План роботи семінару: Значення поняття "Інтеграція", "Інклюзія", "Інклюзивна освіта"


НазваПлан роботи семінару: Значення поняття "Інтеграція", "Інклюзія", "Інклюзивна освіта"
Дата конвертації18.03.2013
Розмір445 b.
ТипПлан роботи


 • ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА


План роботи семінару:

 • 1. Значення поняття “Інтеграція”, “Інклюзія”, “Інклюзивна освіта”.

 • 2. Основні завдання та складові моделі інклюзивної освіти.

 • 3.Адаптації та модифікації навчального процесу.

 • 4. Що таке індивідуальний навчальний план?

 • 5.Рекомендації по створенню моделі інклюзивного закладу.Інтеграція – зусилля, спрямовані на введення дітей з особливими потребами у освітній простір.

 • Інтеграція – зусилля, спрямовані на введення дітей з особливими потребами у освітній простір.

 • Інклюзія – це політика й процес, що дає можливість всім дітям брати участь у всіх програмах.

 • Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що передбачає створення освітнього середовища, яке відповідало б потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку. Це гнучка, індивідуалізована система навчання дітей з особливими потребами в умовах масової загальноосвітньої школи.

 • Діти з особливими потребами – це діти, чиї потреби залежать від різної фізичної чи розумової недостатності або труднощів, пов’язаних з навчанням, засвоєнням знань, умінь та навичок.ЗАВДАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ МОДЕЛІ ОСВІТИ:

 • Організувати навчально-виховний процес, який би задовольняв освітні потреби всіх дітей.

 • Розробити систему надання спеціальних освітніх і фахових послуг для дітей з особливими освітніми потребами.

 • Створити позитивний клімат у дитячому або шкільному середовищі та поза його межами.СКЛАДОВІ МОДЕЛІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

 • Командний підхід (співпраця адміністрації закладу, вчителів, вихователів, відповідних фахівців, батьків та учнів).

 • Задоволення індивідуальних потреб дітей, шляхом розробки індивідуальних навчальних планів та реалізації завдань, визначених в них; проведення необхідних адаптацій та модифікацій.

 • Співпраця з батьками.

 • Створення сприятливої атмосфери в дитячому колективі.Сутність процесів адаптації та модифікації

 • Адаптація – змінює характер навчання та виховання, не змінюючи зміст або понятійну сутність навчально-виховного процесу.

 • Адаптація дає педагогам змогу розширити обсяг методів роботи, врахувати вікові потреби дошкільників та учнів, їхні інтереси та різноманітність. Адаптація покликана допомогти окремим дітям компенсувати фізичні, інтелектуальні або поведінкові відмінності й труднощі.

 • Модифікації навчання – модифікації змінюють характер навчання, змінюючи зміст або понятійну складність навчального процесу.Види адаптацій:

 • Адаптацію у класі можна організувати у наступних сферах:

 • Фізичне середовище – адаптація змінює середовище (побудова пандусу, пристосування туалетних приміщень, розширення дверей, зміна освітлення, розташування меблів в класній/груповій кімнаті).

 • Навчання – адаптація змінює процес навчання (спосіб повідомлення педагогом матеріалу; спосіб організації занять, що має на меті залучення дітей до виконання завдань і сприяння їхньому навчанню). • Адаптація навчального плану: складається з модифікацій навчального плану або цілей і завдань, прийнятних для конкретної дитини; видозміни завдань; визначення змісту, який необхідно засвоїти.

 • Вказівки – адаптація змінює процедури, методи та щоденні заняття, які використовує вчитель або вихователь.

 • Матеріали – адаптація полягає у пристосуванні навчальних інструментів і матеріалів до індивідуальних потреб дитини. • При застосуванні різних видів адаптації зміст навчання залишається незмінним, а при застосуванні модифікацій він, зазвичай, змінюється.

 • Модифікації можуть бути виконані шляхом:

 • Скорочення змісту матеріалу, який необхідно засвоїти. Учень (вихованець) може брати участь лише в окремих частинах уроку (заняття) і опанувати лише частину змісту навчального матеріалу.

 • Зниження вимог до участі в роботі. Дитина може виконувати лише частину завдань. • Індивідуальний навчальний план – це формальний документ, який містить детальну інформацію про дитину і послуги, які вона має отримувати.

 • Він розробляється командою педагогів і фахівців та об’єднує їхні зусилля з метою розробки комплексної програми роботи з дитиною і визначає, які саме послуги надаватиме кожний фахівець. Батьки є активними учасниками розробки індивідуального плану. Індивідуальний навчальний план визначає необхідні адаптації/модифікації та слугує фундаментом для подальшого планування навчальних занять. Він розробляється та реалізується для кожної дитини або учня з особливими освітніми потребами.Компоненти індивідуального навчального плану

 • Інформація про дитину загального характеру:

 • ім’я дитини, її вік, адреса, телефон, імена батьків, порушення розвитку, дата зарахування дитини до школи, термін дії ІНП.

 • Поточний рівень знань і вмінь дитини:

 • Наводяться відомості про рівень розвитку дитини, зафіксовані під час спостережень і досліджень: її вміння, сильні якості, стиль навчання (особливо якщо один зі стилів домінує), що дитина не вміє робити, у чому їй потрібна допомога тощо. У плані має бути зазначено, що турбує батьків.Має бути наведена інформація щодо впливу порушень розвитку дитини на її здатність до успішного навчання у звичайному класі. Всі ці відомості мають бути максимально точними, оскільки вони дуже важливі для подальшої розробки завдань.

 • Має бути наведена інформація щодо впливу порушень розвитку дитини на її здатність до успішного навчання у звичайному класі. Всі ці відомості мають бути максимально точними, оскільки вони дуже важливі для подальшої розробки завдань.

 • Цілі і завдання: Саме вони мають допомогти дитині опанувати певні знання і вміння. Вони мають відповідати поточному рівневі розвитку учня. У визначенні цих цілей і завдань беруть участь всі особи, причетні до роботи з дитиною.

 • Цілі – це твердження щодо бажаного результату. Вони мають бути визначені в усіх сферах, де спостерігаються відставання у розвитку (інтелектуальний, соціальний і емоційний розвиток, розвиток моторики, мовленнєві навички тощо).

 • Завдання – це необхідні проміжні кроки на шляху до цілі.

 • У плані має бути визначено хто, що, коли і як має робити. • Спеціальні додаткові послуги: В навчальному плані мають бути передбачені заняття з відповідними фахівцями (з логопедом, психологом, фізіотерапевтом та ін. спеціалістами). Має бути визначена кількість і тривалість занять фахівців з дитиною.

 • Адаптації і модифікації:

 • При розробці плану необхідно звернути увагу на необхідне облаштування середовища; використання належних навчальних методів, матеріалів та обладнання; урахування сенсорних та інших потреб дитини.Термін дії:

 • Термін дії:

 • План розробляється на один рік, та при необхідності можна модифікувати план або скласти новий, якщо:

 • - дитина досягла поставленої мети;

 • - у дитини виникають труднощі при досягненні визначених цілей;

 • - надійшло прохання збільшити кількість

 • послуг дитині;

 • - дитину переводять до іншої школи;

 • - у дитини спостерігаються проблеми з

 • поведінкою тощо.

 • Розробку плану починають одразу після приходу дитини до класу, а термін дії плану закінчується через рік.Інформація про прогрес дитини:

 • Інформація про прогрес дитини:

 • Невід’ємною складовою плану є оцінка і збирання відомостей про успіхи учня (дошкільника). Можуть збиратися зразки робіт дитини, результати спостережень, контрольні листки, описи поведінки, результати порівнянь з типовим рівнем розвитку, результати тестів тощо.Саламанкська декларація наголошує:

 • “Основним принципом інклюзивного навчання є те, що всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це можливо, незважаючи на жодні труднощі чи відмінності між ними. Інклюзивні школи повинні визнавати і враховувати різні потреби своїх учнів приведенням у відповідність методів та темпу навчання, а також забезпечувати якісну освіту для всіх, розробляючи відповідні навчальні плани, організаційні заходи, стратегії викладання, використовуючи ресурси та партнерські зв’язки громад, де проживають учні”.Схожі:

План роботи семінару: Значення поняття \"Інтеграція\", \"Інклюзія\", \"Інклюзивна освіта\" iconПлан роботи обласного семінару керівних та педагогічних працівників механізації сільського господарства 10. 00 10. 10 Зустріч учасників семінару. 10. 10 10. 20 Огляд виставки
План роботи обласного семінару керівних та педагогічних працівників механізації сільського господарства
План роботи семінару: Значення поняття \"Інтеграція\", \"Інклюзія\", \"Інклюзивна освіта\" iconІнклюзивна освіта в україні: здобутки, проблеми та перспективи

План роботи семінару: Значення поняття \"Інтеграція\", \"Інклюзія\", \"Інклюзивна освіта\" iconЕкспериментальні дослідження регіонального рівня за напрямом “інклюзивна освіта”
Експериментальні дослідження регіонального рівня за напрямом "інклюзивна освіта"
План роботи семінару: Значення поняття \"Інтеграція\", \"Інклюзія\", \"Інклюзивна освіта\" iconПлан роботи щомісячного семінару «Теорія і практика військового і технічного перекладу» на січень-червень 2011 р
...
План роботи семінару: Значення поняття \"Інтеграція\", \"Інклюзія\", \"Інклюзивна освіта\" iconКанадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні»

План роботи семінару: Значення поняття \"Інтеграція\", \"Інклюзія\", \"Інклюзивна освіта\" icon1. Масенко В. В., Софій Н. З. Інклюзивна освіта: стан І перспективи розвитку в Україні: Науково-методичний збірник. – К.: Фо – П, 2007. – 180 с
Масенко В. В., Софій Н. З. Інклюзивна освіта: стан І перспективи розвитку в Україні: Науково-методичний збірник. К.: Фо п, 2007....
План роботи семінару: Значення поняття \"Інтеграція\", \"Інклюзія\", \"Інклюзивна освіта\" iconПлан роботи семінару Теоретична частина Інтернет у шкільному курсі інформатики Використання Інтернету в позаурочний час Практична частина

План роботи семінару: Значення поняття \"Інтеграція\", \"Інклюзія\", \"Інклюзивна освіта\" iconПлан роботи семінару Теоретико-методологічні основи формування інформаційно-освітнього простору днз
Веб-сайт як вагома складова інформаційного простору дошкільного навчального закладу
План роботи семінару: Значення поняття \"Інтеграція\", \"Інклюзія\", \"Інклюзивна освіта\" iconВиступ спеціаліста Виступ спеціаліста
Педагогічний експеримент "Інклюзивна освіта дітей із синдромом Дауна в дошкільних навчальних закладах"
План роботи семінару: Значення поняття \"Інтеграція\", \"Інклюзія\", \"Інклюзивна освіта\" iconПлан семінару


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка