Основи етики. Етика просування лікарських препаратів на ринок


НазваОснови етики. Етика просування лікарських препаратів на ринок
Дата конвертації18.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


ОСНОВИ ЕТИКИ. ЕТИКА ПРОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ НА РИНОК


 • Уперше слово "етика" було використано давньогрецьким філософом Аристотелем для позначення науки, що вивчає добролюбителя людського характеру.

 • Етика (греч. ethos- звичка, звичай) - система норм морального поводження людини, якої-небудь суспільної або професійної групи.

 • Деонтологія – наука про професійну етику медичних і фармацевтичних працівників, принципах поводження медичного персоналу, спрямованих на максимальне підвищення корисності лікування і допомоги. • Міжнародний кодекс деонтології затверджений у 1949 році Міжнародним лікарським суспільством у Женеві.

 • Термін "деонтологія" введений у словниковий склад мови в 1839 році

 • Фармацевтична деонтологія вивчає норми звертання провізора, спрямовані на максимальне підвищення ефективності медикаментозної терапії і створення сприятливого клімату у взаєминах із хворим, лікарем, колегами по роботі. Вона розглядає вимоги і правила поведінки фармацевтичного працівника. • Важливими проблемами фармацевтичної етики і деонтології є розробка моральних основ керування аптечним колективом і удосконалювання морально-психологічного клімату в ньому.

 • Специфіка фармацевтичної етики полягає в тому, що аптечні працівники не лікують хворого, не роблять призначень, а лише прагнуть допомогти йому швидким і точним готуванням і реалізацією потрібних ліків, психотерапією, вселяючи в хворого віру у видуження. • Фармацевтична етика - це сукупність норм морального звертання фармацевтичних працівників при виконанні ними своїх обов'язків щодо суспільства, конкретному пацієнтові, один одному, контактним групам людей (медичні працівники, що контролюють органи й ін.) • Перші зведення про етичну сторону діяльності лікарів утримуються в письмових джерелах древньоіндійської , древньокитайскої культури.

 • У книгах Древньої Індії Аюр-Верди у утримуються чудові думки про обов'язок лікаря та провізора, його звертанні, відношенні до хворих.

 • Особливе місце в історії розвитку лікарської етики займає медицина періоду Гіппократа (рубіж V-IV в. до н.е.), він був першим, хто спробував систематизувати правила медичної етики • Фармацевтична етика виникла з відкриттям перших аптек і з появою перших фармацевтів. В Україні це відбулося наприкінці XVI в., а через два століття, у 1789 р., з метою регламентації аптечної діяльності був виданий Аптекарський статут, що ввійшов у звід законів, у положеннях якого визначалися й етичні норми звертання аптекаря і моральні вимоги до його особистості. • ДО XIX-XX ст. розвиток фармацевтичної науки і ріст народонаселення привели до різкого збільшення кількості аптек і номенклатури лікарських препаратів. Як наслідок, перед суспільством у цілому і перед фармацевтичним співтовариством зокрема встала проблема більш строгої регламентації фармацевтичної діяльності, що і було зроблено шляхом створення і постійного удосконалювання сучасної законодавчої бази в області фармації. • З метою створення сприятливих умов для виконання головної задачі будь-якого фармацевта, що полягає надання високоякісної і кваліфікованої долікарської допомоги максимально сприяти прагненню людей підтримати своє здоров'я, фармацевтичні співтовариства різних країн прийшли до розуміння того, що необхідно звести в одному документі усі вироблені багаторічною практикою правила професійного звертання й етичні норми, а також заявити про принципи і цінності, що визначають роль і відповідальність фармацевта перед суспільством. Так з'явилися перші етичні кодекси фармацевта. • Етичний зміст взаємин провізора і лікаря

 • Важливим елементом фармацевтичної етики і деонтології є моральні правила, що регулюють взаємини провізорів і лікарів, що повинні виходити з принципів гуманізму і високого усвідомлення кожним свого громадського обов'язку. Ці відносини повинні будуватися на основі взаєморозуміння і взаємоповаги, підтримки авторитету один одного в очах хворого. • Головним у взаєминах медичних і фармацевтичних працівників є загальна мета збереження здоров'я і благополуччя пацієнтів. Задачею провізора є допомога лікареві у виборі необхідного препарату, надання повної інформації про його властивості, синоніми й аналоги, сумісності з іншими ліками. Фармацевт повинний усіляко підтримувати авторитет лікаря для збереження віри пацієнта, в ефективність лікарського засобу.

 • У його присутності неприпустиме висловлення критичних зауважень на адресу лікаря або вираження сумнівів у доцільності призначення. Не слід також повідомляти клієнтові аптеки про помилку в рецепті: необхідно знайти спосіб виправити її.

 • Етика взаємин провізора і хворого

 • При першому відвідуванні аптеки хворий, насамперед, звертає увагу на зовнішній вигляд провізора. Оскільки це свого роду візитна картка аптеки, важлива скромність його одягу, акуратність і охайність, що підкреслюють естетичну помірність і виключають зловживання косметикою.

 • Нервозність провізора обов'язково передається хворому. Тому не слід метушитися, створювати поспішності, занепокоєння. Темп мови провізора повинний бути помірним. Говорячи про прийом лікарського засобу, краще тримати його в руці, щоб сконцентрувати на ньому увага хворого, особливо, коли відпускається кілька лікарських препаратів.

 • Провізор повинний уміти слухати хворого. Хворому треба дати можливість виговоритися. Бесіду найкраще вести у формі короткого діалогу, впливаючи на почуття хворого, при цьому повідомлення повинне містити тільки ті слова, що переконають хворого в ефективності лікування. Логічність думок досягається формулою: склад, застосування, ефект.  

 •   При реалізації лікарського засобу аптечний працівник повинний докладно пояснити, як його зберігати в домашніх умовах, як і коли приймати, чим запивати, який є режим прийому. Треба обережно, не вселяючи страху, попередити про можливі побічні дії препарату і пояснити, що при цьому робити: припинити прийом, звернутися до лікаря, зменшити дозу.

 • Етика і професійні відносини в аптечних колективах

 • Успіх роботи в будь-якій фармацевтичній установі залежить від взаємин між провізорами в колективі.

 • Взаємини в аптечних колективах будуються на принципах спільності інтересів у медикаментозному обслуговуванні населення і лікувально-профілактичних установ, боротьби за якість обслуговування та товарообіг.

 • У колективі формуються не тільки професійні звички, уміння і майстерність, але моральні якості провізора як особистості.Колектив аптеки • Етичні аспекти взаємин провізорів і медичних представників

 • Медичні представники безпосередньо працюють з аптечними працівниками і є одним з основних джерел інформації про лікарські препарати конкретної компанії.

 • Ефективність взаємин між провізорами і медичними представниками визначається не тільки взаємною економічною зацікавленістю, але і складними відносинами етичної характеру.

 • Важливість цієї сторони спілкування підтверджується тим, що, наприклад, у програму навчання медичних представників входять крім професійних, питання етичного порядку: правила поведінки, як зробити належне враження і створити атмосферу взаємного комфорту, як одягатися, говорити. • Важливим у взаєминах провізорів і медичних представників є встановлення довірчих відносин, що не допускають помилкових обіцянок, надання недостовірної інформації.

 • Намагаючись сформувати позитивне відношення до фірми і її продукції, медичний представник не повинний використовувати не спільні з етикою прийоми, як зменшення достоїнств лікарських препаратів фірм-конкурентів, рекламування неефективних препаратів, надання подарунків, сувенірів. Провізори ж не повинні приймати презенти і заохочувати в такий спосіб медичних представників до їх використання при налагодженні партнерських відносин.Ліки • Етика продажів та просування ЛЗ на фармацевтичному ринку

 • Термін «просування на ринок » використовують стосовно усіх видів інформаційно – рекламної діяльності, що проводять фірми постачальники.

 • Реклама – це платна неособистісна форма розповсюдження інформації про фірму та її ЛЗ.

 • Характеристика реклами

 • 1. Експресний характер – ефективно представити ЛЗ та фармацевтичну фірму.

 • 2. Масове охоплення аудиторії.

 • 3. Можливість багаторазового звернення.

 • 4.Знеособленість – здатність на монолог.Реклама Мезим-форте • Головні цілі реклами.

 • 1.Формування попиту на ЛЗ

 • 2. Стимулювання його збуту.

 • Основні завдання реклами

 • 1.Інформування споживача про ЛЗ на етапі виведення його на ринок.

 • 2. Створення переконання споживачів у хороших властивостях ЛЗ.

 • 3. Нагадування про препарат.

 • 4. Формування іміджу фірми виробника. • Характеристика методів розповсюдження реклами

 • 1. Реклама на телебаченні

 • 2. Реклама на радіо

 • 3. Реклама у пресі

 • 4. Пряма адресна реклама ( листівки, буклети, каталоги, фірмові видання).

 • 5. Зовнішня реклама:

 • Рекламні щити, реклама на транспорті, світлова реклама, рекламно- подарункові видання.

 • 6. Реклама в інтернеті. • Механізм ідеального сприйняття рекламного звернення грунтується на алгоритмі

 • Увага → Зацікавленість → Імпульс→Бажання→

 • Вчинок. • Реклама має свою структуру:

 • 1. Заголовок – повинен привернути увагу читача правдивою обіцянкою і стимулювати бажання прочитати основний текст.

 • 2. Основний текст – несе головне навантаження у мотивації споживача й надання йому необхідної інформації.

 • 3. Довідкова інформація повинна містити адресу фірми – рекламодавця, її телефон, факс. • Для досягнення максимального результату від реклами потрібно подати:

 • Дані про новизну препарату

 • Виділення різних його асортиментних позицій

 • Мотиваційний взаємозв’язок між потребами, що їх покликаний задовільняти ЛЗ.Схожі:

Основи етики. Етика просування лікарських препаратів на ринок iconВиди взаємодії лікарських засобів. Основи фармакогенетики
Види взаємодії лікарських засобів. Основи фармакогенетики у клінічній практиці часто використовують комбіновану дію лікарських речовин,...
Основи етики. Етика просування лікарських препаратів на ринок iconЕтика бізнесу у фармації. Базові поняття етики підприємництва та бізнесу. Управлінська етика

Основи етики. Етика просування лікарських препаратів на ринок icon1. Вплив технологічних операцій на процес виготовлення лікарських препаратів. Вплив технологічних операцій на процес виготовлення лікарських препаратів
Крім того, у цьому випадку можна уникнути багатьох побічних ефектів лікарських препаратів на організм
Основи етики. Етика просування лікарських препаратів на ринок iconВплив фармацевтичних факторів на терапевтичну дію лікарських препаратів. Вплив фармацевтичних факторів на терапевтичну дію лікарських препаратів
Величина часток лікарських засобів у мікстурах-суспензіях, емульсіях і лініментах є однією з головних характеристик цих лікарських...
Основи етики. Етика просування лікарських препаратів на ринок iconВплив фармацевтичних факторів на терапевтичну дію лікарських препаратів. Вплив фармацевтичних факторів на терапевтичну дію лікарських препаратів
Величина часток лікарських засобів у мікстурах-суспензіях, емульсіях і лініментах є однією з головних характеристик цих лікарських...
Основи етики. Етика просування лікарських препаратів на ринок iconФармакогенетика лікарських препаратів, які метаболізуються n-ацетилтрансферазою похідні гінк (гідразиду ізонікотинової кислоти) – ізоніазид
Зростання дії ліків на тлі генетичних порушень (Фармакогенетика лікарських препаратів, які метаболізуються n-ацетилтрансферазою;...
Основи етики. Етика просування лікарських препаратів на ринок iconВплив фармацевтичних факторів на терапевтичну дію лікарських препаратів. Вплив фармацевтичних факторів на терапевтичну дію лікарських препаратів
У таблетках розчинених в шлунку, величина часток значно перевершує розмір часток порошку, унаслідок чого і концентрація діючої речовини...
Основи етики. Етика просування лікарських препаратів на ринок iconКлінічна фармакологія лікарських препаратів, що впливають на ендокринну систему (І) препарати з активністю гормонів гіпоталамусу, гіпофізу, епіфізу
Клінічна фармакологія лікарських препаратів, що впливають на ендокринну систему (І)
Основи етики. Етика просування лікарських препаратів на ринок icon2009 р. – курси вчителів етики та християнської етики 2009 р. – курси вчителів етики та християнської етики
Грамота міського методичного Центру управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради за високий професіоналізм, творчу працю...
Основи етики. Етика просування лікарських препаратів на ринок icon1. Терапевтична нееквівалентність лікарських форм. Суть і причина її виникнення. Терапевтична нееквівалентність лікарських форм. Суть і причина її виникнення
Вплив фармацевтичних (термічних) факторів на стабільність лікарських препаратів. Взаємозв'язок

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка