Закон України «Про освіту» Закон України «Про дошкільну освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Закон України "Про доступ до публічної інформації"


НазваЗакон України «Про освіту» Закон України «Про дошкільну освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Закон України "Про доступ до публічної інформації"
Дата конвертації14.03.2013
Розмір445 b.
ТипЗакон


 • Про вивчення стану

 • нормативного забезпечення

 • діяльності закладів освіти

 • Золочівського району

 • в 2012 році

 • Гончаренко Л.П.,

 • головний спеціаліст

 • відділу освіти

 • Золочівської РДА 22.10.2012


НОРМАТИВНА БАЗА

 • Закон України «Про освіту»

 • Закон України «Про дошкільну освіту»

 • Закон України «Про загальну середню освіту»

 • Закон України «Про позашкільну освіту»

 • Закон України “Про доступ до публічної інформації”

 • Типове положення про відділ освіти районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.1999 №347

 • Інструкція з ведення ділової документації

 • Інструкція про порядок ведення трудових книжок

 • Накази МОНУ

 • Наказ ГУОН

 • Накази відділу освіти

 • Розпорядження вищестоячих організацій

 • Методичні листи органів управління осввтою та іншіПЕРЕЛІК ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ , ДЕ ВИВЧАЛОСЯ ПИТАННЯ

 • Писарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

 • Удянська зош І-ІІІ ступенів

 • Феськівська зош І-ІІІ ступенів

 • Золочівська вечірня школа ІІ-ІІІ ст.

 • Золочівський ДНЗ №1

 • Золочівський ДНЗ №2 • ОБ’ЄКТИ , ЗА ЯКИМИ

 • ВИВЧАЛОСЯ ПИТАННЯ1. Інформаційне забезпечення

 • Наявні нормативні документи :

 • -Конституція України,

 • -Закони України “Про освіту”,

 • “Про загальну середню освіту”,

 • “Про дошкільну освіту”,

 • -Кодекс Законів України про Працю,

 • “Про відпустки”,

 • “Про звернення громадян”,

 • “Про доступ до публічної інформації”,

 • -Інструкція з ведення ділової документації,

 • -Інструкція про порядок ведення трудових книжок,

 • -накази , методичні листи ГУОН, відділу

 • освіти та інші нормативні документи щодо

 • функціонування навчальних закладів2. Нормативно-правові аспекти функціонування закладу

 • Всі нормативно-правові документи сформовані в папки, згідно затвердженої номенклатури справ на 2012 рік

 • Статути навчальних закладів в наявності, розроблені на підставі Типових та затверджені наказами начальника відділу освіти, зміст Статутів відповідає нормативним вимогам2. Нормативно-правові аспекти функціонування закладу

 • Колективні договори на 2011-2015 роки в перевірених навчальних закладах схвалені зборами трудового колективу, працівники ознайомлені з умовами колективного договору під розпис;

 • внесені зміни і доповнення до колективного договору на 2012 рік;

 • протоколи загальних зборів трудового колективу в наявності;

 • розроблені та затверджені наказами Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників2. Нормативно-правові аспекти функціонування закладу

 • Штатні розписи наявні у всіх навчальних закладах, затверджені начальником відділу освіти , відповідають чинному законодавству;

 • Посадові інструкції на всі посади згідно штатного розпису розроблені і затверджені керівниками навчальних закладів;ЗАУВАЖЕННЯ

 • Робота щодо нормативно –правових аспектів функціонування закладів потребує вдосконалення :

 • 1. Правила внутрішнього трудового розпорядку потребують перегляду та внесення змін до розділів “Посадові обов’язки “ (відсутній розділ “посадові обов”язки”на посади згідно штатного розпису в Золочівському днз №1 та №2)

 • 2. Правила внутрішнього трудового розпорядку не відповідають нормативним вимогам ( не затверджені наказом по закладу в Золочівському днз №1)

 • 3. Правила внутрішнього трудового розпорядку Золочівської вечірньої школи “ПОГОДЖЕНІ“ на зборах трудового колективу , замість “СХВАЛЕНІ ”

 • 4. Правила внутрішнього трудового розпорядку не доведені до відома під розпис новопризначених працівників в Золочівському днз №1ЗАУВАЖЕННЯ

 • Посадові інструкції працівників згідно штатного розпису закладу потребують перегляду та внесення змін і доповнень відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” в закладах :

 • Золочівський днз №1,

 • Золочівський днз №23. Організація комісії по трудових спорах

 • У всіх перевірених навчальних закладах наявні протоколи зборів трудового колективу про створення комісії по трудових спорах;

 • розроблено Положення про комісію по трудових спорах;

 • робота комісій по трудових спорах не здійснюється із-за відсутності потреби4. Нормативно-правові акти , їх відповідність законодавству

 • Нормативно-правові акти (накази) видаються керівниками навчальних закладів відповідно до їх компетенції в електронному та паперовому варіантах, реєструються та зберігаються відповідно до вимог Інструкції з ведення ділової документації, доводяться до відома працівників закладу під розписДІЛОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 • При веденні ділової документації

 • - керівники зош керуються Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженою наказом МОНУ від 23.06.2000 року № 240;

 • - керівники днз керуються Примірною інструкцією з діловодства у дошкільних навчальних закладах, затвердженою наказом МОНМСУ від 01.10.2012 № 1059ЗАУВАЖЕННЯ

 • - ведення обов’язкової ділової документації у навчальних закладах не відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240 «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів»;ЗАУВАЖЕННЯ

 • В Золочівській вечірній (змінній) школі:

 • - бланк наказу не відповідає нормативним вимогам ( відсутній герб України ),

 • - в наказах з кадрових питань не вказується підстава для його видання та посада працівника, чим порушується нормативність видання та оформлення наказів ,

 • - допускається порушення при оформлення наказу, як документу, що є порушенням інструкції з ведення ділової документації (назва наказу друкується на всю ширину сторінки, слово “НАКАЗУЮ” друкується посередині рядка замість – з нового рядка великими літерами без відступу від лівого поля і без лапок )

 • - в трудовій книжці вчителя фізики Сучкової Т.Г. відсутній підпис власника трудової книжкиЗАУВАЖЕННЯ

 • Не всі накази з кадрових питань

 • доведені до відома працівників

 • під розпис

 • - в Писарівській зош І-ІІІ ступенів, Удянській зош І-ІІІ ступенів, , Феськівській зош І-ІІІ ступенів,

 • Золочівській вечірній школі, Золочівському днз №1,

 • Золочівському днз №25. Забезпеченість доступу до публічної інформації

 • В закладах ведеться робота щодо виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації”:

 • - в усіх перевірених закладах наказами призначені відповідальні особи за забезпечення доступу до публічної інформації ;

 • - ведуться журнали реєстрації інформаційних запитів;

 • - відповідно до ст.15 Закону України “Про доступ до публічної інформації” на веб-сайтах закладів освіти оприлюднюється публічна інформація закладів щодо їх діяльності5. ЗАУВАЖЕННЯ :

 • Відповідно до ст.15 Закону України “Про доступ до публічної інформації” не забезпечено оприлюднення такої інформації на веб-сайтах в дошкільних навчальних закладах №1,№2 через відсутність підключення до Інтернету

 • 2. Посадові інструкції відповідальних працівників за виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” потребують доопрацювання в усіх навчальних закладахРЕКОМЕНДАЦІЇ:

 • * З метою якісної організації нормативного забезпечення роботи закладу, керуватись:

 • Законами України з питань освіти

 • Типовою інструкцією з діловодства в центральних органах виконавчої влади, місцевих органах виконавчої влади( ПКМУ від 30.11.2011 №1242)

 • Інстукцією з ведення ділової документації в загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів (наказ МОНУ від 23.06.2000 №240)

 • Примірною Інструкцією з ведення діловодства у дошкільних навчальних закладах ( наказ МОНМСУ від 01.10.2012 № 1059)РЕКОМЕНДАЦІЇ:

 • 5. Типовими Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів освіти (наказ МОНУ від 10.04.2000 №73)

 • 6. Інструкцією з питань діловодства у відділі освіти Золочівської РДА (наказ ВО від 05.01.2012 №22)

 • 7. Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників організацій, установ (наказ Мінпраці, Мінюстиції, Мін соцзахисту населення України від 29.07.1993 №58)

 • 8. Постановою КМУ від 27.04.1993 №301 “Про трудові книжки працівників”РЕКОМЕНДАЦІЇ

 • * При необхідності оновити статути

 • навчальних закладів з метою їх

 • приведення у відповідність із вимогами

 • чинного законодавства.

 • * Привести ділову документацію навчальних закладів у відповідність з вимогами чинної Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів та дошкільних навчальних закладах .

 • * Здійснювати згідно з вимогами чинної

 • Інструкції ведення трудових книжок

 • працівників.

 • * Привести у відповідність з чинними вимогами

 • номенклатуру справ навчальних закладів. • Дякую за увагу !Схожі:

Закон України «Про освіту» Закон України «Про дошкільну освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Закон України \"Про доступ до публічної інформації\" iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Закон України «Про дошкільну освіту»; ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування»
Указ Президента України від 4 липня 2005 року №1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в...
Закон України «Про освіту» Закон України «Про дошкільну освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Закон України \"Про доступ до публічної інформації\" iconЗакон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про позашкільну освіту»
Про підсумки вивчення стану роботи районних відділів освіти щодо організації контрольно-аналітичної діяльності
Закон України «Про освіту» Закон України «Про дошкільну освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Закон України \"Про доступ до публічної інформації\" iconЗакон України «Про освіту» Закон України «Про дошкільну освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Закон України «Про позашкільну освіту»
Чітко зазначений принцип послідовності присвоєння категорій 7) і винятки (перемоги на Всеукраїнському рівні, наукові ступені)
Закон України «Про освіту» Закон України «Про дошкільну освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Закон України \"Про доступ до публічної інформації\" iconЗакон України "Про освіту" Закон України „Про загальну середню освіту" Закон України "Про дошкільну освіту" Закон України "Про позашкільну освіту"
Розробка та застосування сучасних педагогічних технологій, апробація освітніх інновацій
Закон України «Про освіту» Закон України «Про дошкільну освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Закон України \"Про доступ до публічної інформації\" iconЗакон України "Про освіту", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про дошкільну освіту"
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 №1392)
Закон України «Про освіту» Закон України «Про дошкільну освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Закон України \"Про доступ до публічної інформації\" iconЗакон України "Про освіту", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про дошкільну освіту"
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 №1392)
Закон України «Про освіту» Закон України «Про дошкільну освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Закон України \"Про доступ до публічної інформації\" iconЗакон України "Про освіту", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про дошкільну освіту"
Положення про освітній округ (постанова Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №777)
Закон України «Про освіту» Закон України «Про дошкільну освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Закон України \"Про доступ до публічної інформації\" iconЗакон України «Про освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Закон України «Про охорону дитинства»
Створити банк даних кращих діючих моделей учнівського самоврядування, налагодити постійний обмін досвідом
Закон України «Про освіту» Закон України «Про дошкільну освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Закон України \"Про доступ до публічної інформації\" iconЗакон України "Про позашкільну освіту" Закон України "Про загальну середню освіту" Закон України "Про дошкільну освіту" Мета
В загальноосвітніх закладах району у 2010-2011 навчальному році працює 326 педагогічних працівників
Закон України «Про освіту» Закон України «Про дошкільну освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Закон України \"Про доступ до публічної інформації\" iconЗакон України "Про позашкільну освіту" Закон України "Про загальну середню освіту" Закон України "Про дошкільну освіту" мета
Аналіз якісного та кількісного складу педагогічних працівників закладів освіти золочівського району в 2011-2012 н р

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка