Організація навчального процесу


НазваОрганізація навчального процесу
Дата конвертації10.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


 • ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 • З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ І КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВНЗ ІІІ-ІV РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ ТА ЙОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • Вчена рада Інституту відкритої освіти 28.04.2011

 • Київ - 2011


Директори інститутів (декани) ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації

 • Директори інститутів (декани) ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації

 • Заступники директорів інститутів (деканів) ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації

 • Начальники (завідувачі) навчальних (навчально-методичних) відділів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації

 • Начальників відділів кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитаціїНа кафедрі УПОП відбувається постійне оновлення змісту освіти, який оптимальний й ефективний для віку та фізичного стану слухачів курсів підвищення кваліфікації, що передбачає взаємодію змістової, процесуальної, мотиваційної, організаційної його складових. Вони сприяють диференціації та індивідуалізації освітніх програм на основі врахування набутих раніше знань і професійного досвіду слухача, активізації діяльності, розкриттю потенціальних можливостей, виробленню практичних навичок для розв’язання конкретних завдань, оцінюванню ступеня засвоєння матеріалу тощо.

 • На кафедрі УПОП відбувається постійне оновлення змісту освіти, який оптимальний й ефективний для віку та фізичного стану слухачів курсів підвищення кваліфікації, що передбачає взаємодію змістової, процесуальної, мотиваційної, організаційної його складових. Вони сприяють диференціації та індивідуалізації освітніх програм на основі врахування набутих раніше знань і професійного досвіду слухача, активізації діяльності, розкриттю потенціальних можливостей, виробленню практичних навичок для розв’язання конкретних завдань, оцінюванню ступеня засвоєння матеріалу тощо.ДЛЯ ДИРЕКТОРІВ ІНСТИТУТІВ (ДЕКАНІВ) ВНЗ ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

 • ДЛЯ ДИРЕКТОРІВ ІНСТИТУТІВ (ДЕКАНІВ) ВНЗ ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

 • Проблеми та тенденції розвитку освіти в контексті європейських процесів (В.П.Яковець, М.В.Михайліченко).

 • Нормативно-правове забезпечення функціонування ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (В.П.Яковець).

 • Теорія і практика управління в системі вищої освіти (В.І.Куценко, А.І.Чміль). • Демократичні напрями розвитку освіти в умовах євроінтеграційних процесів (В.П.Яковець, О.Л.Озерян, М.В.Михайліченко).

 • Основи нормативного забезпечення діяльності ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (В.П.Яковець).

 • Теорія і практика управління в освітній діяльності (В.І.Куценко, А.І.Чміль, О.Л.Озерян).ДЛЯ НАЧАЛЬНИКІВ ВІДДІЛІВ КАДРІВ ВНЗ ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

 • ДЛЯ НАЧАЛЬНИКІВ ВІДДІЛІВ КАДРІВ ВНЗ ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

 • Нормативно-правове забезпечення управління закладами освіти (В.П.Яковець).

 • Професійне зростання як стратегія управління кадровим потенціалом ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (М.В.Михайліченко).

 • Особливості відбору персоналу у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (О.Л.Озерян). • ДЛЯ НАЧАЛЬНИКІВ (ЗАВІДУВАЧІВ) НАВЧАЛЬНИХ (НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ) ВІДДІЛІВ ВНЗ ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

 • Нормативно-правове забезпечення управління закладами освіти ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (В.П.Яковець, М.В.Михайліченко).

 • Особливості управління навчальним процесом у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (В.І.Куценко). • 3. Удосконалення надання освітніх послуг у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (М.В.Михайліченко).

 • 4. Удосконалення організації навчального процесу у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (О.В.Пащенко, О.Л.Озерян).

 • 5. Психологічні особливості управління в освітній організації (Ю.С.Красильник).Для вказаних категорій слухачів розроблені спецкурси:

 • Для вказаних категорій слухачів розроблені спецкурси:

 • Інформаційно-аналітичне забезпечення освітньої діяльності (О.Л.Озерян).

 • Організаційно-правове забезпечення організації навчального процесу у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (В.П.Яковець).Яковець Василь Павлович – директор Інституту відкритої освіти, доктор фізико-математичних наук, професор

 • Яковець Василь Павлович – директор Інституту відкритої освіти, доктор фізико-математичних наук, професор

 • Основні питання навчального заняття

 • Основні нормативні документи, якими регламентується організація навчального процесу у вищому навчальному закладі

 • Основні повноваження Вченої ради факультету у вищому навчальному закладі

 • Особливості навчального навантаження викладача вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації

 • Навчальний план та навчальна програма нормативної дисципліни як стандарт вищого навчального закладу

 • Реалізація залікових кредитів у вищому навчальному закладі

 •   • Чміль Анатолій Іванович – завідувач кафедри університетської та професійної освіти і права, доктор технічних наук, професор

 • Основні питання навчального заняття

 •  Основні підходи до побудови системи менеджменту якості у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації

 • Концепція тотального менеджменту якістю (TQM)

 • Головні етапи впровадження міжнародної системи менеджменту освіти

 • Основні критерії якості освіти

 • Національна рамка кваліфікацій вищої освіти • Куценко Віра Іванівна – професор кафедри університетської та професійної освіти і права, доктор економічних наук, професор

 • Основні питання навчального заняття

 • Головні напрями стимулювання інвестицій в освітню діяльність

 • Перспективи розвитку організаційно-економічних форм освіти

 • Види підприємництва в освіті

 •   

 •  

 • Михайліченко Микола Васильович – доцент кафедри університетської та професійної освіти і права, кандидат педагогічних наук, доцент

 • Основні питання навчального заняття

 • Передісторія Болонського процесу

 • Головне завдання Болонського процесу

 • Основними принципами Болонського процесу

 • Єдиний Європейський простір вищої освіти

 • Болонський процес однин із напрямів стратегічного курсу України до ЄС

 •  6. Напрями приєднання до Болонського процесу як підвищення якості вищої освіти в Україні

 • 6. Напрями приєднання до Болонського процесу як підвищення якості вищої освіти в Україні

 • 7. Етапи навчання у ECTS

 • 8. Запровадження КМСОНП в українських ВНЗ

 • 9. Роль академічної групи в умовах Болонського процесу

 • 10. Кредитно-модульна система організації навчального процес 

 •  

 • Озерян Ольга Леонідівна – старший викладач кафедри університетської та професійної освіти і права, магістр державного управління

 • Основні питання навчального заняття

 • Основні поняття та терміни, які застосовуються в аналітичній діяльності

 • Функції інформаційно-аналітичної діяльності

 • Види аналітичних документів

 • Принципи складання аналітичного документу

 • Методика та практика складання аналітичного документа

 • Інструменти щодо складання аналітичного документу24 березня 2011 року проект навчально-методичного комплексу для керівних кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації було розглянуто та схвалено на науково-методичній раді Університету менеджменту освіти

 • 24 березня 2011 року проект навчально-методичного комплексу для керівних кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації було розглянуто та схвалено на науково-методичній раді Університету менеджменту освітиЗ метою використання матеріалів Ресурсного центру Університету (інформація Британської Ради та німецького культурного центру Гетте) для забезпечення педагогічних, науково-педагогічних і керівних працівників ВНЗ ІІІ-IV р.а. був надісланий запит щодо надання відповідної інформації для вказаних категорій слухачів в електронному форматі

 • З метою використання матеріалів Ресурсного центру Університету (інформація Британської Ради та німецького культурного центру Гетте) для забезпечення педагогічних, науково-педагогічних і керівних працівників ВНЗ ІІІ-IV р.а. був надісланий запит щодо надання відповідної інформації для вказаних категорій слухачів в електронному форматіПід час дистанційного етапу навчання проводиться поточне тестування та Інтернет-семінари по темам:

 • Під час дистанційного етапу навчання проводиться поточне тестування та Інтернет-семінари по темам:

 • Вітчизняний та європейський досвід удосконалення якості вищої освіти.

 • Особливості кадрової політики у ВНЗ ІІІ-IV р.а.

 • Особливості організації навчального процесу у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.запрошувати на тематичні зустрічі представників: Верховної Ради України; Національної академії педагогічних наук України; керівників Департаментів Міністерства освіти і науки, молоді, спорту та туризму; ЦК профспілок педагогічних працівників; студентського самоврядування;

 • запрошувати на тематичні зустрічі представників: Верховної Ради України; Національної академії педагогічних наук України; керівників Департаментів Міністерства освіти і науки, молоді, спорту та туризму; ЦК профспілок педагогічних працівників; студентського самоврядування;

 • продемонструвати інноваційні методи навчання: кейс-методи, майстер класи, мозкові штурми;

 • удосконалити навчання в частині відповідності заявлених тем змісту матеріалу та форми проведення заняття;проводити вивчення потреб слухачів курсів з підвищення кваліфікації за 2-3 тижні до початку навчання та узгоджувати теми навчання з представниками ВНЗ;

 • проводити вивчення потреб слухачів курсів з підвищення кваліфікації за 2-3 тижні до початку навчання та узгоджувати теми навчання з представниками ВНЗ;

 • удосконалити перелік тем випускних робіт та практикумів (пристосувати їх до проблем та практики діяльності директорів інститутів (деканів) ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації;

 • переглянути терміни проведення навчання на ІІІ етапі (зважаючи на те, що у ВУЗах в цей час відбуваються випускні іспити);при проведенні навчання враховувати професійну специфіку слухачів (економічне, юридичне, технічне, гуманітарне спрямування);

 • при проведенні навчання враховувати професійну специфіку слухачів (економічне, юридичне, технічне, гуманітарне спрямування);

 • сприяти розробці посадових обов’язків директорів інститутів (деканів) в частині юридичної відповідальності;

 • забезпечувати кожного слухача роздатковими матеріалами занять в паперовому вигляді (інструктивно-методичними особливо);

 • покращити побутові умови проживання в гуртожитку;

 • забезпечити слухачів культурною програмою під час перебування слухачів на навчанні.Результати підсумків анкетування щодо виявлення потреб у навчальній підготовці педагогічних, науково-педагогічних і керівних працівників ВНЗ ІІІ-IV р.а. виявили відповідність потреб до запропонованих навчальних тем та інших освітніх послуг

 • Результати підсумків анкетування щодо виявлення потреб у навчальній підготовці педагогічних, науково-педагогічних і керівних працівників ВНЗ ІІІ-IV р.а. виявили відповідність потреб до запропонованих навчальних тем та інших освітніх послуг

Схожі:

Організація навчального процесу iconЗабезпечення індивідуалізації навчального процесу; забезпечення індивідуалізації навчального процесу
Головне правило довести слухачеві, як за допомогою предмету презентації він може поліпшити своє життя
Організація навчального процесу iconЗабезпечення індивідуалізації навчального процесу; забезпечення індивідуалізації навчального процесу
Головне правило довести слухачеві, як за допомогою предмету презентації він може поліпшити своє життя
Організація навчального процесу iconАдреса: Адреса: вул. Ломоносова, 7
Технологія ігрового навчання це така організація навчального процесу, під час якої навчання здійснюється у процесі включення учня...
Організація навчального процесу iconОрганізація освітнього процесу з дітьми 5-річного віку; організація освітнього процесу з дітьми 5-річного віку
Монмсу від 20. 06. 2011 «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році»
Організація навчального процесу iconОрганізація процесу навчання таким чином, щоб органічно поєднувалось формування знань і вмінь
Відправна умова (і вимога до вчителя) усвідомлення ним мети роботи, її змісту, необхідності планомірно використовувати такі навчальні...
Організація навчального процесу iconАкадемія попереду завдяки знанням. Державне замовлення та розуміння своєї ролі
За дорученням Баварського уряду баам здійснює підготовку керівних кадрів. Організація навчального процесу базується на модульному...
Організація навчального процесу iconКомпетентнісний підхід в освіті спрямованість навчального процесу на формування і розвиток основних компетентностей особистості
Чітке визначення загальних і конкретних цілей оволодіння учнів усіма компонентами змісту навчального предмета
Організація навчального процесу iconУдосконалення навчального процесу з фізики на основі сучасних педагогічних технологій Поняття «технології» навчання
Удосконалення навчального процесу з фізики на основі сучасних педагогічних технологій
Організація навчального процесу iconПоложення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу 19. Список учнів які знаходяться на диспансерному обліку, підготовлений медичним робітником школи 20. Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом географії
Конвенція про права дитини Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України Загальні...
Організація навчального процесу iconПояснювальна записка одним з елементів підготовки висококваліфікованих продавців є оснащеність навчального процесу наочними посібниками
Одним з елементів підготовки висококваліфікованих продавців є оснащеність навчального процесу наочними посібниками

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка