Забезпечення повторення та узагальнення вивчених раніше відомостей про інтеграл, формування вміння застосовувати набуті знання в нестандартних умовах


НазваЗабезпечення повторення та узагальнення вивчених раніше відомостей про інтеграл, формування вміння застосовувати набуті знання в нестандартних умовах
Дата конвертації10.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииЗабезпечення повторення та узагальнення вивчених раніше відомостей про інтеграл, формування вміння застосовувати набуті знання в нестандартних умовах;

 • Забезпечення повторення та узагальнення вивчених раніше відомостей про інтеграл, формування вміння застосовувати набуті знання в нестандартних умовах;

 • розширення знань учнів про практичне використання інтеграла; розвиток пам'яті, уваги, мислення; виховання культури математичного мовлення, інтересу до вивчення теми.знати: - таблицю первісних елементарних функцій,

 • знати: - таблицю первісних елементарних функцій,

 • - правила знаходження первісних,

 • - формулу Ньютона - Лейбніца,

 • - таблицю інтегралів;

 • вміти : - знаходити первісну з використанням таблиці первісних та правил знаходження первісних,

 • - застосовувати формулу Ньютона – Лейбніца до обчислення визначеного інтеграла,

 • - обчислювати за допомогою інтеграла площу криволінійної трапеції,

 • - застосовувати інтеграл до розв’язування задач стереометрії,фізики, економіки, техніки.Підготовка до свідомої навчальної діяльності

 • Підготовка до свідомої навчальної діяльності

 • ІНТЕРВ’Ю

 • * Означення первісної.

 • * Основна властивість первісної.

 • * Правила знаходження первісної.

 • * Які задачі приводять до поняття інтеграла.

 • * Формула Ньютона-Лейбніца.Характеристики інтеграла :

 • Характеристики інтеграла :

 • Інтеграл від функції є площа під графіком (з урахуванням знаку).

 • Інтеграл є границя інтегральних сум.

 • Інтеграл від функції є приріст її первісної.

 • Довжина Площа Об’ємОбчисліть об'єм тіла, утвореного при обертанні навколо осі абсцис

 • Обчисліть об'єм тіла, утвореного при обертанні навколо осі абсцис

 • криволінійної трапеції, обмеженої лініями:

 • а) у = 3х, у = 0, x = 2;

 • б) у = , y = 0, x = 2.

 • Відповіді: а) 24π; б) 2π.Тільки той себе вважає сильним,

 • Тільки той себе вважає сильним,

 • Кому з математикою дружити стильно.

 • Без інтегралів можна прожити,

 • Та чи не краще все охопити?

Таблиця

  • Таблиця


Задача 1

 • Задача 1

 • При якій висоті h рідини в циліндричній посудині радіусом r=5см сила тиску на дно посудини та на бічну стінку будуть однаковими?

 • Задача 2

 • До стелі ліфта, що вільно падає, прикріплено пружину з важком. Важок не коливається. Знайти максимальне значення сили пружності при миттєвій зупинці ліфта, якщо безпосередньо перед зупинкою ліфта сума потенціальної енергії важка дорівнювала 40 Дж. Коефіцієнт жорсткості пружини 500 Н/м. Тертям та масою пружини знехтувати. Потенціальну енергію сили пружності і сили тяжіння відраховувати від положення максимального розтягу пружини.

 • Задача 3

 • Температура маси m ідеального газу з молярною масою М змінюється за законом Т = αV2, де α – відома стала. Яку роботу виконує газ при збільшенні його об’єму від V1 до V2? Чому дорівнює зміна внутрішньої енергії газу в цьому процесі? Отримує чи віддає газ тепло в цьому процесі?Задача 4

 • Задача 4

 • Заряджений конденсатор ємності С замкнений на котушку індуктивності L. Знайти таку залежність від часу ємності конденсатора, при якій струм у колі збільшується прямо пропорційно часу. Електричним опором кола знехтувати.

 • Задача 5

 • Дві частинки, які мають масу 5 мг, 2 мг і заряди, що дорівнюють +12 нКл та + 7 нКл, рухаються назустріч одна одній, маючи вдалині відносну швидкість 18 км/год. На яку найменшу відстань зблизяться частинки?

 • Задача 6

 • Магнітне поле створюється провідником зі струмом, сила якого

 • 50 А.У полі розміщена рамка. Так що дві великі сторони довжиною 65 см паралельні провіднику, а відстань від провідника до найближчої сторони рівна її ширині. Який магнітний потік пронизує рамку?* Фізика вивчає залежності між величинами та описує їх мовою математики; математика систематизує та узагальнює способи розв’язування різноманітних задач, створюючи математичні моделі та методи їх дослідження.

 • * Фізика вивчає залежності між величинами та описує їх мовою математики; математика систематизує та узагальнює способи розв’язування різноманітних задач, створюючи математичні моделі та методи їх дослідження.

 • * Сила і загальність методу диференціального й інтегрального числення такі, що не ознайомившись з ними, не можна як слід зрозуміти все значення математики для природознавства і техніки і навіть оцінити всю красу і принадність самої математичної науки.

 • А.М.КолмогоровАфанасьєваО.М.,БродськийЯ.С.,ПавловО.Л.,СліпенкоА.К.Математика.11клас:

 • АфанасьєваО.М.,БродськийЯ.С.,ПавловО.Л.,СліпенкоА.К.Математика.11клас:

 • Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2011.

 • Опрацювати за підручником с.240-241, розглянути задачі 6,7,8.Афанасьєва О.М.,Бродський Я.С., Павлов О.Л., Сліпенко А.К.Математика.11клас:Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2011.

 • Афанасьєва О.М.,Бродський Я.С., Павлов О.Л., Сліпенко А.К.Математика.11клас:Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2011.

 • Стадник Л.Г.Алгебра і початки аналізу.11 клас: Розробки уроків. -Х: Веста : Видавництво “ Ранок ”, 2007.

 • Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Проб. Підруч. Для 10-11 кл.серед.шк. - К.: Зодіак-ЕКО, 2000.

 • ППЗ Алгебра,11 клас для ЗНЗ, 2006.

 • uk.wikipedia.org/wiki/Первісна

 • formula.co.ua/integral.php

 • www.ukrreferat.com/index.php?referat...Схожі:

Забезпечення повторення та узагальнення вивчених раніше відомостей про інтеграл, формування вміння застосовувати набуті знання в нестандартних умовах iconУзагальнення і повторення вивченого з теми “ Дієслово ”
«Дієслово»; вміння застосовувати теоретичні знання на практиці; правильно вживати дієслова у мовленні, знаходити вивчені орфограми...
Забезпечення повторення та узагальнення вивчених раніше відомостей про інтеграл, формування вміння застосовувати набуті знання в нестандартних умовах iconСформувати вміння, використовуючи набуті знання Сформувати вміння, використовуючи набуті знання
Вона досягається збільшенням часу активної самостійної (тренувальної) роботи кожного учня. Відповідно до законів навчання, в умовах...
Забезпечення повторення та узагальнення вивчених раніше відомостей про інтеграл, формування вміння застосовувати набуті знання в нестандартних умовах iconРозвивати вміння, застосовувати набуті знання під час виконання практичних завдань в програмі Power Point

Забезпечення повторення та узагальнення вивчених раніше відомостей про інтеграл, формування вміння застосовувати набуті знання в нестандартних умовах iconУроку: «Середня лінія трикутника» Геометрія 8 клас Мета уроку
Формування знань про середню лінію трикутника, ознайомлення із властивістю знаходження середньої лінії трикутника, формування вмінь...
Забезпечення повторення та узагальнення вивчених раніше відомостей про інтеграл, формування вміння застосовувати набуті знання в нестандартних умовах iconМета: повторення та узагальнення знань студентів, набуті в процесі вивчення математики

Забезпечення повторення та узагальнення вивчених раніше відомостей про інтеграл, формування вміння застосовувати набуті знання в нестандартних умовах iconВчитись застосовувати набуті знання з теми «Звичайні дроби» до потреб рельного життя Вчитись застосовувати набуті знання з теми «Звичайні дроби» до потреб рельного життя
Вчитись застосовувати набуті знання з теми «Звичайні дроби» до потреб рельного життя
Забезпечення повторення та узагальнення вивчених раніше відомостей про інтеграл, формування вміння застосовувати набуті знання в нестандартних умовах iconФункціональні залежності в курсі алгебри і фізики Функціональні залежності в курсі алгебри і фізики
Формування вмінь застосовувати отримані знання при розв´язуванні типових и нестандартних задач в курсі алгебри і фізики
Забезпечення повторення та узагальнення вивчених раніше відомостей про інтеграл, формування вміння застосовувати набуті знання в нестандартних умовах iconБула собі головата, І зелена, І оката, Господиня Ква… Розум полягає не тільки у знанні, але й у вмінні застосовувати знання
Розвивати зв’язне мовлення учнів, пам’ять, вміння порівнювати, аналізувати, робити висновки, вміння роботи в групах
Забезпечення повторення та узагальнення вивчених раніше відомостей про інтеграл, формування вміння застосовувати набуті знання в нестандартних умовах iconУроку: Повторення та узагальнення вивченого матеріалу про іменник як частину мови Василь Сухомлинський
Тема уроку: Повторення та узагальнення вивченого матеріалу про іменник як частину мови
Забезпечення повторення та узагальнення вивчених раніше відомостей про інтеграл, формування вміння застосовувати набуті знання в нестандартних умовах iconРозвиваюча
Ккд теплових машин від температур нагрівника І холодильника; формувати вміння використовувати набуті знання для розв'язування практичних...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка