Закон України "Про підприємства в Україні" (ст. І) Підприємство як юридична особа має певні ознаки, а саме: Підприємство як юридична особа має певні ознаки, а саме


НазваЗакон України "Про підприємства в Україні" (ст. І) Підприємство як юридична особа має певні ознаки, а саме: Підприємство як юридична особа має певні ознаки, а саме
Дата конвертації18.03.2013
Розмір445 b.
ТипЗакон

Підприємство є основною організаційною ланкою національної економіки України.

 • Підприємство є основною організаційною ланкою національної економіки України.

 • Підприємство - це самостійний господарюючий суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу).

 • Закон України "Про підприємства в Україні" (ст. І)Підприємство як юридична особа має певні ознаки, а саме:

 • Підприємство як юридична особа має певні ознаки, а саме:

  • Повинно мати у своїй власності, господарському віданні або оперативному управлінні відокремлене майно; не має у своєму складі інших юридичних осіб.
  • Здатність відповідати своїм майном за зобов'язанням.
  • Здатність укладати всі види господарсько-правових угод.


  • Мати право бути позивачем, а також бути відповідачем в суді (господарському суді) при невиконанні своїх зобов'язань.
  • Мати самостійний баланс, розрахунковий (поточний) та інші рахунки в установах банку, правильно вести облік витрат, своєчасно подавати встановлену державними органами звітність.


  • Мати своє найменування, печатку, знак для товарів та послуг, місце знаходження, поштову адресу.
  • Здійснювати будь-які види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають цілям, передбаченим статутом підприємства.
Діяльність підприємства спирається на правові основи, які викладені в Законах України:

 • Діяльність підприємства спирається на правові основи, які викладені в Законах України:

  • Конституція України;
  • “Про підприємства в Україні";
  • "Про підприємництво";
  • "Про власність";
  • "Про іноземні інвестиції";
  • "Про господарські товариства";
  • "Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємниць­кої діяльності"
  • Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"


Закони України та інші чинні акти України встановлюють:

 • Закони України та інші чинні акти України встановлюють:

 • Основні цілі діяльності підприємства.

 • Види та організаційні форми підприємств та їх об'єднань.

 • Порядок створення та реєстрації підприємств.Механізм підприємницької діяльності.

 • Механізм підприємницької діяльності.

 • Регламентують господарську, економічну та соціальну діяльність

 • Регулюють відносини з державою та іншими суб'єктами господарювання.

 • Визначають відповідальність, порядок ліквідації підприємства.Підприємство може розпочинати свою діяльність після реєстрації статуту у відповідному виконавчому комітеті Ради народних депутатів або державній адміністрації за місцем розташування підприємства.

 • Підприємство може розпочинати свою діяльність після реєстрації статуту у відповідному виконавчому комітеті Ради народних депутатів або державній адміністрації за місцем розташування підприємства.

 • Ліквідація підприємства вважається завершеною, а підприємство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це в реєстр державної реєстрації.

В Україні можуть діяти підприємства таких видів (ст.2)

 • В Україні можуть діяти підприємства таких видів (ст.2)

 • Приватне підприємство, засноване на власності фізичної особи.

 • Колективне підприємство, засноване на власності "трудового колективу “підприємства.

 • Господарське товариство.Підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян.

 • Підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян.

 • Комунальне підприємство, засноване на власності відповідної територіальної

 • Державне підприємство, засноване на державній власності, в т.ч. казеннеУ відповідності до обсягів господарського обороту і чисельності його працівників (незалежно від форм власності) підприємство може бути віднесено до категорії малих підприємств:

 • У відповідності до обсягів господарського обороту і чисельності його працівників (незалежно від форм власності) підприємство може бути віднесено до категорії малих підприємств:

  • у промисловості та будівництві з чисельністю працюючих до 200 чол.;
  • в інших галузях виробничої сфери до 50 чол,;


у науці і науковому обслуговуванні - до 100 чол.;

  • у науці і науковому обслуговуванні - до 100 чол.;
  • у галузях невиробничої сфери до 25 чол.;
  • у роздрібній торгівлі - до 15 чол,
 • В Україні можуть діяти її інші види та категорії підприємств, у т.ч. орендні, створення яких не суперечить законодавчим актам України.

Об'єднання діють на основу договору або статуту, який затверджується їх засновниками або власниками.

 • Об'єднання діють на основу договору або статуту, який затверджується їх засновниками або власниками.

 • Рішення про створення об'єднання (установчий договір) і статут цього об'єднання погоджується з Антимонопольним комітетом України.В об'єднання підприємств України можуть входити підприємства інших держав. Підприємства України можуть входити в об'єднання інших держав.

 • В об'єднання підприємств України можуть входити підприємства інших держав. Підприємства України можуть входити в об'єднання інших держав.

 • Об'єднання є юридичною особою, може мати самостійний зведений баланс, розрахунковий рахунок в банку, печатку.Об'єднання не відповідає за зобов'язання підприємств, а підприємства не відповідають за зобов'язання об'єднання, якщо інше не передбачене договором (статутом).

 • Об'єднання не відповідає за зобов'язання підприємств, а підприємства не відповідають за зобов'язання об'єднання, якщо інше не передбачене договором (статутом).

 • Підприємства можуть виходити зі складу об'єднання. Об'єднання ліквідується за рішенням підприємств, які входять до нього.

Всі конкретні функції управління можна звести в наступні 24 групи:

 • Всі конкретні функції управління можна звести в наступні 24 групи:

 • Організація системи і процесів управління з врахуванням вимог ринку.

 • Проведення маркетингових досліджень (попиту, пропозиції, кон'юктури ринку, можливості забезпечення конкуренції свого товару).

 • Прогнозування та планування.Конструкторська підготовка виробництва.

 • Конструкторська підготовка виробництва.

 • Технологічна підготовка.

 • Науково-технічна інформація й управління науково-технічним прогресом.

 • Організація інноваційної діяльності на підприємстві.Стандартизація.

 • Стандартизація.

 • Управління якістю праці і продукції.

 • Організація праці і заробітної плати.

 • Підбір, розстановка, підготовка і перепідготовка кадрів.

 • Управління матеріально-технічним забезпеченням виробництва продукції.Управління збутом продукції.

 • Управління збутом продукції.

 • Облік, аналіз і контроль за підприємницькою (виробничо-господарською і фінансовою) діяльністю.

 • Правове забезпечення підприємства.

 • Ремонтне та енергетичне обслуговування.Транспортне обслуговування.

 • Транспортне обслуговування.

 • Оперативне управління виробництвом.

 • Будівництво і господарське обслуговування.

 • Охорона праці.

 • Пожежна безпека.Охорона навколишнього середовища.

 • Охорона навколишнього середовища.

 • Загальне діловодство.

 • Управління соціально-культурно-економічним розвитком колективу.На основі розробленої схеми управління і класифікатора функцій управління на підприємствах розробляються положення про структурні підрозділи. Цьому передує розробка положень про керівництво підприємства (директора і його заступників).

 • На основі розробленої схеми управління і класифікатора функцій управління на підприємствах розробляються положення про структурні підрозділи. Цьому передує розробка положень про керівництво підприємства (директора і його заступників).Загальні положення.

 • Загальні положення.

 • Завдання і функції.

 • Структура підрозділу.

 • Взаємозв'язок з іншими підрозділами підприємства.

 • Права і відповідальність керівника підрозділу підприємства. • Загальні положення.

 • Організація роботи: графік роботи, характеристика робочого місця, одержання вхідної і видача вихідної інформації, термін її надання.Обов'язки.

 • Обов'язки.

 • Права: перелік питань, за якими може приймати самостійно рішення, а за якими узгоджувати з іншими працівниками.

 • Відповідальність і стимулювання.

 • Посадові інструкції є юридичними актами. Вони зміцнюють трудову дисципліну, посилюють почуття відповідальності за доручену справу.Ефективність праці управлінського персоналу підприємства багато залежить від організаційної структури управління.

 • Ефективність праці управлінського персоналу підприємства багато залежить від організаційної структури управління.

 • Найпоширенішими структурами управління є: лінійна, функціональна і лінійно-функціональна структури управління.Схожі:

Закон України \"Про підприємства в Україні\" (ст. І) Підприємство як юридична особа має певні ознаки, а саме: Підприємство як юридична особа має певні ознаки, а саме icon1 приватне підприємство 1 приватне підприємство
Це повноправна юридична особа. Його засновниками, згідно чинного законодавства може бути як одна особа, так і декілька
Закон України \"Про підприємства в Україні\" (ст. І) Підприємство як юридична особа має певні ознаки, а саме: Підприємство як юридична особа має певні ознаки, а саме iconТранснаціональні корпорації
Корпоративне законодавство встановлює за корпорацією право виступати як юридична особа незалежно від її власників
Закон України \"Про підприємства в Україні\" (ст. І) Підприємство як юридична особа має певні ознаки, а саме: Підприємство як юридична особа має певні ознаки, а саме iconЖодна особа не має відповіді жодна особа
Бо більшість проблем, з якими мають справу лідери, є проблемами, яких неможливо запрограмувати
Закон України \"Про підприємства в Україні\" (ст. І) Підприємство як юридична особа має певні ознаки, а саме: Підприємство як юридична особа має певні ознаки, а саме iconФінансування переходу до цифрового тб: варіанти реалізації Ольга большакова
АТ: юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на визначену кількість акцій, і яка здійснює підприємницьку діяльність...
Закон України \"Про підприємства в Україні\" (ст. І) Підприємство як юридична особа має певні ознаки, а саме: Підприємство як юридична особа має певні ознаки, а саме iconКерівник: Боньгард Пал (Угорщина) Контактна особа: Санісло Сільвія Павлівна
Підприємство складається з цілісного виробничо-складського комплексу, розташованого на земельній ділянці площею 2,7 га. (колишній...
Закон України \"Про підприємства в Україні\" (ст. І) Підприємство як юридична особа має певні ознаки, а саме: Підприємство як юридична особа має певні ознаки, а саме iconКультура писемної наукової мови план Особливості писемної мови. Система мовних засобів
Писемне мовлення для ділових людей, науковців, і медичних працівників у тому числі, дуже важливий елемент, бо саме через ділову документацію,...
Закон України \"Про підприємства в Україні\" (ст. І) Підприємство як юридична особа має певні ознаки, а саме: Підприємство як юридична особа має певні ознаки, а саме iconМ – мотивація співробітників, гідне соціальне забезпечення м – мотивація співробітників, гідне соціальне забезпечення
А альтернатива у призначенні Вигодонабувачів (Юридична особа / родичі Застрахованого)
Закон України \"Про підприємства в Україні\" (ст. І) Підприємство як юридична особа має певні ознаки, а саме: Підприємство як юридична особа має певні ознаки, а саме iconЛише за згодою Держави за умови, що така особа має достатньо фінансових і технічних ресурсів, а також досвід організації діяльності, необхідні для виконання робіт, передбачених цією Угодою
Відповідно до ст. 37 Угоди передача прав та обов'язків Інвестора іншій юридичній особі має здійснюватись
Закон України \"Про підприємства в Україні\" (ст. І) Підприємство як юридична особа має певні ознаки, а саме: Підприємство як юридична особа має певні ознаки, а саме iconІснує багато обставин Існує багато обставин
Якщо особа або підприємство спричиняють витрати для третьої особи, яка не є учасником ринкових механізмів, то це створює негативні...
Закон України \"Про підприємства в Україні\" (ст. І) Підприємство як юридична особа має певні ознаки, а саме: Підприємство як юридична особа має певні ознаки, а саме iconПриватне підприємство „саламандра керівник
Підприємство працювало на давальницькій сировині. Виробництво товарів легкої промисловості

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка