Етика і деонтологія в педіатрії Доц. Кубей І. В


НазваЕтика і деонтологія в педіатрії Доц. Кубей І. В
Дата конвертації18.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Етика і деонтологія в педіатрії

 • Доц. Кубей І.В.


План

 • 1. Біоетика та принципи медичної етики.

 • 2.Етико-правові проблеми в педіатрії

 • 3. Рекомендації, щодо форми стосунків з батьками маленьких пацієнтів.

 • 4. Психологічні особливості дитячого віку :

 • 5. Ятрогенія в педіатрії.Принципи медичної етики

 • Будь-яка проблема медичної етики розглядається виходячи із засадничих принципів:

 • · автономності;

 • · інформованості пацієнта (батьків) про стан його здоров'я і необхідності здобуття згоди на медичні втручання;

 • · конфіденційності;

 • · безпеці для пацієнта;

 • · пошана гідності і цінності життя кожного пацієнта;

 • · соціальній справедливості.Особливості педіатричної деонтології

 • - діяльність педіатра заснована не лише на прямому контакті з дітьми, але і на спілкуванні з найближчими родичами з їх сприйняттям стану здоров'я свого дитяти і характерологічними особливостями

 • - є необхідность використання спеціальних навиків спілкування з дітьми, які засновані на знанні їх вікових особливостей

 • - потрібні глибокі пізнання не лише вікової патології, але і вікової фізіології, без яких важко виявити ранні відхилення, що свідчать про хворобуЕтико-праві проблеми в педіатрії

 • · патерналістський (paternus — батьківський) принцип дій лікаря, який всю відповідальність за лікування і результат захворювання дитяти бере на себе і, зобов'язавшись діяти в благо пацієнта, сам визначає, в чому це благо полягає;

 • · обмеження в часі контакту лікаря і батьків при виникненні невідкладних станів;

 • · відмова батьків від діагностики або лікування по релігійних або етичних міркуваннях, із-за недостатньої інформованості та ін.;Етико-праві проблеми в педіатрії

 • · негативний вплив некомпетентних порадників (родичі, батьки інших дітей, екстрасенси, знахарі, необгрунтовані медичні відомості, що публікуються в засобах масової інформації) на рішення, що приймаються батьками хворого дитяти;

 • · відсутність дії громадських організацій (асоціації вилікуваних пацієнтів, що інформують батьків про перебіг і результат того або іншого захворювання), лікарняних і регіональних етико-правових комітетів.Етико-праві проблеми в педіатрії

 • З морально-етичної позиції важливий аналіз ситуацій, коли:

 • · мати не в змозі піклуватися про дитину, при цьому єдино значима причина відлучення дитяти від матері — серйозне захворювання або смерть;

 • · мати не здатна піклуватися про дитину (юний вік матері, дуже низький рівень культури, незадовільне соціально-економічне положення, важкі пороки або травма у дитини);

 • · мати і родичі не хочуть доглядати дитину.

Рекомендації, щодо форми стосунків з батьками маленьких пацієнтів

 • 1. Контакт встановлюють в першу чергу з дитиною, бо як тільки батьки відзначають, що дитя не чинить опір медичному працівникові, вони відносяться до нього з довірою.

 • 2. Довіра до лікая, медичної сестри викликається їхньою поведінкою, особистим прикладом, людськими якостями. Спокійний, уважний, оптимістичний, акуратний медичний працівник, що має здоровий вигляд, правильну поставу, без надлишку маси тіла, не палить, служить прикладом, що вселяє довіру.Рекомендації, щодо форми стосунків з батьками маленьких пацієнтів

 • 3. Переконаний і чіткий виклад відомостей про стан дитини в доброзичливій і м'якій формі, що свідчить про високий професійний рівень медика, викликає довіру до нього особисто і до установи, яку він представляє.

 • 4. Придушення страху у дитини і його близьких — одне з головних деонтологичеських завдань, чому сприяють перераховані якості медика і деякі прийоми — відвертання уваги , жарт та ін.

 • 5. Дотримання відомої дистанції за умови граничної доброзичливості полегшує взаєморозуміння в складних ситуаціяхРекомендації, щодо форми стосунків з батьками маленьких пацієнтів

 • 6. Прояв таких душевних якостей, як увага, доброта, ласка, вносить заспокоєння в свідомість батьків.

 • 7. Тверда воля при пред'явленні батькам певних вимог полегшує лікувальний процес, оскільки батьки, що деколи втрачають самовладання, не завжди розуміють, що їх поведінка відбивається на стані дитини.

 • 8. Навіювання дитині і його рідним думки про те, що вони самі зацікавлені і потребують виконання лікарських розпоряджень, знімає багато деонтологичних труднощів.Психологічні особливості дитячого віку :

 • 1. Контакти з дітьми полегшують їх довірливість, навіюваність, нерозуміння міри небезпеки захворювання, маніпуляції або хірургічного втручання, оптимізм, відсутність психічних комплексів.

 • 2. Спілкування з дітьми утрудняють почуття страху, полярність і неадекватність реакцій, негативізм, низькі свідомо-вольові якості, схильність до симуляції і дисимуляції, рідкі, але небезпечні психосоматичні реакції, коли боязнь маніпуляцій здатна ускладнитися зривом компенсаторних механізмів.Психологічні особливості дитячого віку :

 • 3. Одне і те ж захворювання переноситься в різному віці неоднаково, особливо в ситуаціях, загрозливих їх життю.

 • 4. Чим старше дитини, тим вона більш свідомо і трагічніше відчуває свій стан і тим серйозніше для неї психологічна травма. Це також залежить від пізнавального рівня дитини, психосоциального розвитку, пережитого досвіду, тому украй важливо запобігти психогенній (інформаційній) ятрогенії, яка може виникнути унаслідок необдуманої бесіди медика, повідомлення ним без попередньої підготовки загрозливого життю діагнозу, незрозумілої медичної інформації. • Ятрогенії — це розлади і захворювання, що виникають унаслідок деонтологічних помилок медичних працівників, неправильних, необережних висловлювань або дій;

 • 1. Пов'язані з дією медичного персоналу (мед. апаратура, обладнання)

 • 2. Пов'язані з бездіяльністю медичного персоналуЯтрогенія

 • Розвиток небезпечних ускладнень у дітей, яких завжди необхідно мати на увазі, можливо після вживання медичної апаратури. У практиці дитячого хірурга і анестезіолога-реаніматолога джерелами підвищеної небезпеки можуть бути електроніж (діатермокоагуляція), апарати штучної вентиляції легенів (ІВЛ) і інша медична техніка, що вимагає дотримання запобіжних засобів при використанні.Ятрогенія

 • Про ятрогенію, пов'язану з бездіяльністю, говорять, коли має місце погіршення стану дитини через те, що медична допомога не надана вчасно. Якщо викликаний до хворої дитини лікар чи медична сестра у зв'язку з нестачею знань або досвіду не може надати її особисто. В цій ситуації медичний працівник повинен повинен запросити відповідного фахівця і передати пацієнта «з рук в руки»Ятрогенія

 • Деонтологічні помилки можуть стати причиною не лише конфліктів між медичним прицівником та батьками хворої дитини, але і побічно — діагностичних, тактичних і технічних помилок. Одним з наслідків деонтологічних помилок є ятрогенні захворювання.Евтаназія

 • У зв'язку з появою таких понять, як «смерть мозку» і «декортикація», при висновку про безнадійність прогнозу для життя знов виникла дискусія про евтаназію (легкій смерті) і про право на смерть [36]. Евтаназію, тобто вживання активних агентів, прискорюючих настання смерті безнадійного пацієнта на завершальних етапах хвороби, більшість учених світу вважають аморальним.Клінічні експерименти

 • Питання про правомірність клінічних експериментів на людях, особливо на дітях, — один з ключових в медичній деонтології.

 • Відповідно до Токійської для Хельсінкі декларації про медичні дослідження (1964, 1975) розрізняють два види клінічних експериментів:

 • 1) направлених на поліпшення стану хворих (нові лікарські препарати і схеми лікування);

 • 2) націлених на здобуття нових знаньКлінічні експерименти

 • Згода батьків на експеримент з дитям необхідна у всіх випадках

 • Необхідне письмове інформування про лікарський засіб, безпеку і міру ризику, діях пацієнта в разі непередбачених ефектів впливу лікарського препарату на стан його здоров'я. Відповідно до декларації кожна процедура має бути ясно викладена в протоколі дослідження, який підлягає експертизі спеціально призначеної незалежної комісії

Схожі:

Етика і деонтологія в педіатрії Доц. Кубей І. В iconПрофесійна етика і деонтологія в роботі медичної сестри Етика
Портрет лікаря: «Він повинен мати чисте, співчутливе серце, правдивий характер, спокійний темперамент, вирізнятися великою поміркованістю...
Етика і деонтологія в педіатрії Доц. Кубей І. В iconМистецтво спілкування в медичній практиці. Доц. Кубей І. В
Комунікація або комунікаційний процес реалізується за допомогою певних засобів знакових систем
Етика і деонтологія в педіатрії Доц. Кубей І. В iconПрофесійна етика і деонтологія в роботі медичної сестри План
Основні етичні норми, які формувалися в процесі надання медичної допомоги хворим, були узагальнені й сформовані вченими-лікарями...
Етика і деонтологія в педіатрії Доц. Кубей І. В iconДиференційна діагностика І терапія гострих кишкових розладів у дітей доц. Кафедри педіатрії фпо

Етика і деонтологія в педіатрії Доц. Кубей І. В iconДоц кафедри педіатрії фпо боярчук О. Р
Диференційна діагностика і невідкладна терапія коматозних станів при цукровому діабеті
Етика і деонтологія в педіатрії Доц. Кубей І. В iconДоповідач: Очний аспірант кафедри факультетської педіатрії здму
Моз україни Запорізький державний медичний університет Кафедра факультетської педіатрії вплив алергенспецифічної імунотерапії на...
Етика і деонтологія в педіатрії Доц. Кубей І. В iconОснови етики. Етика просування лікарських препаратів на ринок
Основи етики. Етика просування лікарських препаратів на ринок уперше слово "етика" було використано давньогрецьким філософом Аристотелем...
Етика і деонтологія в педіатрії Доц. Кубей І. В iconЕтика бізнесу у фармації. Базові поняття етики підприємництва та бізнесу. Управлінська етика

Етика і деонтологія в педіатрії Доц. Кубей І. В iconЕтика взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації Етика взаємодії з громадськістю та змі
Набір принципів, переконань та цінностей, якими мають керуватися всі державні службовці, при взаємодії з громадськістю
Етика і деонтологія в педіатрії Доц. Кубей І. В iconЛікарська етика
Як зазначав Андре Моруа: "Важливість місії лікаря породжує його відмінність від всіх інших людей". Лікарська етика все ж займає центральне...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка