Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки.» №537-v від 9 січня 2007 р


НазваЗакон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки.» №537-v від 9 січня 2007 р
Дата конвертації15.03.2013
Розмір445 b.
ТипЗакон


Тема НДР: “Розроблення і впровадження стандарту сертифікації та навчально-методичних матеріалів щодо засвоєння інформаційних технологій державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування в загальнонаціональній системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів”
Актуальність та доцільність дослідження

 • Указ Президента «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій» № 1497 від 20 жовтня 2005 р.;

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки» № 1153 від 7 грудня 2005 р.;

 • Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки.» № 537-V від 9 січня 2007 р.Рішення Вченої Ради “Про пріоритетні напрямки реформування Національної академії державного управління при Президентові України” від 31 серпня 2006 р., протокол № 124/9-3;

 • Рішення Вченої Ради “Про пріоритетні напрямки реформування Національної академії державного управління при Президентові України” від 31 серпня 2006 р., протокол № 124/9-3;

 • Дорожня карта “Модернізація системи професійного навчання державних службовців”.Основні етапи підготовки державних службовців в сфері використання ІКТ:

 • Основні етапи підготовки державних службовців в сфері використання ІКТ:

 • впровадження уніфікованих процедур оцінки кваліфікаційних навиків співробітників у області застосування сучасних інформаційних технологій;

 • створення і розвиток інфраструктури регіональних центрів по підготовці і підвищенню кваліфікації державних службовців у області інформаційних технологій;

 • розробки і фінансування програм навчання для різних категорій державних службовців, а також необхідних методичних матеріалів;

 • професійного навчання і сертифікації співробітників служб інформатизації;

 • поліпшення матеріально-технічного забезпечення державної служби, включаючи оснащення державних службовців, обчислювальною технікою, створення в міністерствах і відомствах учбових комп'ютерних класів, впровадження технологій дистанційного навчання;

 • інформування державних службовців про передовий досвід і інновації у області інформаційних технологій;

 • створення системи мотивації, заохочення і регламентації процесів використання державними службовцями інформаційних технологій.

 • Вживаються заходи, направлені на просування і популяризацію технологій «електронного уряду», підвищення кваліфікації громадян і організацій, що використовують інформаційні технології для взаємодії з органами державної влади.Основні наукові результати

 • Визначено для різних категорій державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування вимоги до знань, вмінь та навичок щодо володіння інформаційними технологіями.

 • В основу побудови системи вимог покладені наступні принципи:

 • орієнтація на знання й навички інформаційних технологій загального користування;

 • орієнтація на знання й навички, необхідні кінцевим користувачам;

 • модульність структури переліку вимог;

 • наявність декількох рівнів кваліфікаційних вимог; повнота й розширюваність; комплексність;

 • незалежність від виробників програмного й апаратного забезпечення;

 • дотримання одночасності вимог до теоретичних знань і до практичних навичок;

 • принцип нових задач.Основні наукові результати

 • Модульність та комплексність структури переліку вимог дає можливість ураховувати специфіку діяльності окремих органів влади та дозволяє:

 • - вибирати необхідні модулі зі списку вимог при складанні конкретних кваліфікаційних вимог до службовців, що займають або заміщають певні посади;

 • - розширювати кваліфікаційні вимоги за рахунок включення в них нових модулів, що відображають зміни в технологіях або специфічні аспекти існуючих систем.

 • - формування списку модулів, для включення у кваліфікаційний іспит для осіб, що претендують на конкретні посади, проводиться представником органу, що приймає на роботу.Основні наукові результати

 • Структура переліку вимог містить три рівні:

 • "базовий",

 • "розширений"

 • "спеціальний".

 • Вимоги базового рівня повинні бути обов'язковими для всіх державних службовців, але вони можуть варіюватися в залежності від категорій державних службовців.

 • Вимоги розширеного рівня відповідають функціональним обов’язкам, особливостям й складністю робіт, покладених на державних службовців будь-яких категорій (обираються за рішенням представника органу, що приймає на роботу).

 • Вимоги спеціального рівня формуються представником органу, що приймає на роботу, з огляду на специфіку роботи державних службовців будь-яких категорій конкретного державного органу, функціональні обов'язки яких припускають роботу з спеціальним програмним забезпеченням, використовуваним у даному державному органі.Основні наукові результатиОсновні наукові результатиОсновні наукові результатиОсновні наукові результати

 • Зважаючи на широке використання програмного забезпечення корпорації Microsoft в державних установах, першочерговим кроком на шляху розробки кваліфікаційних вимог до державних службовців в сфері ІКТ може бути визначення програмних засобів виробництва Microsoft які вже використовуються державним сектором та можуть бути використані при побудові системи електронного уряду.

 • Необхідно зазначити, що кваліфікаційні вимоги до державних службовців, які відносяться до підрозділів інформаційних технологій, визначаються окремо.

 • Розроблено таблицю, в якій показано співвідношення програмних засобів та функцій державних службовців передбачених Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців (від керівника департаменту до спеціаліста ІІ категорії).Спроектована тестова система для оцінювання знань і навичок з інформаційно-комунікаційних технологій державними службовцями на платформі «ПРОМЕТЕЙ» для забезпечення «пілот»- рівня впровадження багаторівневої системи тестування за напрямами:

 • Спроектована тестова система для оцінювання знань і навичок з інформаційно-комунікаційних технологій державними службовцями на платформі «ПРОМЕТЕЙ» для забезпечення «пілот»- рівня впровадження багаторівневої системи тестування за напрямами:

 • Тест 1. «Інформаційні технології» - початкові відомості;

 • Тест 2. «Базовий рівень знань роботи із програмним забезпеченням державного службовця»;

 • Тест 3. «MS EXCEL (розширений)»;

 • Тест 4. «Комп’ютерні мережі».

 • Етап 1. Погодження із адміністраторами Центру Дистанційної освіти політики відкриття тестів, правил вводу тестових питань.

 • Етап 2. Власне наповнення — введення тестових запитань, відповідей, із обов’язковою фіксацією правильної відповіді, типу та вагою кожного питання, зазначенням прохідного балу.

 • Етап 3. Організація доступу до тестів із сторони тестуючих (викладач, тьютор).

 • Етап 4. Регламентація доступу сторони що складає тест.

 • Етап 5. Отримання результатів тестування і їх аналіз. Викладач надає допуск групі, що складає тест з датою та допустимим проміжком часу.

 • Наповнена система 500 тестовими завданнями, за кваліфікаційними рівнями «базовий» та «розширений», можливість тестування як за всіма типами програмного забезпечення, так і окремо за конкретним типом.

 • Тестова система як програмний продукт забезпечує проведення оцінювання знань і навичок державних службовців з ІКТ за ознаками: території (район, область, держава); органи державної влади та місцевого самоврядування; посади державних службовців в режимі он-лайн.

Розроблені зразки індивідуальних завдань щодо застосування засобів табличного процесора та системи управління реляційними базами даних для підготовки та вироблення управлінських рішень.

 • Розроблені зразки індивідуальних завдань щодо застосування засобів табличного процесора та системи управління реляційними базами даних для підготовки та вироблення управлінських рішень.

 • Кожне завдання передбачає створення власного АРМу для обробки і аналізу оперативної інформації, підготовки звітних документів, з можливостями прогнозування та моделювання інформації.

 • Виконання державними службовцями таких індивідуальних завдань дозволяє виявити їх здатність на практиці застосовувати знання з ІКТ.Методика викладання інформаційних технологій

 • Розроблена методика викладання інформаційних технологій державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування у дистанційному форматі.

 • Дистанційний формат навчально-методичного забезпечення професійної підготовки дає можливість оперативно вдосконалювати зміст та модель навчання для підвищення кваліфікації та самоосвіти державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

 • Дистанційний формат навчання дає змогу підвищувати кваліфікацію державних службовців без відриву їх від місця роботи та в зручний для них час, забезпечує індивідуальний підхід.

 • Підготовлено до друку методичні рекомендації щодо розробленої методики викладання.Перспективи подальших досліджень

 • Продовження дослідження за умови відповідності змістовного наповнення дистанційних курсів суспільним змінам і вимогам сучасності та розроблення організаційних моделей

  • для регулярного підвищення кваліфікації
  • підготовки на посаду
  • самоосвіти
  • спеціальних програм для високопосадовців


Апробація тестової системи

 • Тестування знань державних службовців за напрямком «Інформаційні технології» проводилось відділом інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату Миколаївської обласної адміністрації разом з Миколаївським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників державних підприємств, установ й організацій (далі – ЦПК). У експерименті приймали участь працівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій у Миколаївській області.

 • Тестування проводилося до і після вивчення державними службовцями спецкурсу «Користування комп’ютерними системами»Апробація тестової системиАпробація тестової системи

 • Проведення тестування знань державних службовців за напрямком «Комп’ютерні мережі» проводилося у відділі субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги управління праці та соціального захисту населення України Голосіївського району Київської РДА. У експерименті приймали участь 25 службовців, які постійно використовують у своїй роботі комп’ютерні системи та мережі (підсистема “Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги” Міністерства праці та соціальної політики України, програмний комплекс «Наш дім» - розрахунку субсидій на житлово-комунальні послуги, тощо).

 • Робітниками даної установи постійно проводиться обмін інформацією з Головним Інформаційно-обчислювальним центром Київської Міської Державної адміністрації та з Київенерго, що обумовлює необхідність знань з користування локальною та глобальною мережами (пересилка даних на FTP-сервери, здійснення роботи з пошуковими системами та інше).

 • Результати тестування показали занизький рівень підготовки та знань державних службовців з напряму «Комп’ютерні мережі». З чого можна зробити висновок, що робота з вищезазначеними програмними продуктами ведеться без чітких знань щодо інформаційних систем та комп’ютерних мереж .запровадження результатів наукових досліджень у навчання вищих керівних кадрів;

 • запровадження результатів наукових досліджень у навчання вищих керівних кадрів;

 • експериментальне впровадження методики викладання інформаційно-комунікаційних технологій та загальноспеціалізованих інформаційних систем;

 • впровадження тестової системи для сертифікації державних службовців щодо володіння інформаційними технологіями.Кількість запланованих наукових продуктів

 • Кількість запланованих наукових продуктів

 • розробка підручників, навчальних посібників для нових магістерських програм за спеціальностями: “Публічне адміністрування”; “Публічна політика та управління”.

 • Клименко І.В., Линьов К.О., Горбенко І.Д., Онопрієнко В.В. Електронний документообіг в державному управлінні. Навчальний посібник.-К.: НАДУ, 2009,Х.: Вид-во «Форт», 2009. – 239 с. (за грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, студентів вищих навчальних закладів»)

 • Клименко І.В., Нужний Є.М. «Компьютерні мережі у державному управлінні» - готується до друку

 • Спроектована тестова система для оцінювання знань і навичок з інформаційно-комунікаційних технологій державними службовцями на платформі Прометей. Опрацьовано 500 тестових завдань, за кваліфікаційними рівнями «базовий» та «розширений», можливість тестування як за всіма типами програмного забезпечення, так і окремо за конкретним типом. Проведено роботи по наповненню тестової оболонки відповідними тестовими завданнями, тестова система як програмний продукт забезпечує проведення оцінювання знань і навичок державних службовців з ІКТ за ознаками: території (район, область, держава); органи державної влади та місцевого самоврядування; посади державних службовців. Тестова система також забезпечує тестування в режимі он-лайн.

 • Кількість виданих або поданих до друку наукових праць - 7Апробація результатів наукових досліджень

 • Підручник «Інструментальні засоби сучасного офісу державного службовця» (автори Клименко І.В., Линьов К.О., Нужний Є.М., Акімов О.О.), 16 д.а. Рукопис рекомендовано до друку Вченою Радою НАДУ при Президентові України (протокол № 144/3-14 від 27 березня 2008 року). Гриф Міністерства освіти і науки України “Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів” від 21 травня 2008 року №1.4/18-Г-1130 (1.5 року в редакції НАДУ)“Розроблення і впровадження стандарту сертифікації та навчально-методичних матеріалів щодо знань спеціалізованого програмного забезпечення державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування в загальнонаціональній системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів” (за аналогією виконаної НДР)

 • “Розроблення і впровадження стандарту сертифікації та навчально-методичних матеріалів щодо знань спеціалізованого програмного забезпечення державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування в загальнонаціональній системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів” (за аналогією виконаної НДР)

 • “Розроблення і впровадження стандарту сертифікації та навчально-методичних матеріалів щодо знань програмного забезпечення з відкритим кодом державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування в загальнонаціональній системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів” (за аналогією виконаної НДР)

 • "Методика оцінки інформаційно-технологічної зрілості державного службовця“ (розробити та описати моделі рівнів інформаційно-технологічної зрілості державного службовця; виробити критерії оцінки інформаційно-технологічної зрілості державного службовця; розробити методику оцінки інформаційно-технологічної зрілості державного службовця)Схожі:

Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки.» №537-v від 9 січня 2007 р iconЗакон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки.» №537-v від 9 січня 2007 р
Тема ндр: "Розробка моделей зрілості та компетенцій державних службовців в сфері аналізу та управління інформацією для прийняття...
Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки.» №537-v від 9 січня 2007 р iconІнформування громадян та бізнесу про діяльність державних органів. Інформування громадян та бізнесу про діяльність державних органів
Зу „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки
Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки.» №537-v від 9 січня 2007 р iconЗакон України від 5 березня 1999 р. №474-xiv «Про вибори Президента України» Закон України від 30 червня 2004 р. №1932-iv «Про Центральну виборчу комісію» Закон України від 22 лютого 2007 р. №698-v «Про державний реєстр виборців» Закони України
Нормативно-правова база виборів в Україні: загальні принципи та конституційні норми виборчого права
Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки.» №537-v від 9 січня 2007 р iconВід 21 лютого 2007 року №136/2007 “Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні”
Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні" від 21 лютого 2007 року №136/2007 "Про заходи щодо розвитку туризму і курортів...
Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки.» №537-v від 9 січня 2007 р iconЗакон України «Про Єдиний митний тариф», №760-v від 16. 03. 2007, Закон України «Про податок на додану вартість» зі змінами, внесеними згідно закону №760-v від 16.
Вирішенні проблеми енергоефективності будівель повинно здійснюватися на підставі
Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки.» №537-v від 9 січня 2007 р iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Закон України «Про дошкільну освіту»; ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування»
Указ Президента України від 4 липня 2005 року №1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в...
Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки.» №537-v від 9 січня 2007 р iconКарта Італії Площа: 301 тис кв км
Структура населення по статі всього: 42,5 роки; чоловіки: 41,1 рік; жінки: 44,1 роки (на 2007 р.). по віку від 0 до 14 років: 13,8...
Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки.» №537-v від 9 січня 2007 р iconТ. О. Трецька, С. В. Дворяк, В. В. Штенгелов Т. О. Трецька, С. В. Дворяк, В. В. Штенгелов
Київ На виконання Указу Президента України «Про додаткові невідкладні заходи щодо протидії віл-інфекції/сніду в Україні» від 12....
Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки.» №537-v від 9 січня 2007 р iconПольсько-українська стратегія транскордонного співробітництва на 2007-2015 роки
Союзом та з врахуванням потенціалу, що визначається її прикордонним положенням, можливостями господарського та науково-виробничого...
Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки.» №537-v від 9 січня 2007 р iconЗакон України «Про загальну середню освіту» Постанова Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 16. 11. 2000 р. «Про перехід загальноосвітніх закладів на новий зміст, структуру і 12-річний...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка