Обов'язкові платежі, що їх встановлює держава для юридичних і фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, які забезпечують фінансування державних витрат


НазваОбов'язкові платежі, що їх встановлює держава для юридичних і фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, які забезпечують фінансування державних витрат
Дата конвертації18.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииобов'язкові платежі, що їх встановлює держава для юридичних і фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, які забезпечують фінансування державних витрат.

 • обов'язкові платежі, що їх встановлює держава для юридичних і фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, які забезпечують фінансування державних витрат.В обов’язковому перерозподілі національного доходу з метою формування державних фінансових фондів.

 • В обов’язковому перерозподілі національного доходу з метою формування державних фінансових фондів.

 • Особливістю податків є їх примусовий, обов’язковий характер, який не потребує зустрічної індивідуальної оплатності з боку держави.

Державні цільові фонди - це фонди, які створені відповідно до законів України і формуються за рахунок визначених законами України податків і зборів (обов'язкових платежів) юридичних осіб незалежно від форм власності та фізичних осіб.

 • Державні цільові фонди - це фонди, які створені відповідно до законів України і формуються за рахунок визначених законами України податків і зборів (обов'язкових платежів) юридичних осіб незалежно від форм власності та фізичних осіб.

 • За допомогою податків і зборів забезпечується близько 90% надходжень у центральний державний бюджет і більше 70%-у місцевий. Таким чином, у бюджеті акумулюється 40-60% національного доходу.Суспільне призначення податків

 • Суспільне призначення податків

 • виявляється в тих функціях, які вони виконують.

 • Найбільш поширеним є

 • дві основні функції –

 • фіскальна та економічна. • Фіскальна полягає в формуванні грошових доходів держави.

 • Гроші потрібні їй на утримання державного апарату, армії, розвитку науки і техніки, підтримку дітей, літніх і хворих людей. Із зібраних у вигляді податків і зборів коштів держава покриває витрати на освіту, будує школи, вищі учбові заклади, дитячі будинки, платить зарплату викладачам і стипендію студентам. Частина коштів йде на охорону здоров`я. З цього ж джерела і витрачаються гроші на будівництво державних підприємств, споруд, доріг, захист навколишнього середовища.Економічна функція податків полягає у впливі через податки на суспільне відтворення, охоплює будь-які процеси в економіці країни, а також соціально-економічні процеси в суспільстві.

 • Економічна функція податків полягає у впливі через податки на суспільне відтворення, охоплює будь-які процеси в економіці країни, а також соціально-економічні процеси в суспільстві.

 • Податки в цій функції можуть відігравати

 • стимулюючу,

 • обмежуючу,

 • контролюючу роль.

 • Значне підвищення податків здатне не тільки обмежити, але й зробити беззмістовною підприємницьку діяльність.Кожний податок має обов`язкові елементи.

 • Кожний податок має обов`язкові елементи.

 • До них відносяться:

 • суб`єкт податку або платник - особа, на яку законом покладено обов`язок сплачувати податок;

 • об`єкт податку - доход або майно, з якого нараховується податок (заробітна плата, прибуток, майно, цінні папери і т.п.);

 • джерело податку - дохід, за рахунок якого сплачується податок;

 • ставка податку - розмір податку, який припадає на одиницю оподаткування (грошова одиниця доходу, одиниця земельної площі і т.п.). У практиці оподаткування розрізняють тверді, пропорційні, прогресивні і регресивні ставки податків.Функції податків взаємопов`язані.

 • Функції податків взаємопов`язані.

 • Ріст податкових надходжень до бюджету, (фіскальна функція), створює матеріальну можливість для здійснення економічної ролі держави (економічна функція податків).  Система оподаткування - це продукт діяльності держави, її важливий атрибут. Систему оподаткування має і Україна.

 • Система оподаткування - це продукт діяльності держави, її важливий атрибут. Систему оподаткування має і Україна.

 • Перелік задекларованих вітчизняних принципів оподаткування з точки зору теорії являє собою розширену копію класичних принципів оподаткування Адама Сміта.Податки класифікуються за різними ознаками:

 • Податки класифікуються за різними ознаками:

 • за формою оподаткування;

 • за економічним змістом об’єкта оподаткування;

 • в залежності від рівня державних структур, які їх встановлюють;

 • за способом їх стягнення (в залежності від територіального рівня);

 • в залежності від способів встановлення ставок оподаткування;

 • в залежності від встановленого порядку використання;

 • за суб’єктом оподаткування.За формою оподаткування податки поділяються на прямі і непрямі.

 • За формою оподаткування податки поділяються на прямі і непрямі.

 • Критерієм такого поділу стала теоретична можливість перекладання обов’язку сплати податку на іншу особу — на споживача продукції.Непрямі податки встановлюються в цінах товарів і послуг, їх розмір для окремого платника прямо не залежить від його доходів.

 • Непрямі податки встановлюються в цінах товарів і послуг, їх розмір для окремого платника прямо не залежить від його доходів.

 • Слід підкреслити: оскільки непрямі податки включаються до ціни, то їх платить в абсолютному розмірі більше той, хто більше споживає, а більше споживає той, хто має вищі доходи. Тому непрямі податки ще називають податками на споживання.

 • Непрямі податки в Україні : податок на додану вартість (ПДВ), акцизний збір, мито.Прямі податки встановлюються відносно платників. Їх розмір залежить від розміру об’єкта оподаткування. Кінцевим платником прямих податків є той, хто одержує дохід, володіє майном.

 • Прямі податки встановлюються відносно платників. Їх розмір залежить від розміру об’єкта оподаткування. Кінцевим платником прямих податків є той, хто одержує дохід, володіє майном.

 • Прямі податки - всі прибуткові та майнові податки (наприклад податок з доходів фізичних осіб, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, плата (податок) за землю, податок на промисел, податок на прибуток підприємств).Податкова політика – це система заходів, які провадяться Урядом країни, по вирішенню певних короткострокових та довгострокових завдань, які стоять перед суспільством, за допомогою системи оподаткування країни.

 • Податкова політика – це система заходів, які провадяться Урядом країни, по вирішенню певних короткострокових та довгострокових завдань, які стоять перед суспільством, за допомогою системи оподаткування країни.

 • Довгострокові завдання –

 • економічний ріст,

 • зменшення безробіття,

 • ріст рівня благополуччя.

 • Короткострокові завдання - наповнення державного бюджету, досягнення його збалансованості, стимулювання інвестиційної діяльності тощо.Важливою умовою ефективної податкової політики є її стабільність і передбачуваність, завдяки чому у підприємств виникає можливість планувати господарську діяльність та правильно оцінювати ефективність

 • Важливою умовою ефективної податкової політики є її стабільність і передбачуваність, завдяки чому у підприємств виникає можливість планувати господарську діяльність та правильно оцінювати ефективність

 • прийнятих рішень.Дякую за увагу!

 • Дякую за увагу!Схожі:

Обов\Пода́тки — це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і у терміни, передбачених законодавством. Пода́тки
Однак це лише поверховий підхід до вивчення цих явищ і процесів. На ділі податки дають змогу мати зворотний зв'язок Із платниками...
Обов\Відповідно до статті 9 Податкового кодексу до загальнодержавних належать такі податки і збори (обов'язкові платежі)
Податкового кодексу до загальнодержавних належать такі податки і збори (обов'язкові платежі)
Обов\Функції фінансової системи Акумуляція та розподіл фінансових ресурсів
«Фінансова система» це фінансові зв'язки, які об'єднують сукупність фінансових посередників, за допомогою яких на фінансових ринках...
Обов\Рішення щодо їх припинення або які перебувають у процесі припинення. Члени го
Громадське об'єднання це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав...
Обов\Рішення щодо їх припинення або які перебувають у процесі припинення. Члени го
Громадське об'єднання це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав...
Обов\Запрошує студентів до вступу на магістерську програму Запрошує студентів до вступу на магістерську програму
Фінансовий ринок створює гнучкий механізм мобілізації та перерозподілу вільних коштів для забезпечення фінансування витрат підприємств...
Обов\Магістерська робота на тему: “ Оптимізація процесу приватизації міських земель “ Виконала: Маг. 2-го р н 2-ої гр
Автономній Республіці Крим, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до Закону про приватизацію...
Обов\Довідка Страхова компанія «брокбізнес» працює на ринку з 15 грудня 1993 року
Компанія працює в гармонійному тандемі з аб «брокбізнесбанк» та іншими провідними установами України, що надає можливість ефективного...
Обов\Уроку: Фінансування підприємства. Фінансові ресурси. Джерела внутрішніх та зовнішніх фінансових ресурсів підприємства План Фінансування підприємств
Фінансові ресурси. Джерела внутрішніх та зовнішніх фінансових ресурсів підприємства
Обов\Податки — це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і у терміни, передбачених законодавством Податки
Витоки оподаткування дехто вбачає в стародавніх жертвопринесеннях, що практикувалися як майже добровільна данина вищим силам ще до...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка