Інформації є Адміністрація Держспецзв’язку (Закон України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України") державна служба спеціального


НазваІнформації є Адміністрація Держспецзв’язку (Закон України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України") державна служба спеціального
Дата конвертації17.03.2013
Розмір445 b.
ТипІнформації


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

 • захист інформації;

 • захист інформаційної інфраструктури держави;

 • захист інформаційного ринку;

 • створення безпечних умов розвитку інформаційних процесів.ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИДЕРЖАВНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИДЕРЖАВНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

 • Органом державного регулювання діяльності у сфері захисту інформації є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації.

 • Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації і його повноваження визначаються законом.

 • Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації є Адміністрація Держспецзв’язку (Закон України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України")ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИДЕРЖАВНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИДЕРЖАВНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

 • система знаходиться у незавершеному стані,

 • мають місце порушення системності, зокрема, відсутній загальносистемний базовий нормативно-правовий документ,

 • окремі фрагменти системи, що регулюють захист інформації на певних об’єктах, де здійснюється захист інформації, мають різнорівневі за юридичною силою основні документи,

 • деякі нормативні документи системи не узгоджені між собою, дублюють один одного, а в деяких випадках суперечать один одному,

 • правові засади окремих складових сфери захисту інформації встановлюються підзаконними актамиДЕРЖАВНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

 • Проте, цей Закон не торкається понять, принципів, норм і правил діяльності, загальних для всіх об’єктів, де здійснюється захист інформаціїДЕРЖАВНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

 • На законодавчому рівні:

 • Невизначеність принципів, норм і правил діяльності єдиних для всіх аспектів і видів захисту інформації

 • Невизначеність об'єкту захисту, що охоплює всі аспекти і види захисту інформації

 • Неврегульованість здійснення захисту інформації на ОІД та об'єктах ПДТР

 • Неврегульованість здійснення дозвільної діяльності

 • Недостатня урегульованість ліцензійної діяльності

 • Недостатня урегульованість метрологічного забезпечення у сфері захисту інформаціїДЕРЖАВНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

 • На рівні додержання вимог законодавства про захист інформації:

 • Невідповідність сучасного стану захисту інформації вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері захисту інформації

 • На рівні встановлення відповідальності за порушення законодавства України про захист інформації:

 • Недостатньо класифікована та визначена у Кримінальному та Адміністративному Кодексах України відповідальність за порушення законодавства України про захист інформаціїДЕРЖАВНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

 • дуалізм в уявленні об’єкту захистуДЕРЖАВНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

 • невизначеність завершеної організаційної структури захисту інформації

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

 • недостатня урегульованість ліцензійної діяльності:

 • види діяльності у сфері захисту інформації, що згідно із законодавством підлягають ліцензуванню (перелік яких обмежений двома видами), не охоплюють всього кола видів робіт, необхідних для забезпечення належного стану захисту інформації

 • не визначені особливості регулювання господарчої діяльності у сфері захисту інформації, які обумовлені режимом доступу до інформації, її правовим режимом, ступенем секретності та обсягами інформації, що циркулює (обробляється) на об’єктах інформаційної діяльності або в інформаційно-телекомунікаційних системах, а також важливістю об’єктів, де (щодо яких) здійснюється захист інформації, та умовами їх розміщення.

 • відсутність встановленого на рівні закону порядку надання дозволів державним органам на проведення власними силами робіт із захисту інформації для власних потребДЕРЖАВНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИДЕРЖАВНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

 • 1. До інформації, що підлягає захисту від порушення її конфіденційності, цілісності та доступності, віднести інформацію з обмеженим доступом:

 • 1) інформацію, що містить відомості, які становлять державну або іншу передбачену законом таємницю;

 • 2) конфіденційну інформацію, що є власністю держави або вимога щодо захисту якої встановлена законодавством;

 • 3) інформацію іноземної держави чи міжнародної організації, що передана Україні та захист якої передбачений у рамках міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 • 2. До інформації, що підлягає захисту від порушення її цілісності та доступності, віднести:

 • 1) відкриту інформацію, що є власністю держави та відноситься до статистичної, правової, соціологічної, адміністративної, довідково-енциклопедичної інформації, інформації про особу і про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, знаходиться в користуванні органів державної влади чи органів місцевого самоврядування та оприлюднюється в інформаційних мережах і системах, обробляється та передається в інформаційних, телекомунікаційних й інформаційно-телекомунікаційних системах;

 • 2) іншу відкриту інформацію, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством.

 • 3. До інформації, що підлягає захисту, віднести інформацію, необхідність захисту якої визначена її власником, якщо такий захист не суперечить законодавству.ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

 • будівлі, споруди, приміщення, транспортні засоби, де здійснюється діяльність, пов’язана з інформацією, що підлягає захисту, об’єкти спеціального зв’язку;

 • інформаційні, телекомунікаційні та інформаційно-телекомунікаційні системи, в яких здійснюється обробка інформації, що підлягає захисту, системи спеціального зв’язку;

 • будівлі, споруди, призначені для забезпечення мобілізації, обороноздатності та безпеки держави, зразки озброєнь і військової та спеціальної техніки, які є носіями інформації, що підлягає захисту.ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИСхожі:

Інформації є Адміністрація Держспецзв’язку (Закон України \"Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України\") державна служба спеціального iconІнформації є Адміністрація Держспецзв’язку (Закон України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України")
Органом державного регулювання діяльності у сфері захисту інформації є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади...
Інформації є Адміністрація Держспецзв’язку (Закон України \"Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України\") державна служба спеціального iconЗакон про державну службу 1922 Перший Закон про державну службу 1922 Після 1989 Національна школа публічного адміністрування- 1990 Акт про державну службу- 1996 Зміни 1998, 2005, 2008
...
Інформації є Адміністрація Держспецзв’язку (Закон України \"Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України\") державна служба спеціального iconЗакон про державну службу 1922 Перший Закон про державну службу 1922 Після 1989 Національна школа публічного адміністрування- 1990 Акт про державну службу- 1996 Зміни 1998, 2005, 2008
Підтримка розвитку та удосконалення системи підготовки державних службовців України
Інформації є Адміністрація Держспецзв’язку (Закон України \"Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України\") державна служба спеціального iconЗакон України «Про державну службу» від 17. 11. 2011 №4050-vi мета Закону
Модернізація державної служби: порівняльний огляд нового та діючого законів України «Про державну службу»
Інформації є Адміністрація Держспецзв’язку (Закон України \"Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України\") державна служба спеціального iconЗакон «Про державну службу» (здс) Чинний Закон «Про державну службу» (здс) Система заробітної платні Система тренінгової підготовки Забезпечення довіри Механізми управління персоналом
Права та обов’язки, вступ на державну службу, просування по службі, оцінка якості роботи, дисципліна: розмитість = довільність
Інформації є Адміністрація Держспецзв’язку (Закон України \"Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України\") державна служба спеціального iconЗакон України «Про освіту» Закон України «Про дошкільну освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Закон України "Про доступ до публічної інформації"
Типове положення про відділ освіти районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, затверджене постановою...
Інформації є Адміністрація Держспецзв’язку (Закон України \"Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України\") державна служба спеціального iconЗакон України «Про інформацію» Закон України «Про інформацію» Закон України «Про доступ до публічної інформації» Постанова Кабміну
Постанова Кабміну від 04. 01. 02 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади»
Інформації є Адміністрація Держспецзв’язку (Закон України \"Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України\") державна служба спеціального iconТеоретичні основи захисту інформації Лекції 11-12
Згідно вимог нормативних документів у галузі захисту інформації в інформаційних системах, системи захисту інформації будують на основі...
Інформації є Адміністрація Держспецзв’язку (Закон України \"Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України\") державна служба спеціального iconКодекс України про адміністративні правопорушення Кримінальний кодекс України Кримінально процесуальний кодекс України Закон України "Про державну службу"
Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності
Інформації є Адміністрація Держспецзв’язку (Закон України \"Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України\") державна служба спеціального iconЗакон України "Про вищу освіту" (в частині вимог до внз ІV рівня акредитації) Закон України "Про державну службу" (в частині регламентації діяльності державних службовців)
Оптимізація адміністративної діяльності Національної академії відповідно до завдань модернізації загальнонаціональної системи професійного...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка