Тренінг управління проектами к е. н., докторант наду василь Байцим


НазваТренінг управління проектами к е. н., докторант наду василь Байцим
Дата конвертації11.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


ТРЕНІНГ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

 • к.е.н., докторант НАДУ Василь Байцим
Контрольні запитання до 1-го блоку знань про проекти

 • Що таке проектний менеджмент

 • Дайте визначення проекту

 • Від чого залежить успіх проекту ?

 • Які існують класифікації проектів і з якою метою вони використовуються?

 • Які початкові умови, обмеження та вимоги до проекту?

 • Що являє собою структурно-функціональна модель проекту?

 • Які складові входять в предметну область великомасштабних проектів?

 • Основні функції в управлінні предметною областю проекту.

 • Як розробити концепцію проекту ?

 • Основні моменти з Управління проектним циклом (стандарти ЄС)

 • Розкрийте місце проектів в державному регулюванні економіки регіонуПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ - науковий напрямок, що вивчає методи, форми та засоби управління змінами. Виконання деякого фрагмента таких змін і оформлюється у вигляді проекту

 • ПРОЕКТ – це обмежена в часі цілеспрямо-вана зміна окремої системи, здійснювана як комплекс взаємопов’язаних заходів за допо-могою сукупності задач, з установленими вимогами до якості результатів, можливими межами витрат ресурсів (часу, коштів, тощо)…здійснення проекту завжди несе в собі зміни матеріальної системи або предметної області, в якій реалізується проектВЛАСТИВОСТІ ПРОЕКТІВ

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЕКТІВСПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВПочаткові умови, обмеження та вимоги до проектуСтруктура базових функцій здійснення проекту

Інтереси основних учасників інвестиційного проекту

Ознаки групування зовнішніх учасників проектуФАЗИ РОЗРОБКИ ПРОЕКТУСхема розробки концепції проектуУПРАВЛІННЯ СЕРЕДОВИЩЕМ ПРОЕКТУ Здійснення проекту відбувається в оточенні деякого динамічного середовища, яке справляє на нього певний вплив. Тому у процесі управління проектом повинні бути проаналізовані та виділені ті чинники оточення проекту, які можуть помітно впливати на його реалізацію. У динамічному середовищі проекту виділяють зовнішнє і внутрішнє середовище проекту, що явля-ють собою складний комплекс взаємопов’язаних відносин, які постійно впливають на результатив-ність проекту, тому врахування цієї взаємозалежно-сті є обов’язковим для забезпечення успіху проекту.УПРАВЛІННЯ СЕРЕДОВИЩЕМ ПРОЕКТУ

Основні функції в управлінні предметною областю проектуЕтапи розробки плану зовнішніх суспільних стосунківКонтрольні запитання до 2-го блоку знань про власне управління проектами

 • Дайте визначення управління проектом.

 • Які ознаки характерні для управління проектами?

 • За допомогою яких засобів відображається залежність окремих робіт проекту одно від одної?

 • Сформулюйте основні функції управління предметною областю проекту.

 • Як вимірюється ступінь виконання проекту?

 • На яких принципах базується метод інформаційного моделювання для управління проектом?

 • Назвіть типи структурних моделей проекту

 • Які існують області застосування структурних моделей в управлінні проектами?

 • Які фактори лежать в основі ближнього оточення проекту?

 • Назвіть відомі Вам технології інформаційної підтримки проектів та охарактеризуйте їхні особливості.

ІСНУЄ РЯД ВИЗНАЧЕНЬ ЯК ПОНЯТТЯ “ПРОЕКТУ”, ТАК І ПОНЯТТЯ “УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ”, ЯКИМИ КОРИСТУЮТЬСЯ ВІТЧИЗНЯНІ ТА ЗАРУБІЖНІ ПРОФЕСІОНАЛИ

 • Так, англійська Асоціація проект-менеджерів трактує “управління проектами” як управлінську задачу щодо завершення проекту в часі, в межах встановленого бюджету та відповідно до технічних специфікацій та вимог. Проект-менеджер відповідає за досягнення цих результатів.

 • Зведення знань з управління проектами, розроблене PMI (США) визначає “управління проектом” (УП), або Project Management (PM), як мистецтво управління та координації людських і матеріальних ресурсів протягом життєвого циклу проекту шляхом застосування сучасних методів і технік управління для досягнення певних результатів проекту стосовно складу і обсягу робіт, вартості, часу, якості та задоволення інтересів учасників проектуФази розробки проектуКласифікація методів і технічних прийомів управління проектами

Класифікація методів і технічних прийомів управління проектами

Загальні функції технічного управлінняСпецифічні проблеми, що зумовлюють розробку нових методів управління проектамиФункції управління контрактами та забезпеченням проекту ресурсамиСтратегії поведінки при виборі резервівФункції управління проектами

 • Фаза початку проекту

Структура змісту великомасштабних проектів

Схема методики імітаційного моделювання процесу управління великомасштабними проектами

Приклад

Інформаційна таблиця (фрагмент)Склад компонентів структури проекту управління розвитком регіонуСтруктура чинників стратегічного управління розвитком підприємництваВзаємозв'язок проектів стратегічного розвитку регіональної економіки та інвестиційного процесу підприємствСтруктура предметної області проекту з формування механізму підтримки інвестиційних процесів у масштабах регіонуСтруктура моделі підготовки “круглого столу” “Екологія людини”Схожі:

Тренінг управління проектами к е. н., докторант наду василь Байцим iconМпа у наду: Плюралізація та демократизація управління Чому „mпa“?
Чому Вища школа управління та права,Берлін, (вшуп) допомагає створювати mпa у київській наду?
Тренінг управління проектами к е. н., докторант наду василь Байцим iconСпеціальність 25. 00. 01. докторант кафедри філософії і методології державного управління
...
Тренінг управління проектами к е. н., докторант наду василь Байцим iconШубін Сергій Петрович кандидат політичних наук, докторант Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України

Тренінг управління проектами к е. н., докторант наду василь Байцим iconУправління Проектами

Тренінг управління проектами к е. н., докторант наду василь Байцим icon25. 00. 02. – механізми державного управління Кафедра управління охороною суспільного здоров’я наду
Державна політика України в галузі охорони здоров’я: генезис, тенденції та закономірності розвитку
Тренінг управління проектами к е. н., докторант наду василь Байцим iconРозпорядження наду "Про видання "Енциклопедії державного управління України" у 2010-2011 роках. Проведення науково-методологічного семінару (січень лютий 2010 р.), з проблематики підготовки І видання Словника та Енциклопедії у 2010 2011 роках
Публічна політика та управління", "Регіональне управління", "Місцеве самоврядування", "Публічне адміністрування", "Державне управління...
Тренінг управління проектами к е. н., докторант наду василь Байцим iconСитник Г. П. Державне управління національною безпекою України: теорія І практика. Монографія. – К.: Наду, 2004. – 408 c
Ситник Г. П. Державне управління національною безпекою України: теорія І практика. Монографія. К.: Наду, 2004. 408 c
Тренінг управління проектами к е. н., докторант наду василь Байцим iconПроблеми та перспективи розвитку соціального партнерства в україні
Піроженко Н. В., доцент кафедри державного управління І місцевого самоврядування оріду наду
Тренінг управління проектами к е. н., докторант наду василь Байцим iconВасиль Симоненко Василь Симоненко (псевдоніми В. Щербань, С. Василенко, Симон)
У день 70-річчя Василя Симоненка, 8 січня, в Черкасах, було відкрито меморіальний музей поета у редакції теперішньої газети «Черкаський...
Тренінг управління проектами к е. н., докторант наду василь Байцим iconМакаренко Андрій Петрович
Державне регулювання І підтримка ринкового розвитку аграрного виробництва Спеціальність 25. 00. 02 механізми державного управління...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка