Постанова кму від 20. 04. 11 року Постанова кму


НазваПостанова кму від 20. 04. 11 року Постанова кму
Дата конвертації17.03.2013
Розмір445 b.
ТипПостанова

Постанова КМУ від 20.04.11 року

 • Постанова КМУ від 20.04.11 року

 • №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

 • (на сайті МОНмолоді та спорту України www.mon.gov.ua, Офіційний вісник України, 2011 р., № 33, ст. 1378) • Позитивними змінами Державного стандарту початкової загальної освіти є забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти, а також впровадження особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі початкових класів. • Перевагами затвердженого документа є

 • розроблення єдиного змісту стандарту

 • для усіх мов навчання,

 • використання здоров’язбережувальних технологій

 • та екологічна спрямованість освіти.

 • Згідно з наказом «Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів» №1050 від 12.09.11 року, гриф наданий 45 навчальним програмам для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів

містять пояснювальну записку, якою визначено

 • містять пояснювальну записку, якою визначено

 • Наприклад, у проектах програм з української мови зроблено наголос на розвиток мовлення, тому зміст доповнено відповідними темами та видами робіт, змінено обсяг часу на вивчення окремих тем. • У навчальній програмі з математики ознак особисто орієнтованого навчання, спрямованого на особистісні досягнення учнів набув розділ програми – "Державні вимоги до навчальних досягнень школярів".

більш логічно структурований зміст, зменшено кількість тем, які згруповано за видовою та жанровою категоріями;

 • більш логічно структурований зміст, зменшено кількість тем, які згруповано за видовою та жанровою категоріями;

 • доповнено новими темами, як наприклад "Художник і театр", "Образ рідного краю в мистецтві", "Композиційні прийоми у різних видах мистецтва".в новій програми навчальний матеріал розподілений не за видами спорту, а за видами фізичних вправ, до яких ввійшли вправи, об’єднані за способами рухової діяльності.

 • в новій програми навчальний матеріал розподілений не за видами спорту, а за видами фізичних вправ, до яких ввійшли вправи, об’єднані за способами рухової діяльності.

 • Програма пропонує вчителеві обов’язкову складову та

 • варіативні модулі.З 1 вересня 2012 року в загальноосвітніх навчальних закладах України іноземна мова буде обов’язковою для вивчення з 1-ого класу.

 • З 1 вересня 2012 року в загальноосвітніх навчальних закладах України іноземна мова буде обов’язковою для вивчення з 1-ого класу.

 • МОН молоді та спорту України передбачається внесення відповідних змін до навчальних планів (1 година іноземної мови на тиждень) та навчальних програм, видання підручників з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська) для 1-ого класу.Нові програми з іноземної мови затверджені, їх можна знайти на сайті МОН молоді та спорту України за електронною адресою:

 • Нові програми з іноземної мови затверджені, їх можна знайти на сайті МОН молоді та спорту України за електронною адресою:

 • www.mon.gov.ua/index.php/ua/

 • (у розділі «Дошкільна та загальна середня освіта» - Програми для 1-4 класів ЗНЗ)З 1 вересня 2013 року в 2 класі до інваріантної складової Базового навчального плану включено предмет «Сходинки до інформатики», що буде викладатися у 2 -4 класах початкової школи

 • З 1 вересня 2013 року в 2 класі до інваріантної складової Базового навчального плану включено предмет «Сходинки до інформатики», що буде викладатися у 2 -4 класах початкової школипрограма «Сходинки до інформатики», підготовлена авторами: Морзе Н. В., Ломаковська, Проценко Г. О., Коршунова О. В., Ривкінд Й. Я., Ривкінд Ф. М. (www.mon.gov.ua/index.php/ua/ у розділі «Дошкільна та загальна середня освіта» - Програми для 1-4 класів ЗНЗ)

 • програма «Сходинки до інформатики», підготовлена авторами: Морзе Н. В., Ломаковська, Проценко Г. О., Коршунова О. В., Ривкінд Й. Я., Ривкінд Ф. М. (www.mon.gov.ua/index.php/ua/ у розділі «Дошкільна та загальна середня освіта» - Програми для 1-4 класів ЗНЗ)

 • Остаточного документу щодо результату конкурсу рукопису підручників до цього часу не оприлюднено і тому сьогодні не можна сказати за якими підручниками вивчатимуть інформатику учні початкової школи.Пріоритет при виборі фаху вчителів, які будуть викладати курс «Сходинки до інформатики», рекомендуємо надавати вчителям початкових класів.

 • Пріоритет при виборі фаху вчителів, які будуть викладати курс «Сходинки до інформатики», рекомендуємо надавати вчителям початкових класів.

 • За рішенням керівництва ЗНЗ цей курс можуть викладати і вчителі інформатики.У розділі освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» базовим навчальним планом передбачено 4 години на тиждень

 • У розділі освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» базовим навчальним планом передбачено 4 години на тижденьРозроблена та затверджена нова навчальна програма з предмету «Фізична культура» для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автор Куцевич Т.Ю. та ін.).

 • Розроблена та затверджена нова навчальна програма з предмету «Фізична культура» для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автор Куцевич Т.Ю. та ін.).

 • Програма має свої особливості, однією з яких є поновлення тестування учнів за видами (швидкість, витривалість, гнучкість, сила, спритність, швидкісно-силові якості), що були відмінені в 2008 році в зв’язку з трагічними випадками на уроках фізкультури.Відмінені заліки з даного предмета та проведення Державного тестування учнів з видів спорту.

 • Відмінені заліки з даного предмета та проведення Державного тестування учнів з видів спорту.

 • Одночасно зменшено кількість контрольних нормативів із таких випробувань, як швидкість та витривалість. З цією метою в початковій школі збільшено кількість годин у розділі «Рухливі та спортивні ігри».Зміст уроку фізкультури та його структура залишилася без зміни. Але з метою адаптації учнів до фізичних навантажень заборонено проводити здачу контрольних нормативів з 1 вересня по 1 жовтня.

 • Зміст уроку фізкультури та його структура залишилася без зміни. Але з метою адаптації учнів до фізичних навантажень заборонено проводити здачу контрольних нормативів з 1 вересня по 1 жовтня.

 • Навчальна програма буде вводитися поетапно з 2012-2013 навчального року починаючи з 1 класу.На варіативну складову відведено лише по 2 години у 1, 2, 3 та 4 класах.

 • На варіативну складову відведено лише по 2 години у 1, 2, 3 та 4 класах.Основні вимоги до сучасного уроку:

 • Основні вимоги до сучасного уроку:

 • вивчення теми та завдань уроку через діалог з класом;

 • використання навчальної гри, роздаткового матеріалу, наочних посібників;

 • реалізація прийомів співпраці, співтворчості вчителя й учнів на уроці;

 • диференційований підхід до навчання молодших школярів;

 • формування загальнонавчальних умінь та навичок;

 • чергування колективної, групової, фронтальної, парної і індивідуальної роботи;

 • зміна видів діяльності;

 • розвиток зв’язного діалогічного й монологічного мовлення на кожному уроці;

 • спрямування всіх видів учнівської діяльності на розвиток мислення, активності, самостійності;

 • проведення фізкультпауз; використання технічних засобів навчання.Без ентузіазму ніколи не досягалися великі цілі.

 • Без ентузіазму ніколи не досягалися великі цілі.

 • Ральф Уолдо ЕмерсонСхожі:

Постанова кму від 20. 04. 11 року Постанова кму iconПостанова кму від 20. 04. 11 року Постанова кму
З 1 вересня 2012 року в загальноосвітніх навчальних закладах України іноземна мова буде обов’язковою для вивчення з 1-ого класу
Постанова кму від 20. 04. 11 року Постанова кму iconПостанова кму від 20. 04. 11 року Постанова кму
Монмолодьспорту України www mon gov ua, Офіційний вісник України, 2011 р., №33, ст. 1378
Постанова кму від 20. 04. 11 року Постанова кму iconПостанова кму від 20. 04. 11 року Постанова кму
Монмолодьспорту України www mon gov ua, Офіційний вісник України, 2011 р., №33, ст. 1378
Постанова кму від 20. 04. 11 року Постанова кму iconПостанова кму від 20. 04. 11 року Постанова кму
Монмолодьспорту України www mon gov ua, Офіційний вісник України, 2011 р., №33, ст. 1378
Постанова кму від 20. 04. 11 року Постанова кму iconПостанова кму від 22. 11. 2004 №1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"; Постанова кму
Постанова кму від 22. 11. 2004 №1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"
Постанова кму від 20. 04. 11 року Постанова кму iconЗакон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про загальну середню освіту" (зі змінами); Національна доктрина розвитку освіти
Постанова кму від 27 серпня 2010 р. N 778"Про затвердження положення про загальноосвітній навчальний заклад" постанова кму №777 від...
Постанова кму від 20. 04. 11 року Постанова кму iconЗакон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про загальну середню освіту" (зі змінами); Національна доктрина розвитку освіти
Постанова кму від 27 серпня 2010 р. N 778"Про затвердження положення про загальноосвітній навчальний заклад" постанова кму №777 від...
Постанова кму від 20. 04. 11 року Постанова кму iconПостанова кму від 23. 11. 2011 року №1392
Про затвердженняДержавного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
Постанова кму від 20. 04. 11 року Постанова кму iconОбернене дерево цілей
Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року (Постанова кму №1001 від 21. 07. 2006 р.)
Постанова кму від 20. 04. 11 року Постанова кму iconПостанова кму від 20. 04. 11 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» на сайті монмолодьспорту України


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка