Метою даного виступу є дослідження посередницької функції держави як елементу системи державного управління, надання рекомендацій щодо можливих шляхів удосконалення розвитку інституту соціального діалогу в Україні


НазваМетою даного виступу є дослідження посередницької функції держави як елементу системи державного управління, надання рекомендацій щодо можливих шляхів удосконалення розвитку інституту соціального діалогу в Україні
Дата конвертації17.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииСвітовий досвід засвідчує, що у ході подолання різноманітних кризових явищ традиційні механізми державного управління були неспроможні подолати нові соціальні ризики, які нерідко призводили до загострення соціальної напруги, а за певних умов перетворювалися на плацдарм політичної боротьби, супроводжувалися масовими страйками та акціями соціального протесту. Натомість соціальний діалог та процедури добровільного примирення, особливо в кризовий період, сприяли зниженню соціальної напруги та підвищенню рівня довіри до влади.

 • Світовий досвід засвідчує, що у ході подолання різноманітних кризових явищ традиційні механізми державного управління були неспроможні подолати нові соціальні ризики, які нерідко призводили до загострення соціальної напруги, а за певних умов перетворювалися на плацдарм політичної боротьби, супроводжувалися масовими страйками та акціями соціального протесту. Натомість соціальний діалог та процедури добровільного примирення, особливо в кризовий період, сприяли зниженню соціальної напруги та підвищенню рівня довіри до влади.Метою даного виступу є дослідження посередницької функції держави як елементу системи державного управління, надання рекомендацій щодо можливих шляхів удосконалення розвитку інституту соціального діалогу в Україні.

 • Метою даного виступу є дослідження посередницької функції держави як елементу системи державного управління, надання рекомендацій щодо можливих шляхів удосконалення розвитку інституту соціального діалогу в Україні.

 • Наука державного управління потребує насамперед комплексного дослідження соціального діалогу як механізму узгодження інтересів між представниками найманих працівників, роботодавців і держави. Під цією призмою пропонується розглянути посередницьку функцію держави, як арбітра між сторонами соціального діалогу.

 • У системі органів державної влади України таку функцію покладено на постійно діючий державний орган – Національну служба посередництва і примирення (НСПП). • НСПП утворена з метою сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98 відповідно до Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та Рекомендацій Міжнародної Організації праці № 92 «Щодо добровільного примирення та арбітражу».- сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між ними;

 • - сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між ними;

 • - прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння своєчасному їх вирішенню;

 • - здійснення посередництва і примирення під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

 • - забезпечення здійснення соціального діалогу, вироблення узгоджених пропозицій щодо розвитку соціально-економічних та трудових відносин в Україні;

 • - здійснення заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

 • - підвищення рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин.- вивчення та узагальнення причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) і можливих їх наслідків на національному, територіальному і галузевому рівнях, вироблення пропозицій щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

 • - вивчення та узагальнення причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) і можливих їх наслідків на національному, територіальному і галузевому рівнях, вироблення пропозицій щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

 • - здійснення реєстрації висунутих працівниками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів);

 • -  аналіз вимог, виявлення та узагальнення причин колективних трудових спорів (конфліктів), підготовка пропозицій для їх усунення;

 • - підготовка посередників та арбітрів, які спеціалізуються на вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);

 • - формування списків арбітрів і посередників;

 • - перевірка, у разі необхідності, повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту);

 • - посередництво у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту).- брати участь у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту) на всіх його стадіях;

 • - брати участь у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту) на всіх його стадіях;

 • - координувати роботу трудового арбітражу, направляти своїх спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів;

 • - одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, професійних спілок, роботодавців та їх об'єднань, сторін колективних трудових спорів (конфліктів) інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на НСПП законом функцій;

 • - попереджати сторони про порушення ними вимог чинного законодавства під час розгляду колективного трудового спору (конфлікту) та можливі наслідки таких порушень;

 • - надсилати органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування рекомендації щодо вжиття заходів для вирішення колективного трудового спору (конфлікту), реалізація яких належить до їх компетенції;

 • - звертатися до органів прокуратури, правоохоронних органів, державних органів з нагляду за додержанням законодавства про працю з пропозиціями щодо здійснення заходів, спрямованих на додержання законодавства про працю, в тому числі щодо порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).Лише у 2009 році НСПП, її відділення в АР Крим та областях сприяли вирішенню 490 вимог у 177 колективних трудових спорах, безпосередніми учасниками яких стали 1,3 млн. найманих працівників. Також сприяла зниженню соціальної напруги при проведенні найманими працівниками 12 страйків та колективних припинень роботи, 108 акцій соціального протесту.

 • Лише у 2009 році НСПП, її відділення в АР Крим та областях сприяли вирішенню 490 вимог у 177 колективних трудових спорах, безпосередніми учасниками яких стали 1,3 млн. найманих працівників. Також сприяла зниженню соціальної напруги при проведенні найманими працівниками 12 страйків та колективних припинень роботи, 108 акцій соціального протесту.

 • Службою було проведено 1634 засідань примирних комісій, 800 трудових арбітражів.

 • За підсумками сприяння вирішення колективних трудових спорів та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 706 млн. 661,8 тис. грн., або 53,9% від загальної суми боргу, що був основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій. Попереджено виникнення 637 нових колективних трудових спорів.Наука державного управління найбільш чітко може характеризувати роль НСПП у системі соціального діалогу через її суспільне призначення – посадити за стіл переговорів представників сторін, інтереси яких здебільшого діаметрально протилежні.

 • Наука державного управління найбільш чітко може характеризувати роль НСПП у системі соціального діалогу через її суспільне призначення – посадити за стіл переговорів представників сторін, інтереси яких здебільшого діаметрально протилежні.

 • Отже, важливо щоб на усіх рівнях сторони соціального діалогу були обізнані щодо потенціалу співпраці з НСПП, переваг врегулювання конфліктних ситуацій цивілізованим шляхом у ході примирних процедур за столом переговорів.З метою підвищення ролі НСПП в системі соціального діалогу та удосконалення механізмів узгодження інтересів сторін соціального діалогу, пропонуємо доповнити Рекомендації відеоконференції в частині пропозицій до Верховної Ради України, зокрема:

 • З метою підвищення ролі НСПП в системі соціального діалогу та удосконалення механізмів узгодження інтересів сторін соціального діалогу, пропонуємо доповнити Рекомендації відеоконференції в частині пропозицій до Верховної Ради України, зокрема:

 • У шостій книзі проекту Трудового кодексу України передбачити дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність винних осіб за порушення законодавства про колективні трудові спори (конфлікти), зокрема, за ухилення від утворення примирних органів та участі в них.

 • Внести відповідні зміни до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Схожі:

Метою даного виступу є дослідження посередницької функції держави як елементу системи державного управління, надання рекомендацій щодо можливих шляхів удосконалення розвитку інституту соціального діалогу в Україні iconІнформації, аналізу та посібників щодо вирішення питань у сфері праці. Дослідження супроводжують І зміцнюють практичну діяльність моп, яка вважається авторитетним джерелом інформації. Бібліотека моп
Роль науки і галузевої освіти "Державне управління" в інституціоналізації соціального діалогу в Україні «Роль науки і галузевої освіти...
Метою даного виступу є дослідження посередницької функції держави як елементу системи державного управління, надання рекомендацій щодо можливих шляхів удосконалення розвитку інституту соціального діалогу в Україні iconТермінологічна система державного управління: сутність та тенденції розвитку термінологічна система державного управління: сутність та тенденції розвитку
Перший заступник директора Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування, д соц наук, професор,заслужений діяч...
Метою даного виступу є дослідження посередницької функції держави як елементу системи державного управління, надання рекомендацій щодо можливих шляхів удосконалення розвитку інституту соціального діалогу в Україні iconПроблеми та перспективи розвитку соціального партнерства в україні
Піроженко Н. В., доцент кафедри державного управління І місцевого самоврядування оріду наду
Метою даного виступу є дослідження посередницької функції держави як елементу системи державного управління, надання рекомендацій щодо можливих шляхів удосконалення розвитку інституту соціального діалогу в Україні iconМісце І роль держави у розбудові національної моделі соціального діалогу
Найважливіша і визначальна роль у формуванні цивілізованої системи соціально-трудових відносин належить державі
Метою даного виступу є дослідження посередницької функції держави як елементу системи державного управління, надання рекомендацій щодо можливих шляхів удосконалення розвитку інституту соціального діалогу в Україні iconПоложення про Інститут, Центр соціологічних досліджень Інституту, Центр євроатлантичної інтеграції, відділи та сектора Інституту
Стан виконання науково-дослідницьких робіт та прогнозно-аналітичних розробок Інститутом проблем державного управління та місцевого...
Метою даного виступу є дослідження посередницької функції держави як елементу системи державного управління, надання рекомендацій щодо можливих шляхів удосконалення розвитку інституту соціального діалогу в Україні iconОбґрунтування необхідності збереження вітчизняних наукових кадрів у процесі вдосконалення механізмів державного управління
Позитивний світовий досвід моделей державного управління є свідченням правильності вибраного напрямку розвитку. Особливістю вдосконалення...
Метою даного виступу є дослідження посередницької функції держави як елементу системи державного управління, надання рекомендацій щодо можливих шляхів удосконалення розвитку інституту соціального діалогу в Україні icon“Управління інвестиційним потенціалом в Україні: стан та тенденції розвитку ” “Управління інвестиційним потенціалом в Україні: стан та тенденції розвитку ”
України у світогосподарські процеси здійснюється в умовах суперечностей геостратегічного, політичного, фінансового, екологічного,...
Метою даного виступу є дослідження посередницької функції держави як елементу системи державного управління, надання рекомендацій щодо можливих шляхів удосконалення розвитку інституту соціального діалогу в Україні iconІнформації щодо змін у стані та поведінці пацієнта протягом 6 місяців від початку лікування Надання інформації щодо призначення медпрепаратів, спеціальних режимів лікування та супутнього догляду Надання інформації про завершення лікування
Метою дослідження є отримання стандартизованих та надійних даних щодо показників, які описують роботу на сайтах та їхні результати...
Метою даного виступу є дослідження посередницької функції держави як елементу системи державного управління, надання рекомендацій щодо можливих шляхів удосконалення розвитку інституту соціального діалогу в Україні iconРегіональні ринки праці Виконала студентка групи уп-871
Метою курсової роботи є дослідження основних характеристик регіональних ринків праці України, механізмів їх регулювання та рекомендацій...
Метою даного виступу є дослідження посередницької функції держави як елементу системи державного управління, надання рекомендацій щодо можливих шляхів удосконалення розвитку інституту соціального діалогу в Україні iconШубін Сергій Петрович кандидат політичних наук, докторант Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка