Положення про атестацію педагогічних працівників Документ опубліковано: Офіційний вісник України вiд 30. 12. 2010 2010 р., №98 наказ міністерства освіти І науки України від 06. 10. 2010 №930


НазваПоложення про атестацію педагогічних працівників Документ опубліковано: Офіційний вісник України вiд 30. 12. 2010 2010 р., №98 наказ міністерства освіти І науки України від 06. 10. 2010 №930
Дата конвертації14.03.2013
Розмір445 b.
ТипПоложення


ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У 2010 – 2011 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 • Заступник начальника

 • відділу райдержадміністрації

 • Малець Н.С.


Законодавчо-нормативна база

 • НАКАЗ

 • Міністерства освіти і науки України

 • від 06.10.2010 № 930,

 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за N 1255/18550

 • «Про затвердження Типового положення

 • про атестацію педагогічних працівників»

 • Документ опубліковано:

 • Офіційний вісник України вiд 30.12.2010 - 2010 р., № 98НАКАЗ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930

 • Затверджено Типове положення про атестацію педагогічних працівників України

 • - Визнано такими, що втратили чинність,

 • накази Міністерства освіти України

 • від 20.08.93 N 310

 • від 01.12.98 N 419Законодавчо-нормативна база

 • Лист Міністерства освіти і науки України

 • Від 06.01.11 № 1/9-6

 • “Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників України”Законодавчо-нормативна база

 • Кваліфікаційні категорії (тарифні розряди),

 • присвоєнні за результатами попередніх

 • атестацій, зберігаються протягом терміну, на

 • який вони були присвоєніТипове положення про атестацію педагогічних працівників України

 • Складається з 6 розділів:

 • 1. Загальні положення

 • 2. Порядок створення та повноваження атестаційних комісій

 • 3. Організація та строки проведення атестації

 • 4. Умови та порядок присвоєння кваліфікаційних категорій

 • 5. Умови та порядок присвоєння педагогічних звань

 • 6. Рішення атестаційних комісій та порядок їх оскарження1. Загальні положення

 • Атестація педагогічних працівників –

 • це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.1. Загальні положення

 • УВАГА!!!

 • - Вимога про підвищення кваліфікації не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п'ять років після закінчення ВНЗ

 • - Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через три роки після присвоєння попередньої

 • (У 2011 році незалежно від терміну)2. Порядок створення та повноваження атестаційних комісій

 • До 20 вересня

 • створюються атестаційні комісії I, II ,III рівнів:

 • І рівень – атестаційні комісії закладів

 • ІІ рівень – атестаційна комісія відділу освіти

 • ІІІ рівень – атестаційна комісія управління

 • освіти обласної державної

 • адміністрації2. Порядок створення та повноваження атестаційних комісій

 • 2.7. Атестаційні комісії усіх рівнів формуються з педагогічних працівників навчальних та інших закладів, працівників відповідних органів управління освітою, представників профспілок, методичних та психологічних служб. До складу атестаційних комісій також можуть входити представники наукових та інших установ, організацій об'єднань громадян (за згодою).2. Порядок створення та повноваження атестаційних комісій

 • УВАГА!!!

 • - Головою атестаційної комісії є керівник (заступник керівника) навчального закладу або відповідного органу управління освітою

 • - Кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою 7 осіб

 • - Атестаційні комісії усіх рівнів створюються на 1 рік до формування нового складу атестаційної комісії

 • - Члени атестаційної комісії атестуються на загальних підставах та не беруть участі у голосуванні щодо себе3. Організація та строки проведення атестації

 • До 10 жовтня – подаються:

 • - Списки педагогічних працівників, що підлягають черговій атестації

 • - Заяви на позачергову атестацію

 • - Подання адміністрації або педагогічної ради

 • До 20 жовтня – затверджуються:

 • - Списки педагогічних працівників, які атестуються

 • - Графік роботи атестаційної комісії3. Організація та строки проведення атестації

 • До 15 березня – вивчається

 • - Педагогічна діяльність осіб, що атестуються

 • До 1 березня – подання до атестаційної комісії

 • характеристик працівників, що атестуються

 • Завдання: Переглянути плани роботи атестаційних комісій3. Організація та строки проведення атестації

 • УВАГА!!!

 • Строки засідань атестаційних комісій:

 • І рівня – до 1 квітня ( навчальні заклади)

 • ІІ рівня – до 10 квітня ( відділ освіти)

 • ІІІ рівня – до 25 квітня (управління облдержадміністрації)

 • Завдання:

 • Переглянути графіки засідання атестаційних комісій3. Організація та строки проведення атестації

 • УВАГА!!!

 • Засідання атестаційної комісії

 • оформлюється протоколом, який підписується

 • всіма присутніми на засіданні

 • членами атестаційної комісії3. Організація та строки проведення атестації

 • Книга протоколів засідань атестаційної комісії повинна бути прошнурована, пронумерована і засвідчена підписом керівника закладу (органу управління освітою) та скріплена печаткою.3. Організація та строки проведення атестації

 • Можливі рішення атестаційних комісій:

 • УВАГА!!!

 • Серед можливих рішень атестаційних комісій

 • відсутнє поняття про ПІДТВЕРДЖЕННЯ кваліфікаційних категорій чи педагогічних звань3. Організація та строки проведення атестації

 • За педагогічними працівниками, які переходять на посади методистів, зберігаються присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії.

 • Атестація таких працівників здійснюється як правило, через рік після переходу на посаду методиста, але не пізніш як через два роки3. Організація та строки проведення атестації

 • 3.13. Особи, прийняті на посади педагогічних працівників після закінчення вищих навчальних закладів, атестуються не раніш як після двох років роботи на займаній посаді.3. Організація та строки проведення атестації

 • 3.14. На час перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (якщо дитина потребує домашнього догляду - до досягнення дитиною шестирічного віку) за педагогічними працівниками зберігаються кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання. Час перебування у таких відпустках не враховується при визначенні строку чергової атестації.Організація та строки проведення атестації

 • 3.15. Атестація педагогічного працівника, який підлягає черговій атестації, може бути перенесена на один рік у випадку тривалої тимчасової непрацездатності або при переході працівника у рік проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу та з інших поважних причин. За такими працівниками до наступної чергової атестації зберігаються встановлені попередньою атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні званняОрганізація та строки проведення атестації

 • 3.17. У разі поновлення на роботі педагогічного працівника, який раніше виконував цю роботу, незалежно від тривалості перерви у роботі, за ним зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання. Атестація таких працівників здійснюється, як правило, через рік після поновлення на роботі, але не пізніш як через два роки.Організація та строки проведення атестації

 • 3.18. Педагогічні працівники, які працюють у навчальних закладах за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, атестуються на загальних підставах.Організація та строки проведення атестації

 • 3.20. Вчителі та викладачі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється й на педагогічне навантаження з інших предметів, які вони викладають та з яких пройшли підвищення кваліфікації4. Умови та порядок присвоєння кваліфікаційних категорій

 • УВАГА!!!

 • - Умови щодо відповідності освіти

 • - Педагогічні працівники, що працювали й продовжують безперервно працювати у навчальних та інших закладах не за фахом, атестуються як такі, що мають відповідну освіту

 • - Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно4. Умови та порядок присвоєння кваліфікаційних категорій

 • Педагогічні працівники, які в міжатестаційний період підготували переможців III етапу всеукраїнських або міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів; переможців III етапу всеукраїнських або міжнародних спортивних змагань; переможців всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, а також педагогічні працівники, які стали переможцями або лауреатами конкурсів фахової майстерності, що проводяться центральними органами виконавчої влади, атестуються без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації.4. Умови та порядок присвоєння кваліфікаційних категорій

 • 4.8. Педагогічні працівники, які не мають повної вищої освіти й працюють на посадах педагогічних працівників, після отримання відповідної повної вищої освіти атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст другої категорії" за наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менше 2-х років; "спеціаліст першої категорії" - не менше

 • 5-ти років; "спеціаліст вищої категорії" - не менше 8-ми років4. Умови та порядок присвоєння кваліфікаційних категорій

 • 4.2. За результатами атестації педагогічним працівникам присвоюються кваліфікаційні категорії: "спеціаліст", "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії", "спеціаліст вищої категорії".5. Умови та порядок присвоєння педагогічних звань

 • УВАГА!!!

 • - Педагогічне звання "вихователь-методист" може присвоюватися музичним керівникам та інструкторам з фізкультури ДНЗ

 • - Педагогічні звання присвоюються безстроково

 • (Педагогічні звання, які присвоєні до 2010-2011 року, вважаються безстроковими)6. Рішення атестаційних комісій та порядок їх оскарження

 • Оформлення рішення:

 • За умови виконання певних заходів

 • При невідповідності посаді

 • УВАГА!!!

 • Рішення атестаційних комісій можуть бути оскаржені до судуДодаток до Типового положення про атестацію педагогічних працівників

 • Нова форма атестаційного листаАтестаційний лист

 • 1. Рішення атестаційної комісії:

 • - відповідає займаній посаді

 • За результатами атестації:

 • - присвоїти кваліфікаційну категорію “спеціаліст”…..Атестаційний лист

 • 2. Рішення атестаційної комісії:

 • відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії

 • “ спеціаліст першої категорії”Атестаційний лист

 • УВАГА!

 • Обов'язково вказати результати голосування • Дякую за увагу !Схожі:

Положення про атестацію педагогічних працівників Документ опубліковано: Офіційний вісник України вiд 30. 12. 2010 2010 р., №98 наказ міністерства освіти І науки України від 06. 10. 2010 №930 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників Документ опубліковано: Офіційний вісник України вiд 30. 12. 2010 2010 р., №98 наказ міністерства освіти І науки України від 06. 10. 2010 №930
«Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»
Положення про атестацію педагогічних працівників Документ опубліковано: Офіційний вісник України вiд 30. 12. 2010 2010 р., №98 наказ міністерства освіти І науки України від 06. 10. 2010 №930 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників Документ опубліковано: Офіційний вісник України вiд 30. 12. 2010 2010 р., №98 наказ міністерства освіти І науки України від 06. 10. 2010 №930
«Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»
Положення про атестацію педагогічних працівників Документ опубліковано: Офіційний вісник України вiд 30. 12. 2010 2010 р., №98 наказ міністерства освіти І науки України від 06. 10. 2010 №930 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників Документ опубліковано: Офіційний вісник України вiд 30. 12. 2010 2010 р., №98 наказ міністерства освіти І науки України від 06. 10. 2010 №930
«Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»
Положення про атестацію педагогічних працівників Документ опубліковано: Офіційний вісник України вiд 30. 12. 2010 2010 р., №98 наказ міністерства освіти І науки України від 06. 10. 2010 №930 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників Документ опубліковано: Офіційний вісник України вiд 30. 12. 2010 2010 р., №98 наказ міністерства освіти І науки України від 06. 10. 2010 №930
Відділ освіти Харківської районної державної адміністрації інформаційно-методичний центр
Положення про атестацію педагогічних працівників Документ опубліковано: Офіційний вісник України вiд 30. 12. 2010 2010 р., №98 наказ міністерства освіти І науки України від 06. 10. 2010 №930 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників Документ опубліковано: Офіційний вісник України вiд 30. 12. 2010 2010 р., №98 наказ міністерства освіти І науки України від 06. 10. 2010 №930
Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації Відділ нормативності та якості освіти
Положення про атестацію педагогічних працівників Документ опубліковано: Офіційний вісник України вiд 30. 12. 2010 2010 р., №98 наказ міністерства освіти І науки України від 06. 10. 2010 №930 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників Документ опубліковано: Офіційний вісник України вiд 30. 12. 2010 2010 р., №98 наказ міністерства освіти І науки України від 06. 10. 2010 №930
Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації Відділ нормативності та якості освіти
Положення про атестацію педагогічних працівників Документ опубліковано: Офіційний вісник України вiд 30. 12. 2010 2010 р., №98 наказ міністерства освіти І науки України від 06. 10. 2010 №930 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників Документ опубліковано: Офіційний вісник України вiд 30. 12. 2010 2010 р., №98 наказ міністерства освіти І науки України від 06. 10. 2010 №930
Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації Відділ нормативності та якості освіти
Положення про атестацію педагогічних працівників Документ опубліковано: Офіційний вісник України вiд 30. 12. 2010 2010 р., №98 наказ міністерства освіти І науки України від 06. 10. 2010 №930 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 10. 2010 р. №930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14. 12. 2010 р за №1255/18550
Атестація педагогічних працівників України здійснюється відповідно до Типового Положення про атестацію педагогічних працівників України,...
Положення про атестацію педагогічних працівників Документ опубліковано: Офіційний вісник України вiд 30. 12. 2010 2010 р., №98 наказ міністерства освіти І науки України від 06. 10. 2010 №930 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 10. 2010 №930 та зареєстроване в Міністерстві юстиції україни 14 грудня 2010р за №1255/18550
Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від
Положення про атестацію педагогічних працівників Документ опубліковано: Офіційний вісник України вiд 30. 12. 2010 2010 р., №98 наказ міністерства освіти І науки України від 06. 10. 2010 №930 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників Затверджено: Наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 10. 2010 №930 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов'язкове проходження не рідше одного разу на п'ять років підвищення кваліфікації...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка