Конспект лекцій


НазваКонспект лекцій
Дата конвертації15.03.2013
Розмір445 b.
ТипКонспектЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА

 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА

 • (Конспект лекцій)

 •  

 • ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТІВКОВОГО ГРОШОВОГО ОБІГУ

 •  

 • 3.1. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ - ЦЕНТР ГОТІВКОВОГО ОБІГУ

 • 3.2. ЕМІСІЙНО-КАСОВА РОБОТА УСТАНОВ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

 • 3.3. РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ГОТІВКОВОГО ОБІГУ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ

 • 3.4. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ОБЛІК КАСОВИХ ОБОРОТІВ БАНКІВ

 • 3.5. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКАСАЦІЇ ГРОШЕЙ ТА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЦІННОСТЕЙ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ3.1 НБУ – центр готівкового обігу

 • 3.1 НБУ – центр готівкового обігу

 • Національний банк України згідно з Законом «Про банки та банківську діяльність» і Законом «Про Національний банк України» має монопольне право емісії банкнот і розмінної монети, організації їхнього обігу та вилучення з обігу.

 • Емісійна функція центрального банку передбачає його монопольне, право на емісію готівки, а також право на емісію депозитних грошей.

 • Починаючи з 17 вересня 1996 р., обіг карбованців на території України було припинено, і єдиним законним платіжним засобом, обов'язковим до прийняття в усі види платежів, стала гривня та її розмінна монета — копійка. Згідно з чинним законодавством Національний банк України за­безпечує виготовлення грошових знаків (банкнот і монет) і регулює їхнє функціонування на всіх етапах руху — від випуску в обіг до знищення вилучених з обігу зношених, пошкоджених та фальшивих банкнот і монет. Національний банк України розробляє дизайн грошових знаків, установлює номінали, визначає систему захисту, платіжні ознаки.Для друкування паперових грошей (банкнот) у м. Києві весною 1994 р. була введена в дію Банкнотна фабрика. Вона стала 68-м у світі підприємством із виготовлення паперових грошей. Восени того самого року на базі Банкнотної фабрики та інших допоміжних виробництв створено Банкнотно-монетний двір Національного банку України.

 • Для друкування паперових грошей (банкнот) у м. Києві весною 1994 р. була введена в дію Банкнотна фабрика. Вона стала 68-м у світі підприємством із виготовлення паперових грошей. Восени того самого року на базі Банкнотної фабрики та інших допоміжних виробництв створено Банкнотно-монетний двір Національного банку України.

 • Ситуація на готівковому грошовому ринку розвивалася в останні роки нерівномірно і характеризувалася нестабільністю. У період зростання інфляційних процесів (1992—1993 рр.) готівкова грошова маса зросла у 428 раз. З початком стабілізаційних процесів і зниженням темпів інфляції намітилася позитивна тенденція, зокрема скорочення темпів зростання готівкової маси, проте її питома вага в загальній грошовій масі продовжує збільшуватись.

 • Невизначеність перспектив розвитку економіки, непередбачуваність законодавчих і урядових рішень, що регу­люють підприємницьку діяльність, платіжна криза, неефективна система оподаткування — все це спонукає підприємців розраховуватися готівкою, а населення — накопичувати заощадження в готівковій формі.Перспективи скорочення готівкової грошової маси пов'язані зі:

 • Перспективи скорочення готівкової грошової маси пов'язані зі:

 • стабілізацією економіки;

 • підвищенням надійності банків й зростанням довіри до них з боку населення;

 • розвитком ринку державних цінних паперів, орієнтованих на населення;

 • запровадженням високоефективних банківських технологій у галузі розрахунків, зокрема Національної системи електронних масових платежів за допомогою пластикових карток.3.2. ЕМІСІЙНО-КАСОВА РОБОТА УСТАНОВ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

 • 3.2. ЕМІСІЙНО-КАСОВА РОБОТА УСТАНОВ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

 • Порядок здійснення емісійно-касової роботи в установах На­ціонального банку України визначений в «Інструкції з організації емісійно-касової роботи в установах банків України» від 7 липня 1994 р.

 • Для реалізації емісійної функції Національний банк України створює резервні фонди банкнот і монет у Центральному сховищі. Резервні фонди банкнот і монет перебувають у віданні виключно Національного банку України і можуть витрачатися або поповнюватися лише на підставі письмових розпоряджень Управління організації роботи з готівкою департаменту готівково-грошового обігу.У регіональних управліннях та установах НБУ запаси готівки зберігаються у сховищах, а для забезпечення щоденних оперативних потреб — в оборотній касі. Розміщення запасів готівки в регіональних установах НБУ забезпечує своєчасне обслуговування банків, дає змогу оновлювати готівкову масу в обігу та регулювати випуск в обіг банкнот і монет різних номіналів. Запаси готівки в установах НБУ створюються з дозволу Управління організації роботи з готівкою департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України на підставі їхніх клопотань.

 • У регіональних управліннях та установах НБУ запаси готівки зберігаються у сховищах, а для забезпечення щоденних оперативних потреб — в оборотній касі. Розміщення запасів готівки в регіональних установах НБУ забезпечує своєчасне обслуговування банків, дає змогу оновлювати готівкову масу в обігу та регулювати випуск в обіг банкнот і монет різних номіналів. Запаси готівки в установах НБУ створюються з дозволу Управління організації роботи з готівкою департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України на підставі їхніх клопотань.

 • Установи Національного банку України зобов'язані вчасно вживати заходів щодо поповнення запасів готівки, вивезення надлишків готівки (якщо вилучення з обігу грошей здійснюється постійно і надлишки їх постійно накопичуються) і зношених грошових білетів, а також установлювати контроль за тим, щоб у сховищах були грошо­ві білети і монети усіх номіналів, необхідних для грошового обігу.Регіональні управління й установи Національного банку України наділяються правами самостійного розпорядження готівкою, яка зберігається в їхніх сховищах і в оборотній касі, — передавання банкнот і монет зі сховища до оборотної каси та з оборотної каси до сховища, здійснення підкріплень комерційних банків готівкою з оборотної каси, приймання надлишків готівки від комерційних банків.

 • Регіональні управління й установи Національного банку України наділяються правами самостійного розпорядження готівкою, яка зберігається в їхніх сховищах і в оборотній касі, — передавання банкнот і монет зі сховища до оборотної каси та з оборотної каси до сховища, здійснення підкріплень комерційних банків готівкою з оборотної каси, приймання надлишків готівки від комерційних банків.

 • Регіональні управління, установи НБУ самостійно визначають обсяги готівки, яка зберігається у сховищах та оборотних касах. Підкріплення запасів готівки у сховищах та вивезення надлишків здійснюється за письмовим розпорядженням Управління організації роботи з готівкою департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України на підставі заявок від установ НБУ.Підкріплення оборотних кас регіональних управлінь, установ НБУ здійснюється цими установами самостійно на підставі заявок від комерційних банків, з якими укладена угода на касове обслуговування.

 • Підкріплення оборотних кас регіональних управлінь, установ НБУ здійснюється цими установами самостійно на підставі заявок від комерційних банків, з якими укладена угода на касове обслуговування.

 • Надлишки готівки наприкінці дня із оборотної каси зараховуються до сховища.

 • Про здійснені готівкові операції протягом дня регіональні управління, установи НБУ звітують перед департаментом готівково-грошового обігу Національного банку України.3.3. РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ГОТІВКОВОГО ОБІГУ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ

 • 3.3. РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ГОТІВКОВОГО ОБІГУ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ

 • Повноцінна діяльність комерційного банку в умовах органічного сплетіння готівкових і безготівкових розрахунків у процесі господарсько-фінансової діяльності клієнтів передбачає організацію структурного підрозділу банку, який забезпечує виконання операцій з готівкою. Це — операційна каса.

 • До функцій операційної каси належать:

 • забезпечення касового обслуговування юридичних і фізичних осіб;

 • виконання інших операцій з цінностями.

 • Для виконання цих функцій створюються видаткові, прибуткові, вечірні, розмінні каси, каса перерахунку, відповідні сховища для зберігання цінностей.Комерційні банки самостійно визначають обсяги готівки, необхідні для своєчасного і повного виконання заявок своїх клієнтів. Для забезпечення наявності готівки в операційній касі вони залучають готівку з обігу, перерозподіляють її між своїми установами, підкріплюються від інших комерційних банків або регіональних управлінь Національного банку.

 • Комерційні банки самостійно визначають обсяги готівки, необхідні для своєчасного і повного виконання заявок своїх клієнтів. Для забезпечення наявності готівки в операційній касі вони залучають готівку з обігу, перерозподіляють її між своїми установами, підкріплюються від інших комерційних банків або регіональних управлінь Національного банку.

 • Підкріплення операційної каси комерційного банку проводиться з оборотних кас регіональних управлінь Національного банку України або з операційних кас інших комерційних банків з одночасним відображенням (списанням, зарахуванням коштів) на кореспондентських рахунках. Для цього установа банку надсилає в операційний відділ відповідної установи Національного банку платіжне доручення для оплати готівки з кореспондентського рахунку.

 • Касове обслуговування комерційними банками клієнтів — суб'єктів господарювання здійснюється на договірній основі через надання комплексу банківських послуг за визначену плату.Видавання готівки клієнтам проводиться через видаткову касу:

 • Видавання готівки клієнтам проводиться через видаткову касу:

 • а) юридичним особам — за грошовими чеками;

 • б) фізичним особам — за видатковими касовими ордерами.

 • На комерційні банки покладається відповідальність за утримання готівки в обігу в належному стані та вилучення з обігу зношених, пошкоджених (деформованих), підроблених та фальшивих банкнот і монет.

 • Приймання готівки проводиться:

 • а) від юридичних осіб — за об'явами на внесення готівки;

 • б) від фізичних осіб — за повідомленнями;

 • в) від працівників банку та за окремими платежами — за прибутковими касовими ордерами.Якщо клієнти банку здають готівку після закінчення операційного дня, то її приймають вечірні каси.

 • Якщо клієнти банку здають готівку після закінчення операційного дня, то її приймають вечірні каси.

 • Однією з важливих функцій комерційного банку є повне забезпечення торговельних та інших підприємств сфери обслуговування населення розмінною монетою всіх номіналів для здійснення безперешкодних розрахунків.

 • Для цього можуть бути організовані розмінні каси в центрах торгівлі (на ринках) зі зручним для клієнтів графіком роботи.Комерційні банки можуть здійснювати такі операції з готівкою та іншими цінностями:

 • Комерційні банки можуть здійснювати такі операції з готівкою та іншими цінностями:

 • касове обслуговування юридичних осіб;

 • приймання комунальних платежів, зборів та інших видів платежів фізичних осіб готівкою;

 • вкладні операції;

 • операції з купівлі — продажу іноземної валюти;

 • послуги депозитаріїв;

 • операції з цінними паперами;

 • операції з дорогоцінними металами й каменями.3.4. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ОБЛІК КАСОВИХ ОБОРОТІВ БАНКІВ

 • 3.4. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ОБЛІК КАСОВИХ ОБОРОТІВ БАНКІВ

 • Головною метою прогнозування готівкового обігу є визначення необхідного для нормального та безперебійного функціонування економіки обсягу готівки відповідно до основних напрямів грошово-кредитної політики і показників соціально-економічного розвитку країни.

 • Це досягається складанням прогнозів касових оборотів, призначенням яких, насамперед, є економічне обгрунтування можливих змін у розмірі готівкового обігу в прогнозованому періоді. Прогноз установлює: обсяг і джерела надходжень готівки до кас банків; обсяг і цільове спрямування видавання готівки з кас банків; обсяг випуску грошей або вилучення їх із обігу в цілому по країні, Автономній Республіці Крим, областях, містах, районах на кожний квартал.Для складання прогнозів готівкового обігу установи банків одержують від підприємств, об'єднань, організацій та установ касові заявки, а також прогнозні й звітні матеріали. У разі необхідності установи банків уносять відповідні уточнення в представлені підприємствами й організаціями прогнозні розрахунки.

 • Для складання прогнозів готівкового обігу установи банків одержують від підприємств, об'єднань, організацій та установ касові заявки, а також прогнозні й звітні матеріали. У разі необхідності установи банків уносять відповідні уточнення в представлені підприємствами й організаціями прогнозні розрахунки.

 • Установи банків на підставі зведених заявок підприємств розробляють прогнози готівкового обігу й надсилають їх регіональним управлінням НБУ.

 • Останні складають квартальні прогнози касових оборотів в цілому по республіці, області (місту) на підставі основних показників економічного і соціального розвитку республіки, області (міста), прогнозних балансів грошових доходів і видатків населення, прогнозних і звітних матеріалів, що надаються республіканськими, обласними (міськими) організаціями, а також прогнозів касових оборотів, що надаються установами банків.Регіональні управління НБУ для складання прогнозів касових оборотів одержують від республіканських, обласних і міських органів управління та статистики такі прогнозні й звітні матеріали в територіальному розрізі:

 • Регіональні управління НБУ для складання прогнозів касових оборотів одержують від республіканських, обласних і міських органів управління та статистики такі прогнозні й звітні матеріали в територіальному розрізі:

 • розрахунки роздрібного товарообороту державної і кооперативної торгівлі і дані про обсяги продажу товарів за безготівковим розрахунком;

 • розрахунки надходження грошового виторгу від перевезень пасажирів і багажу. Установи НБУ в день одержання матеріалів повідомляють дані про розмір надходження грошового виторгу від пе­ревезення пасажирів і багажу тим установам НБУ, на території яких надходить цей виторг;

 • розрахунки доходів за окремими видами платних послуг, що надаються населенню;

 • розрахунки про надходження податків і зборів;

 • розрахунки про надходження страхових платежів і виплати страхових відшкодувань;

 • очікувані фонди оплати праці;

 • розрахунки закупівлі сільськогосподарської продукції і продуктів її перероблення у населення у сумарному виразі;

 • дані про обсяги реалізації послуг зв'язку населенню, прогнозні розрахунки реалізації друкованих видань за передоплатою, а також дані про очікувані в даному кварталі надходження передоплати готівкою; дані про видатки на виплату пенсій і допомог.Установи банків та регіональні управління Національного банку повинні систематично порівнювати емісійний результат з фактичним, аналізувати й виявляти причини значних відхилень; вивчати територіальне розміщення грошей, шляхи та причини їх міграції, економічні пропорції між грошовими доходами й видатками населення по регіонах (республіці, областях, містах і районах).

 • Установи банків та регіональні управління Національного банку повинні систематично порівнювати емісійний результат з фактичним, аналізувати й виявляти причини значних відхилень; вивчати територіальне розміщення грошей, шляхи та причини їх міграції, економічні пропорції між грошовими доходами й видатками населення по регіонах (республіці, областях, містах і районах).

 • За відношенням інкасованої суми до роздрібного товарообороту установи банків визначають процент інкасації виторгу. До загальної суми надходження виторгу вносяться поправки на різницю у перехідному виторгу на початок і кінець кварталу (місяця), а також на перехідний виторг між районами, містами, областями.

 • Видатки готівки на виплату заробітної плати становлять майже 50 % усієї видаткової частини прогнозних розрахунків касових оборотів.Розмір видатків на оплату праці, що прогнозується, визначається:

 • Розмір видатків на оплату праці, що прогнозується, визначається:

 • установами банків на підставі даних касових заявок, що отримані від підприємств, організацій та установ;

 • регіональними управліннями НБУ, виходячи з прогнозних розрахунків установ банків із урахуванням даних про склад фонду оплати праці в цілому по республіці, області.

 • Розрахований регіональними управліннями НБУ прогнозний фонд оплати праці звіряється з обсягом фонду, який передбачено прогнозним балансом грошових доходів і витрат населення.Для визначення прогнозного обсягу видатків готівки з кас банків на заробітну плату та інші види оплати праці установи банків:

 • Для визначення прогнозного обсягу видатків готівки з кас банків на заробітну плату та інші види оплати праці установи банків:

 • віднімають від загальної суми фонду заробітної плати під­приємств, організацій та установ, що розташовані на території району, міста, області, республіки, суми безготівкових переказів та утримань;

 • додають суму податків, що утримуються під час виплати допомоги за тимчасовою непрацездатністю, і суму депонованої заробітної плати.

 • До одержаної суми видатків готівки на виплату заробітної плати (разом з премією) додають видатки на інші види оплати праці, що не входять у фонд заробітної плати. Крім того, вносять корективи на виплату заробітної плати за вихідні дні за строками, що припадають на інші квартали.Під час складання прогнозних розрахунків касових оборотів за іншими статтями надходжень і видатків установами банків використовується динаміка фактичних касових оборотів з урахуванням можливих змін як за джерелами надходжень, так і видатків.

 • Під час складання прогнозних розрахунків касових оборотів за іншими статтями надходжень і видатків установами банків використовується динаміка фактичних касових оборотів з урахуванням можливих змін як за джерелами надходжень, так і видатків.

 • Установи НБУ розподіл квартальних прогнозів касових оборотів за місяцями проводять з урахуванням:

 • кількості днів кожного місяця та інших особливостей;

 • можливих змін за місяцями обсягу роздрібного товарообороту, коштів, що надходять на заробітну плату, закупівлю сільськогосподарської продукції і продуктів її перероблення (залежно від сезонності роботи окремих галузей промисловості, сільського господарства, будівництва, впливу свят тощо);

 • строків сплати населенням податків, зборів та інших платежів; часу масових відпусток робітників і службовців.Квартальні прогнози касових оборотів Національного банку України в цілому по країні, Автономній Республіці Крим, областях і місту Києву із щомісячним розподілом доводяться до регіональних управлінь НБУ, останні — до комерційних банків.

 • Квартальні прогнози касових оборотів Національного банку України в цілому по країні, Автономній Республіці Крим, областях і місту Києву із щомісячним розподілом доводяться до регіональних управлінь НБУ, останні — до комерційних банків.

 • Важливим документом для прогнозування обсягів готівки є звіт про касові обороти банків.

 • Звіт складається за даними бухгалтерського обліку надходжень і видатків готівки, який ведеться в касових журналах з показанням символів звіту на підставі оголошень на внесення готівки, чеків, прибуткових та видаткових касових ордерів.Звіти про касові обороти складають усі установи банків, які здійснюють касове обслуговування підприємств, організацій, установ і населення. Безкасові комерційні банки такі звіти складають лише за позабалансовими символами. Звіт подається до відповідної установи банку, яка здійснює касові операції з їхньою клієнтурою для включення до звітності.

 • Звіти про касові обороти складають усі установи банків, які здійснюють касове обслуговування підприємств, організацій, установ і населення. Безкасові комерційні банки такі звіти складають лише за позабалансовими символами. Звіт подається до відповідної установи банку, яка здійснює касові операції з їхньою клієнтурою для включення до звітності.

 • В останній робочий день місяця складається звіт про касові обо­роти за місяць за даними відомості обліку касових оборотів і на підставі таблиці динаміки показників.

 • Національний банк України визначає склад банкнот за номіналами на підставі аналізу звітності покупюрного складу готівкового обігу у ретроспективному періоді з урахуванням можливих змін у показниках економічного розвитку країни.3.5. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКАСАЦІЇ ГРОШЕЙ ТА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЦІННОСТЕЙ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ

 • 3.5. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКАСАЦІЇ ГРОШЕЙ ТА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЦІННОСТЕЙ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ

 •  

 • Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» організацію інкасації грошей та перевезення цінностей по­ладено на Національний банк України.

 • Зараз у структурі всіх регіональних управлінь Національного банку України та республіканського банку Криму функціонують відділи інкасації та перевезення цінностей. У 320 найбільших районах при відділах і філіях комерційних банків організовані дільниці інкасації та перевезення цінностей відповідних регіональних управлінь Національного банку України.Сучасний стан інкасації дає можливість Національному банку України:

 • Сучасний стан інкасації дає можливість Національному банку України:

 • 1. проводити єдину державну політику у галузі грошового обігу через зміцнення грошової одиниці;

 • 2. оперативно забезпечувати інкасацію грошового виторгу, який надходить до кас торговельних та побутових підприємств, установ і організацій усіх форм власності, за умови охоплення всієї їхньої мережі без поділу на економічно вигідні та невигідні;

 • 3. повністю забезпечувати потреби Національного банку України та його установ у перевезеннях усіх видів цінностей, включаючи вивіз зношених грошей та тих, що вилучено з обігу, а також надавати послуги комерційним банкам щодо перевезення цінностей;

 • 4. забезпечувати надійну схоронність цінностей під час їх перевезення та інкасації (всі працівники служби інкасації і перевезення цінностей, що безпосередньо виконують цю роботу, є матеріально відповідальними особами);5. оперативно перевозити значні обсяги цінностей під час проведення державою: грошової реформи, організаційних заходів при упровадженні в обіг цінних паперів (сертифікатів, векселів, облігацій тощо), інших масштабних фінансових заходів;

 • 5. оперативно перевозити значні обсяги цінностей під час проведення державою: грошової реформи, організаційних заходів при упровадженні в обіг цінних паперів (сертифікатів, векселів, облігацій тощо), інших масштабних фінансових заходів;

 • 6. забезпечувати найнижчий рівень витрат під час перевезення та інкасації однієї умовної тисячі цінностей, який досягається завдяки: високому рівню раціоналізації інкасації і перевезень цінностей; вдалому поєднанню аналітичного центру в особі управління перевезення цінностей та організації інкасації Національного банку України і його технічних виконавців у особі підрозділів інкасації та перевезення цінностей; низькій питомій вазі адмінперсоналу; централізованому технічному обслуговуванню; наявності раціонально складеної схеми використання спеціального автотранспорту (зайнятого на основних маршрутах та чергового, в разі виходу з ладу основного); забезпеченню максимального завантаження точками інкасації на одну одиницю автотранспорту.Схожі:

Конспект лекцій iconУчебник для вузов. М.: Лесн пром-сть, 1989. 360 с
Адамовський О. М. Дослідження операцій. Конспект лекцій з дисципліни для студентів напрямку "Менеджмент". Нлту україни, Львів, 2005....
Конспект лекцій iconДистанційні курси нту “хпі” 11 квітня 2002 р
Посібник "Дистанційне навчання. Умови застосування" Посібник "Дистанційне навчання у слайдах. Конспект лекцій"
Конспект лекцій iconКонспект це стислий виклад змісту стат­ті чи книжки
...
Конспект лекцій iconЗміст Стежками рідного краю 3
Конспект заняття. Подорож у минуле рідного краю 16 Конспект заняття. Чолом тобі, мій княжий граде, Дубно 25
Конспект лекцій iconКонспект уроку (економія сил) Як конспект уроку (економія сил) Як ілюстративний матеріал до певних фрагментів уроку (при поясненні нового матеріалу)

Конспект лекцій iconКурс лекцій / Навч посібник. К. 1993
Бичко А. К., Бичко Б.І. Бондар Н. О. Теорія та історія світової та вітчизняної культури: Курс лекцій / Навч посібник. К. 1993
Конспект лекцій iconКурс лекцій / Навч посібник. К. 1993
Бичко А. К., Бичко Б.І. Бондар Н. О. Теорія та історія світової та вітчизняної культури: Курс лекцій / Навч посібник. К. 1993
Конспект лекцій iconКонспект заняття з психології

Конспект лекцій iconПрезентация и конспект к каждому уроку Презентация и конспект к каждому уроку

Конспект лекцій iconКурс лекцій Лекція Масиви


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка