Технологічний процес (потік робіт) “Ділове моделювання” 2005 Ділове моделювання та його цілі у rup


НазваТехнологічний процес (потік робіт) “Ділове моделювання” 2005 Ділове моделювання та його цілі у rup
Дата конвертації18.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Технологічний процес (потік робіт) “Ділове моделювання”

 • 2005


Ділове моделювання та його цілі у RUP

 • Перш ніж братись за реалізацію ПС, треба зрозуміти ділову сферу. Реальним кроком для цього є ділове моделювання (або бізнес-моделювання, моделювання виробничої діяльності) організації чи підприємства.

 • Цілі ділового моделювання у RUP:

  • зрозуміти структуру і динаміку виробничої діяльності (іноді дуже важливо зрозуміти також поточні проблеми цільової організації та можливості покращення виробничої діяльності);
  • гарантувати, що замовники, кінцеві користувачі і розробники мають однакове розуміння виробничої діяльності;
  • одержати вимоги до системи підтримки виробничої діяльності.
 • Ділове моделювання у RUP дозволяє представляти ділову сферу з двох точок зору:

  • зовнішньої (що корисного дає ділова сфера для своїх контрагентів – замовників, постачальників, владних органів, партнерів) – використовуються моделі ділових прецедентів;
  • внутрішньої (яким чином те корисне реалізується з позицій внутрішньої організації і функціонування) – використовуються моделі ділових об'єктів.


Можливі сфери (сценарії) застосування ділового моделювання

 • Схема організації. Треба відобразити схему організації та її процесів, щоб краще зрозуміти вимоги до ПС. Тут ділове моделювання – частина проекту розробки ПЗ, що виконується насамперед у початковій стадії.

 • Моделювання (моделі) предметної області. Це випадок, коли основною метою ПС є надання інформації та її обробка (без розгляду потоків робіт та даних), тобто достатньо статичного моделювання інформації.

 • Узагальнена модель виробництва. При потребі розробки ПС для впровадження у кількох організацій ділове моделювання може бути корисним для уніфікації процесів у цих організаціях.

 • Нове виробництво. Бажання впровадити ІС для підтримки нової ділової діяльності. У цьому випадку метою ділового моделювання може бути не тільки визначення вимог до ІС, але і оцінка реальності реалізації нової діяльності.

 • Реорганізація виробництва. (Business-Process Reengineering). Бажання радикально реорганізувати виробництво (існуючі ділові процеси). Ділове моделювання може виступати істотною складовою такої реорганізації: вивчення існуючих ділових процесів (побудова моделі AS IS – “як воно є”), а далі проектування нових ділових процесів (побудова моделі TO BE - “як має бути”) та їх впровадження.UML мова ділового моделювання. (UML-профіль ділового моделювання).

 • Маємо приклад, коли методи моделювання, що народилися і дозріли у сфері програмування, ефективно використовуються також в діловій сфері.

 • Для визначення елементів ділових моделей RUP використовуються стереотипи стандартних елементів UML:

   • стереотип <<business use case>> для елемента “use case”;
   • стереотип << business actor>> для елемента “actor”;
   • стереотип << business worker>> для елемента “class”;
   • стереотип << business entity>> для елемента “class”.
 • Перші два елементи <<business use case>> та << business actor>> є основними “цеглинами” моделей ділових прецедентів, два останніх – << business worker>> та << business entity>> – моделей ділових об'єктів.Номенклатура основних понять ділового моделюванняМоделі ділових прецедентів

 • Модель описує ділову сферу в термінах ділових акторів та ділових прецедентів.

 • Діловий актор представляє роль, яку хтось чи щось відіграє в діловій сфері.

 • Діловий прецедент є засобом специфікації ділової сфери з точки зору отримання діловими акторами деяких істотних для них результатів. (Порівняйте: прецеденти є засобом специфікації програмної системи з точки зору отримання акторами деяких істотних для них результатів).

 • Сукупність ділових прецедентів представляє всі можливі способи використання ділової сфери (організації, підприємства).

 • Діаграма ділових прецедентів містить ділових акторів, ділові прецеденти та зв'язки між ними.Варіанти діаграм ділових прецедентів

 • Корисними можуть бути наступні варіанти діаграм:

  • ділові актори, що належать одному пакету прецедентів;
  • діловий актор і всі ділові прецеденти, з якими він взаємодіє;
  • ділові прецеденти, що обробляють одну і ту ж саму інформацію;
  • ділові прецеденти, що використовуються однієї і тією же групою акторів;
  • ділові прецеденти, що часто виконуються в одній послідовності;
  • ділові прецеденти, що належать одному пакету прецедентів;
  • найбільш важливі ділові прецеденти, як своєрідне резюме моделі;
  • діловий прецедент і його зв'язки з діловими акторами.
 • Рекомендується, щоб кожний діловий актор, кожний діловий прецедент і кожний зв'язок були задіяні хоча б в одній з діаграм.Моделі ділових об'єктів

 • Модель ділових об'єктів описує ділову сфери з внутрішньої точки зору і є абстракцією представлення того, які людські та матеріальні ресурси задіяні та як вони пов'язані між собою в процесі отримання очікуваних від прецедентів результатів.

 • Опис реалізується в термінах двох стереотипів класів: business worker (діловий працівник, діловий виконавець) та business entity (ділова сутність) .

 • Діловий виконавець (ділова роль, діловий працівник) представляє абстракцію людини, що діє в межах ділової сфери.

 • Ділові сутності представляють “речі”, що обробляються чи використовуються діловими працівниками при “виконанні” ділового прецеденту.Моделі ділових об'єктів. Ділові працівники та ділові сутності.

 • Характеристики “правильного” ділового працівника:

  • назва та опис ділового працівника ясні і зрозумілі;
  • діловий працівник має зв'язок принаймні з однією діловою сутністю;
  • діловий працівник бере участь принаймні в одному діловому прецеденті;
  • кожен його зв'язок використовується в потоці робіт принаймні одного ділового прецеденту;
  • кожна з операцій ділового працівника виконується в потоці робіт принаймні одного ділового прецеденту.
 • Характеристики “правильної” ділової сутності:

  • її назва та опис ясні і зрозумілі;
  • кожен її зв'язок використовується в потоці робіт принаймні одного ділового прецеденту;
  • ділова сутність задіяна принаймні в одному діловому прецеденті;
  • ділова сутність має власника; це - діловий працівник чи діловий актор, відповідальний за ділову сутність.


Діаграма короткого огляду дій технологічного процесу “Ділове моделювання”Артефакти технологічного процесу “Ділового моделювання”

 • Загалом, RUP в рамках технологічного процесу “Ділового моделювання” пропонує розробляти окрім моделі ділових прецедентів та моделі ділових об'єктів також наступні артефакти:

  • глосарій (визначає найважливіші терміни виробництва);
  • організаційні модулі (складаються з ділових виконавців, ділових сутностей та інших організаційних модулів, об'єднуваних за деяким критерієм), наприклад, “Бухгалтерія”, “Відділ електронної комерції”;
  • додаткова ділова специфікація (документ, що визначає виробничу діяльність у додаток до моделі ділових прецедентів та моделі ділових об'єктів).


Артефакти технологічного процесу “Ділове моделювання”Поведінка та відповідальності аналітика ділового процесуДіаграма деталей технологічного процесу “Ділове моделювання”Відповідальності проектувальника предметної області (технологічний процес “Ділове моделювання”)

 • Відповідальності проектувальника предметної області (технологічний процес “Ділове моделювання”):Перехід від ділових моделей до моделей інформаційних системПерехід від ділових моделей до моделей інформаційних систем

 • 1. Кожному діловому прецеденту, що має підтримуватися ІС, слід поставити у відповідність прецедент чи підсистему (чи навіть окрему систему) у системній моделі.Перехід від ділових моделей до моделей інформаційних систем

 • 2. Кожному діловому виконавцю, що має підтримуватися ІС ставляться у відповідність:

  • актор (із тим же іменем, що мав діловий працівник);
  • прецедент (чи декілька прецедентів) для тих операцій (відповідальностей) ділового працівника, які підлягають автоматизації в ІС (рекомендується прецедент називати іменем тієї відповідальності, яку він підтримує);
  • асоціації між актором та кожним із зазначених прецедентів.
 • (Окремий випадок – повна автоматизація ділового виконавця).Перехід від ділових моделей до моделей інформаційних систем

 • 2.а. Випадок повної автоматизації ділового виконавця.

 • У цьому випадку не потрібно вводити відповідного актора та, зрозуміло, його зв'язки. (Зв'язки з прецедентами будуть “передаватись” іншому актору: треба розглянути, хто ініціював операції ділового виконавця у діловій моделі).Перехід від ділових моделей до моделей інформаційних систем

 • 3. Ділові актори належить розглянути у такий само спосіб, як і ділових виконавців (пункт 2). Звісно, про автоматизацію тут мова не може вестись. Кожний діловий актор у відношенні до розроблюваної системи буде просто актором (безпосереднім користувачем ІС).

 • Називати актора ІС доцільно іменем ділового актора.Перехід від ділових моделей до моделей інформаційних систем

 • 4. Кожній діловій сутності, що повинна підтримуватися системою, в моделі аналізу ПС ставиться у відповідність клас-сутність (entity-клас).Перехід від ділових моделей до моделей інформаційних систем. Приклад (автоматизація роботи клерка).Перехід від ділових моделей до моделей інформаційних систем. Приклад (автоматизація роботи клерка).Перехід від ділових моделей до моделей інформаційних систем. Приклад (автоматизація роботи клерка).«Перетікання» прецедентів у різних моделях основних потоків робіт

 • RUP – це процес, керований прецедентами. Прецеденти “червоною ниткою” проходять через увесь життєвий цикл ПС, відіграючи важливу роль в основних технологічних процесах (потоках робіт).Схожі:

Технологічний процес (потік робіт) “Ділове моделювання” 2005 Ділове моделювання та його цілі у rup iconRational Unified Process (rup) 2005 rup – процес розробки пз
...
Технологічний процес (потік робіт) “Ділове моделювання” 2005 Ділове моделювання та його цілі у rup iconУніфікована мова моделювання uml. Загальна характеристика 2005 Уніфікована мова моделювання uml
У цей же період часу оновлюються версії таких досить розповсюджених методів як: Booch'93, omt-2 (Object Modelling Technique)
Технологічний процес (потік робіт) “Ділове моделювання” 2005 Ділове моделювання та його цілі у rup iconМоделювання – одна з основних категорій теорії пізнання. На ідеї моделювання базується будь-який метод наукового дослідження
Метод фізичного моделювання полягає у створенні лабораторної фізичної моделі явища у зменшеному масштабі і проведення експериментів...
Технологічний процес (потік робіт) “Ділове моделювання” 2005 Ділове моделювання та його цілі у rup iconПроект “Макроекономічне моделювання та прогнозування Україна”
Комунікативні стратегії для подання результатів економічних прогнозів та моделювання політики
Технологічний процес (потік робіт) “Ділове моделювання” 2005 Ділове моделювання та його цілі у rup iconМатематичне моделювання: поняття, основні принципи. Математичне моделювання: поняття, основні принципи
Практичне значення математичного моделювання при проведенні фармакоекономічних досліджень
Технологічний процес (потік робіт) “Ділове моделювання” 2005 Ділове моделювання та його цілі у rup iconМоделювання даних (ще один профіль uml/RR) 2005

Технологічний процес (потік робіт) “Ділове моделювання” 2005 Ділове моделювання та його цілі у rup icon2 Створення анімаційного моделювання у програмі “Power Point” Створення анімаційного моделювання у програмі “Power Point”
Використання анімаційного моделювання істотно покращує сприйняття і осмислення тем, що вивчаються учнями, створює більш комфортні...
Технологічний процес (потік робіт) “Ділове моделювання” 2005 Ділове моделювання та його цілі у rup iconДіденко Дмитро Георгійович Національний технічний університет України
Особливості переходу від послідовного моделювання у системі gpss\World до розподіленого моделювання у системі Opengpss
Технологічний процес (потік робіт) “Ділове моделювання” 2005 Ділове моделювання та його цілі у rup iconРозділ Комп'ютерне моделювання. Основи алгоритмізації
При розв'язуванні задач за допомогою комп'ютера, виділяють декілька етапів, які можна віднести до абстрактного моделювання, оскільки...
Технологічний процес (потік робіт) “Ділове моделювання” 2005 Ділове моделювання та його цілі у rup iconПлан лекції Організаційні питання
Томашевський В. М. Моделювання систем. К.: Видавнича група bhv, 2005. 352 c.:іл

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка