Реалізація принципів розвиваючого навчання на уроці


НазваРеалізація принципів розвиваючого навчання на уроці
Дата конвертації17.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Реалізація принципів розвиваючого навчання на уроці

 • Що таке розвиваюче навчання? Це навчання, яке створює умови для постійного підвищення психічних функцій суб'єкту – пізнавальних та емоційно-вольових, закладає основу успішної пізнавальної та іншої діяльності


Схема розвиваючого навчання

 •  Формування суб'єкту психічної діяльності 

 • Розвиток пізнавальної сфери

 • Моральний розвиток особистості

 • Розвиток емоційно-вольової сфери

 • Фізичний розвиток особистостіРозвиток пізнавальної сфери

 • створення умов для розвитку пізнавальних процесів (сприйняття, мислення, уява, пам'ять, увага) кожного учня;

 • перевага проблемного методу в навчанні, досконале засвоєння основних понять, навчання логіці формування понять і застосування їх в особистих випадках;

 • розвиток в учнів навичок аналізувати, синтезувати, категоризувати, узагальнювати вивчений матеріал;

 • формування системи знань, умінь, навичок з певного предмету, ядро якого складають ключові поняття і основні засоби дій в даній галузі знань, в даній галузі дійсності;Розвиток емоційно-вольової сфери

 • Створення умов для формування в учнів стійких пізнавальних потреб до вольового напруження і емоційному включенню в суспільну і особистісну діяльність

 • Створення умов для формування в учнів здібності до самостійної саморегуляції в діяльностіМоральний розвиток особистості

 • Створення умов для формування таких якостей особистості, як: довіра до людей, самостійність, впевненість у собі, активність, відповідальність, любов до праці

 • Створення умов для формування соціально-позитивних особистісних диспозицій: установок, переконань, ідеалів, цінностей, які відповідають загальнолюдським цінностям і являються основою життєвого самовизначенняФізичний розвиток особистості

 • Створення умов для повноцінного фізичного і психофізичного розвитку учнів

 • формування в них звички до здорового способу життя

 • Формування в учнів установок на збереження особистого здоров'я і здоров'я оточуючих

 • Дана цільова схема розвиваючого навчання показує, що обмеження цього поняття тільки у навчанні, не звертаючи увагу на моральний, фізичний розвиток учнів, не дає можливості вести розмову про розвиваюче навчанняПринципи розвиваючого навчання

 • Принципи підвищення питомої ваги теоретичних знань і глибини вивчення матеріалу

 • Принцип навчання на високому рівні складності

 • Принцип навчання у швидкому темпі

 • Принцип свідомого сприйняття процесу навчанняПринципи підвищення питомої ваги теоретичних знань і глибини вивчення матеріалу

 • Вчитель у співдружності з учнями, використовуючи інтенсивні методи навчання і, перш за все, проблемний метод, домагається глибокого, творчого розуміння учнями матеріалу, який вивчається. Процес пізнання повинен завершитись формуванням та використанням основних понять, в результаті чого учні опановують логіку побудови понять

 • Зокрема, тут можна використати принцип «від абстрактного до конкретного», коли учні спочатку засвоюють ключові поняття, а потім опрацьовують їх у конкретних випадках, доходячи до розуміння поняття і здатності застосування цих знаньПринцип навчання на високому рівні складності

 • Поняття «складності» у даному випадку можна визначити як подолання певних перешкод у процесі навчання з напруженням інтелектуальної і емоційно-вольової сфер особистості

 • Всі «складності», які вчитель може використати під час уроку, можна умовно поділити на пізнавальні та оперційні

 • Пізнавальні складності – виникають при усвідомленні учнями навчального матеріалу. Рівень складності матеріалу на уроці повинен бути настільки високим, наскільки учень зможе засвоїти цей матеріал. Рівень пізнавальних складностей неминуче знижується, якщо вчитель не володіє проблемними методами навчання, не в повній мірі володіє методами організації начального процесу

 • Операційні складності – виконання учнями, з напруженням, певних дій під час уроку (конспектування, виконання креслень чи графіків). Це виконання у швидкому темпі завдань на закріплення умінь і навичок. Всі ці дії повинні бути організовані так, щоб вони вимагали організованості, розумового напруження. Це сприяє розвитку емоційно-вольової сфери особистості. Крім того, значно покращує завсвоєння учнями змістового складу матеріалу (дія запам'ятовується краще ніж думка, значить думка, пов'язана з дією запам'ятається краще)Принцип навчання у високому темпі

 • Швидкий темп ­– це раціональна конструкція уроку, оптимально підібрані інтенсивні методи навчання, залучення учнів до напруженої пізнавальної діяльності

 • Швидкий темп – це відсутність невиправданого уповільнення роботи на уроці. Багаторазове, одноманітне, неефективне закріплення уже засвоєного матеріалу (принцип «краще повільніше, але міцніше») протирічить закономірностям розвитку психіки учнів, особливо у тих випадках, коли якісно засвоюється не ключові поняття, а певна сума знань

 • Нічим не виправдані випадкові, непродумані паузи під час уроку, тим більше фальсифікація навчальної діяльності: бесіди на різні теми, вирішення з учнями різних організаційних питань, заповнення уроку випадковим, стороннім матеріалом

 • Таким чином - швидкий темп, це не значить поспіхом. Ні в якому разі не можна йти далі без глибокого та якісного засвоєння попереднього матеріалу. Даний принцип має не стільки кількісну, скільки якісну сутність при умові, що засвоєння матеріалу відбувається ефективно, якщо учні працюють у режимі оптимального розумового напруження – це означає, що темп уроку достатньо швидкийПринцип свідомого сприйняття процесу навчання

 • Цей принцип реалізується у двох основних напрямках:

 • По-перше, - це розуміння учнями важливості матеріалу, що вивчається, його змісту та критеріїв повного засвоєння. Таке розуміння швидше формується під час проведення вчителем ефективної мотивації, чіткої організаційної і психологічної підготовки до підсумкового контролю знань і вмінь. Дуже важливо всілякими методами і формами спонукати учнів до активної, суб'єктивної позиції по відношенню до своїх навчальних результатів («що я знаю і чого не знаю?», «що я знаю добре і що я знаю погано? , «що і як я можу зробити для покращення своїх результатів у навчанні?») Якщо учні задають собі ці та подібні питання, намагаються активно вирішувати виниклі проблеми, то можна сміливо казати про становлення учня як суб'єкту психічної діяльності

 • По-друге, - реалізація принципу свідомого сприйняття учнями процесу навчання означає розвиток у них здібності пізнавальної рефлексії. Пізнавальна рефлексія – це свідомий контроль власних пізнавальних процесів, це вміння контролювати точність і логічну послідовність свого мишлення, вміння забезпечити точність і адекватність сприйняття, пригадування, уявиСхожі:

Реалізація принципів розвиваючого навчання на уроці iconЗвіт про виконання. Реалізація дослідно- експериментального підходу до навчання Реалізація дослідно- експериментального підходу до навчання
Зміна діяльності вчителя й учнів, що в умовах дефіциту часу дозволяє вчителю транслювати значний обсяг матеріалу, а учням розуміти...
Реалізація принципів розвиваючого навчання на уроці iconБайло М. Ю. План Вступ. Постановка проблеми
Реалізація дидактичних принципів при створенні електронних підручників з курсу "матеріалознавство"
Реалізація принципів розвиваючого навчання на уроці iconЖиттєва компетентність учнів як один з принципів особистісно-орієнтованого навчання з досвіду роботи вчителя Паньків Г. С. (Зборівська гімназія)
Життєва компетентність учнів як один з принципів особистісно-орієнтованого навчання
Реалізація принципів розвиваючого навчання на уроці iconОсвіта – вища, Дніпропетровський державний університет, геолого-географічний факультет, 1995 р
Застосування інтерактивних технологій навчання як засіб формування особистісно-розвиваючого середовища учнів
Реалізація принципів розвиваючого навчання на уроці iconТема: “Активізація творчого мислення школярів як основа розвиваючого навчання”
Систематична робота вчителя над загальним розвитком всіх учнів, в тому числі і невстигаючих
Реалізація принципів розвиваючого навчання на уроці iconАвтор досвіду: Каліта Вікторія Володимирівна
Спираючись на принципи модульно-розвиваючого навчання, запроваджуючи інтерактивні методи та прийоми створюються нові умови для розвитку...
Реалізація принципів розвиваючого навчання на уроці iconРеалізація завдань освітньої галузі «Технології»
Реалізація завдань освітньої галузі «Технології» у процесі навчання предмета «Трудове навчання»
Реалізація принципів розвиваючого навчання на уроці iconПрактика застосування принципів навчання дорослих план Навчання дорослих – сучасна проблема

Реалізація принципів розвиваючого навчання на уроці icon“ Використання інтерактивних стратегій на уроці” “ Використання інтерактивних стратегій на уроці”
Мистецтво навчання є не в умінні повідомляти, а в умінні збуджувати, будити, оживляти
Реалізація принципів розвиваючого навчання на уроці iconОрганізація допрофільного та профільного навчання Живченко Л. А
Реалізація профільного навчання можлива за умови комплексного розв’язання питань, пов’язаних із

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка