Основні вимоги до вивчення теми "Основи алгоритмізації ". Основні вимоги до вивчення теми "Основи алгоритмізації "


НазваОсновні вимоги до вивчення теми "Основи алгоритмізації ". Основні вимоги до вивчення теми "Основи алгоритмізації "
Дата конвертації10.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Основні вимоги до вивчення теми "Основи алгоритмізації ".

 • Основні вимоги до вивчення теми "Основи алгоритмізації ".
Слово алгоритм походить від algorithmi – латинської форми написання імені великого математика  IX ст. Аль Хорезмі, який сформулював правила виконання арифметичних дій. Спочатку під алгоритмом розуміли тільки правила виконання чотирьох арифметичних дій над багатозначними числами.

 • Слово алгоритм походить від algorithmi – латинської форми написання імені великого математика  IX ст. Аль Хорезмі, який сформулював правила виконання арифметичних дій. Спочатку під алгоритмом розуміли тільки правила виконання чотирьох арифметичних дій над багатозначними числами.Отже, надалі під алгоритмом будемо розуміти зрозумілі й точні приписи (вказівки) виконавцеві на реалізацію послідовності дій, спрямованих на досягнення зазначеної мети або на розв’язання поставленого завдання.

 • Отже, надалі під алгоритмом будемо розуміти зрозумілі й точні приписи (вказівки) виконавцеві на реалізацію послідовності дій, спрямованих на досягнення зазначеної мети або на розв’язання поставленого завдання.

 • Виконавець алгоритму- це істота (людина, тварина) або неістота (робот, автомат, КС), яка може виконувати всі вказівки заданого алгоритму.Блок-схема- це графічне зображення алгоритму у вигляді спеціальних блоків із необхідним словесним поясненням.

 • Блок-схема- це графічне зображення алгоритму у вигляді спеціальних блоків із необхідним словесним поясненням.

 • Кожний етап алгоритму на блок-схемі подається у вигляді геометричної фігури, яка має певну форму залежно від характеру дії.Блок пуск-зупинка

 • Блок пуск-зупинка

 • Блок введення-виведення

 • Блок обчислення

 • Блок перевірки умови

 • Блок покрокового повторенняУ теорії алгоритмів доведено, що будь-який, скільки завгодно складний алгоритм може бути складений з трьох основних алгоритмічних структур: лінійної, розгалуження і циклу.

 • У теорії алгоритмів доведено, що будь-який, скільки завгодно складний алгоритм може бути складений з трьох основних алгоритмічних структур: лінійної, розгалуження і циклу.Лінійна структура передбачає послідовне виконання дій, без їх повторення або пропуску деяких дій. Зазвичай програмісти прагнуть до того, аби алгоритм мав лінійну структуру

 • Лінійна структура передбачає послідовне виконання дій, без їх повторення або пропуску деяких дій. Зазвичай програмісти прагнуть до того, аби алгоритм мав лінійну структуруЗнайти периметр і площу трикутника за заданими сторнами (a,b,c) за формулою Герона.

 • Знайти периметр і площу трикутника за заданими сторнами (a,b,c) за формулою Герона.aлг ( дісн a,b,c,p,s);

 • aлг ( дісн a,b,c,p,s);

 • арг a,b,c;

 • pез р,s;

 • Поч дісн k;

 • P:=(a+b+c);

 • K:= P/2;

 • S:= sqrt(k*(k-a)*(k-b)*(k-c));

 • кін.Структура "розгалуження" передбачає виконання однієї з двох груп дій залежно від виконання умови у блоці розгалуження. Знаком "+" показано виконання умови, а знаком "-" - його невиконання. Часто використовується неповна команда розгалуження, коли один з блоків дії відсутній.

 • Структура "розгалуження" передбачає виконання однієї з двох груп дій залежно від виконання умови у блоці розгалуження. Знаком "+" показано виконання умови, а знаком "-" - його невиконання. Часто використовується неповна команда розгалуження, коли один з блоків дії відсутній.Скласти блок-схему ров’язання квадратного рівняння. Нагадаємо, квадратне рівняння має вигляд: ax2+bx+c=0.

 • Скласти блок-схему ров’язання квадратного рівняння. Нагадаємо, квадратне рівняння має вигляд: ax2+bx+c=0.

Структура "цикл" має декілька різновидів. На рис. 1 показаний цикл типу "доки" (while) з передумовою. Дії всередині цього циклу повторюються доки виконується умова у блоці розгалуження, причому спочатку перевіряється умова, а потім виконується дія. Досить часто використовуються інші типи циклу, показані на рис. 2.

 • Структура "цикл" має декілька різновидів. На рис. 1 показаний цикл типу "доки" (while) з передумовою. Дії всередині цього циклу повторюються доки виконується умова у блоці розгалуження, причому спочатку перевіряється умова, а потім виконується дія. Досить часто використовуються інші типи циклу, показані на рис. 2.

 • Побудувати блок-схему алгоритму знаходження суми елементів у масиву.

 • Введемо позначення: n – кількість елементів масиву, sum – змінна, що визначає суму, xi – і-й елемент масиву.Побудувати блок-схему алгоритму знаходження суми елементів у масиву.

 • Побудувати блок-схему алгоритму знаходження суми елементів у масиву.

 • Побудувати блок-схему алгоритму знаходження максимального елемента у масиві.

 • Надрукувати куби всіх чисел від 1 до 50

 • Вивести значення функції   для х від 0,2 до 1 з кроком 0,1.

 • Знайти всі дільники числа.

 • Визначити , чи дане число є простим, чи складеним?

 • Вивести всі прості числа з проміжку від а до b.Величина — одне з основних понять математичних і природничих наук, яке характеризує стан деякого об'єкта, процесу або явища й підлягає вимірюванню.

 • Величина — одне з основних понять математичних і природничих наук, яке характеризує стан деякого об'єкта, процесу або явища й підлягає вимірюванню.

 • Наприклад, « Х = 5 » означає, що величина, позначена як X, має значення 5.

 • З точки зору алгоритмізації за величини стають дані, які опрацьовуються певним алгоритмом. При написанні алгоритму величинам даються відповідні позначення — імена, які використовуються для звернення до значень величин.

 • У програмуванні крім імені та значення величини характеризуються такою суттєвою ознакою, як тип.Вхідні величини (аргументи) — величини, у яких зберігаються дані, що надаються виконавцю до початку виконання алгоритму.

 • Вхідні величини (аргументи) — величини, у яких зберігаються дані, що надаються виконавцю до початку виконання алгоритму.

 • Вихідні величини (результати) — величини, у яких зберігаються дані, що отримуються після виконання алгоритму.

 • Проміжні величини — величини, у яких зберігаються дані, що отримуються та використовуються під час виконання алгоритму.Сталою величиною (константою) називається величина, значення якої не змінюється в процесі виконання алгоритму.

 • Сталою величиною (константою) називається величина, значення якої не змінюється в процесі виконання алгоритму.

 • Змінною називається величина, значення якої може змінюватися в процесі виконання алгоритму. У кожний момент часу змінна величина має деяке значення, яке називається поточним.

 • Якщо в процесі виконання алгоритму якась величина не набула значення, вважають, що дана величина невизначена.П1. Складіть алгоритм:

 • П1. Складіть алгоритм:

  • а) переходу вулиці;
  • б) вимкнені комп'ютера;
  • в) приготування страви;
 • П2. Запишіть логічний вираз:

  • а) значення х не належить інтевалу (-2; 2);
  • б) точка М(х; у) лежить у першій чверті коодинатної площини;
  • в) точка М(х; у) належить одиничної кругу з центром на початку координат;
 • Складіть алгоритми:

 • ПЗ. Знайдіть:

  • а) середнє арифметичне трьох чисел;
  • б) перимет і площу прямокутника за заданими сторонами.


П4. Знайдіть:

 • П4. Знайдіть:

  • 1) середнє арифметичне n заданих чисел;
  • 2) суму квадратів n натуральних чисел;
  • 3) добуток і кількість до датних чисел серед 100 введених.
 • Виведіть перші n чисел:

  • 1) арифметичної прогресії;
  • 2) геометричної прогресії;
  • 3) чисел Фібоначчі.
 • Визначте, який податок буде вилучено із суми розміром S, якщо залежно від суми розмір податку розраховується за схемою:

  • • якщо сума не перевищує а, то податок не вираховується;
  • • якщо сума більша від а, але не перевищує b, то податок становить 10%;
  • • якщо сума більша від b, але не перевищує с, то податок становить 25 %;
  • • якщо сума більша від с, то податок становить 50%.


1. Дайте означення алгоритму, виконавця алгоритму. Наведіть приклади.

 • 1. Дайте означення алгоритму, виконавця алгоритму. Наведіть приклади.

 • 2. Опишіть властивості алгоритму.

 • 3. Опишіть базові структури алгоритмів. Наведіть приклади.

 • 4. Опишіть основні типи алгоритмів. Наведіть приклади.

 • 5. Опишіть способи подання алгоритмів.

 • 6. Дайте означення блок-схеми алгоритму.

 • 7. Опишіть призначення різних блоків.

 • 8. Дайте означення величини, аргументу, результату. Наведіть приклади.Учні повинні знати:

 • Учні повинні знати:

  • Поняття алгоритму;
  • Властивості алгоритму;
  • Базові структури алгоритмів;
  • Типи алгоритмів.;
 • Учні повинні вміти:

  • Збудувати алгоритм до задачі;


Схожі:

Основні вимоги до вивчення теми \"Основи алгоритмізації \". Основні вимоги до вивчення теми \"Основи алгоритмізації \" iconОснови алгоритмізації. Побудова алгоритмів основи алгоритмізації. Побудова алгоритмів

Основні вимоги до вивчення теми \"Основи алгоритмізації \". Основні вимоги до вивчення теми \"Основи алгоритмізації \" iconПісля вивчення цієї теми Ви зможете: Після вивчення цієї теми Ви зможете
Після вивчення цієї теми Ви зможете: визначити сутність, структуру та особливості прояву грошового ринку
Основні вимоги до вивчення теми \"Основи алгоритмізації \". Основні вимоги до вивчення теми \"Основи алгоритмізації \" iconЗагальні методичні підходи Методика ознайомлення учнів з поняттям моделі
Метою вивчення основ алгоритмізації є виділення змісту реального об'єкта алгоритму і правил його побудови, а не вивчення конкретної...
Основні вимоги до вивчення теми \"Основи алгоритмізації \". Основні вимоги до вивчення теми \"Основи алгоритмізації \" iconВивчення нового або розмова про основне
На аркуші паперу спробуйте накреслити основні моменти будь-якої теми у формі дерева
Основні вимоги до вивчення теми \"Основи алгоритмізації \". Основні вимоги до вивчення теми \"Основи алгоритмізації \" iconПісля вивчення цієї теми Ви зможете: Після вивчення цієї теми Ви зможете
Державне регулювання грошового обороту і місце в ньому фіскально-бюджетної та грошово-кредитної політики
Основні вимоги до вивчення теми \"Основи алгоритмізації \". Основні вимоги до вивчення теми \"Основи алгоритмізації \" iconМета роботи – вивчення технічних вимог до обладнання переробки м’яса та розроблення пропозицій щодо їх покращення
До технологічного обладнання м'ясної промисловості висуваються наступні основні вимоги
Основні вимоги до вивчення теми \"Основи алгоритмізації \". Основні вимоги до вивчення теми \"Основи алгоритмізації \" iconСайти журналів Основні вимоги
Вимоги до сайтів та особливості ІХ створення наведено у розпорядженні №5-116 || 03. 11. 10 ||
Основні вимоги до вивчення теми \"Основи алгоритмізації \". Основні вимоги до вивчення теми \"Основи алгоритмізації \" iconОсновні теми уроку: Основні теми уроку
На екрані дисплея, як на телеекрані, бігають чоловічки, літають літаки, мчать гоночні машини Чого тільки немає! Причому якість кольорового...
Основні вимоги до вивчення теми \"Основи алгоритмізації \". Основні вимоги до вивчення теми \"Основи алгоритмізації \" iconПісля вивчення цієї теми Ви зможете: Після вивчення цієї теми Ви зможете
А. Сент-Екзюпері Правовий статус, принципи організації і діяльності Національного банку України визначені Конституцією України та...
Основні вимоги до вивчення теми \"Основи алгоритмізації \". Основні вимоги до вивчення теми \"Основи алгоритмізації \" iconПісля вивчення цієї теми Ви зможете: Після вивчення цієї теми Ви зможете
А. Сент-Екзюпері Правовий статус, принципи організації і діяльності Національного банку України визначені Конституцією України та...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка