«Науково-методичні засади Інтернет орієнтованих автоматизованих систем збирання, накопичення й опрацювання результатів навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів» ндр реєстраційний номер №0106U000752 Термін виконання: 01.


Назва«Науково-методичні засади Інтернет орієнтованих автоматизованих систем збирання, накопичення й опрацювання результатів навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів» ндр реєстраційний номер №0106U000752 Термін виконання: 01.
Дата конвертації17.03.2013
Розмір445 b.
ТипКонцепція


«Науково-методичні засади Інтернет орієнтованих автоматизованих систем збирання, накопичення й опрацювання результатів навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів»


НДР - реєстраційний номер № 0106U000752 Термін виконання: 01.01.2006 р.- 31.12.2008 р. науковий керівник : Ю.М. БогачковАктуальність

 • Ефективна допомога дослідникові у виборі й обґрунтуванні теми, об'єкта, предмета і методів дослідження;

 • Інформаційна та технологічна підтримка експериментальних досліджень на всіх етапах таких як збирання, нагромадження і збереження первинних даних, систематизація, аналіз, забезпечення доступу до даних для інших дослідників і користувачів;

 • Інтеграція отриманих результатів у вже існуючу систему знань;Ціль дослідження полягає в розробці науково-методичних рекомендацій застосування ІКТ у керуванні педагогічними дослідженнями.

 • Ціль дослідження полягає в розробці науково-методичних рекомендацій застосування ІКТ у керуванні педагогічними дослідженнями.

 • Об'єкт дослідження - процес експериментального педагогічного дослідження.

 • Предмет дослідження – науково-методичні засади використання ІКТ у керуванні проведенням експериментальних педагогічних досліджень.Концепція дослідження

 • Концепція дослідження полягає в тім, щоб провести аналіз і класифікацію можливих типів експериментальних педагогічних досліджень, методів обґрунтування їхньої актуальності і добору для реалізації, аналіз інформаційних потоків і способів їхнього використання, сучасних тенденцій і потреб у інформаційному технологічному забезпеченні експериментальних педагогічних досліджень на основі чого сформулювати науково-методичні рекомендації застосування ІКТ у керуванні педагогічними дослідженнями. Рекомендації апробувати на практиці.Гіпотеза дослідження

 • Використання ІКТ у педагогічних дослідженнях дозволяє системно керувати вибором тематики досліджень, істотно скоротити трудомісткість, вартість і терміни дослідження, підвищити вирогідність результатів і можливість їх подальшого комплексного використання на практиці. Забезпечує можливість проведення експериментальних досліджень там, де класичні методи практично не можуть бути застосовні (наприклад системи дистанційного навчання).Задачі дослідження (1)

 • Обґрунтувати доцільність і можливість упровадження ІКТ у процес керування проведенням експериментальних педагогічних досліджень;

 • Визначити місце ІКТ у керуванні експериментальними педагогічними дослідженнями;

 • Виконати аналіз і класифікацію типів експериментальних педагогічних досліджень (системоутворюючі ознаки, типові задачі, об'єкти, методи);

 • Побудувати схему інформаційних потоків при проведенні експериментальних педагогічних досліджень;

 • Побудувати функціональну схему роботи з інформацією в процесі проведення експериментальних педагогічних досліджень;

 • Виконати аналіз системи показників проведення експериментальних педагогічних, що характеризують якість досліджень;Задачі дослідження (2)

 • Розробити принципи побудови критеріїв оцінки якості проведення експериментальних педагогічних досліджень;

 • Виконати аналіз і представити у формалізованому вигляді типову структуру керування проведенням експериментальних педагогічних досліджень (елементи, зв'язки, змінні, показники, параметри…);

 • Реалізувати програмний комплекс інформаційно-технологічного забезпечення експериментальних педагогічних досліджень;

 • Провести апробацію програмного комплексу інформаційно-технологічного забезпечення експериментальних педагогічних досліджень;

 • Розробити методичні рекомендації з застосування ІКТ у керуванні експериментальними педагогічними дослідженнями.Перший етап (2006 р)

 • 1.Розробка концепції і програми дослідження, визначення предмета та об'єкта дослідження.

 • 2.Огляд науково - методичної літератури з проблеми дослідження.

 • 3.Визначення та аналіз ступеня розробки проблеми Інтернет орієнтованих автоматизованих систем збирання, накопичення й опрацювання показників процесу та результатів навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ).

 • 4. Розробка методики педагогічного експерименту

 • 5. Розробка пілотного варіанту математичного забезпечення проведення педагогічного експерименту.

 • 6. Формування мережі загальноосвітніх навчальних закладів, на базі яких буде проведено педагогічний експеримент.Терміни проведення експерименту

 • Пілотна фаза - 1.02.2007 – 1.07.2007 - формування переліку експериментальних закладів, підготовка персоналу, проведення анкетування, пробне використання системи тестування в обмежених тренувальних обсягах, формування зауважень, доопрацювання системи, поповнення бази тестових завдань.

 • Експериментальна фаза - 1.09.2007 -1.07.2008 проведення тематичних поточних тестувань у старших класах (8-11) з загальноосвітніх предметів. Залучення викладачів до розробки тестів. Анкетування по результатам тестування.

 • Заключна фаза - 1.07.2008 -31.12.2008 - обробка даних, представлення результатів дослідження.Пілотний варіант програмного забезпечення

 • Розроблена система бланкового тестування “АСПЕКТОР”

 • Проведена локальна апробація

 • Підготовлена система дистанційного тестування в середовищі Moodle

 • Розроблено, та апробовано програмне забезпечення роботи з банком тестових завдань.Апробація

 • Київ, Школа №181. Українська мова (9 класс) Сороко Н.В.

 • НТУУ-”КПІ” – УІІТО, Теоретична механіка (1,2 курс). Левчук.Е.Г. Степаненко С.Г. (7 групп по 3 тестирования). З 1.09.2006 використовується постійно.

 • НТУУ-”КПІ” – УІІТО, Вища математика (1 курс) Веригина И.

 • Київ, ДУІКТ. Комплексне тестування Українська мова (17 тестів) Сегень М., Новиченко І.І.Банк тестових завдань

 • Предмет Кількість ТЗ

 • Алгебра 1130

 • Англійська мова 1140

 • Біологія 670

 • Всесвітня історія 1400

 • Географія 480

 • Геометрія 750Пілотна фаза

 • Продовжується пілотне використання системи АСПЕКТОР в навчальному процесі (НТУУ- “КПІ”)

 • Проводиться апробація системи дистанційного тестування сумісно з Проблемною лабораторією дистанційного навчання (Харків, Кухаренко В.М.)

 • Виконується експериментальне дослідження ефективності дистанційних форм навчання школярів (Харків, Кухаренко В.М.).

 • Соціологічне дослідження методів (практики) педагогічного оцінювання що використовуються в закладах освіти. В рамках проекту «TRAST». Проект виконується Центром тестування при МОЗ України.Формування експериментальної мережі

 • Створено експериментальний майданчик в НТУУ-”КПІ” – УІІТО

 • Заключається угода з обласним управлінням освіти Харківської області.

 • Заключається угода з Білоцекрівським обласним інститутом підвищення кваліфікації.

 • Організовано конкурс на створення найкращого тематичного тесту для старшої школи.

 • Створено дистанційний курс для вчителів “Основи створення тестів та тестових завдань”

 • Готується до видання посібник “Поточне тестування – в практику кожного вчителя” (КЛБ, УІІТО, ІІТЗН)Програма на 2007 -2008 роки

 • Впровадження у експериментальних закладах системи тестування АСПЕКТОР

 • 1.09.2007 -1.07.2008 проведення тематичних поточних тестувань у старших класах (8-11) з загальноосвітніх предметів.

 • Навчання викладачів учасників ескперименту тестовим технологіям.

 • Залучення викладачів до розробки тестів.

 • Анкетування (учнів, вчителів, батьків) по результатам тестування.

 • Формування вимог до ресурсів та системи поточного тестування для ЗНЗ. • Дякую за увагуСхожі:

«Науково-методичні засади Інтернет орієнтованих автоматизованих систем збирання, накопичення й опрацювання результатів навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів» ндр реєстраційний номер №0106U000752 Термін виконання: 01. iconТатаринов М. В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» Науково-методичні засади викладання окремих базових навчальних предметів у 11-х класах (групах) із вечірньою (змінною),
Науково-методичні засади викладання окремих базових навчальних предметів у 11-х класах (групах) із вечірньою (змінною), заочною формами...
«Науково-методичні засади Інтернет орієнтованих автоматизованих систем збирання, накопичення й опрацювання результатів навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів» ндр реєстраційний номер №0106U000752 Термін виконання: 01. iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Монмсу від 25. 05. 2012 №630 «Про підготовку до початку 2012/2013 навчального року»
«Науково-методичні засади Інтернет орієнтованих автоматизованих систем збирання, накопичення й опрацювання результатів навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів» ндр реєстраційний номер №0106U000752 Термін виконання: 01. iconМетодичні рекомендації про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Харків: хонмібо, 2008. 50 с
Науково-методичні рекомендації про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних...
«Науково-методичні засади Інтернет орієнтованих автоматизованих систем збирання, накопичення й опрацювання результатів навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів» ндр реєстраційний номер №0106U000752 Термін виконання: 01. iconМетодичні рекомендації про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Харків: хонмібо, 2008. 50 с
Науково-методичні рекомендації про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних...
«Науково-методичні засади Інтернет орієнтованих автоматизованих систем збирання, накопичення й опрацювання результатів навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів» ндр реєстраційний номер №0106U000752 Термін виконання: 01. iconАкадемія педагогічних наук україни інститут інформаційних технологій І засобів навчання
Про стан виконання ндр методика застосування комп’ютерно орієнтованих засобів навчання з фізики в пілотних загальноосвітніх навчальних...
«Науково-методичні засади Інтернет орієнтованих автоматизованих систем збирання, накопичення й опрацювання результатів навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів» ндр реєстраційний номер №0106U000752 Термін виконання: 01. iconМетодичні рекомендації щодо навчання вчителів основ інформаційно-комунікаційних технологій. Питання, що вивчаються
Про організаційні засади виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних...
«Науково-методичні засади Інтернет орієнтованих автоматизованих систем збирання, накопичення й опрацювання результатів навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів» ндр реєстраційний номер №0106U000752 Термін виконання: 01. iconНагородження переможців VІ кубку з пошуку в мережі Інтернет серед учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

«Науково-методичні засади Інтернет орієнтованих автоматизованих систем збирання, накопичення й опрацювання результатів навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів» ндр реєстраційний номер №0106U000752 Термін виконання: 01. iconПостанова кму від 27. 08. 2010 №778 нове!
Це Положення визначає основні засади діяльності загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності
«Науково-методичні засади Інтернет орієнтованих автоматизованих систем збирання, накопичення й опрацювання результатів навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів» ндр реєстраційний номер №0106U000752 Термін виконання: 01. iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Особливості впровадження нової програми «Фізична культура» для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів
«Науково-методичні засади Інтернет орієнтованих автоматизованих систем збирання, накопичення й опрацювання результатів навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів» ндр реєстраційний номер №0106U000752 Термін виконання: 01. iconПро затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р.
Затвердити Порядок здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, що додається

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка