Без здоров'я і мудрість незавидна, і мистецтво бліде, Без здоров'я і мудрість незавидна, і мистецтво бліде


НазваБез здоров'я і мудрість незавидна, і мистецтво бліде, Без здоров'я і мудрість незавидна, і мистецтво бліде
Дата конвертації14.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации«Без здоров'я і мудрість незавидна, і мистецтво бліде,

 • «Без здоров'я і мудрість незавидна, і мистецтво бліде,

 • і сила в’яне, і багатство без користі, і слово безсиле»

 • Герофіл  (бл. 300 р. до н.е.), давньогрецький  лікар, один з основоположників Олександрійської медичної школи

Показники стану здоров’я учнів початкових класів гімназії:

 • Показники стану здоров’я учнів початкових класів гімназії:

 • Офтальмологічні патології – 16,3%

 • Неврологічні патології –12,5%

 • ЛОР-патології – 22,5%

 • Травматологічні патології :

  • сколіоз – 25%
  • патологія осанки – 21%
 • Соматичні патології – 27%

 • Хірургічні патології – 3,4%

 • Пропуски уроків учнів початкових класів через хворобу:

 • - за 2008-2009 н.р. : всього -11534 години, по хворобі -10217 годин (88,6%)

 • - за І семестр 2009-2010 н.р. : всього -6102 години, по хворобі – 6050 годин (99%)Здоров'язбережувальні технології - це технології, що не викликають у суб'єктів освіти специфічних захворювань: неврозів, дидактогенії, вигоряння особистості вчителя. Ці технології є природовідповідними, інтерактивними, такими, що мають потенціал оздоровлення.

 • Здоров'язбережувальні технології - це технології, що не викликають у суб'єктів освіти специфічних захворювань: неврозів, дидактогенії, вигоряння особистості вчителя. Ці технології є природовідповідними, інтерактивними, такими, що мають потенціал оздоровлення.Поняття “здоров’язбережувальні технології” об’єднує в собі всі напрями діяльності загальноосвітнього закладу щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів. Під здоров’язбережувальними технологіями вчені пропонують розуміти:

 • Поняття “здоров’язбережувальні технології” об’єднує в собі всі напрями діяльності загальноосвітнього закладу щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів. Під здоров’язбережувальними технологіями вчені пропонують розуміти:

 • ·  сприятливі умови навчання дитини в школі (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання);

 • ·  оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм);

 • ·  повноцінний та раціонально організований руховий режим.

 • Впровадження здоров’язбережувальних освітніх технологій пов’язано з використанням медичних (медико-гігієнічних, фізкультурно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих), соціально-адаптованих, екологічних здоров’язбережувальних технологій та технологій забезпечення безпеки життєдіяльності.здоров’язбережувальні – технології, що створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці в школі та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм), відповідність навчального та фізичного навантажень можливостям дитини;

 • здоров’язбережувальні – технології, що створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці в школі та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм), відповідність навчального та фізичного навантажень можливостям дитини;

 • оздоровчі – технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного здоров’я учнів, підвищення потенціалу (ресурсів) здоров’я: фізична підготовка, фізіотерапія, аромотерапія, загартування, гімнастика, масаж, фітотерапія, музична терапія;

 • технології навчання здоров’ю – гігієнічне навчання, формування життєвих навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо), профілактика травматизму та зловживання психоактивними речовинами, статеве виховання. Ці технології реалізуються завдяки включенню відповідних тем до предметів загальнонавчального циклу, введення до варіативної частини навчального плану нових предметів, організації факультативного навчання та додаткової освіти;

 • виховання культури здоров’я – виховання в учнів особистісних якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про здоров’я як цінність, посиленню мотивації на ведення здорового способу життя, підвищенню відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини.Об'єкт дослідження: система навчально-виховного процесу у школі.

 • Об'єкт дослідження: система навчально-виховного процесу у школі.

 • Предмет дослідження: умови та фактори, що стимулюють і перешкоджають підвищенню формування здорової особистості.

 • Мета дослідження: виявити шляхи й засоби управління ефективним формуванням діяльності, спрямованої на збереження та поліпшення здоров'я всіх учасників освітнього процесу. • сприяти формуванню здоров'язбережувальних технологій;

 • розробити систему оздоровлення учнів, комплекс організаційних форм і методів діяльності, спрямованих на збереження й поліпшення здоров'я учасників освітнього процесу;

 • вивчення й упровадження нормативно-правових, науково-методичних і організаційних основ діяльності системи освіти з формування духовно й фізично здорової особистості учнів;

 • поліпшення якості освітнього процесу й формування стійкого інтересу до потреби в отриманні навичок здорового способу життя;

 • реалізація програм з формування здорової особистості в умовах освітнього процесу;

 • прийняття управлінських рішень з регулювання й корекції факторів, що впливають на самопочуття та здоров'я учня.виявлені, теоретично обґрунтовані й дослідно-експериментальним шляхом перевірені умови, що забезпечують успішне формування здорового способу життя школярів;

 • виявлені, теоретично обґрунтовані й дослідно-експериментальним шляхом перевірені умови, що забезпечують успішне формування здорового способу життя школярів;

 • розроблена система впровадження програм для учнів (уроків здоров'я, лекцій, «круглих столів»);

 • організована робота з дітьми в позаурочний час (дні здоров'я, оздоровчі табори та ін.);

 • удосконалена організація й забезпечення фізкультурно-оздоровчої роботи, підвищення рухової активності;

 • упорядкована структура проведення динамічних пауз та годин активного відпочинку;

 • систематизоване упровадження оздоровчих заходів у організацію навчального процесу;

 • використання методик лікувальних і оздоровчих процедур та інших матеріалів, зібраних під час експерименту, дозволяє цілеспрямовано управляти й розвивати здоровий спосіб життя у школі.Як ви оцінюєте своє здоров’я?

 • Як ви оцінюєте своє здоров’я?

 • Здоровий – 73,2%

 • Швидше здоровий, ніж не здоровий – 20,4%

 • Швидше нездоровий, ніж здоровий – 5%

 • Нездоровий – 0,7%

 • Важко відповісти – 0,7%

 • Хто в першу чергу відповідає за ваше здоров’я?

 • Я – 53.4%

 • Батьки – 44,8%

 • Школа, вчителі – 0,6%

 • Держава – 1,2%

 • Що таке здоров’я?

 • Більшість учнів 1-2 класів пов’язують здоров’я з фізичним станом організму, а от вже учні 3-4 класів розуміють здоров’я, як задовільний фізичний, психічний і духовний стан людини.Що таке «здорова» школа? Напевно, це така установа, в якій праця й навчання радісні, в якій немає фізичного та психічного насильства, в якій виключається варварське вторгнення в життя особистості. Це дім, де життя організоване природовідповідно, за принципами співіснування та співробітництва. Це місце, де людина не відчуває себе неповноцінною, самотньою та покинутою.

 • Що таке «здорова» школа? Напевно, це така установа, в якій праця й навчання радісні, в якій немає фізичного та психічного насильства, в якій виключається варварське вторгнення в життя особистості. Це дім, де життя організоване природовідповідно, за принципами співіснування та співробітництва. Це місце, де людина не відчуває себе неповноцінною, самотньою та покинутою.Просвіта

 • ПросвітаЗабезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов навчання,

 • Забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов навчання,

 • оптимального світлового і температурного режиму в кабінетах.

 • Забезпечення оперативного, прямого і зворотнього зв'язку.

 • Врахування індивідуальних особливостей учнів.

 • Оптимальний режим праці.

 • Забезпечення чинника фіксації зору.

 • Обґрунтованість методів навчання

 • Зміна навчальної діяльності, режимів робіт.

 • Психологічний клімат.

 • Наявність емоційних розрядок.

 • Розумне поєднання різноманітних видів діяльності.

 • Забезпечення мотивації діяльності учня.

 • Співпраця.

 • Диференційований підхід.

 • Режим змінних позицій.

 • Правильна організація активного відпочинку дітей .

 • Валеологічна спрямованість.

 • Темп і особливості закінчення уроку.

 • Дотримування норм домашніх завдань.Взаємовідвідування уроків.

 • Взаємовідвідування уроків.

 • Відбулися майстер-класи по проектним технологіям.

 • Підготовлено і проведено свято «Тато, мама, я – спортивна сім'я”.

 • Опрацьовані статті в журналах по здоров'язберігаючим технологіям.

 • Зроблені дослідження в Інтернеті.

 • Проведено майстер-клас з природознавства автором методичного посібника Сазоновою Л. Г.

 • Проведені лекції для батьків і дітей із запрошенням шкільної медсестри, психолога та лікарів-спеціалістів.

 • Стало традицією написання диктантів на здоров'язберігаючу тематику.

 • Використання на уроках скоромовок, поспівок, фізкультхвилинок, динамічних пауз дає можливість запобігти перевтомі, забезпечують високу працездатність протягом дня.

 • Проводяться лекторії для батьків з профілактики шкідливих звичок.

 • Організовані консультпункти з питань використання інноваційних технологій в НВП початкової школи.Матеріальна база

 • Матеріальна база

 • Кліматичні умови (вологе прибирання, дотримання

 • температурного режиму, провітрювання приміщень)

 • Медичне обстеження

 • Гаряче харчування

Створення сприятливого середовища для збереження здоров’я, виховання і розвитку особистості;

 • Створення сприятливого середовища для збереження здоров’я, виховання і розвитку особистості;

 • Позитивна динаміка емоційного стану школярів;

 • Збереження фізичного, психічного і духовного здоров’я учнів;

 • Формування у дітей навичок саморегуляції, ціннісного ставлення до здоров’я;

 • Зниження показників захворюваності серед учнів і вчителів;

 • Покращення психологічного клімату в дитячому і педагогічному колективі;

 • Збереження опірності організму учнів до шкідливих факторів впливу навколишнього середовища;

 • Зміна соціального менталітету батьків;

 • Оптимізація рухового режиму учнів. • Динаміка відвідування гуртків:

 • Висновок: поліпшені кліматичні умови (побудова міні-котельні в гімназії), використання оздоровчих заходів (ароматерапія, фітотерапія; ранкова зарядка та ін.), відвідування гуртків та інноваційний підхід у навчанні – це крок до здоров'я .Нехай чудова ця пора вам подарує

 • Нехай чудова ця пора вам подарує

 • вік щасливий,

 • Щоб не згасали доброта,

 • здоров'я, радощі і сила.

 • Щоб ваш важкий почесний труд був

 • плідний, як багата осінь,

 • І кожен день, що йде новий, хай щастя

 • й радість вам приносить!

 • Сили вам, наснаги,

 • мужності й терпіння,

 • Щоб вам нерви не псували

 • деякі створіння!

Схожі:

Без здоров\Реалізація проектної діяльності засобами мультимедіа
«Без здоров'я і мудрість незавидна, і мистецтво бліде, і сила в’яне, і багатство без користі, і слово безсиле»
Без здоров\Народна мудрість Перейшов на ліки – пропав навіки
...
Без здоров\Тема: “Організація фізкультурно-оздоровчої системи в школі”
Народна мудрість говорить: "Найбільше багатство здоров'я", "Здоров'я виходить пудами, а входить золотниками"
Без здоров\Проект: “Сімейний бюджет. Доходи та витрати сім'ї”. Підготувала
Нажити багато грошей хоробрість, зберегти їх мудрість, а уміло витратити мистецтво. Б. Авербах Чи згодні ви, що
Без здоров\Отримай мудрість! Співпереживання Що таке мудрість?
Божественним може передатися від Бога життєдайна сила, під впливом якої відбувається справжнє виховання. Тільки життя народжує життя...
Без здоров\«Здоров’я не все, але без здоров’я – нічого» Сократ
Увага до питання здоров’я школярів суттєво зросла. Про несприятливість у даній сфері говорять давно, але сьогодні ця проблема стоїть...
Без здоров\Краса мудрість здоров’я духовність берегиня
Клініка Уляни Лущик медичний заклад, що надає пацієнтові детальну інформацію стосовно стану його здоров'я та пропонує як ефективні...
Без здоров\Хто розтринькує здоров'я з дитинства, залишається без майбутнього. Хто розтринькує здоров'я з дитинства, залишається без майбутнього
Використання засобів, які сприяють інтересу до навчального матеріалу, створення умов для самовираження учнів
Без здоров\Давня мудрість говорить: людина риє собі могилу ложкою. Давня мудрість говорить: людина риє собі могилу ложкою
Учені-медики провели дослідження і з'ясували, що здоров'я людини залежить на: 8-10 від медицини; 30 від екології; 52-60 від способу...
Без здоров\Об’єктом дослідження є стилі орнаментування в топіарному мистецтві
Англо-саксонське мистецтво, мистецтво Арабського халіфату, "Каролінгське відродження", Давньоруське мистецтво, Романський стиль,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка