Етика бізнесу у фармації. Базові поняття етики підприємництва та бізнесу. Управлінська етика


НазваЕтика бізнесу у фармації. Базові поняття етики підприємництва та бізнесу. Управлінська етика
Дата конвертації18.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


ЕТИКА БІЗНЕСУ У ФАРМАЦІЇ. Базові поняття етики підприємництва та бізнесу. Управлінська етика.
 • Етика підприємництва означає здійснення господарської діяльності, її керівництва, окремого підприємця відповідно до етичних, критеріїв поведінки, соціально відповідальних дій

 • Відомі такі передумови виконання високої культури підприємництва:

 • наявність позитивних прикладів;

 • забезпечення молоді можливості ознайомлення з основами бізнесової діяльності,;

 • створення системи навчання яка б сприяла розвитку підприємницьких нахилів протягом усього періоду формування особистості. • У кожній галузі чи сфері підприємницької діяльності існують свої правила поведінки, вони базуються на:

 • 1. Чесності й законопослушності підприємця;

 • 2. Забезпечені високої якості й технічного рівня своєї продукції;

 • 3. Забезпечення безпеки праці;

 • 4.Чесних і порядних відносин з постачальниками, клієнтами, партнерами по бізнесовій справі. • Підприємецьце людина, яка бере на себе ризик, пов’язаний з організацією нового підприємства, нової продукції, нового виду послуг, пропонованих суспільству. Він може володіти невеликою часткою акцій або статутним фондом.

 • Він має пам’ятати і виконувати певні “заповіти”:

 • у своїй діяльності керуватись насамперед інтересами клієнтів;

 • постійно працювати над власним бізнесом, а не в ньому; • використовувати дійову рекламу безпосереднього реагування;

 • гарантувати клієнту повне задоволення його потреб;

 • щотижня мати звіт про прибуток і збитки, ніколи не залишатись без готівкових коштів;

 • заохочувати дії, що відповідають інтересам власного бізнесу;Підприємець • Будь-який підприємець, безперечно, повинен уміти професійно вести справу у своїй фірмі. Постійно брати активну участь у задоволенні потреб ринку, щодо нових товарів і послуг за можливо низькими цінами. Це вимагає від нього новаторського підходу до власної діяльності та ретельного обліку витрат виробництва.

 • Дуже важлива професійна репутація підприємця . Для репутації важлива культура мови, манери, одяг, і інтер'єр приміщення. • Споживач виконує роль індикатора підприємницького процесу. Підприємець, при планування і організації своєї діяльності ні в якому разі не може ігнорувати настрій, бажання, інтереси, оцінки споживача.

 • Споживач завжди в центрі уваги виробника. Підприємець повинен діяти в унісон з потребами споживача.Споживач у аптеці • Етика відносин зі споживачами:

 • - безпечність товарів (послуг, робіт);

 • - надання інформації про товари і технологію їх виготовлення;

 • - право вибору покупцем товарів);

 • - урахування вимог споживачів;

 • - спонсорування освітніх програм безпечного використання продукції;

 • - поліпшення пакування і маркування;

 • - підвищення споживчої цінності продуктів;

 • - зменшення фальсифікації ЛЗ. • Етика відносин зі співробітниками:

 • - відсутність будь-якої дискримінації у сфері зайнятості;

 • - особливий статус працівників із обмеженою дієздатністю;

 • - охорона здоров'я і техніка безпеки;

 • - навчання і розвиток персоналу;

 • - обговорення кар'єри;

 • - програми оздоровлення і стрес-менеджменту • Етика взаємовідносин із конкурентами:

 • - запобігання таємних угод на ринках;

 • - використання соціально прийнятних пріоритетів і критеріїв для оцінки конкурентних стратегій;

 • - вихід із сумнівних ринків під час виникнення значних етичних проблем. • Бізнесмен – це людина, яка володіє капіталом, що знаходиться в обороті та приносить прибуток. Він не займає ніякої посади в організації, але володіє її акціями або часткою у статутному фонді.

 • Етика бізнесу — ділова етика, що базується на чесності, відкритості, вірності даному слову, здатності ефективно функціонувати на ринку відповідно до чинного законодавства, установленими правилами і традиціями. Крім того, дотримання етики бізнесу робить його більш ефективним і прибутковим, вона допомагає зберегти відданість постійних клієнтів • Етичні стандарти бізнесу

 • рівність умов для всіх учасників господарського процесу;

 • не порушення вимог справедливості конкуренції;

 • залежність економічного успіху винятково від таланту, прозорості, знань, а не від обману, насильства та хитрості • Бізнесмени, як відомо, у першу чергу — керівники. Та результати підприємницької діяльності в умовах ринку залежать насамперед від якості роботи бізнесмена з працівниками. Найбільш ефективне таке керування, що спрямоване на підвищення ролі трудового колективу. Воно вважається моральним, оскільки базується на моральних основах, на сукупності інтересів, орієнтовано на розвиток людських відносин, у фундаменті яких закладена культура, воля й ініціатива. • У сформованих ринкових умовах бізнесмен, повинен дотримуватися етичних вимог, ґрунтуючись на наступних 10 факторах:

 • 1) здатність керувати собою;

 • 2) чіткі особисті цілі;

 • 3) постійний особистий ріст;

 • 4) уміння вирішувати проблеми;

 • 5) винахідливість і здатність до інновацій;

 • 6) висока здатність впливу на навколишніх;

 • 7) знання сучасних управлінських підходів;

 • 8)здатність керувати персоналом;

 • 9) уміння навчати і розвивати підлеглих;

 • 10) формувати і розвивати ефективні робочі групи • Управлінська етика - це сукупність правил і форм ділового спілкування з людьми, що дозволяє виразити їм повагу, сприяє встановленню між керівником і підлеглими атмосфери взаєморозуміння, доброго відношення один до одного. Керівник не повинний займатися дріб'язковою опікою, а повинний більше довіряти підлеглим, заохочувати їхню ініціативу. Одним із принципів управлінської етики є справедлива винагорода найбільш успішних співробітників, створення нормальних умов праці, професійного росту співробітників. Мистецтво працювати з людьми — важлива умова й обов'язок керівника. • Успішне керівництво нерозривне зв'язано з ефективною комунікацією. Якщо ви не умієте витягти максимум можливого із спілкування з людьми, то вам не вдасться і змусити їх викладатися на роботі в повну силу

 • Ефективність усної комунікації залежить від ряду факторів, у число яких входять, зокрема:

 • підбор слів;

 • стиль спілкування;

 • «сигнали підтримки». • Менеджер – це людина, яка направляє роботу інших і несе особисту відповідальність за її результати. Основні професійні вимоги до менеджерів:

 • Концептуальність – це здатність менеджера уявляти діяльність організації в цілому та адаптувати її до умов, які змінюються навичками стратегічного планування та вміння масштабно мислити.

 • Оперативність – це уміння менеджера швидко вибирати найоптимальніший варіант із кількох альтернатив . • Аналітичність – це вміння ефективно застосовувати наукові методи аналізу, діагностувати проблему та визначати альтернативне рішення. Комунікабельність – це здатність працювати з людьми, будувати свої стосунки у спілкуванні як всередині організації, так і за її межами. Комунікативність – це вміння передавати свої ідеї та розробки як усно, так і письмово. Освіченість – це певний рівень економічних, психологічних, технологічних, технічних та інших знань • Причини неетичної поведінки:

 • - недостатність законодавчої та нормативно-правової бази;

 • - значний обсяг “тіньової” економіки;

 • - конкурентна боротьба, що відсуває на дальній план етичні міркування;

 • - відсутність належного стимулювання етичної поведінки керівників;

 • - загальне зниження ролі етики в суспільстві; • Інструменти поліпшення етичності поведінки в організаціях:

 • - етичні стандарти (кодекси), які описують загальну систему цінностей, етичні правила, яких мають дотримуватися працівники компанії;

 • - комітети з етики, які роблять повсякденну оцінку практики з позиції етичних вимог.

 • - соціальні ревізії, які проводяться для аналізу й оцінки звітів і програм соціальної відповідальності компанії;

 • - навчання етичній поведінці керівників і рядових працівників

Схожі:

Етика бізнесу у фармації. Базові поняття етики підприємництва та бізнесу. Управлінська етика iconОснови етики. Етика просування лікарських препаратів на ринок
Основи етики. Етика просування лікарських препаратів на ринок уперше слово "етика" було використано давньогрецьким філософом Аристотелем...
Етика бізнесу у фармації. Базові поняття етики підприємництва та бізнесу. Управлінська етика iconПрофесійна етика і деонтологія в роботі медичної сестри Етика
Портрет лікаря: «Він повинен мати чисте, співчутливе серце, правдивий характер, спокійний темперамент, вирізнятися великою поміркованістю...
Етика бізнесу у фармації. Базові поняття етики підприємництва та бізнесу. Управлінська етика iconЕтика взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації Етика взаємодії з громадськістю та змі
Набір принципів, переконань та цінностей, якими мають керуватися всі державні службовці, при взаємодії з громадськістю
Етика бізнесу у фармації. Базові поняття етики підприємництва та бізнесу. Управлінська етика iconЛікарська етика
Як зазначав Андре Моруа: "Важливість місії лікаря породжує його відмінність від всіх інших людей". Лікарська етика все ж займає центральне...
Етика бізнесу у фармації. Базові поняття етики підприємництва та бізнесу. Управлінська етика iconВиконала Вчитель географії та економіки Львівської гімназії “Євшан” Лупак О. Я
Кожна з трьох організацій бізнесу має певні переваги і недоліки. Вкажіть, які з ознак різних форм бізнесу відносяться до переваг,...
Етика бізнесу у фармації. Базові поняття етики підприємництва та бізнесу. Управлінська етика iconПрограма Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу
Програма забезпечує підготовку фахівців, які володіють глибокими знаннями щодо управління фінансами суб'єктів підприємництва в різних...
Етика бізнесу у фармації. Базові поняття етики підприємництва та бізнесу. Управлінська етика iconМодель Портера для розробки конкурентної стратегії бізнесу Вдовенко Ю. С
Базові конкурентні стратегії по Портеру, їх характеристика і аналіз Задачі, які лежать перед розробником конкурентної стратегії
Етика бізнесу у фармації. Базові поняття етики підприємництва та бізнесу. Управлінська етика iconГоловна мета Проекту – вдосконалення роботи Львівської тпп та інших громадських організацій бізнесу для сприяння розвитку мсп
З квітня 2010 року розпочав роботу «Партнерський проект між Лейпцизькою тпп (фрн) та структурами малого та середнього бізнесу в Україні,...
Етика бізнесу у фармації. Базові поняття етики підприємництва та бізнесу. Управлінська етика iconОсобливості і проблеми сестринської етики і деонтології Лектор доцент
Під етикою розуміють науку про суть, закони виникнення, розвиток і функції моралі, про відносини між людьми і обов'язки, які випливають...
Етика бізнесу у фармації. Базові поняття етики підприємництва та бізнесу. Управлінська етика iconЗакон України про правила професійної етики публічної служби та запобігання конфлікту інтересів дороговказ врегулювання морально-етичних засад на публічній службі
Професійна етика сукупність моральних правил поведінки службовця, за допомогою яких можна оцінити його діяльність з точки зору таких...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка