Кафедра Кафедра


НазваКафедра Кафедра
Дата конвертації16.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Кафедра

 • Кафедра

 • управління освітою


За 2001-2010 р.р. здійснено вісім випусків магістрів державного управління за спеціалізацією “Управління освітою” – усього 74 особи, з них 21 вступили до аспірантури та докторантури.

 • За 2001-2010 р.р. здійснено вісім випусків магістрів державного управління за спеціалізацією “Управління освітою” – усього 74 особи, з них 21 вступили до аспірантури та докторантури.

 • За 2010-2012 р.р. підготовлено 33 магістри за спеціальністю “Державне управління у сфері освіти” за денною, вечірньою та заочною формами навчання

 • Загалом по кафедрі управління освітою захищено 31 кандидатську та шість докторських дисертацій. • Професійна підготовка

 • висококваліфікованих фахівців для державного управління в галузі освіти, спроможних розробляти, аналізувати й реалізовувати державну політику, ефективно виконувати управлінські функції, сприяти інноваційним процесам в освіті з метою сталого розвитку громадян, держави, суспільства на основі світових та європейських стандартів.1. Створення та впровадження навчальних дисциплін у дистанційному форматі за програмами підготовки магістрів з державного управління.

 • 1. Створення та впровадження навчальних дисциплін у дистанційному форматі за програмами підготовки магістрів з державного управління.

 • 2. Розвиток програм підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти.

 • 3. Розроблення та впровадження короткотермінових семінарів з підвищення кваліфікації викладачів Академії за напрямами:

 • Технологія навчання дорослих.

 • Педагогічне оцінювання (механізми оцінювання навчальних результатів, проведення тестування).

 • Методика підготовки та проведення лекцій, семінарських, практичних занять; ділових рольових ігор; ситуаційних вправ; круглих столів і дискусій.

 • 4. Консультування з питань педагогічного оцінювання якості освіти державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування; запровадження системи управління якістю освіти в навчальному закладі; розроблення навчальних планів і програм підготовки фахівців у галузі державного управління; методології викладання в системі підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування; розроблення стандартизованих тестів; створення методичного забезпечення навчальних дисциплін; технології організації та проведення моніторингових досліджень.

 • 5. Надання послуг: експертиза варіативної частини галузевого стандарту вищої освіти в галузі державного управління; експертиза тестів до навчальних дисциплін.

 • 6. Участь у міжнародних проектах і програмах.Діяльність кафедри спрямована на розв’язання широкого кола актуальних теоретичних і практичних проблем освіти.

 • Діяльність кафедри спрямована на розв’язання широкого кола актуальних теоретичних і практичних проблем освіти.

 • Кафедральна тематика з державного регулювання освітньої галузі, специфіки підготовки фахівців з державного управління в Україні та в світі, Болонського процесу, особливостей навчання дорослих відповідає вимогам часу.

 • Кафедрою започаткована та реалізується програма підготовки магістрів за спеціальністю “Державне управління у сфері освіти” .

 • Члени кафедри брали участь у розробленні галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей “Державне управління”, “Управління суспільним розвитком”, “Адміністративний менеджмент”, “Публічне адміністрування (МПА)”, “Державне управління у сфері освіти”.

 • Кафедра здійснює навчальний процес, проводить наукові дослідження, надає консультації, готує навчальні, методичні та наукові публікації.

 • Міжнародне співробітництво: Україно-Швейцарський проект

 • ” Сприяння розвитку освіти для демократії в Україні”Завідувач кафедри управління освітоюПротасова Наталія Георгіївна, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, член Вченої ради Академії, член експертної ради з педагогічних наук ВАК України, член спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук у Національному педагогічному університеті ім. М.П.Драгоманова, консультант міжнародного проекту Світового банку “Рівний доступ до якісної освіти”.

 • Завідувач кафедри управління освітоюПротасова Наталія Георгіївна, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, член Вченої ради Академії, член експертної ради з педагогічних наук ВАК України, член спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук у Національному педагогічному університеті ім. М.П.Драгоманова, консультант міжнародного проекту Світового банку “Рівний доступ до якісної освіти”.

 • Професор кафедри – Лукіна Тетяна Олександрівна, доктор наук з державного управління, професор, заступник завідувача кафедри;

 • Доцент кафедри – Синицина Наталія Георгіївна, кандидат наук з державного управління, заступник завідувача кафедри;

 • Доцент кафедри – Молчанова Юлія Олександрівна, кандидат наук з державного управління;Професор кафедри – Гаєвська Лариса Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доктор наук державного управління, заступник начальника відділу прийому та працевлаштування слухачів;

 • Професор кафедри – Гаєвська Лариса Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доктор наук державного управління, заступник начальника відділу прийому та працевлаштування слухачів;

 • Професор кафедри – Ващенко Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, проректор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України;

 • Професор кафедри – Таланова Жанна Василівна, кандидат наук з державного управління, доктор педагогічних наук, доцент кафедри;

 • Доцент кафедри – Паращенко Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

 • Доцент кафедри – Бондарчук Наталія Олександрівна, кандидат наук з державного управління.

 • Доцент кафедри – Слюсаренко Олена Миколаївна, кандидат наук з державного управління.

 • Старший викладач кафедри – Жабенко Лариса Володимирівна

Підготовка магістрів та науково-методичний супровід спеціальності “Державне управління у сфері освіти”,.

 • Підготовка магістрів та науково-методичний супровід спеціальності “Державне управління у сфері освіти”,.

 • Підготовка магістрів спеціальності “Управління суспільним розвитком”

 • Викладання дисциплін магістерських програм галузі знань“Державне управління”.У 2008 році в Національній академії запроваджено нову спеціальність 8.150104 «Державне управління у сфері освіти» в межах існуючого напряму підготовки «Державне управління».

 • У 2008 році в Національній академії запроваджено нову спеціальність 8.150104 «Державне управління у сфері освіти» в межах існуючого напряму підготовки «Державне управління».

 • Розроблення і впровадження спеціальності покладено на кафедру управління освітою.

 • Підготовка управлінців, керівників освіти за зазначеною спеціальністю дозволить вирішити на державному та регіональному рівнях проблему навчання державних службовців як безпосередніх розробників та виконавців освітньої політики країни, експертів з аналізу освітньої політики у підрозділах Міністерства освіти і науки України, інших міністерствах та відомствах, яким підпорядковані навчальні заклади, обласних (головних) управліннях освіти і науки, районних (міських) відділах освіти.

 • Одночасно підготовка управлінських кадрів для освітньої галузі допоможе розв’язати проблему кадрового резерву на керівні посади органів управління освітою − від районного відділу освіти до Міністерства освіти і науки Україні.

 • Спрямованість змісту і методів організації навчання на практичну підготовку сприятиме формуванню управлінських кадрів як професійних лідерів, здатних повноцінно виконувати свої функції та забезпечувати європейські стандарти адміністрування в галузі освіти.

 • Спираючись на європейський та світовий досвід, слухачі спеціальності «Державне управління у сфері освіти» отримають знання та набудуть умінь з аналізу та планування політики, стратегічного управління, управління інноваційним розвитком галузі; опанують навички оцінювання наслідків та ефективності виконання державних програм тощо.

Професор Цюріхського педагогічного університету Рольф Голлоб проводить заняття для слухачів спеціальності

 • Професор Цюріхського педагогічного університету Рольф Голлоб проводить заняття для слухачів спеціальності

 • “Державне управління у сфері освіти”Основні напрями реформування державного управління освітою в Україні

 • Основні напрями реформування державного управління освітою в Україні

 • Розроблення та науково-методичний супровід магістерської програми “Державне управління у сфері освіти”

 • Впровадження освіти для демократії в Україні (спільний українсько-швейцарський проект)

 • Наково-методичний супровід підготовки керівників освіти національного та регіонального рівнів у межах проекту Світового банку “Рівний доступ до якісної освіти”.

 • Споживча освіта в системі державного управління (у рамках Проекту ООН)

 • Розроблення та науково-методичний супровід нормативних дисциплін із демократичного державного управління та публічної політики у ВНЗ України та іншіАспірантуру;

     • Аспірантуру;
     • Докторантуру
     • за спеціальностями:
     • Теорія та історія державного управління (25.00.01)
     • Механізми державного управління (25.00.02)
     • Державна служба (25.00.03)


Адміністрації Президента України

   • Адміністрації Президента України
   • Секретаріаті Кабінету Міністрів України
   • Міністерстві освіти і науки України
   • Головному управлінні державної служби України
   • Обласних та районних державних адміністраціях
   • Національній академії державного управління при Президентові України
   • Вищих навчальних закладах України


Гаєвська Л.А., професор кафедри, заст.начальника відділу прийому та працевлаштування НАДУ.

 • Гаєвська Л.А., професор кафедри, заст.начальника відділу прийому та працевлаштування НАДУ.

 • Лопушинський І.П., завідувач кафедри державного управління, педагогіки та психології Херсонського національного технічного університету;

 • Лукіна Т.О., професор кафедри управління освітою;

 • Майборода С.В., начальник Центру професійної орієнтації та підготовки до вступу в Національну академію;

 • Огаренко В.М., ректор Гуманітарного університету “Запорізький інститут державного та муніципального управління”;

 • Рудакевич М.І., завідувач кафедри державного управління Тернопільського державного технічного університету ім.І.Пулюя;Калашнікова С.А., проректор Київського муніципального університету;

 • Калашнікова С.А., проректор Київського муніципального університету;

 • Таланова Ж.В., менеджер з аналітичної та адміністративної роботи Національного Темпус-офісу в Україні ; • Бондарчук Н.О., доцент кафедри управління освітою;

 • Журавський В.Л., професор кафедри менеджменту Національного університету державної податкової служби України,

 • Загороднюк С.В., начальник управління координації наукових досліджень НАДУ;

 • Калашнікова С.А., проректор Київського муніципального університету;

 • Кухарчук П.М., проректор Житомирського університету ім.І.Франка;

 • Приходько О.Л., заступник начальника управління координації наукових досліджень;

 • Синицина Н.Г., заступник декана факультету суспільно-політичного розвитку НАДУ;

 • Слюсаренко О.М., вчений секретар Інституту вищої освіти АПН України

 • Таланова Ж.В., менеджер з аналітичної та адміністративної роботи Національного Темпус-офісу в Україні ;

 • Чмига В.О., начальник управління підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів НАДУ та інші.Візит експертів НАДУ до Цюріхського

 • Візит експертів НАДУ до Цюріхського

 • педагогічного університету в рамках наукового обміну (Швейцарія)

Візит кафедри управління освітою до Центру політичної освіти ЄС землі Баден-Вюртемберг (Німеччина)

 • Візит кафедри управління освітою до Центру політичної освіти ЄС землі Баден-Вюртемберг (Німеччина)Святкування Нового року кафедри управління освітою та слухачів спеціальності “Державне управління у сфері освіти”

 • Святкування Нового року кафедри управління освітою та слухачів спеціальності “Державне управління у сфері освіти”Схожі:

Кафедра Кафедра iconКафедра управління національним господарством
Кафедра була створена рішенням Вченої ради Академії 29 квітня 1999 р., протокол №40/4 (до грудня 2011 р кафедра економічної теорії...
Кафедра Кафедра iconКафедра заснована у серпні 1995 р. Кафедра заснована у серпні 1995 р
Кафедра є засновником (шляхом відокремлення) кафедри "Політичної аналітики і прогнозування"
Кафедра Кафедра iconКафедра економічної теорії
Кафедра була створена рішенням Вченої ради Академії 29 квітня 1999 р., протокол №40/4
Кафедра Кафедра iconКафедра Кафедра
...
Кафедра Кафедра iconКафедра управління національним господарством
Кафедра була створена рішенням Вченої ради Академії 29 квітня 1999 р., протокол №40/4
Кафедра Кафедра iconБазова підготовка студентів до вивчення курсу
Донецький національний технічний університет Кафедра фізики Кафедра загальної хімії
Кафедра Кафедра iconКафедра прикладної математики Національний авіаційний університет
В 2010-2011 н р кафедра пройшла акредитацію окр "Бакалавр", "Спеціаліст" та "Магістр" за спеціальністю "Прикладна математика"
Кафедра Кафедра iconЗаснована кафедра європейської інтеграції 31 грудня 1999 р. Заснована кафедра європейської інтеграції 31 грудня 1999 р
Кафедра стала першим в Україні навчальним підрозділом вищого навчального закладу. Він був спеціально створений для розроблення навчальних...
Кафедра Кафедра iconСистема дистанційного навчання
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти кафедра природничої освіти кафедра управління інформаційно-освітніми...
Кафедра Кафедра iconКафедра лісовідновлення та лісорозведення Кафедра лісовідновлення та лісорозведення
«особливості становлення приватного декоративного розсадництва на прикладі деревного розсадника «форест к»

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка