повідомлення про прийняття, котре включає: назву заявки, акронім та унікальний ідентифікатор пропозиції (номер заявки) iconІнформація про дошкільні навчальні заклади Інформація про район Інформація про дошкільні навчальні заклади Реєстрація користувача Подача заявки Статус заявки
Електронна система реєстрації до дошкільних навчальних закладів Харківської області
Повідомлення про прийняття, котре включає: назву заявки, акронім та унікальний ідентифікатор пропозиції (номер заявки) iconУ 2011/2012 н р. було подано заявки на 18 секцій, що свідчить про звуження дослідницьких інтересів учнів
З окремих відділень природничо-математичного циклу (відділення математики, технічних наук) заявки у 2012/2013 н р не подані взагалі,...
Повідомлення про прийняття, котре включає: назву заявки, акронім та унікальний ідентифікатор пропозиції (номер заявки) iconІнформація про опубліковані патентні заявки, видані патенти інформація про опубліковані патентні заявки, видані патенти складає 80% всієї світової науково-технічної інформації

Повідомлення про прийняття, котре включає: назву заявки, акронім та унікальний ідентифікатор пропозиції (номер заявки) iconУправління і відділи освіти подають заявки на участь у ярмарку відповідно до встановленої форми 1 (до 10 січня 2011 року)
Управління і відділи освіти подають заявки на участь у ярмарку відповідно до встановленої форми 1
Повідомлення про прийняття, котре включає: назву заявки, акронім та унікальний ідентифікатор пропозиції (номер заявки) iconЩо таке гранти та заявки на них Що таке гранти та заявки на них

Повідомлення про прийняття, котре включає: назву заявки, акронім та унікальний ідентифікатор пропозиції (номер заявки) iconДистанційні тренінги у рамках проекту «Використання on-line освітніх технологій у профільному навчанні» (курси за вибором). (подали заявки 258 учасників)
«Використання on-line освітніх технологій у профільному навчанні» (курси за вибором). (подали заявки 258 учасників)
Повідомлення про прийняття, котре включає: назву заявки, акронім та унікальний ідентифікатор пропозиції (номер заявки) iconДля подачі Спільних проектів або Структурних заходів у п’ятому оголошеному конкурсі програми tempus IV необхідно заповнити І подати електронну форму заявки

Повідомлення про прийняття, котре включає: назву заявки, акронім та унікальний ідентифікатор пропозиції (номер заявки) icon1. Без зауважень заявки Полтавської, Черкаської областей
Ар крим, Вінницька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька області,...
Повідомлення про прийняття, котре включає: назву заявки, акронім та унікальний ідентифікатор пропозиції (номер заявки) iconПодолання Епідемії віл/снід в Україні Ключові питання для Консолідаційної групи
Роки 3-5 п’ятирічної заявки; проаналізовані Комісією з розгляду заявок і затверджені Правлінням Гобального Фонду
Повідомлення про прийняття, котре включає: назву заявки, акронім та унікальний ідентифікатор пропозиції (номер заявки) iconНеобхідні sap-застосунки
Цей бізнес-процес охоплює всі етапи: від заявки клієнта до постачання та фактурування готового товару та всіх залежних компонентів...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка