Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні»


НазваКанадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні»
Дата конвертації14.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» (2008 – 2013 рр.) за підтримки Канадської агенції з міжнародного розвитку (CIDA)

 • Проектом передбачено

 • аналіз вітчизняного законодавства та створення нормативно-правової бази щодо запровадження інклюзивного навчання;

 • апробація моделі інклюзивного навчання та поширення досвіду в Україні;

 • підготовка кваліфікованих педагогічних кадрів для роботи в умовах інклюзії;

 • формування громадської думки стосовно осіб з особливими потребами.


Стаття 24. Освіта

 • Стаття 24. Освіта

 • 1. Держави-учасниці визнають право інвалідів на освіту. Для цілей реалізації цього права без дискримінації й на підставі рівності можливостей держави-учасниці забезпечують інклюзивну освіту на всіх рівнях і навчання протягом усього життя, прагнучи при цьому:

 • a) до повного розвитку людського потенціалу, а також почуття достоїнства та самоповаги та до посилення поваги до прав людини, основоположних свобод і людської багатоманітності;

 • b) до розвитку особистості, талантів і творчості інвалідів, а також їхніх розумових і фізичних здібностей у найповнішому обсязі;

 • c) до надання інвалідам можливості брати ефективну участь у житті вільного суспільства; • система освітніх послуг, що ґрунтується на

 • забезпеченні основного права дитини на освіту

 • та

 • права навчатися за місцем проживання,

 • що

 • передбачає навчання дитини з особливими

 • освітніми потребами, зокрема дитини з

 • особливостями психофізичного розвитку, в умовах загальноосвітнього закладу.

 • є динамічним процесом, що розвивається

 • ПОСТІЙНО • Науково-педагогічний експеримент «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (наказ Міністерства освіти і науки України від 10.08.2001 р.)

 • № 586

 • Науково-педагогічний експеримент «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку шляхом запровадження їх інклюзивного навчання» (наказ Міністерства освіти і науки України від 01.12.2008 р. № 1087) • Розпорядження Кабінету Міністрів України

 • від 03.12.2009 № 1482-р «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року»

 • Наказ Міністерства освіти і науки від 21.12.2009 р. № 1153Указ Президента України від 30 вересня 2010 року «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»

 • Указ Президента України від 30 вересня 2010 року «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»

 • Указ Президента України від 19 травня 2011 року № 588 «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженим фізичними можливостями»Наказом МОН від 01.10.2010 р. № 912 затверджено Концепцію розвитку інклюзивного навчання

 • Наказом МОН від 01.10.2010 р. № 912 затверджено Концепцію розвитку інклюзивного навчання

 • Розроблено Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 • Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів України з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», 6 липня 2010 року № 2442-VІНаказом МОН від 01.10.2010 р. № 912 затверджено Концепцію розвитку інклюзивного навчання

 • Наказом МОН від 01.10.2010 р. № 912 затверджено Концепцію розвитку інклюзивного навчання

 • Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів України з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», 6 липня 2010 року № 2442-VІПоложення про спеціальні класи для навчання дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки від 09.12.2010 № 1224, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 29 грудня 2010 р. за № 1412/18707

 • Положення про спеціальні класи для навчання дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки від 09.12.2010 № 1224, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 29 грудня 2010 р. за № 1412/18707

 • доповнено Класифікатор професій посадою асистента вчителя інклюзивного навчання (наказ Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки від 06.12.2010 р. № 1205, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 22 грудня 2010 р. за № 1308/18603.

 • Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки від 06.12.2010 р. № 1205, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 22 грудня 2010 р. за № 1308/18603.

 • Наказом 23.06.2011 № 623/61, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.12.2011 за № 1407/20145 Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультаціїпідготовлено та видано «Український жестівник для батьків», заплановано розробити жестівник «Українська жестова мова» та комп’ютерне забезпечення відео супроводу жестових одиниць для широкого загалу користувачів, провести трирівневі курси з вивчення української жестової мови на базі Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, започаткувати у системі ВНЗ підготовку фахівців для викладання предмету «жестова мова» - вчитель української жестової мови.

 • підготовлено та видано «Український жестівник для батьків», заплановано розробити жестівник «Українська жестова мова» та комп’ютерне забезпечення відео супроводу жестових одиниць для широкого загалу користувачів, провести трирівневі курси з вивчення української жестової мови на базі Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, започаткувати у системі ВНЗ підготовку фахівців для викладання предмету «жестова мова» - вчитель української жестової мови.наказом Міністерства від 24.12.2010 № 1285 створено робочу групу для розроблення програм розвитку дітей дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за нозологіями

 • наказом Міністерства від 24.12.2010 № 1285 створено робочу групу для розроблення програм розвитку дітей дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за нозологіями«Вступ до інклюзивної освіти» та навчально-методичний посібник «Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання»,

 • «Вступ до інклюзивної освіти» та навчально-методичний посібник «Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання»,

 • «Основи інклюзивної освіти»,

 • «Лідерство в інклюзивній школі»,

 • практичні посібники «Інклюзивна освіта», «Як зробити школу інклюзивною»

 • навчально-методичні посібники «Путівник для вчителів» «Путівник для батьків дітей з особливими потребами».«Вступ до інклюзивної освіти» та навчально-методичний посібник «Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання»,

 • «Вступ до інклюзивної освіти» та навчально-методичний посібник «Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання»,

 • «Основи інклюзивної освіти»,

 • «Лідерство в інклюзивній школі»,

 • практичні посібники «Інклюзивна освіта», «Як зробити школу інклюзивною»

 • навчально-методичні посібники «Путівник для вчителів» «Путівник для батьків дітей з особливими потребами».заклад освіти, який забезпечує інклюзивний підхід через систему освітніх послуг, зокрема:

 • заклад освіти, який забезпечує інклюзивний підхід через систему освітніх послуг, зокрема:

 • адаптує навчальні програми та плани, фізичне

 • середовище, методи та форми навчання;

 • використовує існуючі в громаді ресурси, залучає батьків;

 • співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей;

 • створює позитивний клімат в шкільному середовищі.Складові інклюзивної моделі освіти

 • Складові інклюзивної моделі освіти

 • Командний підхід

 • Ефективне залучення членів родини

 • Індивідуалізація навчального процесу

 • Адаптація та модифікація

 • Створення позитивної атмосфери

 • Підготовка педагогів

Ефективне залучення членів родини ґрунтується на:

 • Ефективне залучення членів родини ґрунтується на:

 • визнанні того, що батьки є першими і головними вчителями дитини;

 • врахуванні індивідуальності, культури, інтересів, пріоритетів й потреб сімей;

 • регулярному обміні з батьками повною та неупередженою інформацією стосовно їхніх дітей;

 • урахуванні потреб дітей під час розробки навчальних та інших програм;

 • турботі про те, щоб послуги, які надаються сім'ям, були комплексними, скоординованими, гнучкими, доступними і відповідали потребам кожної родини.

АДАПТАЦІЯ – змінює характер подачі матеріалу, не змінюючи зміст або концептуальну складність навчальної задачі (середовища, характеру навчання, вказівок, матеріалу, поведінки, організаційних навичок, сенсорних потреб)

 • АДАПТАЦІЯ – змінює характер подачі матеріалу, не змінюючи зміст або концептуальну складність навчальної задачі (середовища, характеру навчання, вказівок, матеріалу, поведінки, організаційних навичок, сенсорних потреб)

 • МОДИФІКАЦІЯ – змінює характер подачі матеріалу шляхом зміни змісту або концептуальної складності навчальної задачі (скорочення змісту, зменшення вимог до участі в роботі)Індивідуалізація навчального процесу

 • Індивідуалізація навчального процесу

 • Складові індивідуального плану:

   • Ідентифікуюча інформація
   • Поточний рівень знань і вмінь дитини
   • Цілі та завдання
   • Спеціальні та додаткові послуги
   • Адаптація класного середовища та організації роботи
   • Строки дії
   • Інформація про прогрес дитини


Підготовка педагогів

 • Підготовка педагогів

 • Методичні посібники

 • Курс “Вступ до інклюзивного навчання”

 • Консультації

 • Система наставництва

 • Програми з обміну досвідомСхожі:

Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» iconПлан роботи семінару: Значення поняття "Інтеграція", "Інклюзія", "Інклюзивна освіта"
Це гнучка, індивідуалізована система навчання дітей з особливими потребами в умовах масової загальноосвітньої школи
Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» iconПсихолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами
Основою психолого-педагогічного супроводу навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами є
Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» iconПсихолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами з елементами арт-терапії Шкільний проект
Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами з елементами арт-терапії
Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» iconПрава дітей – місце в політичному контексті «Здоровий вибір – 2006»
Діти з особливими потребами: діти з вадами розвитку, діти-інваліди, обдаровані діти, безпритульні діти, діти-сироти, діти біженців/мігрантів,...
Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» iconПоложення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах
...
Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» iconІнклюзивна освіта в україні: здобутки, проблеми та перспективи

Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» iconТолерантне ставлення учнів та педагогів – головна умова комфортного навчання дітей з особливими потребами в інклюзивній школі
Толерантне ставлення учнів та педагогів головна умова комфортного навчання дітей з особливими потребами в інклюзивній школі
Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» icon1. Масенко В. В., Софій Н. З. Інклюзивна освіта: стан І перспективи розвитку в Україні: Науково-методичний збірник. – К.: Фо – П, 2007. – 180 с
Масенко В. В., Софій Н. З. Інклюзивна освіта: стан І перспективи розвитку в Україні: Науково-методичний збірник. К.: Фо п, 2007....
Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» iconУ столиці налічується 7902 дітей з особливими потребами віком від 0 до 18 років, що становить
Це політика й процес, що дає можливість всім дітям брати участь у всіх програмах
Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» iconЗавдання
Завдання: вивчення соціально-психологічних потреб дітей особливими потребами, їх психофізіологічних І індивідуальних особливостей;...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка