Лектор Проф. В. А. Кондратюк


НазваЛектор Проф. В. А. Кондратюк
Дата конвертації16.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


 • Лектор

 • Проф. В.А.Кондратюк


П Л А Н Л Е К Ц І Ї

Класифікація грунтів за їх призначенням

 • 1) природні за межами населених місць, які можуть бути використані для нового будівництва або вирощування сільськогосподарських культур;

 • 2) штучно створені грунти населених місць, які утворилися з природних унаслідок їхнього перемішування з відходами антропогенного походження (побутовими, промисловими). До цього виду також належать пересунуті ґрунти, утворені внаслідок вертикального планування місцевості. Обидва різновиди штучно створених ґрунтів об'єднані терміном "культурний шар ґрунту населених місць";

 • 3) штучні покриття ґрунту (асфальтові, щебеневі, бетонні та ін.).

Кроти

 • КротиЕндемічне значення грунту

 • Ґрунт є середовищем, в якому відбуваються процеси трансформації сонячної енергії. Ґрунт є тим елементом біосфери Землі, який формує хімічний склад харчових продуктів, питної води і частково атмосферного повітря

Гігієнічне значення грунту

 • ґрунт є:

 • 1)      головним чинником формування природних і штучних біогеохімічних провінцій, які відіграють провідну роль у виникненні й профілактиці ендемічних захворювань серед населення;

 • 2)      середовищем, яке забезпечує циркуляцію у системі навколишнє середовище — людина хімічних та радіоактивних речовин, що використовуються в народному господарстві, а також екзогенних хімічних речовин, які потрапляють у ґрунт з викидами промислових підприємств, авіа- і автотранспорту, стічними водами, а отже, чинником, що впливає на здоров'я населення;

 • 3)     одним із джерел хімічного й біологічного забруднення атмосферного повітря, підземних і поверхневих вод, а також рослин, що ними людина харчується;

 • 4)     чинником поширення інфекційних хвороб та інвазій;

 • 5) природним найпридатнішим для знешкоджування рідких і твердих відходів середовищем.

Джерела забруднення грунту

 • 1) внесення мінеральних та органічних добрив;

 • 2) використання пестицидів;

 • 3) надходження промислових і побутових відходів різних видів, які застосовують як добрива та з метою зволоження, в тому числі і внесення відходів тваринницьких комплексів (ферм) та індивідуальних господарств;

 • 4) потрапляння на його поверхню хімічних речовин з викидів в атмосферу промислових підприємств і автотранспорту, а також

 • радіонуклідів унаслідок аварій на ядерних реакторах;

 • 5) зберігання або постійе поховання побутових і промислових відходів.Вміст канцерогенних речовинШкала оцінювання санітарного стану грунтуРадіаційні показникиЕндемічне значення грунту

 • Ґрунт є середовищем, в якому відбуваються процеси трансформації сонячної енергії. Ґрунт є тим елементом біосфери Землі, який формує хімічний склад харчових продуктів, питної води і частково атмосферного повітряДжерела забруднення грунту

 • 1) внесення мінеральних та органічних добрив;

 • 2) використання пестицидів;

 • 3) надходження промислових і побутових відходів різних видів, які застосовують як добрива та з метою зволоження, в тому числі і внесення відходів тваринницьких комплексів (ферм) та індивідуальних господарств;

 • 4) потрапляння на його поверхню хімічних речовин з викидів в атмосферу промислових підприємств і автотранспорту, а також

 • радіонуклідів унаслідок аварій на ядерних реакторах;

 • 5) зберігання або постійе поховання побутових і промислових відходів.Тверді побутові відходи

 • 1)     вторинна сировина (папір, картон, текстиль, метал, шкіра та ін.); це приблизно 25% від маси відходів;

 • 2)  органічна частина, яку можна знешкодити, — приблизно 60—70%. 3)     баласт (скло, каміння та ін.) — 6—8%;

 • 4) паливні матеріали, які не вдається утилізувати (вугілля, деревина, гума та ін.) —8—10%.

Класифікація показників санітарного стану грунту

 • Санітарно-фізичні

 • Фізико-хімічні

 • Показники хімічної безпеки:

 • Санітарно-хімічні

 • Санітарно-мікробіологічні

 • Санітарно-гельмінтологічні

 • Санітарно-ентомологічні

 • Показники радіаційної безпеки

 • Показники самоочищення грунтуЗ надр Землі щорічно вилучається десятки мільярдів тонн гірських порід, які містять тверді корисні копалини

 • 1. Несприятливий вплив на поверхневі шари земної кулі здійснюють меліорація, динамічні навантаження великих міських агломерацій і промислових центрів, великих іригаційних систем і гідротехнічних вузлів.Метод інертизації – це процес перетворення в моноліт неякісних лікарських засобів за допомогою в’яжучих речовин з наступним подрібненням та розосередженням, включає наступні стадії:

 • Метод інертизації – це процес перетворення в моноліт неякісних лікарських засобів за допомогою в’яжучих речовин з наступним подрібненням та розосередженням, включає наступні стадії:

 • зняття пакувального матеріалу з неякісних лікарських засобів;

 • подрібнення неякісних лікарських засобів до фракції з розміром окремих частинок не більше 2 міліметрів;

 • змішування подрібненої лікарської форми з водою, цементом та вапном у відношенні за масою відповідно 65 : 15 : 15 : 5 до отримання однорідної пасти;

 • транспортування пасти машиною–бетонозмішувачем до місця побутових відходів;

 • розсіювання (після застигання) подрібнених шматків пасти серед побутових твердих відходів.Високотемпературне спалення

 • Високотемпературне спалення провадиться з використанням печей промислових підприємств для виготовлення цементу, вугільних теплоелектростанцій та ливарних цехів. Печі, температура в яких сягає 1200–2000 0C, придатні для знищення лікарських засобів. Час знищення лікарських засобів при такій високій температурі становить кілька секунд. За таких умов всі органічні компоненти відходів руйнуються, а деякі потенційно небезпечні чи токсичні продукти горіння стають абсорбованим шлаковим продуктом, або їх видаляють за допомогою теплообмінного обладнання.

 • Розведення водою та злив до комунального колектора.Знищення неякісних лікарських засобів, які мають лікарську форму у вигляді розчинів та сиропів, розводять водою у співвідношенні 1 до 200 та поступовим зливом у комунальний колектор.

 • Знищення неякісних лікарських засобів, які мають лікарську форму у вигляді розчинів та сиропів, розводять водою у співвідношенні 1 до 200 та поступовим зливом у комунальний колектор.

 • Ампули з розчинами неякісних лікарських засобів спочатку подрібнюються на твердій поверхні або в металевому барабані із застосуванням дерев’яного молотка, рідина відокремлюється, розводиться водою у співвідношенні 1 : 200 та зливається у комунальний каналізаційний колектор зі швидкістю, не більшою як 1 літр за секунду. Подрібнене скло збирається у контейнер для гострих предметів та відправляється до місця побутових відходів. Робітник, який виконує цю роботу, повинен мати захисний одяг, захисні окуляри, захисні рукавиці, респіратор або марлеву пов’язку.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

 • Важливими заходами в охороні літосфери є:

 • моніторинг стану родовищ мінеральної сировини, що видобувається (у тому числі аерокосмічний моніторинг),

 • аналіз розміщення джерел, обсягів і шляхів міграції забруднення літосфери;

 • контроль за забрудненням літосфери, особливо екзогенними хімічними речовинами,

 • прийняття організаційних рішень щодо зменшення несприятливого впливу та

 • розробка відповідних рекомендацій.

 • Велике значення надається правильній організації збору, видалення, утилізації та знешкодження рідких та твердих відходів у населених пунктах.ПЛАНУВАЛЬНІ ЗАХОДИ

 • Раціональне розміщення населених пунктів, об’єктів промисловості і сільського господарства, які є потенційними забруднювачами літосфери, а також використання ґрунтів під сільськогосподарські угіддя тощо.

 • Вибір місць для зберігання, переробки та захоронення побутових відходів, токсичних відходів промисловості, а також відпрацьованих радіоактивних речовин. При цьому необхідно застосовувати спеціальні заходи запобігання забруднення навколишнього середовища (повітря, води та ґрунту).

 • При складанні генеральних схем очистки населених пунктів враховують загальний план очистки міст, розмір транспорту і його характер, методи й регулярність очистки, земельні ділянки для ґрунтового знезараження відходів (розмір та розташування), необхідні споруди тощо.

 • Протиерозійна організація території, створення полезахисних смуг і захисних лісонасаджень.

Неутилізвані відходи поділяють на п’ять класів небезпечності залежно від наявності в них певних токсичних речовин:

 • Неутилізвані відходи поділяють на п’ять класів небезпечності залежно від наявності в них певних токсичних речовин:

 • перший клас – нафто- і масловідходи (знешкоджуються шляхом спалювання);

 • другий клас – рідкі відходи, які містять органічні забруднення з ХПК біля 25 000 мг/л (ці відходи випаровуються при спалюванні органічних забруднень, а залишки залишаються у котлі);

 • третій клас – рідкі відходи з мінеральними забрудненнями – кислоти, луги, солі, гідроокиси важких металів (нейтралізуються реагентами у котлах, рідка частина випаровується за рахунок спалювання відходів першого класу);

 • четвертий клас – умовно–тверді відходи, в тому числі пастоподібні (їх змішують з тирсою, поміщають у котлован, засипають ґрунтом і засаджують травою, кущами, деревами);

 • п’ятий клас – особливо токсичні сильнодіючі отруйні сполуки (поховання здійснюють у герметичних металічних контейнерах).Схожі:

Лектор Проф. В. А. Кондратюк iconЛектор: Проф. В. А. Кондратюк

Лектор Проф. В. А. Кондратюк iconЛектор – проф. В. А. Кондратюк
Землі, яка включає частину атмосфери, гідросфери, літосфери, заселених живими істотами
Лектор Проф. В. А. Кондратюк iconЛектор: Проф. В. А. Кондратюк
Лишние продукты обмена выводятся из организма через пищеварительный канал, почки, кожу
Лектор Проф. В. А. Кондратюк iconЛектор – проф. В. А. Кондратюк
Землі, яка включає частину атмосфери, гідросфери, літосфери, заселених живими істотами
Лектор Проф. В. А. Кондратюк iconЛектор – проф. В. А. Кондратюк
Структура біосфери, її складові частини,функціонування. Основні етапи еволюції біосфери
Лектор Проф. В. А. Кондратюк iconГігієнічні вимоги до організації І контролю за водопостачанням населених місць лектор – проф. В. А. Кондратюк
...
Лектор Проф. В. А. Кондратюк iconГігієнічні основи опалення, вентиляції І освітлення приміщень. Лектор проф. Кондратюк В. А
Житло як штучно створене людиною середовище належить до соціальних чинників, бо умови проживання разом з умовами праці та харчування...
Лектор Проф. В. А. Кондратюк iconСанітарно-гігієнічна характеристика води. Методи покращання якості питної води. Лектор – проф. В. А. Кондратюк
...
Лектор Проф. В. А. Кондратюк iconЛектор: Проф. В. А. Кондратюк
У травному каналі харчові речовини вступають у складні біохімічні реакції внаслідок чого розщеплюються до простих компонентів, здатних...
Лектор Проф. В. А. Кондратюк iconЛектор: Проф. В. А. Кондратюк
У травному каналі харчові речовини вступають у складні біохімічні реакції внаслідок чого розщеплюються до простих компонентів, здатних...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка