Cпробуйте визначити тип реакцій, що відбувається між міддю та розведеною нітратною кислотою Cu+hno3(p.) → Cu(NO3)2+H2O+NO


НазваCпробуйте визначити тип реакцій, що відбувається між міддю та розведеною нітратною кислотою Cu+hno3(p.) → Cu(NO3)2+H2O+NO
Дата конвертації14.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииCпробуйте визначити тип реакцій, що відбувається між міддю та розведеною нітратною кислотою Cu+HNO3(p.) → Cu(NO3)2+H2O+NO

 • Cпробуйте визначити тип реакцій, що відбувається між міддю та розведеною нітратною кислотою Cu+HNO3(p.) → Cu(NO3)2+H2O+NOНе вірно. Повторіть матеріал “Типи хімічних реакцій”

 • Не вірно. Повторіть матеріал “Типи хімічних реакцій”

 • та спробуйте ще раз дати відповідь на запитання рубрикиДана реакція не належить до жодного з вивчених вами типів реакцій.

 • Дана реакція не належить до жодного з вивчених вами типів реакцій.

 • У закінченому вигляді вона має такий вигляд:

 • 3Cu+8HNO3(p.) → 3Cu(NO3)2+2H2O+4NO

 • і належить до нового типу реакцій –

 • окисно-відновних

0

 • 0

Під час уторення сполук з ковалентним полярним зв’язком утворюються спільні електронні пари, проте вони також зміщені до більш електронегативного атома

 • Під час уторення сполук з ковалентним полярним зв’язком утворюються спільні електронні пари, проте вони також зміщені до більш електронегативного атома

 • H2+ Cl2 = 2 HCl H + Cl H Cl

 • Молекули вцілому електронейтральні, але незалежно від типу хімічного зв’язку в них, частинки, що їх складають, стають носіями певних зарядів.

 • Величини цих зарядів різні і не можуть бути виражені цілими числами, тому в окисно-відновних реакціях припустили, що речовини мають лиш йонний зв’язок і ввели поняття

 • ступеня окиснення.Ступінь окиснення – це умовний заряд атома в сполуці, значення якого визначається кількістю електронів зміщених від даного атома елемента чи до атома іншого елемента.

 • Ступінь окиснення – це умовний заряд атома в сполуці, значення якого визначається кількістю електронів зміщених від даного атома елемента чи до атома іншого елемента.

 • Заряди йонів записують так:

 • Ca+2 ; S-2 ; SO4-2

Визначаючи ступінь окиснення, керуються рядом електронегативності та враховують кількість неспарених валентних електронів (бо саме вони можуть зміщуватись в бік більш електронегативного атома).

 • Визначаючи ступінь окиснення, керуються рядом електронегативності та враховують кількість неспарених валентних електронів (бо саме вони можуть зміщуватись в бік більш електронегативного атома).

 • Спробуйте визначити ступені окиснення атомів таких сполук

 • KCl Cl2 HCl Cl2O7 AlCl3 Cl2O5

 • (Використайте знання про утворення ковалентного зв’язку)

 • Перевірте свої відповіді • +1 -1 o + 1 -1

 • K Cl Cl2 HCl

 • +7 -2 +3 -1 +5 -2

 • Cl2O7 AlCl 3 Cl2O5

 • Якщо ви допустили помилки при визначення ступенів окиснення атомів, варто повторити матеріал про утворення ковалентного зв’язку

 • Якщо завдання виконано вірноЯк бачимо , у цих прикладах ступені окиснення атомів металів у сполуках позитивні, ступінь окиснення атомів хлору в різних сполуках різний:

 • Як бачимо , у цих прикладах ступені окиснення атомів металів у сполуках позитивні, ступінь окиснення атомів хлору в різних сполуках різний:

 • позитивний у сполуці з більш електронегативним оксигеном,

 • негативний у сполуках з менш електронегавним калієм та гідрогеном.

 • (див. ряд електронегативності)Чому у простій речовині хлор має нульовий ступінь окиснення?

 • Чому у простій речовині хлор має нульовий ступінь окиснення?

 • - тому, що валентність хлору у простій речовині І

 • - тому, що атоми хлору в молекулі хлору пов’язані ковалентним неполярним зв’язкомНе вірно.

 • Не вірно.

 • Валентність, зазвичай, визначається кількістю хім. зв’язків, які утворюються між атомами. Ця величина не є причиною виникнення деякого заряду атомів.

 • Цією причиною є зміщення електронів від одного атома до іншого під час утворення зв’язку між атомами різної електронегативності (той атом, до якого змістились електрони,понижує свій ступінь окиснення, той, від якого вони змістились – підвищує).

 • А в разі неполярного зв’язку , як от у молекулі Cl2, зміщення електронів не відбувається, заряд атомів відсутній, Отже ступінь окиснення хлору в молекулі Cl2 нульовий.Вірно.

 • Вірно.

 • У молекулах простих речовин між атомами існують ковалентні неполярні зв’язки ( мова йде про неметали), а отже, не відбувається зміщення електронів, що, в свою чергу, не викликає появи деякого заряду атомів, умовна величина якого і становить окиснення. Отже, ступінь окиснення хлору в молекулі хлору нульовий.Керуючись електронегативністю елементів (див. ряд електронегативності), можна сформулювати такі правила:

 • Керуючись електронегативністю елементів (див. ряд електронегативності), можна сформулювати такі правила:

 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

S+16 ))) 1s22s22p63s23p43d0

 • S+16 ))) 1s22s22p63s23p43d0+2 -2 +1 -2 +1 +4 -2

 • +2 -2 +1 -2 +1 +4 -2

 • FeS Na2O H2CO3

 • +2·1+(-2) ·1=0 +1·2+(-2) ·1=0 +1·2+4·1+(-2) ·3=0+4 -2 -3 +1

 • +4 -2 -3 +1

 • CO2 NH3

Наприклад: +1 -2

 • Наприклад: +1 -2

 • H2SO4

 • (4·2)-(2+1)=6

 • Отже, +1 +6 -2

 • H2SO4Визначте ступені окиснення атомів у таких сполуках:

 • Визначте ступені окиснення атомів у таких сполуках:

 • Na3PO4 ; HNO3

 • C+O2= CO2 ; CuO+H2 = Cu + H2O

 • Перевірте свої відповіді+1 +5 -2 +1 +5 -2

 • +1 +5 -2 +1 +5 -2

 • Na3PO4 HNO3

 • o o +4 -2 +2 -2 o o +1 -2

 • C+O2= CO2 ; CuO+H2 = Cu+ H2O

 • - якщо ви допустили помилки

 • - якщо ви не допустили помилокЗверніть увагу, що у розглянутих реакціях

 • Зверніть увагу, що у розглянутих реакціях

 • (на попередньому слайді )

 • атоми елементів змінюють ступені окиснення.

 • Такі реакції, перебіг яких супроводжується зміною ступенів окиснення атомів, називають окисно-відновними.Ще раз нагадаємо, що в окисно-відновних реакціях зміна ступенів окиснення атомів відбувається за рахунок переходу чи зміщення валентних електронів від менш електронегативних атомів до атомів з більшою електронегативністю.

 • Ще раз нагадаємо, що в окисно-відновних реакціях зміна ступенів окиснення атомів відбувається за рахунок переходу чи зміщення валентних електронів від менш електронегативних атомів до атомів з більшою електронегативністю.Визначте, які з реакцій належать до окисно – відновних. ( до таблиці)

 • Визначте, які з реакцій належать до окисно – відновних. ( до таблиці)

 • Віднісши окисно – відновні реакції до групи А, а всі інші - до групи В, запишіть відповідність “група – порядковий номер” і оберіть правильний варіант

 • ( щоб повернутись на цю сторінку для здійснення вибору, натисніть на «Повернутись» у таблиці)

 • 1) А - 5,6,8,9,11 В - 1,2,3,4,7,10

 • 2) А- 1,2,5,6,7,10, 11 В - 3,4,8,9

 • 3) А- 3,4,8,9 В - 1,2,5,6,7,10,11Характеризуючи окисно- відновні реакції, вказують:

 • Характеризуючи окисно- відновні реакції, вказують:

 • а) відновник – елемент, що віддає (від якого зміщуються) електрони;

 • б) окисник – елемент, що одержує ( до якого зміщуються) електрони;

 • в) процес відновлення – приєднання електронів;

 • г) процес окиснення – віддача електронів

 • відновлення +2 -2 0 0 +1 -2 CuO + H2=Cu+ H2O окисник відновник

 • окисненняВірно.

 • Вірно.

 • На підставі виконаного завдання сформулюйте висновок у вигляді відповідності “цифра – літера”

 • 1) р. заміщення а) належать до

 • окисно-відновних;

 • 2) р. сполучення б) не належать до

 • окисно-відновних;

 • 3) р. розкладу в) серед них

 • трапляються як окисно-

 • відновні, так і ті, що

 • відбуваються без змін

 • ступенів окиснення.

 • 4) р. обміну

 • Перевірте відповіді1 - a 2 , 3 – в 4 – б

 • 1 - a 2 , 3 – в 4 – б

 • Тобто, реакції заміщення належать до окисно – відновних ; серед реакцій сполучення і розкладу трапляються як окисно-відновні, так і ті, що відбувіються без зміни ступенів окиснення елементів; реакції обміну не належать до окисно – відновних.Розуміння суті окиснення та відновлення, уміння визначати ступені окиснення елементів дає змогу легко і швидко підібрати правильні коефіцієнти, а для цього треба навчитись складати електронний баланс.

 • Розуміння суті окиснення та відновлення, уміння визначати ступені окиснення елементів дає змогу легко і швидко підібрати правильні коефіцієнти, а для цього треба навчитись складати електронний баланс.

 • Метод електронного балансу грунтується на розумінні єдності двох протилежних процесів – окиснення та відновлення, внаслідок якої кількість електронів, відданих відновником, дорівнює кількості електронів, одержаних окисникомНагадаємо, що носіями позитивного заряду в атомі є протони (саме від їх кількості залежить заряд ядра), а негативного – електрони.

 • Нагадаємо, що носіями позитивного заряду в атомі є протони (саме від їх кількості залежить заряд ядра), а негативного – електрони.

 • За будь – яких змін ступенів окиснення кількість протонів, а отже, і заряд ядер не змінюється.

 • Керуючись цією тезою, порівнюємо кількість протонів у кожній частині, внесеній до електронного балансу.

 • 0 0 +4 -2

 • C + O2 = CO2

 • 0 +4

 • C C

 • протонів і електронів на

 • електронів 4 менше.

 • порівну

 • Зарахунок чого відбувається зміна ступенів окиснення?

 • - за рахунок віддачі електронів

 • - за рахунок приєднання електронів • Не вірно 0

 • У наведеному прикладі до реакції (С ) кількість

 • позитивних зарядів дорівнювала кількості е- (негативних зарядів). Завдяки цьому заряд атома О , а отже ступінь окиснення рівний 0.

 • А після реакції електронів стало на 4 менше. Зменшення кількості відбувається за рахунок втрати, віддачі. Отже в електронному балансі має з’явитись запис - 4е-Вірно.

 • Вірно.

 • 0 +4

 • Зміна ступенів окиснення елементів від С до С

 • відбулося за рахунок віддачі електронів.

 • Розглянемо зміни ступенів окиснення Оксигену у даній реакції ()

 • 0 -2

 • О О

 • протонів і електронів на

 • електронів 2 більше

 • порівну

 • Збільшення кількості електронів свідчить про їх

 • - приєднання

 • - віддачуНе вірно

 • Не вірноНе вірно

 • Не вірноВірно.

 • Вірно.

 • Розглянемо ще один приклад напівреакції, в якому нульовий ступінь окиснення елементів відсутній.

 • +1 +5 -2 +2 -2

 • HNO3 NO

 • +5 +2

 • N N

 • електронів на 5 електронів на 2

 • менше, ніж протонів менше, ніж протонів.

 • Оскільки, як ми знаємо, кількість протонів під час реакції не змінюється, то можемо зробити висновок, що нестача електронів (у порівнянні з протонами) дещо компенсувалась внаслідок їх приєднання, що на письмі має вигляд + 3е.Закінчіть схеми, поділіть вихідні частини на групи: А – окисники

 • Закінчіть схеми, поділіть вихідні частини на групи: А – окисники

 • В – відновники

 • 0 +4

 • N + 3e- 4) S – 2e-

 • -2 0

 • 2) S – 2e- 5) P + 3e-

 • +2 0

 • 3) Zn + 2e- 6) Na – 1e-

 • Перевірте відповіді- 3 +6

 • - 3 +6

 • N 4) S A –

 • 0 -3

 • 2) S 5) P B –

 • 0 +1

 • 3) Zn 6) Na

 • Виконайте наступне завдання:

 • Замість крапок вставте у схеми число відданих або приєднаних електронів

 • +3 +6 +5 0

 • 1) Сr… Cr 4) As… As

 • 0 -7 - +5

 • 2) Cl… Cl 5) Cl … Cl

 • 0 +2

 • 3) Mg… MgОберіть правильну послідовність відповідей

 • Оберіть правильну послідовність відповідей

 • а)+3е-;-7е-;+2е-;-5е-;+4е-

 • б)-3е-;+7е-;-2е-;+5е-;-6е-

 • в) –6е-;+7е-;-2е-;-5е-;+3е-Не вірно

 • Не вірноТак

 • Так

 • Розглянемо алгоритм підбору коефіцієнтів методом електронного балансу, ілюструючи кожен крок на прикладі реакції взаємодії міді з

 • розведеною нітратною кислотою.З’ясувати, які елементи під час реакції змінили ступінь окиснення.

 • З’ясувати, які елементи під час реакції змінили ступінь окиснення.

 • 0 + +5 -2 +2 +5 -2 +2 -2 +1 -2

 • Cu+HNO3(p.) Cu (NO3)2+NO + H2O

 • 2. Скласти напівреакції окиснення і відновлення для цих елементів.

 • 0 +2

 • Cu -2e Cu

 • +5 +2

 • N + 3e N3. Для числа відданих та приєднаних електронів підібрати найменше спільне кратне.

 • 3. Для числа відданих та приєднаних електронів підібрати найменше спільне кратне.

 • 0 +2

 • Cu -2e Cu

 • 6

 • +5 +2

 • N + 3e N

 • 4. Знайти частки від ділення цього

 • кратного на кількість відданих і - 2e 3 відновник

 • приєднаних електронів. Ці частки, як 6 окиснення

 • правило,є коефіцієнтами до формул, +3e 2 окисник

 • що містять елемент зі зміненим ст. відновлення

 • окиснення.Розставте коефіцієнти методом електронного балансу

 • Розставте коефіцієнти методом електронного балансу

 • 1) V2O5 + Al Al2O3 + V

 • 2) KIClO3 KCl + O2

 • 3) Fe + FeI3 FeI2

 • 4) Cl2+NaOH NaClO + H2O

 • 5) KI + Cu (NO3)2 CuI + I2 + KNO3

 • Перевірте відповіді у вчителя ( або відправте через сторінку “Зворотний зв’язок” на шкільному сайті)Якщо ви не допустили помилок у розстановці коефіцієнтів методом електронного балансу - мету програми досягнуто

 • Якщо ви не допустили помилок у розстановці коефіцієнтів методом електронного балансу - мету програми досягнуто

 • Якщо помилки допущені, перечитайте підручник і пройдіть уважно всю програму від початкуF >O > N > Cl > Br > S > C I > P > H > B > Si

 • F >O > N > Cl > Br > S > C I > P > H > B > SiНайменше спільне кратне двох чисел – це таке найменше ціле число, яке без остачі ділиться на кожне з цих чисел

 • Найменше спільне кратне двох чисел – це таке найменше ціле число, яке без остачі ділиться на кожне з цих чисел

 • Наприклад:

 • 2 і 3 НСК=6 (6:2=3; 6:3=2);

 • 3 і 6 НСК=6 ( 6:3=2; 6:6=1)

 • 1 і 5 НСК=5 ( 5:1=5; 5:6=1) тощо.Керуючись електронегативністю елементів (див. ряд електроне-гативності), можна сформулювати такі правила: 1. Ступінь окиснення елемента у простій речовині – нульовий. 2. Ступінь окиснення оксигену в сполуках становить – 2 (винятки: сполука з Фтором, пероксиди). 3. Ступінь окиснення гідрогену в сполуках становить +1 (виняток: гідриди металів, деякі бінарні сполуки з неметалами). 4. Ступінь окиснення металів у сполуках – позитивний. 5. Ступінь окиснення елемента у сполуці чисельно дорівнює кількості валентних електронів атома, що взяли участь в утворенні хімічного зв’язку. 6. У сполуці сума позитивних ступенів окиснення дорівнює сумі негативних. 7. У бінарній сполуці двох неметалів позитивний ступінь окиснення - у менш електронегативного елемента, а негативний – у більш електронегативного. 8. У сполуках трьох елементів (кислоти, солі) ступінь окиснення кисло-тоутворюючого елемента має позитивне значення і дорівнює різниці між сумою негативних ступенів окиснення та сумою відомих позитивних ступенів окиснення.

 • Керуючись електронегативністю елементів (див. ряд електроне-гативності), можна сформулювати такі правила: 1. Ступінь окиснення елемента у простій речовині – нульовий. 2. Ступінь окиснення оксигену в сполуках становить – 2 (винятки: сполука з Фтором, пероксиди). 3. Ступінь окиснення гідрогену в сполуках становить +1 (виняток: гідриди металів, деякі бінарні сполуки з неметалами). 4. Ступінь окиснення металів у сполуках – позитивний. 5. Ступінь окиснення елемента у сполуці чисельно дорівнює кількості валентних електронів атома, що взяли участь в утворенні хімічного зв’язку. 6. У сполуці сума позитивних ступенів окиснення дорівнює сумі негативних. 7. У бінарній сполуці двох неметалів позитивний ступінь окиснення - у менш електронегативного елемента, а негативний – у більш електронегативного. 8. У сполуках трьох елементів (кислоти, солі) ступінь окиснення кисло-тоутворюючого елемента має позитивне значення і дорівнює різниці між сумою негативних ступенів окиснення та сумою відомих позитивних ступенів окиснення.

 • Запам’ятайте!Схожі:

Cпробуйте визначити тип реакцій, що відбувається між міддю та розведеною нітратною кислотою Cu+hno3(p.) → Cu(NO3)2+H2O+NO iconВизначити місце окисно-відновних реакцій серед основних типів хімічних реакцій; визначити місце окисно-відновних реакцій серед основних типів хімічних реакцій
«ступінь окиснення», «окисник», «відновник», «окиснення», «відновлення», «електронний баланс»
Cпробуйте визначити тип реакцій, що відбувається між міддю та розведеною нітратною кислотою Cu+hno3(p.) → Cu(NO3)2+H2O+NO iconSO2 + H2O ↔ so2∙H2O (H2SO3) [SO2∙H2O] = Ksh ∙ pSO2 Ksh = 2 моль/(л∙бар)
Випробування на тес україни мокрих золовловлювачів як пристроїв видалення діоксиду сірки показали ефективність зв'язування so2 на...
Cпробуйте визначити тип реакцій, що відбувається між міддю та розведеною нітратною кислотою Cu+hno3(p.) → Cu(NO3)2+H2O+NO iconВизначити тип біологічного кругообігу в досліджуваному бгц; Визначити тип біологічного кругообігу в досліджуваному бгц
Відбір проб підстилки і опаду в штучному лісовому насадженні(дубово-кленовій лісосмузі с. Голубівка)
Cпробуйте визначити тип реакцій, що відбувається між міддю та розведеною нітратною кислотою Cu+hno3(p.) → Cu(NO3)2+H2O+NO iconЗавдання: визначити тип комп’ютерної мережі однорангова з виділеним сервером

Cпробуйте визначити тип реакцій, що відбувається між міддю та розведеною нітратною кислотою Cu+hno3(p.) → Cu(NO3)2+H2O+NO iconЗагальна стратегія підприємства Вдовенко Ю. С
Соб; визначити роль кожної соб І кожного підрозділу у реалізації корпоративної стратегії; визначити розміри І способи розподілу ресурсів...
Cпробуйте визначити тип реакцій, що відбувається між міддю та розведеною нітратною кислотою Cu+hno3(p.) → Cu(NO3)2+H2O+NO iconОзнайомитись із ознаками класифікації хімічних реакцій Ознайомитись із ознаками класифікації хімічних реакцій
Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів і продуктів реакції
Cпробуйте визначити тип реакцій, що відбувається між міддю та розведеною нітратною кислотою Cu+hno3(p.) → Cu(NO3)2+H2O+NO iconЕкспериментальне визначення швидкості реакції СаCO3(тв)+2HCl(р)=CaCl2(тв)+CO2(г)+H2O(р)

Cпробуйте визначити тип реакцій, що відбувається між міддю та розведеною нітратною кислотою Cu+hno3(p.) → Cu(NO3)2+H2O+NO iconХордові Хто такі хордові?
Хордові- тип вторичноротих тварин, для яких характерна наявність мезодермального осьового скелета у вигляді хорди, яка у вищих форм...
Cпробуйте визначити тип реакцій, що відбувається між міддю та розведеною нітратною кислотою Cu+hno3(p.) → Cu(NO3)2+H2O+NO iconПрезентація на тему: “Види самостійних газових розрядів”
Тлі́ючий розря́д тип газового розряду із неоднорідним розподілом електричного поля між катодом і анодом
Cпробуйте визначити тип реакцій, що відбувається між міддю та розведеною нітратною кислотою Cu+hno3(p.) → Cu(NO3)2+H2O+NO iconПлан Поняття про комлексні сполуки (КС)
За методом валентних зв*язків утворення кс відбувається через донорно-акцепторну взаємодію між комплексоутворювачем та лігандами

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка