Створена у 2007 році


НазваСтворена у 2007 році
Дата конвертації11.02.2013
Розмір445 b.
ТипКонцепція • Створена у 2007 році

 • Відділення

 • Кібернетична Акмеологія

 • Створено у 2009 роціЦе розквіт, вершини (піки) розвитку, Акме – досягнення у фізичному,

 • Це розквіт, вершини (піки) розвитку, Акме – досягнення у фізичному,

 • психічному,

 • духовному

 • напрямках життєдіяльності Людинипро гармонійний (прогресивний) розвиток зрілої особистості; про цінності людини; про самовдосконалення, самореалізацію, само актуалізацію людини;

 • про гармонійний (прогресивний) розвиток зрілої особистості; про цінності людини; про самовдосконалення, самореалізацію, само актуалізацію людини;

 • - про методи (технології) акме- життєдіяльності особи у професіональному, духовному, моральному, біо- психо- фізіологічному напрямкахКонцепція – теоретичне та практичне моделювання потенційно-ресурсних можливостей Особистості на основі

 • Концепція – теоретичне та практичне моделювання потенційно-ресурсних можливостей Особистості на основі

 • інноваційних інформаційних технологій

 • та їх реалізація на базі філо- і онто- генезу

 • у КіберАкмеологічній Медико-Біологічній Інформаційній Системі

 • (КАБІС)– полягає у реалізації на КАМБІС

 • – полягає у реалізації на КАМБІС

 • потенційно-ресурсних можливостей особистості, програмування його здібностей, інтелекту, стану узгодженості (конгруентності) з собою (з довкіллям) тощо з метою видачі відповідних індивідуальних рекомендацій, порад, методик, технологій, алгоритмів стосовно поведінкової акселерації його акме-можливостейІнтегративна наука про технологічне моделювання розвитку та удосконалення творчої індивідуальності Людини на основі базових принципів таких наук:

 • Інтегративна наука про технологічне моделювання розвитку та удосконалення творчої індивідуальності Людини на основі базових принципів таких наук:

 • - кібернетика - психологія

 • - акмеологія - парапсихологія

 • - синергетика - терапія

 • - когнітологія - гештальт –терапія

 • - біхевіоризм - НЛП

 • - валеологія - біологія, генетика

 • - психологічна

 • - кібернетика - медицина

 • - екологія - екстремальна медицина

 • - біокібернетика - геронтологія

 • - собріологія - медична кібернетика

 • - нейроінформатика - гігіенаМетодологія проектування нових знань стосовно технології досягнення бажаного результату: Успіху, Здоров'я, Працевлаштування …

 • Методологія проектування нових знань стосовно технології досягнення бажаного результату: Успіху, Здоров'я, Працевлаштування …

 • Технологічні моделі і методи створення АРХІТЕКТОНІКИ креативного саморозвитку Особистості

 • Інструментарій для аналізу та синтезу акме- можливостей Людини…Кібернетична акмеологія, т.1:

 • Кібернетична акмеологія, т.1:

 • Теорія і практика моделювання , акселерації та розвитку Людини

 • Кібернетична акмеологія, т.2: технологія розвитку та удосконалення особи

 • Комп”ютер – Інтернет – Здоров”я (Комп”ютерні хвороби та їх профілактика)Біологічна

 • Біологічна

 • Психічна

 • Соціальна

 • Інтелектуальна

 • Духовна

 • Креативно – Когнітивна

 • Енергетично-Інформаційна

 • тощо

 • на яку впливає багато чинниківМи розробляємо (проектуємо та реалізуємо)

 • Ми розробляємо (проектуємо та реалізуємо)

 • АВТОМАТИЗОВАНУ СИСТЕМУ КАМБІС на основі нової науки – КІБЕРНЕТИЧНА АКМЕОЛОГІЯ

 • для:

 • Збору, Накопичення, Систематизації, Класифікації, Перетворення, Передачі, Обробки (Аналіз, Синтез) тощо даних про сучасну людину для формування рекомендаційсформувати у діалоговому режимі:

 • сформувати у діалоговому режимі:

 • * поради,

 • * рекомендації,

 • * технології,

 • * алгоритми, програми,

 • * моделі тощо -

 • для зацікавленої Людини стосовно її гармонійного розвиткуПобудувати / змоделювати інтегровану сучасну Людину

 • Побудувати / змоделювати інтегровану сучасну Людину

 • (автоматизований генотип)

 • Обґрунтувати теоретично-практичну та науково – дослідницьку концепцію життєдіяльності Людини на основі застосування сучасних інфо- технологій – "Хто я на сучасному етапі розвитку цивілізації • Ми досліджуємо процес життєдіяльності людини

 • (Здоров”я, Креатив, Навчання, Профоріентація, Фінансовий стан тощо)

 • на основі аналізу

 • (тестування, діагностики)

 • множини внутрішніх і зовнішніх параметрівНормативно – Гармонійну Людину

 • Нормативно – Гармонійну Людину

 • та

 • Індивідуально – Гармонійну Особу

 • для розкриття сутності Організму (потенційно-ресурсних можливостей).проектується з метою дослідження складних інтегрованих процесів, що мають місце у кіберакмеологічних медико-біологічних інформаційних системах (КАМБІС)

 • проектується з метою дослідження складних інтегрованих процесів, що мають місце у кіберакмеологічних медико-біологічних інформаційних системах (КАМБІС)

 • диссипативно-інтелектного типу, які характеризуються інтенсивним обміном даними, знаннями, метазнаннями між своїми компонентами і довкіллям– це людино-комп’ютерна стандартна функціонально-технологічна та синергетично-когнітологічна диссипативна система еталонного вигляду, яка завжди знаходиться у будь-якому стані акме-фаз.

 • – це людино-комп’ютерна стандартна функціонально-технологічна та синергетично-когнітологічна диссипативна система еталонного вигляду, яка завжди знаходиться у будь-якому стані акме-фаз.

 • Акме-фази – це процеси дослідження (аналізу, синтезу, розуміння, занурення) суперскладного медико-біологічного обєкта з метою побудови (моделювання)

 • об’єкта на основі відповідних правил, алгоритмів, передбачень (прогнозів) тощо.Дослідження гармонічності Особи – базується на оптимальному співвідношенні існування та взаємодії

 • Дослідження гармонічності Особи – базується на оптимальному співвідношенні існування та взаємодії

 • ВНУТРІШНІХ і ЗОВНІШНІХ

 • характеристик Людини,

 • що є основою успішного бізнесуСтатеві відмінності та гормональні чинники (фіто естрогени, тестостерон).

 • Статеві відмінності та гормональні чинники (фіто естрогени, тестостерон).

 • Вікові характеристики:

 • 1 – 3 роки, 3 – 4, 4 – 6; 6 – 8; 8 – 12 - - інфантологічний;

 • 13 – 17 - пубертологічний;

 • 18 – 25 - ювентологічний;

 • 25 – 45 - матурітологічний;

 • 45 – 60 - пресенологічний;

 • більше 60 – сенектологічнийТип темпераменту: Холерик, Сангвінік, Меланхолік, Флегматик

 • Тип темпераменту: Холерик, Сангвінік, Меланхолік, Флегматик

 • Соціоністичний тип: Інтраверт, Екстраверт

 • Тип соціо- квадровості: 16 типів

 • Доминанта розвитку мозку: Ліва / Права півкуля

Стан Клітин, Органів, Систем органів, Усього Організму

 • Стан Клітин, Органів, Систем органів, Усього Організму

 • Стан імунної, лімфатичної, кровоносної, серцево-судинної, нервової тощо систем.

 • Інформаційна забрудненість Психіки

 • Отримана Освіта та її характер

 • Методика виховання: Методи та ПринципиФізіономіка / Френологія

 • Фізіономіка / Френологія

 • Форма і конструкція тіла

 • Манера дихання, руху, стояння, сидіння

 • Пантоміміка

 • Очіологія

 • Голосологія

 • Розмовологія

 • Сексуальна оріентаціяГрафологія (почерк)

 • Графологія (почерк)

 • Кольорологія

 • Наркологія

 • Стан здоров”я

 • Лідерські якості

 • Робота у команді

 • Культура мови

 • Тип темпераменту, характеруТип сприйняття інформації

 • Тип сприйняття інформації

 • Тип пам”яті

 • Ступінь впевненості

 • Конформізм

 • Ерудиція

 • Совість

 • Адекватність

 • Креативність

Засоби масової інформації:

 • Засоби масової інформації:

 • ТВ, Радіо, Газети, Журнали, Книги, Бігборди тощо.

 • Астральні впливи планет

 • ( Луна, Сонце інші планети): поточні і прогнозні

 • Екологічні впливи (Ейкуменні чинники): постійні, разовіГеопатогенні зони та їх впливи

 • Геопатогенні зони та їх впливи

 • Впливи людей: Батьків, Родичів, Викладачів, Друзів тощо

 • Економіка, політика країни де людина народилася і живе

 • Сімейно-побутова ситуація (оточення) та професія батьків і родичейКіберзомбування нації

 • Кіберзомбування нації

 • через знищення її

 • Генотипу,

 • Генофонду

 • Маніпулювання

 • Свідомістю

 • Підсвідомістю

 • (Через дозволені і заборонені наркотики)

Самомотивація,

 • Самомотивація,

 • Самоактуалізація,

 • Самотворчість,

 • Самореалізація, Самовдосконалення,

 • Самоосвіта,

 • Самоаналіз.Здоров’я: фізичне, духовне, інтелектуальне, соціальне, енергетичне, імунне;

 • Здоров’я: фізичне, духовне, інтелектуальне, соціальне, енергетичне, імунне;

 • Профорієнтація: Робота, кар’єра, навчання;

 • Креативність, інтелектуальність, когнітологічність;

 • Гармонійний фінансовий стан;Свобода вибору;

 • Свобода вибору;

 • Комфортні родинні стосунки;

 • Забажаність (“востребованность”);

 • Вміння створювати власне життя на основі відповідних технологій,

 • Узгодженість з довкіллям (ближнім, дальнім, космічним) тощоЯкісне КіберАкмеТестування

 • Якісне КіберАкмеТестування

 • основа діагностування та виявлення

 • тренду (головного напрямку)

 • удосконалення, акселерації потенційно-ресурсних можливостей Людини • психічних, фізичних, духовних можливостей

 • Людей базується на основі багатьох чинників, що перелічені вище

 • (більше 4000)

 • З метою побудувати “Паспорт ОСОБИПаспорт Здоров'я

 • Паспорт Здоров'я

 • Паспорт Емпатійності

 • Паспорт Фінансового благополуччя

 • Паспорт Мотивації

 • Паспорт Влади

 • Паспорт Успіху

 • Паспорт ГармоніїКількісні:

 • Кількісні:

 • стать, вік, освіта, родина, секс- орієнтація, фізіогноміка, почерк, …

 • Якісні:

  • здоров'я, лідерство, амбіції…
 • Кількісно – Якісні:

 • мета, мотивація, хоббі, культура…

 • “Розмиті”, нечіткі, Ймовірності: порядність, креативність, Емпатія, …Сенс життя – гармонійний розвиток світосприйняття і життєдіяльності Людини

 • Сенс життя – гармонійний розвиток світосприйняття і життєдіяльності Людини

 • Мета життя – фізичний та духовний розвиток: Смовдосконалення, Самореалізація, Самовираження …

 • Засіб досягнення цієї мети – Здоров”я, Навчання, Кар”єра, Профоріентація, Творчість тощо

 • на основі КАМБІСДай мені сили

 • Дай мені сили

 • Що б боротися з тим, з чим я можу боротися”.

 • Дай мені терпіння Змиритися з тим,

     • з чим я не можу боротися”.
     • Дай мені мудрості Щоб відризнити, одне від одного
Схожі:

Створена у 2007 році iconНа прохання батьків у 2007 році На прохання батьків у 2007 році
На прохання батьків у 2007 році в районі було відкрито інклюзивні групи для дітей з синдромом Дауна у звичайних садочках
Створена у 2007 році iconБібліотека була створена в 1979 році. Бібліотека була створена в 1979 році
Зараз фонд бібліотеки налічує: 21323 екз підручників і 15687 екз художньої літератури
Створена у 2007 році iconБібліотека була створена в 1971 році. Бібліотека була створена в 1971 році

Створена у 2007 році iconІнформація про дослідження
...
Створена у 2007 році iconЗ метою вдосконалення національних систем навчання математики та природничих дисциплін
...
Створена у 2007 році iconПетропавлівська зош І-ІІ ст. Відділ освіти братської райдержадміністрації
Екологічна стежина створена колективом Петропавлівської зош і-ііст у 2005 році. Вона розташована на території Петропавлівського каньйону,...
Створена у 2007 році iconДля продовження традицій меблевого виробництва на Буковині в 1980 році була створена меблева фабрика в місті Новоселиця

Створена у 2007 році iconЗакон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" Запроваджено трирівневу пенсійну систему (2й рівень буде запроваджено ~ у 2007 році) Запроваджено диференціацію пенсій Дії уряду у 2004 році
Фінансування соціальної допомоги за рахунок нестабільного джерела приватизації потреба в стабільному джерелі фінансування
Створена у 2007 році iconКафедра була створена у 1994 році. Основними напрямами її діяльності є організація навчальної, методичної та наукової роботи з питань розвитку місцевого самоврядування, регіональної політики та управління населеними пунктами

Створена у 2007 році iconКафедра була створена у 1994 році. Основними напрямами її діяльності є організація навчальної, методичної та наукової роботи з питань розвитку місцевого самоврядування, регіональної політики та управління населеними пунктами


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка