Курсова робота на тему: «методика застосування інформаційних технологій під час презентації проектної діяльності»


НазваКурсова робота на тему: «методика застосування інформаційних технологій під час презентації проектної діяльності»
Дата конвертації14.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Курсова робота на тему:

 • «МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»


Метою курсової роботи є дослідження теоретичних основ та особливостей організації проектної діяльності на уроках технології Об'єкт дослідження – проектна діяльність у навчально-виховному процесі у середніх загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів (ЗОШ). Предмет дослідження – використання проектних технологій на уроках трудового навчання.Гіпотеза дослідження:

 • полягає в тому, що застосування проектних технологій на уроках трудового навчання підвищує рівень засвоєння навчального матеріалу учням, забезпечує оперативне керування індивідуальною діяльністю учнів та активізує пізнавальну діяльність учнів.Завдання дослідження

 • проаналізувати поняття «метод проектів» у зарубіжній та вітчизняній педагогічній літературі;

 • визначити зміст методу проектів, та класифікацію проектів;

 • дослідити основні етапи організації проектувальної діяльності школярів;

 • визначити схему оформлення результатів проекту шляхом використання ІКТ.Для розв’язання поставлених завдань і досягнення мети дослідження були застосовані методи дослідження:

 • Для розв’язання поставлених завдань і досягнення мети дослідження були застосовані методи дослідження:

 • теоретичний аналіз вивчення психолого-педагогічної літератури з питань технологій проекту, готовності педагога до творчої діяльності, оволодіння новітніми методиками навчання за допомогою технологій проекту, узагальнення одержаної інформації, вивчення навчально-методичної літератури.РОЗДІЛ 1. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІО. Пєхота вважає, що проект – практика особистісно-орієнтованого навчання у процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів.

 • О. Пєхота вважає, що проект – практика особистісно-орієнтованого навчання у процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів.

 • Вона зазначає, що у свідомості учня це має такий вигляд: «Все, що я пізнаю, я знаю, для чого це мені треба і де я можу ці знання застосувати». Для педагога – це прагнення знайти розумний баланс між академічними знаннями, уміннями та навичками.Під навчальним проектом Є. Полат розуміє – об’єднану навчально-пізнавальну творчу діяльність учнів-партнерів, організовану на основі комп’ютерних телекомунікацій, які мають спільну проблему, мету, узгоджені методи, способи діяльності, спрямовані на досягнення загального результату сумісної діяльності.

 • Під навчальним проектом Є. Полат розуміє – об’єднану навчально-пізнавальну творчу діяльність учнів-партнерів, організовану на основі комп’ютерних телекомунікацій, які мають спільну проблему, мету, узгоджені методи, способи діяльності, спрямовані на досягнення загального результату сумісної діяльності.Типологія проектних робіт:

 • за домінуючим видом діяльності дослідження: творчі, рольово-ігрові, інформаційні, практично-орієнтовані проекти;

 • за предметно-змістовою галуззю: монопроекти та межпредметні проекти;

 • за характером координації проекта: з відкритою, явною, прихованою координацією;

 • за характером контактів: внутрішні, регіональні, міжнародні; за кількістю учасників проекту: особистісні, парні, групові; за довготривалістю: короткострокові та довгострокові.Проектна технологія дозволяє:

 • виявляти та визначали проблеми;

 • проводити їх аналіз;

 • знаходити шляхи їх розв’язання;

 • розвивати вміння працювати з інформацією;

 • знаходити необхідне джерело, наприклад, дані в довідковій літературі або в засобах масової інформації;

 • застосовувати отриману інформацію з метою розв’язання поставлених завдань.Метод проектів забезпечує:

 • активність навіть тих учнів, які, як правило, віддають перевагу мовчанню;

 • розкриття учнями своїх здібностей, що формує у них впевненість в собі;

 • комфортність навчання для учнів, оскільки вони перестають боятися негативної оцінки;

 • удосконалення комунікативних навичок учнів, оскільки це дає змогу їм більше висловлюватись;

 • розвиток у учнів ряду здібностей (спільного прийняття рішень, творчого мислення тощо);

 • посилює позитивну мотивацію до навчання, бо проект вибирається та реалізується на основі власних інтересів, потреб та можливостей;

 • формує творче системне мислення;

 • сприяє формуванню культури ділового спілкування, умінню аргументовано захищати свої позиціїКласифікація проектів (за Є. Полат)Класифікація проектів відповідно до домінуючого методу чи діяльностіКласифікація проектів (О. Пєхоти)РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІКласифікація презентації:

  • За кількістю медіа засобів: мультимедіа (звуки, зображення, відео фрагменти); текстова (з мінімальним ілюструванням); комбінована.
  • За призначенням: комерційні (здебільшого рекламного характеру); інформаційні; навчальні тощо.
  • За способом подання слайдів можна розрізняти презентації:
  • Слайд-шоу – без супроводу лектора, або із записаним голосом доповідача.
  • Комбінована – з усним супроводом, із записаним голосом, частиною якої може бути слайд-шоу.


Переваги мультимедійних презентацій:

 • Презентації можуть створюватися не тільки для показу на стінному екрані для групи слухачів в аудиторії, але також можуть використовуватися для індивідуального перегляду на комп'ютері.

 • Комп'ютерні презентації можуть використовуватися як для занять з безпосередньою участю доповідача, так і без його участі (наприклад, для самоосвіти).

 • Потенційна можливість інтерактивності дозволяє комп'ютерні презентації адаптувати під особливості сприйняття учнями навчального матеріалу.

 • Часова інтерактивність надає можливість учню самостійно визначати початок, тривалість процесу навчання, а також швидкість просування по навчальному матеріалу.

 • Інтерактивність при доборі потрібної послідовності відображення навчальної інформації забезпечує вільне визначення чергування використання фрагментів інформації.

 • Змістова інтерактивність дозволяє змінювати, доповнювати чи зменшувати обсяг змістової інформації.В ході роботи над проектом “Творити завжди не просто”

 • В ході роботи над проектом “Творити завжди не просто”

 • Ми розробили презентаціюТипові помилки учнівських робіт:

 • Викладення в презентації теорії з підручника чи посібника (енциклопедії тощо).

 • В презентаціях, виконаних як приклади учнівських робіт, використовується текстовий матеріал, що не відповідає віку учнів.

 • В презентаціях, які є представленням результатів учнівського дослідження, не відображається гіпотеза, хід дослідження і висновки. Інколи висновки носять загальний характер, не стосуються конкретного дослідження, яке проводили самі учні.

 • Розміщення на слайді великого обсягу текстового матеріалу, для читання і осмислення якого необхідно багато часу.

 • Створення так званого «фотоальбому» – забагато ілюстрацій (фотографій чи малюнків) з підписами.

 • Відсутність формулювання теми і автора на першому сайді та використаних джерел на останньому.ІКТ для розробки методу проектів:

 • візуальна подача результатів дослідження;

 • упорядковування інформації, збереження даних в електронних таблицях;

 • використання текстових та графічних редакторів під час написання роботи;

 • подання кількісних результатів досліджень у вигляді схем, діаграм, графіків, таблиць;

 • матеріали проекту, зібрані на електронних носіях, легко змінювати та доповнювати;

 • доступність донесення свого бачення проблеми до інших за допомогою створених буклетів, публікацій, презентацій, веб-сайтів;

 • використання ресурсів Інтернету, освітніх сайтів, соціальних сервісів.Висновки

 • Проектна технологія в свою чергу забезпечує перехід від традиційних освітніх технологій до нового типу навчання. Вона посилює його розвивальний характер, передбачає спільну, обґрунтовану, сплановану й усвідомлену діяльність партнерів, що вчаться. В свою чергу проектна технологія спрямована на формування в учнів певної системи інтелектуальних і практичних умінь, орієнтована на виконання соціальних ролей та удосконалення особистості.

 • Метод проектів завжди припускає рішення якоїсь проблеми, що передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, з іншого інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, технології, творчих областей.Робота за методом проектів передбачає не тільки наявність і усвідомлення якоїсь проблеми, а й процес її розкриття, рішення, що включає чітке планування дій, наявністю ідеї та гіпотези вирішення цієї проблеми, чіткий розподіл ролей (якщо мається на увазі групова робота), тобто завдань для кожного учасника за умов тісної взаємодії. Результати виконаних проектів повинні бути, що називається, «відчутними», предметними, тобто, якщо це теоретична проблема, то конкретне її рішення, якщо практична, конкретний практичний результат, готовий до застосування .

 • Робота за методом проектів передбачає не тільки наявність і усвідомлення якоїсь проблеми, а й процес її розкриття, рішення, що включає чітке планування дій, наявністю ідеї та гіпотези вирішення цієї проблеми, чіткий розподіл ролей (якщо мається на увазі групова робота), тобто завдань для кожного учасника за умов тісної взаємодії. Результати виконаних проектів повинні бути, що називається, «відчутними», предметними, тобто, якщо це теоретична проблема, то конкретне її рішення, якщо практична, конкретний практичний результат, готовий до застосування .Для ефективної роботи у проектній діяльності вчителю необхідно створити та підібрати інформаційні, методичні та дидактичні матеріали, сукупність яких називається Портфоліо навчального проекту. Ці матеріали створюються вчителями та учнями з використанням ІКТ (засобів створення мультимедійних комп’ютерних презентацій, текстового та графічного редактора, табличного процесора, комп’ютерних програм для створення публікацій і Веб-сайтів, здійснення пошуку інформації в Інтернеті, роботи з електронною поштою тощо).

 • Для ефективної роботи у проектній діяльності вчителю необхідно створити та підібрати інформаційні, методичні та дидактичні матеріали, сукупність яких називається Портфоліо навчального проекту. Ці матеріали створюються вчителями та учнями з використанням ІКТ (засобів створення мультимедійних комп’ютерних презентацій, текстового та графічного редактора, табличного процесора, комп’ютерних програм для створення публікацій і Веб-сайтів, здійснення пошуку інформації в Інтернеті, роботи з електронною поштою тощо).

Схожі:

Курсова робота на тему: «методика застосування інформаційних технологій під час презентації проектної діяльності» iconКурсова робота на тему: «застосування інформаційних технологій для створення дидактичних матеріалів на уроках трудового навчання»
«застосування інформаційних технологій для створення дидактичних матеріалів на уроках трудового навчання»
Курсова робота на тему: «методика застосування інформаційних технологій під час презентації проектної діяльності» iconКурсова робота на тему: «організація самостійної роботи учнів під час вивчення інформатики в старшій школі»
Предмет дослідження – дидактичні основи й методика застосування енмк на уроках інформатики. Мета роботи – теоретично обґрунтувати...
Курсова робота на тему: «методика застосування інформаційних технологій під час презентації проектної діяльності» iconВикористання інформаційних технологій під час здійснення проективної діяльності
Сутність, види, принципи проективної діяльності. Основні вимоги до її застосування із використанням іт
Курсова робота на тему: «методика застосування інформаційних технологій під час презентації проектної діяльності» iconДипломна робота на тему: «технологія розробки та методика застосування мультимедійних дидактичних засобів під час викладання трудового навчання у старшій школі»
«технологія розробки та методика застосування мультимедійних дидактичних засобів під час викладання трудового навчання у старшій...
Курсова робота на тему: «методика застосування інформаційних технологій під час презентації проектної діяльності» iconТема: «Методика вивчення розділу “Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності” учнів 10-11 класів сзш»
Гіпотеза дослідження − навчальна діяльність учнів з технологій буде більш продуктивною, ефективно буде здійснюватися проектна діяльність...
Курсова робота на тему: «методика застосування інформаційних технологій під час презентації проектної діяльності» iconКурсова робота на тему
«методика навчання учнів старших класів оздобленню виробів у процесі профільного навчання за спеціалізацією «деревообробка»
Курсова робота на тему: «методика застосування інформаційних технологій під час презентації проектної діяльності» iconТипізація проектної діяльності в галузі інформаційних технологій говорущенко Тетяна Олександрівна
«National Safeware Engineering Network of Centres of Innovative Academia-Industry Handshaking»
Курсова робота на тему: «методика застосування інформаційних технологій під час презентації проектної діяльності» iconКурсова робота на тему: “експертиза та особливості митного оформлення чавунного посуду” Виконав: Якименко Д. О
Курсова робота на тему: "експертиза та особливості митного оформлення чавунного посуду"
Курсова робота на тему: «методика застосування інформаційних технологій під час презентації проектної діяльності» iconДипломна робота Педагогічні умови використання інформаційних технологій у підготовці фахівців комерційної діяльності Студентки 5-го курсу
Педагогічні умови використання інформаційних технологій у підготовці фахівців комерційної діяльності
Курсова робота на тему: «методика застосування інформаційних технологій під час презентації проектної діяльності» iconСократу (469 – 399 рр до Н. Х.). Свій метод Сократ назвав майєвтикою
Під час застосування дослідницького методу домінує самостійна робота учнів порівняно з іншими видами діяльності. Всебічне використання...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка