Лекція 04. Зв'язок процесів на рівні протоколів Діденко Дмитро Георгійович Старший викладач кафедри ммса ннк «іпса» Національний технічний університет України


НазваЛекція 04. Зв'язок процесів на рівні протоколів Діденко Дмитро Георгійович Старший викладач кафедри ммса ннк «іпса» Національний технічний університет України
Дата конвертації15.03.2013
Розмір445 b.
ТипЛекція


Лекція 04. Зв'язок процесів на рівні протоколів

 • Діденко Дмитро Георгійович

 • Старший викладач кафедри ММСА ННК «ІПСА»

 • Національний технічний університет України

 • «Київський політехнічний інститут»

 • м. Київ, Україна


Питання заняття

 • Зв'язок процесiв на рiвнi протоколiв.

 • Вiддалений виклик процедур RPC.

 • Розширенi моделi RPC.1. Зв'язок процесiв на рiвнi протоколiв

 • Т.к. РІС побудовані з використанням принципа відкритості, то використовуються стандартні протоколи обміну даними між процесами.1.1. Модель OSI1.2. Структура повiдомлень на фiзичному рiвнi1.3. Обмiн повiдомленнями у разi помилки передавання1.4. Обмiн повiдомленнями у TCP1.5. Рiзновиди транспортного протоколу ISO

 • ТР0;

 • TP1;

 • ТР2;

 • ТРЗ;

 • ТР4;

 • RTP (Real Time Transport Protocol).1.5. Обмiн повiдомленнями у Т/ТСР1.6. Сеансовий рiвень

 • Сеансовий рiвень 5 OSI i рiвень подання забезпечують керування з фiксацiєю машини, яка передає данi iз забезпеченням засобiв синхронiзацiї.1.7. Представницький рiвень

 • Представницький рiвень дозволяє визначити структуровану iнформацiю у вiдповiдному форматi, що часто не використовується1.8. Прикладний рiвень

 • Прикладний рiвень моделi OSI має мiстити набiр стандартних протоколiв i додаткiв, якi забезпечують службу для користувача мережi.1.9. Протоколи високого рiвня

 • 1) протоколи взаємодiї:

 • протокол авторизацiї;

 • протоколи розподiленого пiдтвердження (commit), якi використовують у транзакцiях.

 • 2) протоколи подання служб промiжного рiвня:

 • протоколи промiжного рiвня пiдтримання комунiкацiйних служб високого рiвня;

 • служби групового розсилання.1.10. Модель мережевої взаємодiї у розподiлених системах (OSI)2. Вiддалений виклик процедур RPC

 • Сутнiсть RPC полягає у можливостi виклику процедури, що мiститься в iнших машинах.2.1. Приклад застосування RPC

 • count = read(fd, buf, bytes),

 • де fd - цiле число, яке є вказiвником на файл;

 • buf - масив символiв для зчитування даних;

 • bytes - кiлькiсть байтiв, цiле число.2.2. Обмiн повiдомленнями мiж вiдправником i отримувачем RPC2.3. Передавання параметрiв запиту процедури read у RPC на однiй машинi2.4. Схема взаємодiї клiєнта i сервера у RPC2.5. Послiдовнiсть використання заглушок клiєнта i сервера2.6. Мова побудови iнтерфейсiв IDL (Interface Definition Language);

 • CORBA IDL (OMG);

 • IDL DCE (Open Software Foundation)

 • MIDL (Microsoft Interface Definition Language);

 • COM IDL ( теперь The Open Group).3. Розширенi моделi RPC

 • Розширенi моделi RPC основані на RPC, але використовують деякі розширення.3.1. Реалізації RPC

 • Sun RPC (бінарный протокол на базі TCP, UDP та XDR);

 • .Net Remoting (бінарный протокол на базі TCP, UDP, HTTP);

 • SOAP — Simple Object Access Protocol (текстовий протокол на базі HTTP);

 • XML RPC (текстовий протокол на базі HTTP);

 • Java RMI — Java Remote Method Invocation;

 • JSON-RPC JavaScript Object Notation Remote Procedure Calls (текстовий протокол на базі HTTP);3.1. Реалізації RPC (продовження)

 • DCE/RPC — Distributed Computing Environment / Remote Procedure Calls (бінарний протокол на базі різних транспортних протоколов, в тому числі TCP/IP та Named Pipes з протоколу SMB/CIFS);

 • DCOM — Distributed Component Object Model - MSRPC Microsoft Remote Procedure Call або «Network OLE» (об’єктно-оріентироване розширення DCE RPC, яке дозволяє передавати посилання на об’єкти та викликати методи об’єктів через ці посилання)

 • Routix.RPC;

 • ZeroC ICE.3.2. Схема застосування механiзмiв door (Solaris)3.3. Удосконалення RPC

 • асинхронний виклик RPC (asynchronous RPC);

 • вiдкладений синхронний виклик RPC (deferred synchronous RPC);

 • одностороній виклик RPC.3.4. Основнi сервери DCE RPC

 • 1) служби, що є частиною DCE:

 • усесвiтня служба розподiлених файлiв (distributed file service);

 • служба каталогiв (directory service) для вiдслiдковування мiсцеперебування ресурсу системи;

 • служба захисту (security service);

 • служба розподiленого часу (distributed time service).

 • 2) Служби на основi додаткiв.3.5. Процеси DCE RPC

 • автоматичне визначення потрiбного сервера i встановлення зв'язку мiж клiєнтом i сервером через прив'язування (binding);

 • керування транспортуванням повiдомлень;

 • автоматичне вiдслiдковування перетворень, даних мiж клiєнтом i сервером;

 • приховування реалiзацiї взаємодiї вiд користувача;

 • пiдтримання рiзноманiття мережевих протоколiв i подання даних.3.6. Схема прив'язування клiєнта до сервера DCE3.7. Схема органiзацiї RPC для розподiлених об'єктiв3.8. Типи RMI

 • схоронний зв'язок - за допомогою повiдомлень додаток пiсля вiдправлення повiдомлення може завершити роботу;

 • транзитний зворотнiй зв'язок - повiдомлення зберiгаються у системi лише на час роботи додаткiв.

 • синхронний зв'язок;

 • асинхронний зв'язок.Питання заняття

 • Зв'язок процесiв на рiвнi протоколiв.

 • Вiддалений виклик процедур RPC.

 • Розширенi моделi RPC.Питання?

 • Розподілені інформаційні системи

 • www.simulation.kiev.ua/dis/Схожі:

Лекція 04. Зв\Лекція 05. Зв'язок на основі повідомлень І потоків Діденко Дмитро Георгійович Старший викладач кафедри ммса ннк «іпса» Національний технічний університет України
Зв'язок на основi повiдомлень Зв'язок на пiдставi повiдомлень дозволяє уникнути блокування клiєнта у процесi здiйснення операцiї,...
Лекція 04. Зв\Лекція 07. Розподілена система dcom діденко Дмитро Георгійович Старший викладач кафедри ммса ннк «іпса» Національний технічний університет України
Використовується переважно у ос windows, хоча була реалізована на декількох платформах
Лекція 04. Зв\Лекція 06. Промисловий стандарт corba діденко Дмитро Георгійович Старший викладач кафедри ммса ннк «іпса» Національний технічний університет України
Першi версiї специфiкацiї з'явились на початку 90-х рокiв. Поширеними є версiї 4 i 3
Лекція 04. Зв\Лекція 03. Програмне забезпечення проміжного рівня Діденко Дмитро Георгійович Старший викладач кафедри ммса ннк «іпса» Національний технічний університет України
Концепції програмних рішень Основними програмними компонентами рiс є ос I системи промiжного рiвня
Лекція 04. Зв\Лекція 12. Моделi I системи узгодження Діденко Дмитро Георгійович Старший викладач кафедри ммса ннк «іпса» Національний технічний університет України
Типи моделей узгоджень Системи узгодження передбачають вiддiлення обчислювальних процесiв вiд механiзмiв їх узгодження
Лекція 04. Зв\Лекція 01. Структура І основні задачі створення розподілених систем Діденко Дмитро Георгійович Старший викладач кафедри ммса ннк «іпса» Національний технічний університет України
Визначення розподіленої системи Розподілена система це комплекс незалежних комп'ютерів, які користувач сприймає як єдину об'єднану...
Лекція 04. Зв\Лекція 10. Система coda та iншi розподiленi файловi системи Діденко Дмитро Георгійович Старший викладач кафедри ммса ннк «іпса» Національний технічний університет України
Прототипом системи є система afs на 10000 робочих станцiй I має ту ж саму afs virtue органiзацiю
Лекція 04. Зв\Лекція 15. Розподiлене пiдтвердження та вiдновлення процесiв Діденко Дмитро Георгійович Старший викладач кафедри ммса ннк «іпса» Національний технічний університет України
Розподiлене пiдтвердження (Distributed commit) являє собою бiльш загальне завдання порiвняно з атомарним груповим розсиланням i передбачає...
Лекція 04. Зв\Лекція 11. Розподiленi системи документiв Діденко Дмитро Георгійович Старший викладач кафедри ммса ннк «іпса» Національний технічний університет України
За стандартизацiю протоколiв удосконалення мiжоперацiйної взаємодiї та удосконалення систем на основi World Wide Web (www) з 1994...
Лекція 04. Зв\Лекція 13. Процеси розподiлених систем Діденко Дмитро Георгійович Старший викладач кафедри ммса ннк «іпса» Національний технічний університет України
ОС. Вiдслiдковуються процеси за допомогою таблиць процесiв (process table), якi мiстять записи даних (значення регiстрiв, процесора,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка