Управлінське лідерство на державній службі: утопія чи реальна необхідність?


НазваУправлінське лідерство на державній службі: утопія чи реальна необхідність?
Дата конвертації14.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Управлінське лідерство на державній службі: утопія чи реальна необхідність?


 • Чиновник-професіонал як передумова кадрової безпеки Держави • Завдання Держави полягає не в тому,

 • щоб будувати рай на землі, а в тому,

 • щоб не перетворювати земне життя на пекло

 • (П.Чаадаєв)Професіоналізм професійної діяльності

 • Професіоналізм професійної діяльності

 • - інтегральна характеристика індивідуальних, особистісних та суб’єктивно-діяльнісних рис, які уможливлюють максимально успішне вирішування завдань професійної діяльності.

 • Професіоналізм управлінської діяльності

 • готовність та здатність СУ застосовувати сукупність загальних, спеціальних управлінських, психологічних знань, умінь і навичок, необхідних для ефективного здійснення керівництва підлеглими співробітниками.Основні ілюзії СУ щодо УД:

 • Основні ілюзії СУ щодо УД:

 • Керівник може все.

 • NB !!! Усвідомлювати реальну ціну слова й діла.

 • 2. Всі іспити складено.

 • NB !!! Проявляти постійну готовність та здатність до самовдосконалення, самоосвіти, саморозвитку.

 • 3. Влада – це можливість відчутного та суттєвого впливу на вчинки й поведінку підлеглих.

 • NB !!! Пам'ятати: влада та управляючий вплив чітко структуровані формальними обмежувачами: розпорядком, функціональними обов'язками, вимогами до посади.

 • 4. Керівна посада – це нагорода.

 • NB !!! Усвідомлювати феномен нагороди: сприймаючись як фініш, вона розслабляє СУ та руйнує його особистість.Пріоритетні виклики сьогодення:

 • Пріоритетні виклики сьогодення:

 • Перехід до людиноцентричного підходу:

 • Визнання людини найвищою цінністю та метою функціонування системи державного управління.

 • Підхід до управлінської взаємодії як до двостороннього процесу взаємозацікавленого соціального партнерства.

 • Створення Системою сприятливих умов для функціонування та розвитку держслужбовця як творчої неповторної О.

 • Підхід до ОДВ як соціальної мікросистеми.

 • Управління меритократичними “ кар'єрними ліфтами ” для неординарних та високоморальних професіоналів-державних службовців.Необхідність усвідомлення та розуміння чиновником-професіоналом:

 • Необхідність усвідомлення та розуміння чиновником-професіоналом:

 • Власних ресурсів.

 • Власних зусиль.

 • Власної відповідальності.

 • Власного лідерського потенціалу та статусу.

 • Власної готовності вигравати та програвати.

 • Власної готовності розумно ризикувати.

 • Власного творчого потенціалу.Безперервна професіоналізація людських ресурсів:

 • Безперервна професіоналізація людських ресурсів:

 • Недопущення непрофесіоналів до системи управління.

 • Безперервність процесу професійно-професіонально-особистісного вдосконалення чиновника.

 • Перетворення кожного ОДВ на організацію, що безперервно навчається.

 • Акмеологізація процесу безперервної професійної освіти державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

 • Визнання керівної діяльності професією, що потребує спеціальної підготовки.Офіційне визнання безперервної професійної освіти державного службовця як:

 • Офіційне визнання безперервної професійної освіти державного службовця як:

 • - динамічного процесу безперервного, послідовного професійно-професіонального удосконалення та особистісного розвитку кожного службовця

 • - ретроспективно-перспективного процесу особистісного

 • “ розгортання ” людини адміністративної

 • - безперервного процесу самовдосконалення та самореалізації крізь призму результатів навчання

 • - постійного процесу взаємодії неподільних соціально-особистісних складових держслужбовця:

 • а) професійність-професіональність. Прояви - ділова результативність та професійна продуктивність

 • б) реалізація творчого потенціалу і професійної успішності. Прояв - персональна ефективністьОфіційне визнання основним змістом сучасної безперервної професійної освіти чиновника-професіонала

 • Офіційне визнання основним змістом сучасної безперервної професійної освіти чиновника-професіонала

 • НАВЧИТИСЯ ВЧИТИСЯ, тобто

 • займатися впродовж усього професійного життя :

 • самоосвітою

 • саморозвитком

 • самовдосконаленням

 • самореалізацією

 • самоактуалізацією.

 • Перетворення слухача-службовця з пасивного споживача освітніх послуг (підхід до навчання з позиції “ Здивуйте мене ”) на активного суб’єкта навчального процесу, зацікавленого в професійно-професіонально-особистісному удосконаленні як передумові кар’єрного зростання.Гуманізація внутрішньо-організаційних відносин:

 • Гуманізація внутрішньо-організаційних відносин:

 • Олюднення відносин у форматі “ СУ – ОУ ”.

 • Активізація особистісного потенціалу кожного співробітника.

 • Підтримання інституційної пам'яті та корпоративізму між співробітниками.

 • Удосконалення внутрішнього соціального середовища в мікросистемі колективу співробітників.

 • Створення конструктивного мікроклімату.

 • Врахування реординаційних відносин: (ініціативних/реактивних).

 • Поєднання керівництва та управлінського лідерства.Подолання негативних явищ:

 • Подолання негативних явищ:

 • у поведінці СУ:

 • бюрократичного чванства – зарозумілого ставлення до підлеглих

 • адміністративного боягузтва – готовність до будь-якого компромісу заради “ спокою ” вищестоящого керівництва

 • у поведінці ОУ:

 • адміністративного трепету перед вищестоящим керівництвом.

 • Врахування 2-х дилем:

 • а) чесності: скільки правди говорять СУ та ОУ

 • б) довіри: наскільки СУ та ОУ довіряють один одному.Визнання управлінської культури:

 • Визнання управлінської культури:

 • сукупністю наявних і характерних для даного етапу професійної діяльності СУ:

 • управлінських знань

 • почуттів, цінностей

 • управлінських та організаційних відносин

 • творчої управлінської діяльності

 • одночасним поєднанням:

 • мистецтвом управління

 • мистецтвом виконання.Визнання значимості організаційної культури:

 • Визнання значимості організаційної культури:

 • Культури влади

 • Культури завдання

 • Культури ролі

 • Культури особистості.Тенденції керівника-термінатора:

 • Тенденції керівника-термінатора:

 • гальмує чітку постановку управлінських цілей;

 • не проявляє управлінських здібностей;

 • мислить стереотипно, демонструючи інерцію мислення;

 • не проявляє позитивну індивідуальну мотивацію до праці;

 • незадовільно інформує співробітників;

 • не створює нормальний психологічний клімат у колективі;

 • не вміє завоювати справжній авторитет серед підлеглих;

 • нездатний створити імідж креативного управлінця серед співробітників;

 • використовує переважно санкції для «заохочування» співробітників;

 • намагається позбутися компетентних працівників;

 • зацікавлений в існуванні кліки.Термінаторне (руйнівне) керівництво = лідерство

 • Термінаторне (руйнівне) керівництво = лідерство

 • Складність цього явища полягає у складності діагностики і малопомітності симптомів; життєвий досвід і неабиякі розумові здібності дають можливість “ вбивці ідей ” вміло приховувати свою підлу сутність за зовнішньою доброзичливістю, лояльністю, професійністю.

 • Начальник-руйнівник діє на основі власного розуміння посадових інструкцій та законів і створює навколо себе своєрідний інтелектуальний вакуум – постійно витискає здібні, творчі особистості; їх місце займає догідлива посередність, і на цьому фоні керівник набуває репутації незамінного.

 • Психологів інтригує складність і суперечливість духовного обличчя, потайливість дій і, безсумнівно, високий інтелектуальний потенціал такої особистості; а спеціалісти з управління занепокоєні тяжкими наслідками термінаторного менеджменту, адже він призводить до дезорганізації, руйнування колективу і придушення творчої ініціативи.

 • Ця патологічна схильність до інтелектуального садизму, заздрісного безпліддя, духовної імпотенції поширена серед вищого та середнього керівного складу значно більшою мірою, ніж вважається (В.І. Кноррінг).Визнання керівної діяльності мистецтвом, менеджерською діяльністю:

 • Визнання керівної діяльності мистецтвом, менеджерською діяльністю:

 • Мистецтво бути рівним

 • Мистецтво бути лідером

 • Мистецтво конструктивної взаємодії з окремим ОУ та з колективом в цілому

 • Мистецтво обробляти інформацію

 • Мистецтво розподіляти ресурси

 • Мистецтво самоаналізу

 • Мистецтво виправданого ризику

 • Мистецтво творчої поведінкиОфіційне визнання видів управлінської майстерності:

 • Офіційне визнання видів управлінської майстерності:

 • Концептуальна здатність розуміти перспективу та розробляти відповідні стратегії для організації.

 • Адміністративна здатність дотримуватися правил ОК.

 • Аналітична здатність правильно використовувати наукові підходи, технічні,інформаційні засоби.

 • Технічна здатність вирішувати робочі завдання за допомогою спеціальних знань, умінь, навичок.

 • Майстерність приймати рішення здатність вибирати оптимальний варіант управлінського рішення серед низки існуючих альтернатив.

 • Комунікативна уміння організовувати ефективну, результативну комунікативну взаємодію з підлеглими.

 • Соціально-психологічназдатність ефективно управляти колективом з урахуванням індивідуально-психологічних рис співробітників, потреб, законів соц. управління та соц. психології.Проведення ефективної та результативної державної кадрової політики на усіх рівнях:

 • Проведення ефективної та результативної державної кадрової політики на усіх рівнях:

 • національний,

 • регіональний,

 • місцевий,

 • організаційний.Розробка чіткої стратегії щодо чиновника-професіонала.

 • Розробка чіткої стратегії щодо чиновника-професіонала.

 • Менеджмент людських ресурсів – специфічна підсистема соціального управління, яка включає професійну діяльність спеціалістів, спеціально підготовлених до ефективного використання та координації людських ресурсів з метою:

 • забезпечення успішної діяльності організації

 • досягнення заданих цілей з максимальною ефективністю та результативністю.

 • Мистецтво управління – уміння:

 • - ефективно застосовувати наукові знання з управління,

 • - творчо використовувати накопичений досвід, отримані навички у конкретній управлінській ситуації.Визнання структурованості компетентності сучасного Керівника:

 • Визнання структурованості компетентності сучасного Керівника:

 • Усвідомлення, розуміння, готовність, здатність виражати державні інтереси:

 • - уміння узгоджувати публічні та особисті інтереси відповідно до вимог Конституції України та вітчизняного законодавства,

 • висока професійна етика;

 • - почуття громадянської відповідальності;

 • - профільні професійні знання,

 • - володіння теорією управління,

 • - уміння оцінювати (національні, регіональні, світові) тенденції суспільного розвитку.Компетентність щодо стратегії та методології управління:

 • Компетентність щодо стратегії та методології управління:

 • - уміння користуватися інструментарієм стратегічного цілепокладання та мислення;

 • - здатність розробляти стратегію розвитку, виходячи з урахування наявних альтернатив та оцінювання наслідків можливих і реально прийнятих рішень;

 • - володіння методами дидактики для реалізації поставлених цілей;

 • - раціональне налагодження системи інформації та комунікації.Управлінська компетентність в соціальних питаннях:

 • Управлінська компетентність в соціальних питаннях:

 • - уміння роз’яснити ОУ цілі, зміст роботи, залучення їх до участі у розробці стратегії розвитку;

 • - здатність управляти процесами комунікації шляхом координаційних та інтеграційних дій, підтримки процесів самоорганізації колективу співробітників;

 • - уміння вирішувати кадрові питання, нести за це відповідальність, сприяти підвищенню кваліфікації та росту професіоналізму підлеглих;

 • - почуття суспільно-політичної відповідальності за діяльність власну та очолюваного підрозділу;

 • - уміння представляти цілі й цінності підрозділу у ньому самому та за його межами.Особистісна компетентність:

 • Особистісна компетентність:

 • - духовність та моральність, воля і громадянська мужність,

 • - різностороння та глибока освіченість,

 • - уміння розбиратися в людях,

 • - здатність до співробітництва та колективної роботи,

 • - бажання створювати нове і творчо працювати,

 • - володіння інтуїцією та візуалізацією (здатність прогностичного бачення),

 • - сила особистого впливу й особистого шарму.Сучасне управлінське лідерство

 • Сучасне управлінське лідерство

 • - сфера взаємодії (а не особистісних рис);

 • - продукт взаємовідносин СУ та ОУ - послідовників;

 • - міжособистісний (а не особистісний) феномен;

 • - подія (а не риса характеру).

 • Сучасне керівництво = реальне управлінське лідерство - обов’язкове поєднання

 • офіційного та соціального лідерства СУ:

 • К=РУЛ = ОфЛ + СоЛ,

 • де К – керівництво,

 • РУЛ – реальне управлінське лідерство,

 • ОфЛ - офіційне лідерство (посадове Л.),

 • СоЛ - соціальне лідерство (особистісне Л.).Складові лідерського потенціалу:

 • Складові лідерського потенціалу:

 • Компетентністьдосвід, знання, навички, уміння працювати з людьми.

 • Особистісні особливості та ділові рисивпевненість у собі, енергійність, комунікативність, готовність брати відповідальність, самостійність.

 • Здібності інтелект, пам’ять, творчі здібності.

 • Установки, цінності, пріоритетивизначають відношення до роботи і пріоритети СУ в роботі з підлеглими, у процесі сприймання та передавання інформації, прийняття рішень.ПРИНЦИП-ЦЕНТРИЧНЕ ЛІДЕРСТВО:

 • ПРИНЦИП-ЦЕНТРИЧНЕ ЛІДЕРСТВО:

 • І-й рівень: ОСОБИСТІСНИЙ (головне - особистість) -

 • Ключовий принципНАДІЙНІСТЬ.

 • ІІ-й рівень: МІЖОСОБИСТІСНИЙ (головне - співробітники) -

 • Ключовий принципДОВІРА.

 • ІІІ-й рівень: УПРАВЛІНСЬКИЙ (головне – стиль, навички) -

 • Ключовий принципДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ.

 • IV-й рівень: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ (головне – стратегія, система) -

 • Ключовий принципУЗГОДЖЕННЯ, КОНСЕНСУС.ВІДПОВІДАЛЬНЕ ЛІДЕРСТВО (складові):

 • ВІДПОВІДАЛЬНЕ ЛІДЕРСТВО (складові):

 • СУ-Лідер =

 • Відповідальна Особистість Керівника-Лідера

 • Діяльність СУ =

 • Ролі відповідального Керівника-Лідера

 • Етика діяльності СУ =

 • Сфери відповідальності Керівника-Лідера

 • Етика відносин “СУ-Лідер – ОУ-послідовник” = Взаємовідносини Керівника-ЛідераЕмоційне лідерство (емоційний інтелект, емоційна компетентність, резонансне лідерство) - здатність СУ управляти власними емоціями і на їх основі - відносинами з підлеглими:

 • Емоційне лідерство (емоційний інтелект, емоційна компетентність, резонансне лідерство) - здатність СУ управляти власними емоціями і на їх основі - відносинами з підлеглими:

 • Самосвідомість = оцінка власних емоцій - здатність не лише визначати, а й розуміти власні почуття у будь-який момент часу.

 • 2. Самоконтроль = управління власними емоціями -

 • уміння контролювати власні позитивні і особливо негативні емоції.

 • 3. Самомотивація - здатність пробуджувати чи «гасити» емоції залежно від поставлених цілей, бажань, ситуації.

 • 4. Емпатія = співчутливе ставлення до емоцій ОУрозуміння емоцій ОУ, погляд на проблему очима підлеглого.

 • 5. Комунікативна компетентність = комунікативний інтелект - володіння навичками ефективних взаємовідносин, здатність правильно "читати" емоції ОУ, управляти ними для конструктивної взаємодії.NB!!! Пам'ятка справжньому керівнику-лідеру

 • NB!!! Пам'ятка справжньому керівнику-лідеру

 • Основна відмінність справжнього керівника-лідеранаявність послідовників = союзників серед підлеглих співробітників.

 • Справжнє управлінське лідерство та страх підлеглихпоняття несумісні.

 • Справжнє управлінське лідерство завжди веде до:

 • - розкріпачення внутрішніх резервів людських ресурсів,

 • - розкриття унікальних особливостей співробітників, пригнічуваних в умовах бюрократії.

 • Чим більше лідерів в організації, тим:

 • - вищі темпи її зростання,

 • - динамічніший розвиток,

 • - масштабніші успіхи.

 • Керівники-лідери мають:

 • - власну систему внутрішніх цінностей,

 • - свою модель світу, розвитку своєї Особистості, інтереси, мотиви.Компактний курс керівництва = лідерства

 • Компактний курс керівництва = лідерства

 • 6 найважливіших слів: “ Я визнаю, що я припустився помилки ”.

 • 5 найважливіших слів: “ Горджусь тим, чого ви досягли ”.

 • 4 найважливіших слова: “ Будь ласка, будьте добрі ”.

 • 3 найважливіших слова: “А ваша думка?”.

 • 2 найважливіших слова: “ Дякую вам ”.

 • 1 найважливіше слово: “ Ми ”.

 • Найнепотрібніше слово для СУ: “Я ”.Алгоритми взаємодії у форматі “ СУ – ОУ ”:

 • Алгоритми взаємодії у форматі “ СУ – ОУ ”:

 • “ ПЕРЕМОГА – ПОРАЗКА ”:

 • - нульова сума результативності

 • - порушення принципів соціального партнерства та взаємодії інтересів.

 • “ ПОРАЗКА – ПОРАЗКА ”:

 • - нульова сума результативності

 • - руйнування принципів соціального партнерства, взаємодії інтересів.

 • “ ПЕРЕМОГА – ПЕРЕМОГА ”:

 • - позитивна взаємна результативність

 • дотримання принципів соціального партнерства, взаємодії інтересів.

 • ВЗАЄМНЕ ПОГОДЖЕННЯ, КОНСЕНСУС:

 • максимальна результативність обох сторін

 • ефективне та результативне соціальне партнерство

 • міжособистісна взаємодія інтересів.Найважливіші риси СУ як суперлідера:

 • Найважливіші риси СУ як суперлідера:

 • проникливість – здатність створювати привабливу картину бажаного стану справ, яка надихає людей на дію;

 • комунікативність – здатність чітко представляти своє бачення ситуації таким чином, щоб воно знайшло підтримку у підлеглих, та споживачів;

 • наполегливість – здатність йти обраним курсом, незважаючи на перепони, які зустрічаються на шляху;

 • натхнення – здатність створювати структуру, яка використовує енергію підлеглих для досягнення бажаних результатів;

 • організаторські здібності – уміння спрямовувати діяльність груп, вчитися на помилках і використовувати одержані з цього досвіду знання для удосконалення діяльності колективу.Основні якості, необхідні СУ для ефективного здійснення управлінських функцій:

 • Основні якості, необхідні СУ для ефективного здійснення управлінських функцій:

 • 1) здатність управляти собою;

 • 2) наявність розумних особистих цілей;

 • 3) чіткість особистих цілей;

 • 4) спирання на постійне особистісне зростання;

 • 5) навички вирішування проблем;

 • 6) винахідливість та здатність до інновацій;

 • 7) висока здатність впливати на оточуючих;

 • 8) здатність керувати;

 • 9) знання сучасних управлінських підходів;

 • 10) вміння навчати підлеглих;

 • 11) здатність розвивати та формувати ефективні робочі групи.СОБІ – ІМ’Я, ВІТЧИЗНІ – ПРОЦВІТАННЯ

 • СОБІ – ІМ’Я, ВІТЧИЗНІ – ПРОЦВІТАННЯ

 • (З Кодексу благородного Кар'єриста)

 • Підлеглий – це не людина, а роль, і підлеглих від керівників відрізняє не інтелект чи характер, а роль, яку вони грають. Ефективні підлеглі та ефективні керівники – це часто одні й ті ж люди, які грають різні ролі в різний час протягом робочого дня (Р.Келлі)

 • Управляти людьми – значить вміти посміхатися (Один з лозунгів Гарвардської школи бізнесу)Дякую за увагу!!!

 • Дякую за увагу!!!

 • Пашко Людмила Андріївна,

 • доктор наук з державного управління,

 • професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України

 • 050-20.90.113

 • ludmyla_pashko@ukr.netСхожі:

Управлінське лідерство на державній службі: утопія чи реальна необхідність? iconУвага! Демонстраційна версія! увага! Демонстраційна версія!
...
Управлінське лідерство на державній службі: утопія чи реальна необхідність? iconЗакон про державну службу, листопад 2008 року (глава 8 "Навчання та розвиток в державній службі"). Положення Прем'єр-міністра про підготовку фахівців в галузі державної служби, квітень 2007 року
Закон про державну службу, листопад 2008 року (глава 8 "Навчання та розвиток в державній службі")
Управлінське лідерство на державній службі: утопія чи реальна необхідність? iconРозпорядження кму від 6 липня 2011 року №642-р " Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування "
Виконання розпорядження кму від 6 липня 2011 року №642-р " Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого...
Управлінське лідерство на державній службі: утопія чи реальна необхідність? iconЗаконодавчо не визначено професійне навчання як систему забезпечення належного рівня знань, умінь та навичок державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
Президентові України та її інститутах для осіб, що перебувають на державній службі та прирівняних у статусі посадах
Управлінське лідерство на державній службі: утопія чи реальна необхідність? iconЛідерство – це набір якостей, які примушують людей слідувати. Лідерство – це набір якостей, які примушують людей слідувати
На основі цього та інших схем було розроблено класичну систему з п’яти управлінських функцій (Кунц/O‘Доннел,1955р.)
Управлінське лідерство на державній службі: утопія чи реальна необхідність? iconНеобхідність реформування : Необхідність реформування
Приведення у відповідність з законодавством України органів, що здійснювали контроль у цій сфері
Управлінське лідерство на державній службі: утопія чи реальна необхідність? iconЛідерство як основа формування команди

Управлінське лідерство на державній службі: утопія чи реальна необхідність? iconОсновні результати основні результати
Не реально однаково гарно і якісно навчити кожного учня, це абсолютна утопія, яка чомусь стала догмою для вчителя
Управлінське лідерство на державній службі: утопія чи реальна необхідність? iconСоціально-економічні показники краю 2010-2012 Брифінг голови Чернівецької ода михайла Папієва
У 2010 році реальна заробітна плата з урахуванням росту споживчих цін збільшилась на
Управлінське лідерство на державній службі: утопія чи реальна необхідність? iconРозкрити необхідність наукової класифікації хімічних елементів; Розкрити необхідність наукової класифікації хімічних елементів
Як називається найменша неподільна частинка хімічного елемента, що входить до складу молекул простих та складних речовин?

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка