Вперше в Україні в Національній академії державного управління при Президентові України створена кафедра парламентаризму та політичного менеджменту за сприяння Верховної Ради України (10 липня 2009 року )


НазваВперше в Україні в Національній академії державного управління при Президентові України створена кафедра парламентаризму та політичного менеджменту за сприяння Верховної Ради України (10 липня 2009 року )
Дата конвертації16.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентациивперше в Україні в Національній академії державного управління при Президентові України створена кафедра парламентаризму та політичного менеджменту за сприяння Верховної Ради України (10 липня 2009 року );

 • вперше в Україні в Національній академії державного управління при Президентові України створена кафедра парламентаризму та політичного менеджменту за сприяння Верховної Ради України (10 липня 2009 року );

 • кафедра є унікальною, оскільки не має аналогів в Україні;

 • кафедра є випусковою з нової спеціальності 8.150111 “Парламентаризм та парламентська діяльність” напряму підготовки 1500 “Державне управління”, ліцензія Міністерства освіти та науки України АБ№ 529299 від 09 серпня 2010 р. Гошовська Валентина Андріївна

 • Гошовська Валентина Андріївна

 • Завідувач кафедри, доктор політичних наук, професор. Заслужений працівник освіти України.

 • Народний депутат України 2-го та 3-го скликань.

 • Голова комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці у 2000-2002 роках.

 • Кавалер орденів «Княгині Ольги» ІІІ, ІІ, І ступенів.

 • Сфера наукових інтересів: державно-політичне управління, політичні еліти, соціальний розвиток, теорія і практика парламентаризму. • сприяння формуванню

 • політичної та

 • державно-управлінської еліти Українипідготовка висококваліфікованих фахівців у галузі політичного та державного управління, парламентаризму та парламентській діяльності, спроможних аналізувати, розробляти і реалізовувати державну політику, здійснювати політико-правове регулювання парламентської діяльності, регламентних процедур, брати кваліфіковану участь у забезпеченні законотворчого та нормотворчого процесів в органах державної влади та місцевого самоврядування, Апараті Верховної Ради України та апаратах місцевих рад;

 • підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі політичного та державного управління, парламентаризму та парламентській діяльності, спроможних аналізувати, розробляти і реалізовувати державну політику, здійснювати політико-правове регулювання парламентської діяльності, регламентних процедур, брати кваліфіковану участь у забезпеченні законотворчого та нормотворчого процесів в органах державної влади та місцевого самоврядування, Апараті Верховної Ради України та апаратах місцевих рад;

 • системне дослідження теоретико-методологічних засад парламентаризму та політичного менеджментуаналіз та розвиток теоретико-методологічних засад парламентаризму та політичного менеджменту;

 • аналіз та розвиток теоретико-методологічних засад парламентаризму та політичного менеджменту;

 • розробка і викладання навчальних дисциплін за спеціальністю 8.150111 “Парламентаризм та парламентська діяльність” напряму підготовки 1500 “Державне управління”;

 • підготовка наукових кадрів спеціальністю 8.150111 “Парламентаризм та парламентська діяльність” у галузі науки “Державне управління”;

 • надання експертно-аналітичної, консультативно-методичної та інформаційної допомоги органам державного управління та місцевого самоврядування;

 • створення перших в Україні підручників та навчальних посібників з питань парламентської діяльності (“Основи вітчизняного парламентаризму”, “Елітогологія: місце та роль української еліти у державотворенні”)Магістерська програма розроблена з урахуванням міжнародного досвіду підготовки фахівців з парламентської діяльності, яка здійснюється більше 7 років

 • Магістерська програма розроблена з урахуванням міжнародного досвіду підготовки фахівців з парламентської діяльності, яка здійснюється більше 7 років

 • Центром парламентаризму Російської академії державної служби при Президентові Росії;

 • З метою вивчення та впровадження досвіду шкіл публічної адміністрації у демократичних країнах підтримуються партнерські зв’язки із:

 • Національною школою управління (ENA), Інститутом підготовки депутатів місцевих рад (IFET) у Франції;

 • Крайової школи публічної адміністрації (KSAP) у ПольщіВступ до спеціальності “Парламентаризм та парламентська діяльність”;

 • Вступ до спеціальності “Парламентаризм та парламентська діяльність”;

 • Теорія та історія парламентаризму;

 • Становлення представницької влади в Україні;

 • Парламент та інститути держави і суспільства;

 • Економіка і фінанси;

 • Конституційне право України;

 • Державне будівництво;

 • Конституційне право зарубіжних країн;

 • Конституційно-правовий статус Верховної Ради України. Парламентські функції;

 • Політичні системи та процеси;

 • Партологія;

 • Виборче та муніципальне право України;

 • Комунікації в парламентській діяльності;

 • Регламент Верховної Ради України;

 • Прикладна психологія;

 • Політична конфліктологія;

 • Політична культура та парламентська етика • Під час навчання слухачі поглиблюють свої знання, уміння та навички, опановуючи дисципліни однієї з двох спеціалізацій:

 • - парламентаризм та законодавча діяльність;

 • - політико-правова діяльність

Стратегічний менеджмент державного управління

 • Стратегічний менеджмент державного управління

 • Політико-правове регулювання парламентської діяльності

 • Електоральна кратологія

 • Політичні еліти і політичне лідерство

 • Інститут парламентаризму як об’єкт політичного аналізуДілова українська мова

 • Ділова українська мова

 • Запобігання та протидія корупції

 • Іміджмейкінг

 • Іноземна мова

 • Інструментальні засоби електронного офісу

 • Коучинг як стиль лідерства і компетенція політичного менеджменту

 • Сучасна мовна комунікація

 • Риторика та ораторське мистецтво в парламентській діяльності1 вересня 2010 року кафедра парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії вперше в Україні здійснила набір слухачів на магістерську підготовку за новою спеціальністю 8.150111 “Парламентаризм та парламентська діяльність” за денною та заочною формами навчання ( 21 чол.)

 • 1 вересня 2010 року кафедра парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії вперше в Україні здійснила набір слухачів на магістерську підготовку за новою спеціальністю 8.150111 “Парламентаризм та парламентська діяльність” за денною та заочною формами навчання ( 21 чол.)

 • У 2011 році передбачається відповідно до ліцензії Міністерства освіти та науки України АБ№529299 від 09 серпня 2010 року набір слухачів на навчання за новою спеціальністю:

 • - денна форма – 25 осіб;

 • - заочна форма – 25 осіб.Навчання майбутніх фахівців з парламентаризму передбачає виїзні заняття та стажування в:

 • Навчання майбутніх фахівців з парламентаризму передбачає виїзні заняття та стажування в:

 • Адміністрації

 • Президента України;

 • комітетах та Апараті Верховної Ради України;

 • Кабінеті Міністрів України;

 • структурних підрозділах центральних органів виконавчої влади.

 • Планується стажування за кордоном.Професорсько-викладацьким складом кафедри розроблено: і підготовлено до друку :

 • Професорсько-викладацьким складом кафедри розроблено: і підготовлено до друку :

 • підручники - “Основи вітчизняного парламентаризму»;

 • ”Елітологія: українська еліта та її роль в державотворенні”;

 • навчальні посібники -

 • “Словник-довідник з парламентаризму”;

 • “Українська еліта та її роль в державотворенні”;

 • “Аналіз державної політики та прийняття управлінських рішень”;

 • “Політичні і соціально-економічні процеси в Україні. Діяльність органів влади в умовах багатопартійності»”

 • “Особливості взаємодії та взаємовпливу політичного лідерства на державне управління”.

 • Готується колективна монографія -

 • “Теорія та історія вітчизняного парламентаризму”.“Механізми взаємодії Верховної Ради України з суб’єктами політичного і державного управління України та органами місцевого самоврядування”

 • “Механізми взаємодії Верховної Ради України з суб’єктами політичного і державного управління України та органами місцевого самоврядування”Кафедра здійснює підготовку наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру за спеціальностями галузі науки “Державне управління”:

 • Кафедра здійснює підготовку наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру за спеціальностями галузі науки “Державне управління”:

 • теорія та історія державного управління (25.00.01);

 • механізми державного управління (25.00.02);

 • державна служба (25.00.03)

 • тематика наукових досліджень:

 • теоретико-методологічні основи парламентаризму та політичного менеджменту;

 • представництво інтересів громадян і законотворчість як основні види парламентської діяльності;

 • політичне лідерство;

 • електоральна кратологія;

 • менеджмент у виборчих кампаніях та партійному будівництві;

 • лобістська діяльність;Толстоухов Анатолій Володимирович

 • Толстоухов Анатолій Володимирович

 • професор кафедри, доктор філософських наук, професор. Заслужений працівник освіти України. Народний депутат України 1-го, 3-го, 4-го та 6-го скликань. Міністр Кабінету Міністрів України.

 • Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ та II ступеню, почесною грамотою Кабінету Міністрів України, почесною грамотою Верховної Ради України, орденом "Святий Князь Володимир" II ступеню.

 • Яловий Володимир Борисович

 • доцент кафедри, кандидат наук з державного управління. Заступник керівника Апарату Верховної Ради України

 • Сфера наукових інтересів: становлення і розвиток місцевого самоврядування.Кальниш Юрій Григорович,

 • Кальниш Юрій Григорович,

 • професор кафедри, доктор наук з державного правління, старший науковий співробітник. Заступник голови Експертної ради з державного управління Державної акредитаційної комісії України. Член спеціалізованої вченої ради НАДУ при Президентові України.

 • Сфера наукових інтересів: політична аналітика та консультування, правові гарантії свободи світогляду та віросповідання в Україні, релігієзнавство.

 • Брайченко Олексій Дмитрович,

 • професор кафедри, кандидат історичних наук, доцент. Заслужений працівник народної освіти України.

 • Сфера наукових інтересів: історія державотворення України, становлення представницьких влади в Україні.Пашко Людмила Андріївна

 • Пашко Людмила Андріївна

 • професор кафедри, доктор наук з державного управління, доцент.

 • Член спеціалізованих вчених рад Інституту законодавства Верховної Ради України, Національної академії Служби безпеки України.

 • Сфера наукових інтересів: державне управління, партологія, кратологія, державна служба, управління людськими ресурсами.

 • Рублюк Оксана Василівна

 • професор кафедри, кандидат політичних наук, доцент.

 • Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Міжрегіональної академії управління персоналом.

 • Сфера наукових інтересів: політологія, державне управління, соціологія, міжнародні відносини.Газізов Михайло Михайлович,

 • Газізов Михайло Михайлович,

 • доцент кафедри, кандидат політичних наук.

 • Сфера наукових інтересів: виборчі технології, аналіз політики прийняття управлінських рішень.

 • Гурієвська Валентина Миколаївна,

 • доцент кафедри, кандидат наук з державного управління.

 • Сфера наукових інтересів: прикладна політична психологія.Ларіна Наталія Борисівна,

 • Ларіна Наталія Борисівна,

 • доцент кафедри, кандидат педагогічних наук. Заступник завідувача кафедри.

 • Сфера наукових інтересів: комунікації у державному управлінні та парламентській діяльності.

 • Марчук Ростислав Петрович,

 • доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

 • Сфера наукових інтересів: нормативно-правове забезпечення парламентської діяльності, протидія корупції.Мироненко Петро Володимирович,

 • Мироненко Петро Володимирович,

 • доцент кафедри, кандидат політичних наук.

 • Сфера наукових інтересів: політична стратегія і тактика, політичний аналіз, політична конфліктологія.

 • Сєрова Галина Володимирівна,

 • доцент кафедри, кандидат педагогічних наук.

 • Сфера наукових інтересів: історія держави і права України, становлення та розвиток парламентаризму в Україні.короткотермінове цільове навчання (тематичні короткотермінові семінари, 2-3-денні) депутатського корпусу, керівників секретаріатів політичних партій, представлених у Верховній Раді України з питань елітології, політичної етики, реалізації державної мовної політики, мовленнєвої культури тощо;

 • короткотермінове цільове навчання (тематичні короткотермінові семінари, 2-3-денні) депутатського корпусу, керівників секретаріатів політичних партій, представлених у Верховній Раді України з питань елітології, політичної етики, реалізації державної мовної політики, мовленнєвої культури тощо;

 • професійне навчання (тематичні короткотермінові семінари, 2-3-денні, підвищення кваліфікації за професійними програмами, магістерська підготовка, аспірантура, докторантура) помічників народних депутатів України та державних службовців Апарату Верховної Ради України з питань регламенту Верховної Ради України, регламенту зарубіжних парламентів тощо;створення дискусійних майданчиків для проведення політичних дискусій, майстер-класів, громадських слухань у межах регламентних процедур;

 • створення дискусійних майданчиків для проведення політичних дискусій, майстер-класів, громадських слухань у межах регламентних процедур;

 • здійснення порівняльного дослідження регламентів парламентів країн розвиненої демократії та запровадження новітніх технологій у вітчизняній парламентській діяльності;

 • розвиток кадрового потенціалу Апарату Верховної Ради України через реалізацію магістерської підготовки за спеціальністю 8.150111 “Парламентаризм та парламентська діяльність” • Контакти

 • Адреса кафедри:

 • м. Київ, вул. Пугачова 12/2, каб. 219

 • Тел.: (044) 481-21-71;

 • E-mail: kaf_parlament@i.ua • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!Схожі:

Вперше в Україні в Національній академії державного управління при Президентові України створена кафедра парламентаризму та політичного менеджменту за сприяння Верховної Ради України (10 липня 2009 року ) iconКафедра європейської інтеграції Національної академії державного управління при Президентові України
України з врахуванням європейських та світових стандартів державного управління; відповідність пріоритетним напрямам реформування...
Вперше в Україні в Національній академії державного управління при Президентові України створена кафедра парламентаризму та політичного менеджменту за сприяння Верховної Ради України (10 липня 2009 року ) iconДорожня карта “Модернізація системи професійного навчання державних службовців” Національна академія державного управління при Президентові України
Про деякі питання Національної академії державного управління при Президентові України Президент України поставив такі завдання
Вперше в Україні в Національній академії державного управління при Президентові України створена кафедра парламентаризму та політичного менеджменту за сприяння Верховної Ради України (10 липня 2009 року ) iconПоложення про організацію та проведення наукової роботи в Національній академії державного управління при Президентові України

Вперше в Україні в Національній академії державного управління при Президентові України створена кафедра парламентаризму та політичного менеджменту за сприяння Верховної Ради України (10 липня 2009 року ) iconКафедра європейської інтеграції Національної академії державного управління при Президентові України
України з використанням європейського досвіду; відповідність пріоритетним напрямам реформування діяльності Національної академії...
Вперше в Україні в Національній академії державного управління при Президентові України створена кафедра парламентаризму та політичного менеджменту за сприяння Верховної Ради України (10 липня 2009 року ) iconПрограма інформатизації Національної академії державного управління при Президентові України 2006-2010 рр. Комп`ютерні класи Академії Динаміка парку пк академії
Програма інформатизації Національної академії державного управління при Президентові України 2006-2010 рр
Вперше в Україні в Національній академії державного управління при Президентові України створена кафедра парламентаризму та політичного менеджменту за сприяння Верховної Ради України (10 липня 2009 року ) iconШановні керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування! Шановні керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування!
Вас, що згідно з рішенням Державної акредитаційної комісії Міносвіти України від 1 липня 2008 року, протокол №72, Національній академії...
Вперше в Україні в Національній академії державного управління при Президентові України створена кафедра парламентаризму та політичного менеджменту за сприяння Верховної Ради України (10 липня 2009 року ) iconНаціональна академія державного управління при Президентові України Національна академія державного управління при Президентові України
«Національна академія державного управління при Президентові України «Національна академія державного управління при Президентові...
Вперше в Україні в Національній академії державного управління при Президентові України створена кафедра парламентаризму та політичного менеджменту за сприяння Верховної Ради України (10 липня 2009 року ) iconЛьвівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Вперше в Україні в Національній академії державного управління при Президентові України створена кафедра парламентаризму та політичного менеджменту за сприяння Верховної Ради України (10 липня 2009 року ) iconНаціональна академія державного управління при Президентові України Національна академія державного управління при Президентові України
Юридично публічні адміністрації в Україні відсутні. Їх легітимізація потребує закріплення в нормативно-правових документах змісту...
Вперше в Україні в Національній академії державного управління при Президентові України створена кафедра парламентаризму та політичного менеджменту за сприяння Верховної Ради України (10 липня 2009 року ) iconКафедра європейської інтеграції Національної академії державного управління при Президентові України
Організацією Північноатлантичного договору та іншими військово-політичними блоками з усіх питань, що становлять взаємний інтерес

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка