Закон України «Про державну службу» від 17. 11. 2011 №4050-vi мета Закону


НазваЗакон України «Про державну службу» від 17. 11. 2011 №4050-vi мета Закону
Дата конвертації11.02.2013
Розмір445 b.
ТипЗакон


ВПРОВАДЖЕННЯ профілів професійної компетентності посад державної служби


КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНІ як механізм для надання кваліфікованих державних послуг

Модуль 1

Тема 1

Модернізація державної служби: порівняльний огляд нового та діючого законів України «Про державну службу»

Закон України «Про державну службу» від 17.11.2011 № 4050-VI

 • Мета Закону – удосконалення правового регулювання державної служби відповідно до європейських принципів ефективного врядування та реалізація реформ, започаткованих Президентом України.

 • Правові аспекти:

  • Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»;
  • Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ, затверджений Указом Президента України від 12.03.2012 № 187/2012.


Сфера дії Закону № 4050Правове регулювання державної служби

 • Закон регулює лише особливості відносин, що виникають у зв'язку з реалізацією громадянами України права на державну службуУправління державною службою (1)

 • Проведення єдиної державної політики та функціональне управління державною службою здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері державної служби.

 • Питання функціонування державної служби в інших державних органах, правове становище яких регулюється спеціальними законами України, вирішуються цими органами.

 • Органом управління державною службою в державних органах та їх апараті є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері державної служби.Управління державною службою (2)Компетентнісний підхід

 • державна служба – професійна діяльність державних службовців з підготовки пропозицій щодо формування державної політики, забезпечення її реалізації та надання адміністративних послуг;

 • професійність державної служби – всі процеси управління людьми на державній службі відбуваються на політично нейтральній основі – на основі професійних заслуг та здобутків відповідно до принципів справедливості (однакових для всіх підходів) та рівності (рівного доступу) в інтересах держави та суспільства;

 • професійність та принцип заслуг і здобутків втілюються завдяки управлінню на основі компетентнісного підходу;

 • компетентнісний підхід в управлінні персоналом – підхід до опису та оцінювання професіоналізму, який ґрунтується на врахуванні знань, умінь, навичок, а також особистісних якостей, які дають змогу реалізувати професійний потенціал на практиці.Тема 2

Поняття і сутність компетенцій, переваги їх застосування до управління персоналом на державній службі

Що таке компетенції? (1)

 • компетенціїсигнал від організації до індивідуального працівника щодо стандарту результатів виконання посадових обов’язків, який очікується від них;

 • компетенціїспосіб категоризації навичок і здібностей, необхідних для ефективного виконання посадових обов’язків;

 • зазвичай подаються як описи поведінки до загальних визначень.Що таке компетенції? (2)

 • внутрішня характеристика особи, що дозволяє їй, ефективно виконувати посадові обов'язки та досягати гарних результатів;

 • компетенція описує, як люди поєднують і застосовують їх знання, навички та досвід роботи, замість опису цих чинників окремо.

 • елементи компетенції:

  • назва компетенції (наприклад, «Ефективна комунікація», «Співробітництво і робота в команді», «Креативність» тощо);
  • опис компетенції – короткий виклад поведінки і правильного виконання посадових обов'язків.
 • показники поведінки допомагають нам визначити або оцінити, як особа застосовує релевантну компетенцію до завдання або діяльності. Поведінкові індикатори можуть бути позитивні або негативні (компетенція описує поведінку або дії, які можна побачити, коли робота виконана добре).Що таке компетенції? (3)Що таке компетенції? (3)Компетенції лідерства (1)Компетенції лідерства (2)Застосування компетенцій: міжнародний досвід (1)

 • В зарубіжних країнах метою запровадження профілів посад і рамок компетенцій для корпусу державної служби , з поміж іншого, було:

  • підвищення ефективності надання послуг на державній службі, інструмент для організаційних та культурних змін (Велика Британія);
  • запровадження змін до системи просування державних службовців (Бельгія);
  • зменшення ізольованості та підвищення гнучкості, якості та професіоналізму у вищому корпусі державних службовці (Нідерланди).
 • Більшість країн профілі посад і рамки компетенцій використовують для відбору/набору працівників, їх розвитку (у тому числі й підвищення кваліфікації вищих державних службовців).Застосування компетенції: міжнародний досвід (2)Загальне застосування компетенційПереваги від застосування компетенцій

 • спільна мова для опису ефективності (результативності) в межах організації;

 • логічність (обґрунтованість) під час оцінки індивідуумів (наприклад відбір, щорічне оцінювання);

 • використання компетенцій для підтримки (підтвердження) політики і процедур управління персоналом;

 • заохочення персоналу до розвитку правильних компетенцій з метою організаційного успіху та розвитку власної кар’єри.РОЗРОБКА профілів професійної компетентності посад державної служби

Модуль 2

Тема 1

Поняття профілю професійної компетентності посади державної служби та його складові

Профіль професійної компетентності посади (1)

профіль професійної компетентності посади державної служби – комплексна характеристика посади державної служби, що містить визначення змісту виконуваної за посадою роботи та перелік спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних державному службовцю для виконання посадових обов'язків;

рівень професійної компетентності особи – характеристика особи, що визначається її освітньо-кваліфікаційним рівнем, досвідом роботи та рівнем володіння спеціальними знаннями, уміннями та навичками.

Профіль професійної компетентності посади (2)

 • Посадова інструкція описує роботу в термінах відповідальності та обов'язків. Вона не конкретизує стандарт, відповідно до якого роботу потрібно виконувати.

 • Профілі професійної компетентності посад – це частина посадової інструкції, спрямована допомогти визначити, що очікується від кандидата на вакантну посаду.

 • Профілі професійної компетентності посад – простий список компетенцій, що направлені на ефективне виконання роботи на цій посаді.

 • Вони допомагають працівникам розуміти, як їм треба працювати, щоб бути успішними. Профіль спрямований допомогти співробітникам не лише, що очікується від них, але й, як вони повинні працювати для досягнення ефективного результату.Нормативно-правові акти, розроблені для впровадження Закону України «Про державну службу» від 17 листопада 2011 року № 4050-VI

 • Стаття 8. Керівник державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті

 • Стаття 16. Вимоги до рівня професійної компетентності особи, яка претендує на зайняття посади державної службиПорівняння структури профілів професійної компетентності посад наказу № 91 та наказу № 92

Наказ № 91 від 16.05.2012 (для посад державної служби групи І)

Тема 2

Механізм розробки профілю професійної компетентності посади державної служби

Порядок розроблення профілів професійної компетентності посад державної службиПідготовчий етап

 • створення комісії з розробки профілів професійної компетентності посад державної служби, що розглядатиме результати проведеної роботи;

 • розподіл повноважень, встановлення строків та затвердження плану-графіку розроблення профілів професійної компетентності посад державної служби та визначення вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби у державних органах.Основний етап

 • здійснюється функціональний аналіз (аналізу за компетентністним підходом) діяльності на посаді державної служби з метою визначення:

  • змісту виконуваної за посадою роботи в державних органах та мети посади державної служби;
  • спеціальних вимог до досвіду роботи та напряму підготовки осіб, які претендують на зайняття посад державної служби у державних органах;
  • визначення інших вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби у державних органах.


Інші вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної службиІнші вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної службиЗаключний етап

 • погодження проекту профілю професійної компетентності посади державної служби;

 • затвердження проекту профілю професійної компетентності посади державної служби керівником державної служби (керівником апарату).УВАГА! ВАЖЛИВО ЗАПАМ’ЯТАТИ!

 • Профілі професійної компетентності розробляються до всіх посад державної служби в державному органі згідно з штатним розписом.

 • Профіль професійної компетентності посади державної служби розробляється до посади, а не до конкретної особи. Характеризує посаду і містить перелік вимог до рівня професійної компетентності, які необхідні для ефективного виконання роботи на цій посаді.

 • Посадова інструкція закріплює і вказує ЩО! повинен виконувати державний службовець, а профіль професійної компетентності посади державної служби закріплює і вказує ЯК! він це повинен робити і ЯКИМИ! знаннями, уміннями і навичками він повинен володіти для виконання цих завдань.

 • Профіль це людина, яку ми бачимо на цій посаді.УВАГА! ВАЖЛИВО ЗАПАМ’ЯТАТИ!

 • Зміст виконуваної за посадою роботи – це найголовніші посадові обов’язки, які визначають посаду, характеризують її та відображають її особливість. Їх не може бути більше 4-5. Для головного чи провідного спеціаліста достатньо 3-4. Чим нижче посада, тим коротше зміст роботи.

 • Мета посади – це узагальнений прогнозований результат всієї виконуваної роботи на посаді. Результат є в будь-якої роботи. Навіть якщо неможливо його відчути фізично. 10 посадових обов’язків містять 10 видів мети. Але в посади може бути лише 1 мета. Тому що вона узагальнена.

 • Зміст виконуваної за посадою роботи для керівників структурних підрозділів міститься у положеннях про структурний підрозділ у розділі 2 «Основні завдання і функції» в частині «Основні завдання».

 • Перше основне завдання структурного підрозділу у цьому розділі – є метою посади керівника цього підрозділу.УВАГА! ВАЖЛИВО ЗАПАМ’ЯТАТИ!

 • Чітко і правильно визначений зміст виконуваної за посадою роботи дасть можливість правильно визначити вимоги до рівня професійної компетентності особи, яка претендує на зайняття вакантної посади.

 • Якщо не потрібна конкретна спеціальність, то зазначається лише галузь знань.

 • Досвід роботи – вказується сфера діяльності, у якій потрібен досвід роботи.

 • У профілі посади державної служби повинно бути менше загальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посади, і більше спеціальних – необхідних для виконання роботи на конкретній посаді, в конкретному структурному підрозділі, в конкретному органі влади.

 • Інші вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендую на зайняття посад державної служби, а саме, перелік ключових якостей, умінь і навичок, є обов’язковими для всіх державних службовців.Практичне заняття

Профіль професійної компетентності посади державної служби

Визначення змісту виконуваної за посадою роботи та мети посади

 • Визначення змісту виконуваної за посадою роботи та мети посади:

  • формування базового переліку посадових обов’язків;
  • його перевірка, коригування та уточнення;


Приклад формування базового переліку посадових обов’язківВизначення змісту виконуваної за посадою роботи та мети посадиПриклад оцінювання посадових обов’язків за шкалою важливості та частоти виконанняВизначення змісту виконуваної за посадою роботи та мети посади

  • виділення підстав для групування посадових обов’язків;
  • групування посадових обов’язків за напрямами діяльності;
  • їх перевірка, коригування та уточнення.


Приклад групування посадових обов’язків (Начальник загального відділу апарату облдержадміністрації)Приклад групування посадових обов’язків (Начальник загального відділу апарату облдержадміністрації)Приклад групування посадових обов’язків (Начальник загального відділу апарату облдержадміністрації)Визначення вимог до рівня професійної компетентності осіб

 • Мінімальні загальні вимоги до освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня та стажу роботи.

 • Спеціальні вимоги до досвіду роботи, напряму підготовки (отриманої особою спеціальності).

 • Інші вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби (перелік спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних державному службовцю для виконання посадових обов’язків).Приклад визначення спеціальних вимог до рівня професійної компетентності осібДякую за увагу!Схожі:

Закон України «Про державну службу» від 17. 11. 2011 №4050-vi мета Закону iconЗакон України «Про державну службу» від 17. 11. 2011 №4050-vi мета Закону
Програми економічних реформ, затверджений Указом Президента України від 12. 03. 2012 №187/2012
Закон України «Про державну службу» від 17. 11. 2011 №4050-vi мета Закону iconЗакон України «Про державну службу» від 17 листопада 2011 року №4050-vi
Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна...
Закон України «Про державну службу» від 17. 11. 2011 №4050-vi мета Закону iconЗакон про державну службу 1922 Перший Закон про державну службу 1922 Після 1989 Національна школа публічного адміністрування- 1990 Акт про державну службу- 1996 Зміни 1998, 2005, 2008
Підтримка розвитку та удосконалення системи підготовки державних службовців України
Закон України «Про державну службу» від 17. 11. 2011 №4050-vi мета Закону iconЗакон України «Про державну службу» від 17. 11. 2011 №4050-vi. Стаття 6 Групи посад державної служби Підгрупа i-1, ii-1, iii-1, iv-1 та v-1
України, Апарат Верховної Ради України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, Центральна виборча комісія, Рахункова палата, Вища...
Закон України «Про державну службу» від 17. 11. 2011 №4050-vi мета Закону iconПоложення про Державну податкову службу України" від 12 травня 2011 року №584/2011; наказ дпс україни від 13. 12. 2011 №226 „Пріоритети роботи дпс в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі на 2012 рік"
Про створення державної податкової служби в Українській рср" у складі Міністерства фінансів. Статус, функції та правові основи діяльності...
Закон України «Про державну службу» від 17. 11. 2011 №4050-vi мета Закону iconЗакон про державну службу 1922 Перший Закон про державну службу 1922 Після 1989 Національна школа публічного адміністрування- 1990 Акт про державну службу- 1996 Зміни 1998, 2005, 2008
...
Закон України «Про державну службу» від 17. 11. 2011 №4050-vi мета Закону iconЗакон «Про державну службу» (здс) Чинний Закон «Про державну службу» (здс) Система заробітної платні Система тренінгової підготовки Забезпечення довіри Механізми управління персоналом
Права та обов’язки, вступ на державну службу, просування по службі, оцінка якості роботи, дисципліна: розмитість = довільність
Закон України «Про державну службу» від 17. 11. 2011 №4050-vi мета Закону iconЗакон про державну службу Закон про державну службу Загальна вимога щодо вищої освіти для всіх державних службовців. Установою
Установою, відповідальною за підготовку державних службовців без відриву від роботи, є Латвійська школа державного управління
Закон України «Про державну службу» від 17. 11. 2011 №4050-vi мета Закону iconКодекс України про адміністративні правопорушення Кримінальний кодекс України Кримінально процесуальний кодекс України Закон України "Про державну службу"
Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності
Закон України «Про державну службу» від 17. 11. 2011 №4050-vi мета Закону iconЗакон України "Про безоплатну правову допомогу" від 02. 06. 2011 №3460-vi (набрав чинності 09. 07. 2011) Мета та завдання Закону
Закон України "Про безоплатну правову допомогу" від 02. 06. 2011 №3460-vi (набрав чинності 09. 07. 2011)

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка