Інтерактивні методи та прийоми навчання англійської мови Інтерактивні методи та техніки навчання


НазваІнтерактивні методи та прийоми навчання англійської мови Інтерактивні методи та техніки навчання
Дата конвертації17.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Інтерактивні методи та прийоми навчання англійської мови

 • Інтерактивні методи та техніки навчання

 • Учитель : Безсмертна Л.П.


Методи навчання - це

 • - запланована форма всіх етапів навчання;

 • процес, завдяки якому досягається певна мета ;

 • упорядковані способи взаємопов’язаної діяльності вчителя й учнів, спрямовані на розв’язання навчально-виховних завдань .Вибір методів навчання зумовлений :

 • цілями навчання ;

 • змістом навчального матеріалу та специфікою предметної області;

 • темпом та терміном процесу навчання

 • стилем навчання та рівнем педагогічної майстерності педагога;

 • дидактичним та матеріально-технічним забезпеченням процесу навчання;

 • рівнем підготовки учнів .Будь-який метод має забезпечувати :

 • активну участь учнів у процесі навчання ;

 • встановлення зворотного зв’язку в системі “педагог - учень ” ;

 • можливість застосування набутих навичок і знань в реальних життєвих та навчальних ситуаціях;

 • розвиток цільових навичок поведінки (самостійної творчої діяльності, роботи в малих групах ) ;

 • мотивацію учнів до підвищення ефективності своєї діяльності на заняттях ;

 • можливість отримувати знання на груповому та індивідуальному рівнях .Види методів :

 • ТРАДИЦІЙНІ – спираються на вже написаних дослідженнях, теоріях, знаннях, основані на фактах, не залежать від власного досвіду, емоцій .

 • АКТИВНІ – активізують емоційну діяльність , збільшують активну роль учнів , обмежують роль учителя ;

 • у процесі здобуття знань, вмінь і формуванні навичок учень перевищує своєю активністю вчителя .Інтерактивне навчання

 • Це навчання в режимі діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасників навчального процесу з метою взаєморозуміння, спільного вирішення начальних завдань, розвитку особистісних якостей учнів .

 • Інтерактив (англ.“inter”–взаємний, “act”-діяти ) означає взаємодіяти .Правила організації інтерактивного навчання :

 • У роботу повинні бути залучені ( у тій чи іншій мірі ) всі учні .

 • Активна участь учнів у роботі має заохочуватися вчителем .

 • Учні мають самостійно розробити та виконувати правила роботи в малих групах .

 • Для забезпечення продуктивної роботи у малих групах учнів має бути не більше 30 осіб у класі (чим менше, тим ефективніше ) .

 • Навчальна аудиторія повинна бути підготовлена до роботи у великих та малих групах і парах .“Tell me and I forget , teach me and I remember , involve me and I learn “ Benjamin Franklin

 • “ Скажи мені - і я забуду ,

 • навчи мене - і я запам’ятаю ,

 • задій мене - і я навчуся ” .Основне правило дидактики при засвоєнні матеріалу демонструє ефективність інтерактивних методів навчання:

 • 20 % ми засвоюємо з того, що чуємо ;

 • 35 % ми засвоюємо з того, що бачимо ;

 • 50 % ми засвоюємо з того, що чуємо і бачимо ;

 • 75 % ми засвоюємо з того, що чуємо, бачимо і

 • в чому беремо участь ;

 • 95 % матеріалу ми засвоюємо , якщо ми його

 • чуємо, бачимо, із задоволенням беремо

 • участь в процесі навчання і активно його

 • репродукуємо .Використання інтерактивних методів сприяє :

 • розвитку особистісних якостей учнів, таких як комунікабельність, співробітництво ,

 • уміння відстоювати свою точку зору, йти на компроміси і т.д.;

 • поліпшенню запам’ятовування, ідентифікації матеріалу і його використанню у повсякденному житті ;

 • умінню самостійно здобувати знання ;

 • вихованню особистості і підготовці її до реального життя .Поділ інтерактивних методів :

 • Метод дискусій ;

 • Метод драматизації ;

 • Метод проектів ;

 • Метод аналізу і вирішення проблем ;

 • Метод співробітництва чи роботи в групах .Вибір методу :Метод дискусії

 • Техніки навчання ( види роботи в рамках вибраного методу ) :

 • Дебати “ за і проти ” ;

 • Метаплан ;

 • Критерійний покер ;

 • Акваріум ;

 • Шість капелюшків де Боно …Метод драматизації

 • Техніки :

 • Інсценізація ;

 • Рольова гра ;

 • Дидактичні ігри ;

 • Шість капелюшків де Боно .Метод аналізу і вирішення проблем

 • Техніки :

 • Мозкова буря ( Brainstorm ) ;

 • SWOT ;

 • Дерево прийняття рішень ;

 • Плюси і мінуси ;

 • Лекція / мінілекція ;

 • Робота з текстом ;

 • Діамантове ранжування ;

 • Ментальна мапа ;

 • Зупинки із завданнями .Метод співробітництва чи роботи в групах

 • Ціль : учимо співпрацювати , планувати , організовувати , почуттю відповідальності , вмінню зав’язати контакти , керувати групою .

 • Техніки :

 • Пазл ( ажурна пилка – “ Jig Saw ’’ ) ;

 • Метаплан ;

 • Естафета ;

 • Плакат з висновками ;

 • Вісім здібностей ;

 • Бінго .Метод проектів

 • Цілі :

 • Вміння приймати рішення ( індивідуальні та групові );

 • Праця в малих групах ;

 • Розв’язування конфліктів ;

 • Ведення переговорів ;

 • Презентація своєї роботи ;

 • Активне слухання ;

 • Підведення підсумків ;

 • Оцінка своєї роботи ;

 • Відповідальність перед собою і групою ;

 • Розвиток здібностей .Метод проектів

 • Полягає у самостійному виконанні учнями завдань, що охоплюють більшу частину матеріалу, під прихованим наглядом учителя . Цей метод нівелює домінуючу роль учителя . Вчитель стає радником , спостерігачем , керівником у розвитку зацікавлень учнів . Він консультує, спостерігає за ритмом і порядком роботи над проектом , стимулює до подальших дій, підтримує учнів у їхній діяльності .Метод проектів

 • Роль учня : бере на себе відповідальність за власне навчання . Він обирає теми , над якими працює, планує роботу, використовує різні джерела інформації, розподіляє завдання між членами групи , проводить дослідження , збирає матеріали, опрацьовує їх, відбирає, аналізує і , на завершення , представляє результати своєї роботи .

 • Проектний метод не має своїх власних технік , він передбачає використання всіх попередніх вищезгаданих технік .

S W O TДіамантове ранжування

 • Використовується для роботи в групах , в методах дискусій та співробітництва .

 • Кожна група малює плакат з 9-и діамантів :

 • - першочергові аргументи

 • - два важливі аргументи

 • - аргументи середньої

 • важливості

 • - допоміжні

 • аргументи

 • - найменш важливий

 • аргументКритерійний покер

 • важливі критерії

 • першочергові критеріїМЕТАПЛАНДебати “за і проти”

 • Поділ класу на 2 групи ;

 • Визначення теми і тривалості дебатів ;

 • Підготовка аргументів ( тез і контртез );

 • Презентація аргументів по черзі ;

 • Підбиття підсумків , пошук консенсусу .Мозкова атака

 • Вибір теми, підбір учасників ;

 • Безперервний потік ідей з боку групи, запис їх секретарем ;

 • Фаза впорядкування і розвитку ідей ;

 • Аналіз, відбір, допрацювання деталей ;

 • Підсумки, розв’язання проблеми .Дерево рішень

 • Формулюємо проблему для вирішення;

 • Вибір найбільш суттєвих цінностей, інтересів, визначення пріоритетів ;

 • пошук якомога більше розв’язків (кількість гілок на дереві відповідає кількості знайдених альтернатив );

 • Визначення позитивних і негативних результатів (плюсів і мінусів) кожного вибору;

 • Прийняття остаточного рішення .Карти думок

 • Визначення ключових слів, фраз у тексті ;

 • В центрі листка паперу зображуємо малюнок-символ даного поняття ;

 • Проводимо промені з іншими ключовими словами ;

 • На кожній лінії – слово чи вираз ;

 • Після слів – інші малюнки-символи;

 • Розгалуження з наступних асоційованих слів, виразів, малюнків …Ажурна пилка (Jig Saw)

 • Використовується для подачі друкованих матеріалів

 • 1.Вибір тексту і поділ його на сегменти .

 • 2.Поділ аудиторії на малі групи (кількість учнів відповідає кількості сегментів).

 • 3.Перерозподіл аудиторії на експертні групи .

 • 4.Читання й обговорення різних сегментів тексту в різних експертних групах.

 • 5.Повернення в малі (домашні) групи й робота в них по обговоренню всього тексту (кожен експерт по черзі) .

 • 6.Перевірка/контроль розуміння і засвоєнняШість капелюшків де Боно ( на основі шести способів мислення )

 • Білий - оперує фактами, опирається на перевірені аргументи і факти .

 • Синій – лідер, керує роботою інших, проводить переговори, звертає увагу на ефективність членів команди .

 • Зелений – аналізує, виконує, шукає альтернативні рішення, внутрішньо готовий діяти, має конкретні пропозиції .

 • Жовтий – подібний до сонечка, бачить все добре, позитивне, має багату уяву, створює приємну атмосферу

 • Чорний - бачить все негативне, слабкі сторони, реально оцінює, шукаючи мінуси .

 • Червоний – до всього підходить емоційно, діє активно, керуючись інтуїцією та емоціями, помітний, голосно говорить .Техніки поділу на малі групи

 • 1,2,3,4 – зима, весна, літо, осінь ;

 • 1 – 6 – король, королева, принц,

 • принцеса , паж , слуга ;

 • різнокольорові крапочки на долонях

 • назви тварин на папірцях (витягти з капелюшка ) ;

 • гра “люди до людей” :

 • “Встаньте всі, хто любить …( має …/

 • чий улюблений колір / страва …) .Бачу і забуваю , читаю і пам’ятаю , дію і вмію . КонфуційЧим більше людей завдяки Вам зазнають розвитку , тим повнішою буде Ваша власна самореалізація .Схожі:

Інтерактивні методи та прийоми навчання англійської мови Інтерактивні методи та техніки навчання iconАвтор досвіду: Каліта Вікторія Володимирівна
Спираючись на принципи модульно-розвиваючого навчання, запроваджуючи інтерактивні методи та прийоми створюються нові умови для розвитку...
Інтерактивні методи та прийоми навчання англійської мови Інтерактивні методи та техніки навчання iconІнформація про життя групи, успіхи окремих дітей, конкурсах в допомогу для батьків
Для досягнення поставлених цілей навчання використовую наступні інтерактивні методи і прийоми
Інтерактивні методи та прийоми навчання англійської мови Інтерактивні методи та техніки навчання iconПортфоліо Учителя Нововасилівської зош І – ІІ ступенів Барни Олени Анатоліївни
Категорія: ІІ проблема, над якою працює : «Роль краєзнавства у вихованні громадянина України» Позакласна робота : історичні тижні,...
Інтерактивні методи та прийоми навчання англійської мови Інтерактивні методи та техніки навчання iconПравила групи Спеціально обладнане приміщення та приладдя Інтерактивні техніки Тренінг «to train» процес пізнання себе та інших людей
Знає як зацікавити учасників і інтерактивні техніки та методики проведення тренінгових занять
Інтерактивні методи та прийоми навчання англійської мови Інтерактивні методи та техніки навчання iconІнтерактивні методи навчання в умовах креативної освіти Креативність
Передбачає участь обов’язково 2-х типів комунікантів, а також наявність ознак їх порозуміння
Інтерактивні методи та прийоми навчання англійської мови Інтерактивні методи та техніки навчання iconРозвиток творчого потенціалу учня інтерактивні форми та методи навчання
«Школа повинна бути не коморою знань, а осередком думки, тоді предмет, що його викладає вчитель, стає не кінцевою метою його ді­яльності,...
Інтерактивні методи та прийоми навчання англійської мови Інтерактивні методи та техніки навчання iconІнтерактивні технології навчання Інтерактивні технології навчання

Інтерактивні методи та прийоми навчання англійської мови Інтерактивні методи та техніки навчання iconІнтерактивні прийоми на уроках української мови у 6 класі білоус віталіна
Мета застосування інтерактив- них прийомів на уроках української мови у 6 класі
Інтерактивні методи та прийоми навчання англійської мови Інтерактивні методи та техніки навчання iconФізична активність
Розглянути основні вимоги та характерні ознаки сучасного уроку інформатики, типологію сучасних уроків, а також нові інтерактивні...
Інтерактивні методи та прийоми навчання англійської мови Інтерактивні методи та техніки навчання iconМета навчання – підготуватися до здачі кандидатського іспиту з англійської мови Мета навчання – підготуватися до здачі кандидатського іспиту з англійської мови
Друга сторінка ксерокопія титульної сторінки джерела іншомовного тексту з вихідними даними

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка