План лекції медична статистика як наука (визначення поняття, основні розділи та їх зміст)


НазваПлан лекції медична статистика як наука (визначення поняття, основні розділи та їх зміст)
Дата конвертації10.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Основи біостатистики, її значення в практиці охорони здоров’я


ПЛАН ЛЕКЦІЇ

 • 1. Медична статистика як наука (визначення поняття, основні розділи та їх зміст)

 • 2. Відносні та середні величини.

 • 3. Оцінка достовірності результатів статистичного дослідження.

 • 4. Динамічний аналіз.

 • 5. Стандартизація. Кореляційний аналіз.

 • 6. Графічні зображення в статистиці.РОЗДІЛИ МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ

 • 1) Загальна статистика (теорія статистики);

 • 2) Статистика здоров’я населення;

 • 3) Статистика охорони здоров’я.Медична статистика – наука, яка вивчає здоров’я населення в залежності від соціально-економічних, санітарно-гігієнічних, культурних та медико-біологічних чинників і показники діяльності медичних закладів

 • Медична статистика – наука, яка вивчає здоров’я населення в залежності від соціально-економічних, санітарно-гігієнічних, культурних та медико-біологічних чинників і показники діяльності медичних закладів

Види відносних величин

 • Інтенсивні показники – показують частоту явища у середовищі

 • Екстенсивні показники – показують питому вагу частини явища по відношенню до явища в цілому

 • Показники співвідношення – показують відношення явища до середовища, яке не продукує дане явище

 • Показники наочності

Середні величини застосовуються у медичній статистиці у 5-х основних напрямках:

 • Для оцінки фізичного розвитку

 • Для характеристики стану медичної допомоги населенню

 • У санітарно-епідеміологічній службі

 • У демографічних і соціально-медичних дослідженнях

 • В експериментальних лабораторних дослідженняхДля того, щоб середні величини мали об’єктивний характер, необхідно дотримуватися 2-х умов:

 • однорідності сукупності, що вивчається;

 • достатньої кількості спостережень.Види середніх величин

 • Середня арифметична – узагальнююча величина, яка одним числом характеризує явище, яке може мати безліч індивідуальних проявів

 • Мода – варіанта, яка найчастіше зустрічається в статистичній сукупності

 • Медіана – варіанта, яка займає серединне положення у варіаційному рядуМедіана

 • при непарній кількості спостережень

 • Ме =

 • при парній кількості спостережень

 • Ме =Способи обчислення середньої арифметичної

 • Проста - М =

 • Зважена - М =

 • За способом моментів - М = А+ іВластивості середніх величин

 • 1. Середня займає серединне положення у варіаційному ряду

 • М = М0 = Ме /строго симетричний ряд/

 • 2. Середня є узагальнюючою величиною і за нею не видні випадкові коливання, відмінності в індивідуальних даних

 • 3. Сума відхилень всіх варіант від середньої дорівнює нулю

 • ∑ /V - M/ = 0Коефіцієнт варіації

 • Коефіцієнт варіації – є відносною мірою різноманітності; це процентне співвідношення середнього квадратичного відхилення і середньої арифметичної величини.

 • С = %

 • С = 10 % низька різноманітність

 • С = 10-20 % середня різноманітність

 • С = 20 % висока різноманітністьОсновні критерії достовірності (репрезентативності)

 • Похибка репрезентативності (w)

 • Довірчі межі

 • Коефіцієнт вірогідності (критерій Ст’юдента) – достовірність різниці середніх або відносних величин (t)Оцінка достовірності результатів дослідження

 • Похибка середньої величини:

 • mM = , якщо n > 30;

 • mM= , якщо n ≤ 30.

 • Похибка відносної величини:

 • m% /або mp/= , якщо n>30;

 • m% /або mp/ = , якщо n≤30Оцінка достовірності різниці відносних та середніх величин

 • t = - для середніх величин;

 • t = - для відносних величин

 • Різниця достовірна при t = 2 і більше, що відповідає ймовірності безпомилкового прогнозу Р = 95,5 % і більше.Р ( -t < çXi-Mç < +t ) = 0.6827

 • Р ( -t < çXi-Mç < +t ) = 0.6827

 • Р (-2t < çXi-Mç < +2t) = 0.9545

 • Р (-3t < çXi-Mç < +3t) = 0.9973

Динамічний ряд – це ряд однорідних статистичних величин, які показують зміну якогось явища у часі

 • Динамічний ряд – це ряд однорідних статистичних величин, які показують зміну якогось явища у часі

 • Простий динамічний ряд – виражений абсолютними величинами.

 • Складний динамічний ряд – виражений відносними і середніми величинамиПоказники динамічного ряду

 • Абсолютний приріст – різниця між наступним і попереднім рівнями ряду

 • Темп росту – відношення наступного рівня до попереднього рівня, %

 • Темп приросту – відношення абсолютного приросту до попереднього рівня, %

 • Показник наочності

 • Абсолютне значення 1 % приростуМетоди стандартизації показників

 • Прямий

 • Непрямий

 • Зворотній

 • Використовуються у випадках, коли потрібно порівняти явище, яке вивчається у неоднорідних сукупностяхЕтапи прямого методу стандартизації

 • Обчислення інтенсивних показників

 • Вибір і обчислення стандарту

 • Обчислення “очікуваних” величин

 • Обчислення стандартизованих показників

 • Порівняння простих інтенсивних і стандартизованих показниківКореляційний аналіз

 • застосовується для визначення взаємозв’язку між явищами

 • Кореляційний зв’язок буває:

 • за характером – прямий і зворотній;

 • за силою: сильний, середній, слабкийСпособи визначення коефіцієнта кореляції

 • Метод рангів (Спірмена)

 • Метод квадратів (Пірсона)Оцінка сили і характеру кореляційного зв’язкуВиди графічних зображень

 • Діаграми

 • Картограми

 • КартодіаграмиВиди діаграм

 • Лінійні

 • Радіальні

 • Стовпчикові

 • Внутрішньостовпчикові

 • Секторні

 • Фігурні

 • Об’ємніЗагальні правила побудови графічних зображень

 • кожне графічне зображення повинно мати назву, де вказується його зміст, час і місце;

 • повинно будуватися у певному масштабі;

 • для кожного графічного зображення повинно даватись пояснення про застосування забарвлення (у вигляді умовних позначень або штрихування).Лінійна діаграмаСтовпчикова діаграмаСекторна діаграмаРадіальна діаграмаКартограмаКартограмаКартодіаграмаКартодіаграмаМісце нормального закону в біометричному аналізі

 • ЦЕНТРАЛЬНА

 • ГРАНИЧНА

 • ТЕОРЕМА

 • (Лаплас, 1812 р.)… середні великих випадкових вибірок, отриманих з однієї генеральної сукупності, будуть розподілені нормально, і незалежно від типу розподілу варіант у кожній вибірці...А) існує також багато прямих прийомів та побічних оцінок, які дозволяють обійти складні процедури для визначення можливості включення тих чи інших даних в статистичний аналіз.

 • Б) навіть у випадку доказаного відхилення

 • досліджуваних експериментальних

 • розподілів від нормального закону є по

 • крайній мірі два шляхи його доцільної

 • експлуатації:1.- використання нормального закону в якості першого правдоподібного наближення.Дякую за увагу!Схожі:

План лекції медична статистика як наука (визначення поняття, основні розділи та їх зміст) icon1. Медична статистика як наука (визначення поняття, основні розділи та їх зміст) Медична статистика як наука (визначення поняття, основні розділи та їх зміст)

План лекції медична статистика як наука (визначення поняття, основні розділи та їх зміст) iconЛекція №4 Основні поняття про інформаційні моделі. Основні етапи створення бази даних. Основні розділи лекції Поняття про інформаційні моделі
Створення баз даних переслідує такі дві основні мети: понизити надлишовість даних
План лекції медична статистика як наука (визначення поняття, основні розділи та їх зміст) iconЛекція №5 Основні поняття про інформаційні моделі. Основні етапи створення бази даних. Основні розділи лекції Поняття про інформаційні моделі
Створення баз даних переслідує такі дві основні мети: понизити надлишовість даних
План лекції медична статистика як наука (визначення поняття, основні розділи та їх зміст) iconТелемедицина Основні розділи лекції Основні поняття телемедицини
Телемедицина (гр.«tele»- дистанція, лат.«mederi»- лікування) галузь медицини, що використовує телекомунікаційні й електронні інформаційні...
План лекції медична статистика як наука (визначення поняття, основні розділи та їх зміст) iconЛекція гострі отруєння. Основні патологічні синдроми гнатів В. В. План лекції визначення поняття
Це патологічний стан, що виникає при надходженні хімічної речовини в організм та проявляється розладами функцій і структур його органів...
План лекції медична статистика як наука (визначення поняття, основні розділи та їх зміст) iconПлан Маркетингова товарна політика: поняття, зміст, основні терміни. Поняття товару з точки зору маркетингової товарної політики та товарознавства.
Споживні властивості товарів та їх вплив на формування маркетингової товарноїх політики. Характеристика споживних властивостей непродовольчих...
План лекції медична статистика як наука (визначення поняття, основні розділи та їх зміст) iconПлан лекції визначення поняття „серцевий цикл”

План лекції медична статистика як наука (визначення поняття, основні розділи та їх зміст) iconОсновні розділи лекції Поняття про глобальну інформаційну мережу Internet
Вона об'єднала дослідників усієї країни з п’ятьма комп'ютерними центрами телефонними каналами зв'язку
План лекції медична статистика як наука (визначення поняття, основні розділи та їх зміст) iconОсновні розділи лекції Поняття про глобальну інформаційну мережу Internet
Вона об'єднала дослідників усієї країни з п’ятьма комп'ютерними центрами телефонними каналами зв'язку
План лекції медична статистика як наука (визначення поняття, основні розділи та їх зміст) iconІнформації Інформатика Сьогодні ми розпочинаємо вивчення науки та предмету інформатика дана наука перебуває в процесі становлення. Змінюються, уточнюються, поповнюються її зміст і методи дослідження інформації
Кожна наука має основні поняття, ядро. Основними поняттями для інформатики є інформація, структура, модель, алгоритм

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка